Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Świadectwa dla zboru IX - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 27 — Czas próby jest przed nami

  Przed nami jest czas wielkich prób. Teraz należy wykorzystać wszelkie nasze umiejętności i dary by dalej i skuteczniej prowadzić dzieło Boże. Siły, które nam Bóg powierzył, muszą być używane na odbudowanie a nie na burzenie. Kto nieświadomie dał się otumanić, niech w tej nieświadomości nie pozostaje. Pan mówi do swych wysłanników: Macie iść do takich ludzi i przekazać im moje słowa, czy usłuchają czy nie.S9 227.1

  Ten czas jest bezpośrednio przed nami, czas, w którym nad głosicielami prawdy rozpęta się prześladowanie. Przyszłość nie jest ponętna, nie zważając na to będziemy starali się dalej ratować ludzi stojących na skraju zguby, ludzi, za których Książę niebios oddał na okup swe cenne życie. Skoro jeden środek zawiedzie, próbujcie drugiego. Nasze wysiłki nie mogą być ospałe ani bezsilne. Jak długo żyjemy tak długo mamy działać dla Pana. Wybrani Boga posłowie byli we wszystkich czasach historii zboru narażeni z powodu prawdy na wzgardę i prześladowanie. Gdziekolwiek dzieci Boże nawet przymusowo się znajdowały, choćby podobnie jak Jan zostali zesłani na bezludną wyspę, Chrystus wie gdzie oni są i On ich pokrzepi i będzie im błogosławić, napełni pokojem i radością.S9 227.2

  Wkrótce utrapienie dotknie cały świat. Dlatego nakaz dla wszystkich brzmi: Dążyć do poznania Boga. Nie mamy czasu do stracenia. Poselstwo musi być głoszone gorliwie i poważnie. “Nuż wszyscy pragnący pójdźcie do wód, i wy co nie macie pieniędzy pójdźcie, kupujcie a jedzcie, pójdźcie mówię, kupujcie bez pieniędzy i bez zapłaty, wino i mleko”. Izajasza 55,1. “Tak mówi Pan: Strzeżcie sądu a czyńcie sprawiedliwość bo blisko tego że zbawienie moje przyjdzie a sprawiedliwość moja objawiona będzie. Błogosławiony człowiek, który to czyni i Syn Człowieczy, który się trzyma tego przestrzegając sabatu aby go nie splugawił a strzegąc ręki swej aby nie uczyniła nic złego”. Izajasza 56,1-2.S9 228.1

  Niekończąca się jest miłość Boga dla Jego zboru. Jego troska o swoje dziedzictwo nie ustaje. Nie dopuści ażeby jakieś inne utrapienie spadło na Jego zbór niż to, które konieczne jest dla oczyszczenia Jego dzieci, dla doczesnej ich pomyślności i życia wiecznego. On oczyści swój zbór jak kiedyś oczyścił świątynię na początku i przy zakończeniu swojej służby na ziemi. Wszystko co z pokus i doświadczeń dopuszcza na swój zbór, spada na Jego lud żeby posiadł większą pobożność i otrzymał więcej siły, by zwycięstwo Ukrzyżowanego mógł zanieść do wszystkich części świata. On dla was wszystkich jednego dokonał dzieła. Bezustannie musi być szerzone i rozpowszechniane. Musi się rozciągać od miasta do miasta, od kraju do kraju, od narodu do narodu, ustawicznie ma być rozwijane, ustanawiane, zasilane i krzepione.S9 228.2

  *****

  “A to słowo ciałem się stało ... pełne łaski i prawdy”. Jana 1,14. Ale ci, których Jezus chciał ratować, nie chcieli mieć z Nim nic wspólnego. “Do swojej własności przyszedł ale go właśni jego nie przyjęli”. Jana 1,11. Poddali się rządom szatana, wyrzekli się Chrystusa i szukali okazji jak Go zabić.S9 228.3

  Szatan i jego aniołowie postanowili śmierć Jezusa uczynić możliwie najbardziej upokarzająco. Napełnili serca żydowskich przywódców gorzką nienawiścią wobec Zbawiciela. Kapłani i starsi opanowani całkowicie przez wroga Jezusa podburzyli tłum by ten stanął przeciwko Synowi Bożemu. Pominąwszy oświadczenie Piłata o niewinności Jezusa nikt nie powiedział słowa na Jego obronę. I mimo iż Piłat wiedział że Jezus nie jest winny, pozwolił ludziom znęcać się nad Nim, ludziom będącym pod rządami szatana.S9 229.1

  Podobne wydarzenia będą się zdarzały w najbliższej przyszłości. Ludzie będą wydawać prawa i surowo ich przestrzegać, prawa stojące w jawnej sprzeczności z zakonem Boga. Objawiając wielką gorliwość w zaostrzaniu własnych praw odwrócą się od wyraźnego “tak mówi Pan”. Wywyższą fałszywy dzień odpoczynku i będą zmuszać ludzi do bezczeszczenia prawa Boga, odbicia Jego istoty. Chociaż słudzy Boży niczemu nie będą winni, wyda się ich jako przestępców na poniżenie i maltretowanie ludziom podburzanym przez szatana, pełnym zazdrości i religijnego fanatyzmu.S9 229.2

  *****

  Moce religijne związane z niebem przez wyznanie a przypisujące sobie cechy baranka, postępowaniem swoim objawią że mają serce smoka, że podburzani są przez szatana i on panuje nad nimi. Zbliża się czas kiedy dzieci Boże będą prześladowane że święcą dzień sobotni. Szatan doprowadził do zmiany tego dnia mając nadzieję na przeprowadzenie swego zamiaru udaremnienia planów Boga. Dokonał tego że przykazaniom Boga w świecie mniej się przypisuje znaczenia niż prawom ludzkim. Człowiek grzechu, który śmiał zmienić czasy, prawa i zawsze uciskał lud Boży, ustanowił prawa zmuszające do świętowania pierwszego dnia tygodnia. Jednak dzieci Boże muszą twardo obstawać za Bogiem. Pan będzie wtedy działać za nich i wyraźnie okaże że jest Bogiem wszystkich bogów.S9 229.3

  *****

  Pan powiedział: “...Przecie sabbatów moich przestrzegać będziecie, bo ten znak jest między mną i między wami w narodziech waszych”. 2 Mojżeszowa 31,13. Nikomu nie wolno być nieposłusznym przykazaniu temu by uniknąć prześladowania, co więcej, wszyscy powinni pamiętać o słowach Jezusa: “A gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do drugiego”. Mateusza 10,23. Jeżeli możecie zapobiec temu, nie narażajcie się, sami nie wywołujcie gwałtów ze strony ludzi, którzy pozwalają się kierować duchowi antychrysta. Mamy czynić wszystko co w naszej mocy żeby wszystkim gotowym cierpieć dla prawdy zaoszczędzone było prześladowanie i okrucieństwo.S9 230.1

  Chrystus jest naszym wzorcem. Postanowienie antychrysta by bunt, który wzniecił w niebie, doprowadzić do skutecznego końca, to postanowienie będzie się wykonywać w dzieciach nieposłuszeństwa. Ich wrogość i nienawiść wobec wszystkich zachowujących czwarte przykazanie będą stale przybierać na sile. Mimo to dzieci Boże nie powinny ukrywać swego sztandaru, nie powinny zaniechać przykazań Bożych ani też iść z tłumem i czynić zło by łatwiej było im żyć.S9 230.2

  Pan daje odwagę wszystkim tym, którzy Go szukają z całego serca. Daje im swego Ducha Świętego, objawienie Jego łaski i względów. Ale kto opuści Boga chcąc ratować swe doczesne życie, ten straci życie wieczne.S9 230.3

  Noc doświadczeń prawie już minęła. Szatan wytęża wszystkie siły, całą swą sztukę bo wie że ma krótki czas. Karanie Boże spada na świat aby wszystkich co znają prawdę skłonić do ukrycia się w skale i oglądania chwały Boga. Prawdy nie wolno teraz ukrywać. Musimy ją otwarcie głosić, mówić o niej w pismach i broszurach bez żadnego upiększania i podobnie jak liście w jesieni rozsypywać wszędzie.S9 231.1

  Ostatki ze zboru staną w obliczu wielkiej próby i nieszczęść. Ci, którzy zachowują zakon Boży i mają wiarę Jezusową, odczują gniew smoka i jego sprzymierzeńców. Szatan zalicza ten świat do swojej własności. Opanował on i włada upadłymi zborami. Ale jest jednak mała grupka, która odmawia jemu posłuszeństwa. Gdyby tylko mógł ich wyniszczyć z ziemi, jego zwycięstwo byłoby całkowite jak niegdyś kiedy podjudzał pogańskie narody aby wyniszczyły Izraela. Tak samo w najbliższej przyszłości podburzy pogańskie narody i bezbożne moce na tej ziemi żeby wygubili lud Boży na niej. Wszyscy będą dążyć żeby raczej wypełniać ludzkie postanowienia a łamać przykazania Boże. Tym, którzy będą wierni Bożym obowiązkom, będą wygrażać, wydawać ich i wyjmować spod prawa. “I będą wydawani..., od rodziców i od braci i od krewnych i od przyjaciół, i zabiją niektórych z was”. Łukasza 21,16.S9 231.2

  “Słuchajcie mię, którzy znacie sprawiedliwość ludu, w którego sercu jest zakon mój! Nie bójcie się urągania ludzkiego a sromocenia ich nie lękajcie się. Albowiem ich mol jako szatę pożre a robak ich jako wełnę pogryzie ale sprawiedliwość moja na wieki będzie a zbawienie moje od narodu do narodu”. Izajasza 51,7-8.S9 231.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents