Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Timpul şi lucrarea şi încheierea lucrării - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Responsabilitate individuală

  “Fiecăruia, de îndată ce a intrat în rândurile celorlalți prin pocăință, trebuie să i se arate și postul datoriei sale.” — Testimonies for the Church 7:30.TIL 14.2

  “Dumnezeu cheamă în serviciul Său fiecare membru al Comunității.... Fiecare trebuie să învețe să lucreze și să stea la postul său ca purtător de sarcini. Fiecare membru adăugat Comunității, trebuie să fie un agent în plus pentru îndeplinirea marelui plan al Mântuirii.” — Idem, 8:47.TIL 14.3

  “Dumnezeu cere serviciu personal de la fiecare suflet, căruia i-a încredințat cunoștința adevărului prezent. Nu toți pot merge ca misionari în țări străine, dar toți pot face misiune internă în familiile și între vecinii lor.” — Testimonies for the Church 9:30.TIL 14.4

  “Fiecăruia i s-a încredințat o lucrare personală și nimeni nu poate fi înlocuitorul altuia. Fiecare are, o misiune de o minunată însemnătate, pe care nu poate să o neglijeze sau să o ignore, deoarece îndeplinirea ei aduce fericita mântuire a câtorva suflete, iar neglijarea ei înseamnă nenorocirea cuiva pentru care a murit Hristos.” — E. G. White, în The Review and Herald, 12 decembrie, 1893.TIL 15.1

  “Cel ce devine fiu al lui Dumnezeu trebuie ca de aici înainte, să privească la sine ca fiind o verigă în lanțul aruncat spre salvarea lumii, una cu Hristos în planul îndurării Sale, lucrând cu El spre a căuta și a salva pe cei pierduți.” — The Ministry of Healing, 105.TIL 15.2

  “Cei care s-au unit cu Domnul în legământul servirii, Sunt obligați să se unească cu El în marea și grandioasa lucrare de salvare a sufletelor.” — Testimonies for the Church 7:19.TIL 15.3

  “Toți trebuie să găsească ceva de făcut. Nimeni să nu creadă că nu poate găsi vreun loc în care să lucreze pentru Hristos. Mântuitorul se identifică cu fiecare copil al omenirii. Ca noi să putem deveni membrii ai familiei cerești, El s-a făcut membru al familiei pământești. El este Fiul omului, și astfel este frate cu fiecare fiu sau fiică a lui Adam. Urmașii Săi nu trebuie să se simtă detașați de lumea pieritoare din jurul lor. Ei Sunt o parte din marea pânză a omenirii și cerul privește la ei, ca fiind în același timp frați cu cei păcătoși și frați cu cei sfinți.” — The Ministry of Healing, 104.TIL 15.4

  “Voi, membrii ai Comunității, faceți să strălucească lumina! Faceți ca vocea voastră să se audă în rugăciune umilită, în mărturie contra necumpătării, nebuniei și plăcerilor acestei lumi și în proclamarea adevărului prezent! Vocea voastră, influența voastră, timpul vostru, toate Sunt daruri de la Dumnezeu și trebuie să fie folosite în câștigarea de suflete pentru Hristos.” — Testimonies for the Church 9:38.TIL 15.5

  “Niciodată nu vom putea fi mântuiți prin lene și inactivitate. O persoană cu adevărat pocăită trăind o viață care nu ajută și nu folosește nimănui — așa ceva nu există. Nu e cu putință să intrăm în cer strecurându-ne fără merit. Nici un leneș nu poate intra acolo. Dacă nu ne străduim să merităm intrarea în împărăție, dacă nu căutam cu seriozitate să învățăm care sunt legile ei, nu suntem vrednici de a avea parte de ea. Acei care refuză să coopereze cu Dumnezeu pe pământ, nu vor coopera cu El nici în cer. N-ar fi lucru sănătos să fie luați în cer.” — Parabolele Domnului Hristos, 280.TIL 16.1

  “Singura cale de a crește în har este de a lucra cu inimă în marea lucrare pe care Hristos ne-a încredințat-o și de a depune interes în dezvoltarea puterilor noastre, de a fi spre sprijin și binecuvântare acelora care au nevoie de ajutorul pe care îl putem da. Aceasta e singura cale, să putem crește în harul și cunoștința lui Isus Hristos. Creștinii care cresc necontenit în seriozitate, în zel, în căldură, în iubire, — creștinii aceștia nu vor ajunge niciodată să apostazie. Ei ajung să se identifice tot mai mult cu Mântuitorul în toate planurile Sale. Ei Sunt părtași de fire dumnezeiască, fugind de stricăciunea care este în lume prin pofte. Înțelepciunea și îndemânarea lor de a lucra, se dezvoltă. Ei sunt gata să se angajeze în întreprinderile cele mai active și nu au loc pentru trândăvie; ei nu pot lăsa loc pentru stagnare.” — E. G. White, în The Review and Herald, 7 iunie, 1887.TIL 16.2

  “Dacă fiecare soldat al lui Hristos și-ar face datoria, dacă fiecare santinelă de pe zidurile Sionului ar fi dat cu trâmbița un sunet sigur și lămurit, atunci lumea ar fi putut auzi mai devreme solia de avertizare. Dar lucrarea a rămas cu ani de zile în urmă. În vreme ce oamenii au dormit, Satana a înaintat pe furiș contra noastră”. — Testimonies for the Church 9:29.TIL 17.1

  “Toți cei rânduiți pentru viața lui Hristos, Sunt rânduiți să lucreze pentru salvarea semenilor lor. Inima lor va bate la unison cu inima lui Hristos. Aceeași mare dorință după suflete pe care a avut-o El, se va manifesta și în ei. Nu toți pot ocupa același loc în lucrare, dar e un loc și o lucrare pentru toți”. — Parabolele Domnului Hristos, 300.TIL 17.2

  “E un mister că nu sunt sute la lucru, acolo unde azi nu este decât unul. Universul întreg e uimit de apația, de răceala și de lipsa de activitate a acelora care se numesc fii și fiice ale lui Dumnezeu. În adevărul soliei este o putere vie. Mergeți în credință și proclamați adevărul cu convingere. Faceți ca acei pentru care lucrați să vadă că El este pentru voi o realitate vie”. — Testimonies for the Church 9:42.TIL 17.3

  “Dacă fiecare din voi ar fi un misionar plin de viață, solia pentu timpul acesta ar fi repede vestită în toate țările, la toate popoarele, națiunile și limbile. Aceasta este lucrarea ce trebuie făcută înainte ca Hristos să vină în putere și mărire mare”. — Testimonies for the Church 6:438.TIL 17.4

  “E un lucru serios de îndeplinit pentru fiecare pereche de mâini. Faceți ca orice mișcare să vorbească pentru ridicarea omenirii”. — Testimonies for the Church 9:37.TIL 17.5

  “Domnul apelează către Adventiștii de Ziua a Șaptea din toate localitățile, să I se consacre și să facă tot ce pot mai bine, după împrejurări, pentru a ajuta la lucrul Său”. — Testimonies for the Church 9:132.TIL 17.6

  “Tot cerul privește cu un interes intens către Comunitate, spre a vedea ce face fiecare membru în parte în luminarea celor ce sunt în întuneric”. — E. G. White, în The Review and Herald, 25 februarie, 1894.TIL 18.1

  “Faceți ca fiecare membru al Comunității să ia asupră-și lucrarea repartizată lui de a răspândi lumina și de a primi lumina. Nimeni nu va putea fi scuzat că nu a făcut nici o lucrare în via Domnului”. — E. G. White, în The Review and Herald, 25 februarie, 1894.TIL 18.2

  “Nu este membru al Comunității căruia să nu i se fi încredințat ceva pentru care el este responsabil. Toți din familia lui Dumnezeu sunt sau lucrători sau leneși în via Sa.... Fiecăruia îi e dat lucrul său și Dumnezeu nu va scuza pe nimeni. El cere să i se dea înapoi corespunzător cu darurile acordate; și credincioșia fiecărui suflet e dovedită prin felul în care folosește bunurile Domnului Său”. — E. G. White, în The Review and Herald, 11 august, 1891.TIL 18.3

  Îngerii cerești au așteptat îndelung după unelte omenești — membrii Comunității — pentru a coopera cu ei în marea lucrare ce trebuie făcută. Îngerii așteaptă acum și de la voi”. — Testimonies for the Church 9:46.TIL 18.4

  “Câmpul este atât de întins, planul este atât de cuprinzător încât orice inimă sfințită va fi împinsă la serviciu ca un instrument al puterii divine”. — Testimonies for the Church 9:47.TIL 18.5

  “Faceți ca toți câți cred adevărul să înceapă să lucreze. Faceți lucrarea care este mai aproape de voi.... Dacă membrii Comunității, fără deosebire, se vor ridica să facă lucrarea pe care pot să o facă, fiecare văzând cât poate face el în a câștiga suflete pentru Hristos, vom vedea pe mulți părăsind rândurile Satanei spre a lua poziție sub stindardul lui Hristos. Dacă poporul nostru va lucra după lumina care ne este dată în aceste puține cuvinte de îndrumare, vom vedea cu siguranța mântuirea Lui Dumnezeu. Redeșteptări minunate vor urma. Păcătoșii vor veni la pocăință și multe suflete se vor adăuga Comunității”. — Testimonies for the Church 8:246.TIL 18.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents