Loading...
By Ellen Gould Whitero

Mântuirea este numai prin credinţă, dar credinţa nu este niciodată singură.
Acesta este mesajul acestor 18 lecturi (scrise între 1881-1902) despre subiectul mântuirii. Nestemata acestei colecţii este un manuscris din 1890, probabil cea mai semnificativă declaraţia a Ellen-ei G. White despre îndreptăţirea prin credinţă, scrisă în timpul efervescenţei teologice ce a urmat Conferinţei Generale de la Minneapolis din 1888.
În timp ce accentua importanţa ascultării, ea scria, “Este cu neputinţă să se realizeze ceva în poziţia noastră înaintea lui Dumnezeu sau în darul lui Dumnezeu pentru noi prin meritele creaturii. ... Îndreptăţirea este în întregime prin har şi nu se poate obţine prin nici o lucrare pe care oamenii căzuţi ar putea-o întreprinde. ... Orice faptă pe care omul ar putea-o restitui lui Dumnezeu ar fi mai puţin decât nimic.”
Acest volum portretizează un Dumnezeu al harului care îmbrăţişează fiecare suflet păcătos ce-I acceptă oferta neprihănirii prin cred

Book code: CF

Bibliography

ISBN: 

122 Pages

ro
Credinţa şi faptele - Contents