Loading...
By Ellen Gould Whitero

În acest clasic devoţional, Ellen G. White explorează profunzimile celor mai iubite învăţături ale lui Isus, oferind o adâncă înţelegere spirituală a parabolelor lui Hristos aşa cum se aplică ele vieţii cotidiene.
Scriind, nu doar sec asemenea unui cronicar istoric sau a unui comentator tehnic, ci ca un sol care pledează cazul Domnului pe care-L iubeşte, autoarea furnizează aplicaţii practice într-o manieră ce mişcă inima.
Toţi cei care încearcă să sublinieze pasajele alese, adesea renunţă după ce descoperă fiecare pasaj subliniat. În paginile acestei cărţi generaţii de cititori au auzit aceeaşi voce care vorbea prin pilde cu mult timp în urmă, vorbind şi acum inimilor lor, spunând “Veniţi la Mine”.

Book code: PDH

Bibliography

ISBN: 

421 Pages

ro
Parabolele Domnului Hristos - Contents