Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Świadectwa dla zboru VIII - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 17 — Poważne ostrzeżenie

  [Odczytano Zarządowi Review and Herald w listopadzie 1901.]

  Do dyrektorów wydawnictwa Review and Herald

  Drodzy Bracia, Bożym celem w założeniu wydawnictwa w Battle Creek było to że z niego powinno rozchodzić się światło jak z lampy płonącej. Cel ten utrzymywany był przed dyrektorami. Cały czas mówiono im o świętości Bożego biura wydawniczego i o ważności utrzymania jego w czystości prawdy. Ale stracili oni prawdziwe zrozumienie i zjednoczyli się z siłami wroga przez zgadzanie się na drukowanie gazet i książek zawierających najbardziej niebezpieczne błędy jakie mogą istnieć. Nie udało im się dostrzec złego wpływu takich błędnych sentymentów na składaczy, korektorów i wszystkich innych zaangażowanych osób w drukowanie takich rzeczy. Wszyscy duchowo zasnęli.S8 90.1

  W pewnej części pracy z zewnątrz wprowadzonej do tej instytucji, wiedza szatana została przedstawiona umysłom pracowników. Drukowanie takich spraw jest znieważeniem Boga. Odegrało ono swoją rolę w zdeprawowaniu umysłów pracowników. Dyrektorzy zgodzili się drukować to za niską cenę. Zysk tak czy inaczej byłby stratą gdyby nawet poproszono o najwyższą cenę za tę pracę.S8 90.2

  Otrzymałam list od Starszego Danielsa dotyczący dobudowania jeszcze jednego budynku do biura Review and Herald. Moja odpowiedź na to brzmi: Nie, nie, nie! Zamiast czynienia jakichkolwiek dodatków do wzniesionych już budynków, oczyśćcie biuro z plew szatańskiego pochodzenia a w ten sposób zdobędziecie miejsce.S8 90.3

  Bóg nie jest zadowolony z natłoczenia spraw w Battle Creek. Gdyby pracownicy zostali podzieleni a zakłady wydawnicze pobudowane w innych miejscowościach, Bóg byłby bardziej zadowolony a sztandar prawdy wzniesiony w rejonach gdzie jeszcze nie słyszano poselstwa Bożego. Zanim dodacie jeszcze jeden budynek do biura w Battle Creek, dokładnie się postarajcie o potrzeby południowych pól misyjnych. Nie uczyniono tego jeszcze tak jak to powinno być uczynione. Każdy krok był wymuszony.S8 90.4

  Te pięć tysięcy dolarów, które były zużyte na dodanie budynku do Review and Herald, powinno być obecnie zainwestowane w dzieło w innych miejscowościach gdzie ewangelia prawdy jeszcze nie była głoszona.S8 91.1

  Odczuwam przerażenie w duszy kiedy widzę do jakiego miejsca doszło nasze wydawnictwo. W instytucji Pana drukowano szkodliwe dla duszy teorie katolickie i inne tajemnicze zło. Biuro musi zostać oczyszczone z tych niewłaściwych spraw. Dla tych, którzy włożyli takie sprawy w ręce pracowników, mam świadectwo od Pana. Bóg uważa was za odpowiedzialnych za przedstawianie młodym mężczyznom i kobietom owocu zakazanego z drzewa wiadomości dobrego i złego. Czy jest to możliwe że nie znacie ostrzeżenia danego na ten temat Pacific Press? Czy możliwe jest że znając te ostrzeżenia idziecie po tym samym terenie czyniąc jeszcze znacznie gorzej? Wiele razy powtarzano wam że aniołowie Boży przechodzą przez każdy pokój w tym biurze. Jakie wrażenie to wywarło na naszych umysłach?S8 91.2

  Włożyliście w ręce pracowników sprawy zawierające poglądy szatana stawiając tym samym jego zwodnicze zanieczyszczające zasady przed ich umysły. Pan uważa to działanie z waszej strony za pomaganie szatanowi w przygotowywaniu pułapek na dusze. Pan nie będzie uważał za niewinnych tych, którzy to czynili. Nie zgadza się On z kierownictwem wydawnictwa. Z drżeniem serca otwierałam Review z obawy że ujrzę iż Bóg oczyścił wydawnictwo ogniem.S8 91.3

  Pan pouczył mnie że ci, którzy nie dostrzegają zła we współpracy z szatanem przez publikowanie jego fałszerstw, powinni sobie lepiej poszukać jakiejś innej pracy, w której nie będą niszczyli naszej młodzieży na ciele i duszy. Istnieje niebezpieczeństwo że sztandar prawdy i sprawiedliwości zostanie tak obniżony że Bóg spuści swój sąd na złoczyńców.S8 92.1

  Najwyższy czas abyśmy zrozumieli jaki duch rządził przez całe lata w biurze Review and Herald. Przerażona jestem na myśl że najsubtelniejsza forma spirytyzmu ma być postawiona przed pracownikami i w pewny sposób obliczona na zamieszanie w umysłach. Bądźcie pewni że szatan podąży za tą korzycią, którą w ten sposób otrzymał.S8 92.2

  Wydawnictwo Review and Herald zostało skalane tak jak była zanieczyszczona świątynia tylko że skutek obecny jest dziesięć razy bardziej szkodliwy. Przewracając stoły kupców Chrystus wygonił owce i bydło z przedsionka świątyni mówiąc: “Napisano: Dom mój, domem modlitwy nazywany będzie a wy uczyniliście go jaskinią zbójców”. Mateusza 21,13. Gorsze nawet aniżeli skalanie świątyni jest skalanie wydawnictwa drukowaniem spraw, które nigdy nie powinny były być dane do rąk pracowników w instytucji Bożej.S8 92.3

  Przekroczone zostały przykazania Boże, Jego sprawa zdradzona a z Jego instytucji uczyniono jaskinię zbójców. Praca wydawania i rozpowszechniania poruszających apeli na rzecz prawdy, która powinna była być postawiona na pierwszym miejscu, na co się powinno było poświęcić czas i talent pracowników, otrzymała niewiele bądź wcale żadnej uwagi. Praca handlowa, której część ma jak najbardziej niewłaściwy charakter, stopniowo zdobyła pierwszeństwo. Praca ta pochłonęła energię, która powinna była być poświęcona publikowaniu literatury o najczystszej jakości i najwznioślejszym charakterze. Zmarnowano czas, źle użyto talenty a pieniądze sprzeniewierzono. Praca, która powinna być wykonana, została pozostawiona, nietknięta. Wzniesiono idee szatana. Jego teorie były drukowane przez prasę, która powinna była być użyta do rozpowszechnienia prawdy Bożej. Ludzie pożądali awansu, kiedy ich zasady i sposób postępowania zostały wyklęte przez niezadowolenie Boże. Strata jest nieskończenie lepsza od haniebnego zysku.S8 92.4

  O, cóż Bóg uczyni z tymi, którzy żyją pod wpływem czasów? Czy uważacie że Jezus stanie w wydawnictwie za tym aby pracować w umysłach ludzkich przez swoich aniołów, aby uczynić z prawdy wychodzącej spod prasy moc ku ostrzeżeniu świata że koniec wszechrzeczy jest bliski jeżeli pozwala się szatanowi na deprawowanie umysłów pracowników w tej samej instytucji? Światło, które posiadam, jest następujące: Odmówcie drukowania nawet linijki tej zgubnej sprawy. Ci, którzy musieli mieć coś do czynienia z prowadzenia jej do wydawnictwa, muszą uniżyć się przed Bogiem w pokorze duszy ponieważ Jego gniew zapala się przeciwko nim. Niech ten rodzaj pracy będzie na zawsze wyłączony z naszych wydawnictw. Poświęćcie więcej czasu publikowaniu i rozpowszechnianiu książek zawierających prawdę na obecny czas. Uważajcie pilnie aby wszystko zostało napisane, aby praca w tym względzie osiągnęła doskonałość. Zróbcie wszystko co w waszej mocy aby rozsiewać po całym świecie światło niebios.S8 93.1

  Czytelnicy i inni pracownicy nie mogą być tak poganiani i tak się spieszyć aby nie mieli czasu na modlitwę. Młodzież w naszych domach wydawniczych powinna być kształcona, tak jak była kształcona młodzież w szkołach proroków. Powinni oni być przygotowani do podjęcia pracy w nowych miejscach.S8 93.2

  Gdyby ludzie, którzy słyszeli poselstwo, dane w czasie konferencji — najpoważniejsze poselstwo, jakie mogło zostać przekazane — nie byli tak nieczuli, gdyby w szczerości zapytali: “Panie, co chcesz abym uczynił?”, doświadczenie minionego roku byłoby zupełnie inne niż w tej chwili. Ale oni nie oczyścili szlaku za sobą. Nie wyznali swoich grzechów i błędów a obecnie idą po tym samym terenie w wielu rzeczach, idąc za tym samym fałszywym sposobem postępowania ponieważ zniszczyli swój wzrok duchowy.S8 93.3

  Poselstwo trzeciego anioła ma przygotować lud aby ostał się w tych niebezpiecznych dniach. Ma być głoszone donośnym głosem i ma osiągnąć dzieło, które niewielu realizuje i rozumie.S8 94.1

  Jan pisze: “I widziałem drugiego anioła lecącego przez pośrodek nieba mającego ewangelię wieczną aby ją zwiastował mieszkańcom na ziemi i wszelkiemu narodowi i pokoleniu i językowi i ludowi, mówiącego głosem wielkim: Bójcie się Boga i chwałę mu dajcie gdyż przyszła godzina sądu jego, a kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze i źródła wód. A za nim szedł drugi anioł mówiąc: Upadł Babilon, ono miasto wielkie, bo winem gniewu wszeteczeństwa swego napoił wszystkie narody”. Objawienie 1,6-8. Jak to się robi? Przez zmuszanie ludzi do przyjęcia fałszywego dnia odpoczynku. W 2 Mojżeszowej 31 wyraźnie jest powiedziane, który dzień jest Sabatem Pańskim. Uważa się że zachowanie sabatu jest znakiem lojalności ludu Bożego.S8 94.2

  Bóg ma na myśli właśnie to co mówi. Człowiek wszedł między Boga a lud i Pan wysłał trzeciego anioła z poselstwem: “A trzeci anioł szedł za nimi mówiąc głosem wielkim: Jeżeli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej i jeźli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoją, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, i wina szczerego i nalanego w kielich gniewu jego, i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznoscią aniołów świętych i przed oblicznością Baranka”. Wiersze 9.10.S8 94.3

  Lud Boży ma zachowywać Jego przykazania odrzucając wszelką politykę światową. Przyjąwszy właściwe zasady postępowania mają szanować te zasady albowiem narodziły się one w niebie. Posłuszeństwo Bogu ma dla was większą wartość niż złoto czy srebro. Podjęcie jarzma z Chrystusem, uczenie się Jego łagodności i pokory przecina wiele konfliktów, bo kiedy wróg nadchodzi jak powódź, Duch Pana podnosi sztandar przeciwko niemu.S8 95.1

  Zwracam się do tych, którzy przyjmując pozycje i stanowiska zaufania w wydawnictwie wzięli na siebie odpowiedzialność dopilnowania tego że pracownicy otrzymują właściwe wykształcenie. Poszukujcie realizacji ważności waszego zadania. Ci, którzy swoimi uczynkami wskazują że nie czynią żadnego wysiłku aby rozróżnić pomiędzy tym co święte a tym co pospolite, mogą wiedzieć że jeżeli nie będą żałować i pokutować, sąd Boży spadnie na nich. Sąd ten może zostać opóźniony ale nadejdzie. Jeżeli źle ukierunkujecie swoje umysły ponieważ wasze własne umysły nie są czyste i wzniosłe, Bóg was powoła do zdania rachunku. Zapyta On: “Dlaczego wykonywaliście pracę szatana kiedy mieliście wykonywać dobrą pracę dla Mistrza”. W wielki dzień ostatecznego rozliczenia niewierny sługa otrzyma rezultat swojej niewierności.S8 95.2

  Wysyłam wam to ponieważ obawiam się o was. Nieustannie wzrastająca siła pracowników mogłaby być lepiej wykorzystana wysyłając ich do pracy w innych miejscowościach. Nocną porą przemawiałam szczerze do was na nabożeństwach przedstawiając prawdę tak jak jest ona w Jezusie. Ale przez niektórych została ona odrzucona, nie dali się przekonać. Grzeszyli przeciwko wielkiemu światłu i wiedzy, zatwardzili swoje sumienia tak że nie mogło ono w końcu przedrzeć się do zimnego serca.S8 95.3

  Niektóre osoby tak długo poświęcały zasady że nie mogą już rozróżnić pomiędzy tym co święte a tym co pospolite, świeckie. Ci, którzy odmawiają zwracania uwagi na pouczenia Pana, będą stopniowo szli w dół ścieżką ruiny. Dzień próby i sądu jest tuż przed nami. Niech każdy człowiek objawi swoje prawdziwe kolory. Czy wybieracie lojalność tylko Bogu lub bunt? Pokażcie swoje kolory ludziom i aniołom. Jesteśmy bezpieczni tylko wtedy gdy zostaniemy przypisani do prawych. Wtedy świat dowie się w jakim miejscu zostaniemy odnalezieni w dniu sądu. Gdyby praca rozpoczęta na Generalnej Konferencji była doprowadzona do zwycięskiego końca, nie zostałabym powołana do napisania tych słów. Była okazja wyznania zła lub przeciwstawienia się mu lecz w wielu przypadkach nadeszło zaprzeczenie aby uniknąć konsekwencji wyznawania zła.S8 96.1

  Jeżeli nie nastąpi odwrót, hańba ogarnie wydawnictwo i świat będzie znał powód. Ukazano mi że nie nastąpił zwrot ku Bogu całym sercem. Pan jest hańbiony w instytucjach wzniesionych ku Jego czci. Widoczne lekceważenie przykazań Bożych w wydawnictwie wycisnęło swoje piętno na pracownikach. Bóg zapytuje: “Czyż nie mam sądzić tych rzeczy?” Ujrzałam aniołów niebieskich odwracających się z zasmuconymi twarzami. Szydzicie z Boga przez zatwardziałość waszych serc, która stale wzrasta. Zgodna z odpowiedzialnością będzie kara dla tych, którzy znają prawdę a jednak lekceważą przykazania Boże.S8 96.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents