Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Świadectwa dla zboru VIII - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 15 — Zlekceważone ostrzeżenia

  St. Helena, California

  Listopad 1901

  “Oto ja dziś wam przedkładam błogosławieństwo i przekleństwo, błogosławieństwo będziecieli posłuszni przykazaniom Boga waszego, które ja przekazuję wam dziś. A przekleństwo jeżeli posłuszni nie będziecie przykazaniom Pana Boga waszego i ustąpicie z drogi, którą Ja wam dziś rozkazuję, udawając się za bogami obcymi, których nie znacie”. 5 Mojżeszowa 11,26-28.S8 81.1

  A tak będziecieli pilnie słuchali przykazań moich, które ja dziś przykazuję wam, żebyście miłowali Pana, Boga waszego i służyli mu ze wszystkiego serca waszego i ze wszystkiej duszy waszej, tedy dam deszcz ziemi waszej czasu swego, ranny i późny, i będziesz zbierał zboża twoje i wino twoje, i oliwę twoję. Dam też trawę na polach twoich dla bydła twojego i będziesz jadł a najesz się. Strzeżcież się by snać nie było zwiedzione serce wasze abyście odstąpiwszy nie służyli bogom cudzym i nie kłaniali się im. Skąd by się zapalił gniew Pański przeciwko wam i zamknąłby nieba, i nie byłoby dżdżu, aniby ziemia wydawała urodzaju swego, i zginęlibyście prędko z ziemi tej wybornej, którą Pan dawa wam”. 5 Mojżeszowa 11,13-17 (BG).S8 81.2

  “Przetoż złóżcie te słowa moje do serca waszego i do umysłu waszego a uwiążcie je na znak na rękach waszych i niech będą jako naczelniki między oczyma waszymi. A nauczajcie ich synów waszych, rozmawiajcie o nich gdy usiądziesz w domu twym, i gdy będziesz w drodze i gdy się układziesz i gdy wstaniesz. Napiszesz je też na podwojach domu twego i na bramach twoich. Aby się rozmnożyły dni wasze i dni synów waszych na ziemi, o którą przysiągł Pan ojcom waszym że ją im da póki niebo nad ziemią trwać będzie”. Wiersze 18-21.S8 81.3

  Gdyby Adwentyści Dnia Siódmego szli drogą Pana nie pozwalając na to aby miały nad nimi kontrolę samolubne interesy, Pan błogosławiłby ich obficie. Ci, którzy pozostali w Battle Creek sprzeciwiając się woli Bożej, stracili cenne doświadczenie i wiedzę duchową jakie mogli byli osiągnąć przez posłuszeństwo. Wielu z nich odrzuciło łaskę Bożą. Serce dzieła jest przeciążone. Przez dłuższy czas przekazywane było ostrzeżenie lecz nie zwracano na nie uwagi. Powodem tego nieposłuszeństwa jest to że serca i umysły wielu osób w Battle Creek nie są pod wpływem Ducha Świętego. Nie zdają sobie sprawy z tego ile jest pracy do zrobienia. Są uśpieni.S8 81.4

  Kiedy Adwentyści Dnia Siódmego przeprowadzają się do miast gdzie już istnieje duży zbór z wieloma wiernymi, nie jest to na miejscu a ich duchowość słabnie coraz bardziej. Ich dzieci wystawione są na wiele pokus. Mój bracie, moja siostro, jeżeli nie jesteś koniecznie potrzebny przy wykonywaniu pracy w takim miejscu, byłoby znacznie mądrzej gdybyś pojechał w jakieś miejsce gdzie nie głoszono jeszcze prawdy i tam walczył o to by dać dowód swoich umiejętności w pracy dla Mistrza. Dokonajcie szczerego wysiłku aby wzniecić zainteresowanie obecną prawdą. Praca od domu do domu przynosi efekty kiedy jest prowadzona w sposób Chrystusowy. Organizujcie wykłady biblijne i zapewniajcie aby były interesujące. Pamiętajcie o tym że wymaga to czegoś więcej niż nauczania.S8 82.1

  Wiele osób, które żyją tak długo w jednym miejscu, spędzają czas na krytykowaniu tych, którzy pracują w szeregach Chrystusa, aby przekonywać i nawracać grzeszników. Krytykują motywy i intencje innych jak gdyby nikt inny nie mógł wykonać niesamolubnej pracy jakiej sami odmawiają wykonać. Są oni słabą stroną dzieła Bożego. Gdyby chcieli pójść w miejsce gdzie nie ma wyznawców i wierzących i pracować nad zdobywaniem dusz dla Chrystusa, wkrótce byliby tak zajęci głoszeniem prawdy i pomaganiem cierpiącym że nie mieliby czasu analizować charakterów, poddawać się złu, a następnie donosić o swojej rzekomej gorliwości w zaglądaniu pod powierzchnię.S8 82.2

  Niech ci, którzy żyli tak długo w miejscach gdzie są wielkie zbory wiernych, wyjdą na pola misyjne aby siać i żąć dla Mistrza. Zapomną o własnym “ja” w pragnieniu zbawienia dusz. Ujrzą tak wiele pracy do zrobienia, tak wiele współtowarzyszy, którym trzeba pomóc, że nie będą mieli czasu na wyszukiwanie błędów u innych. Nie będą mieli w ogóle czasu na pracę po złej stronie.S8 83.1

  Sprowadzenie tak wielu wiernych w jedno miejsce powoduje zachęcenie złych podejrzeń i oczernianie. Wiele osób absorbuje słuchanie i podglądanie zła. Zapominają jak wielki grzech popełniają. Zapominają o tym że wypowiadających słów nie da się już wycofać i że przez swoje podejrzenia zasiewają ziarno, które wyrośnie aby wydać owoc zła. Jak wielkie jest to żniwo, tego nie będzie wiedział nikt aż do ostatniego wielkiego dnia kiedy każda myśl, słowo i uczynek zostaną osądzone.S8 83.2

  Bezmyślne nieprzyjemne słowa, które są wymawiane, wzrastają wraz z każdym powtórzeniem. Jeden i drugi dodaje po jednym słowie aż fałszywa wiadomość osiąga ogromne rozmiary. Tym wyrządza się wielką niesprawiedliwość. Przez swoje niecne podejrzenia i nieprawe osądy plotkarze okaleczają swoje własne doświadczenia i zasiewają ziarno niezgody w zborze. Gdyby mogli ujrzeć sprawy tak jak widzi je Bóg, zmieniliby swoje podejście. Zdaliby sobie sprawę z tego jak zaniedbali pracę jaką On dał im do wykonania kiedy szukali błędów u swoich braci i sióstr.S8 83.3

  Czas spędzany na krytykowaniu motywów i pracy sług Bożych mógłby być lepiej spędzony na modlitwie. Gdyby ci, którzy szukają błędów znali prawdę o tych, których się czepiają, mieliby całkiem inną o nich opinię. O ileż lepiej byłoby gdyby zamiast krytykować i potępiać innych, wszyscy powiedzieliby: “Muszę żyć dla swojego zbawienia. Jeżeli współpracuję z Tym, który pragnie zbawić moją duszę, muszę się bardzo pilnować. Muszę odciąć wszelkie zło od mojego życia. Muszę stać się nowym stworzeniem w Chrystusie. Muszę przezwyciężyć wszystkie błędy. Wtedy zamiast osłabienia tych, którzy walczą ze złem, mogę umocnić ich przez zachęcające słowa”.S8 83.4

  Niech ci, którzy używali talentu mowy do zniechęcenia sług Bożych, którzy walczą o postęp dzieła Bożego planując i pracując z opanowaniem i do perfekcji przeszkadzając, proszą Boga o wybaczenie szkody jaką uczynili Jego dziełu przez swoje uprzedzenia i niemiłe słowa. Nie pomyślą o szkodzie jaką wyrządzili rozprzestrzenianiem fałszywych wiadomości, osądzaniem tych, których nie mają prawa sądzić.S8 84.1

  W słowie Bożym otrzymujemy jasne wskazówki co do sposobu postępowania jaki mamy przyjąć, kiedy uważamy że jakiś brat nie ma racji. Chrystus mówi: “A jeżeliby zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą i onym samym, jeżeli cię usłucha, pozyskałeś brata twego. Ale jeżeli cię nie usłucha, przybierz do siebie jeszcze jednego albo dwóch aby w obecności dwóch albo trzech świadków stanęło każde słowo. A jeżeliby ich nie usłuchał powiedz zborowi, a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie jako poganin i celnik”. I znowu Zbawiciel mówi: “A jeślibyś ofiarował dar twój na ołtarzu a tam byś wspomniał iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem a odejdź, wpierw się pojednaj z bratem twoim a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój”. Mateusza 18,15-17; 5,23.24.S8 84.2

  “Panie! któż będzie przebywał w przybytku twoim? któż będzie mieszkał na świętej górze twojej? Ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość a mówi prawdę w sercu swoim, który nie obmawia językiem swoim, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani zelżywości nie kładzie na bliźniego swego, przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana ma w uczciwości, który choć przysięże ze szkodą swoją, nie odmienia, który pieniędzy swoich nie daje na lichwę, i darów przeciwko niewinnym nie przyjmuje. Kto to czyni, nie zachwieje się na wieki”. Psalmów 15.S8 84.3

  “Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie takim sądzeni będziecie i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzono będzie. A czemuż widzisz źdźbło w oku brata twego a belki, która jest w oku twojem, nie baczysz? Albo jakoż rzeczesz bratu twemu, dopuść iż wyjmę źdźbło z oka twego, a oto jest belka w oku twoim. Obłudniku! wyjmij pierwej belkę z oka twego, tedy przejrzysz abyś wyjął źdźbło z oka brata twego”. Mateusza 7,1-5.S8 85.1

  Wiele rzeczy jest związanych ze sprawą sądzenia. Pamiętajcie że wkrótce zapis waszego życia będzie przeglądany przez Boga. Pamiętajcie także że On powiedział: “Przetoż jesteś bez wymówki, o człowiecze! który osądzasz bo w czym drugiego osądzasz samego siebie osądzasz ponieważ toż czynisz, który drugiego osądzasz. Lecz wiemy iż sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy czynią. Czy mniemasz o człowiecze, który osądzasz tych co takowe rzeczy czynią a sam je czynisz, że ty ujdziesz sądu Bożego?” Rzymian 2,1-3.S8 85.2

  *****

  Ci, którzy opuścili inne zbory, gdzie mieli do wykonania dzieło i przyszli do Battle Creek, stracili swojego ducha misyjnego i rozeznania duchów przez przybycie do Battle Creek.S8 85.3

  Zetknęli się tam z faryzeuszostwem, obłudą, która jest zawsze pułapką. Jest to forma pobożności bez mocy. Kiedy moc prawdy będzie odczuwana w sercu, kiedy zasady prawdy wprowadzane będą w życie codzienne, nadejdzie wielki ruch reformy w zborze i w Battle Creek. Wkrótce wypełnią się słowa: “Będę obracał i przewracał”. Nie wiemy w tej chwili, kiedy słowa te się wypełnią ale nadejdzie czas kiedy nadejdzie rozproszenie w Battle Creek. Ci, którzy sprowadzili się do Battle Creek bez jakiegokolwiek powołania od Pana, usuną się.S8 86.1

  *****

  Gorliwi pracownicy nie mają czasu aby się rozwodzić nad wadami innych. Zważają na Zbawiciela i przez to zostają przekształceni na Jego podobieństwo. On jest Tym, za którego przykładem mamy iść przy budowaniu naszego charakteru. W swoim życiu na ziemi jasno odkrył swoją Boską naturę. Powinniśmy walczyć o to aby być doskonałymi w naszej sferze tak jak On był doskonały w swojej. Członkowie zboru już dłużej nie mogą pozostać obojętni na kształtowanie właściwych charakterów. Poddając się wpływowi Ducha Świętego, który kształtuje i tworzy charaktery, są odbiciem charakteru boskiego.S8 86.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents