Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Timpul şi lucrarea şi încheierea lucrării - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Criza se apropie repede

  “Criza se apropie repede. Desele schimbări survenite arată că timpul cercetării de la Dumnezeu aproape a sosit.... Cei care umblă în lumină vor vedea semne ale primejdiei care se apropie.” — Testimonies for the Church 5:209.TIL 2.3

  “Lumea este un teatru; actorii, locuitorii lumii acesteia se pregătesc să joace rolul lor în ultima mare dramă.... Noi, care cunoaștem adevărul, ar trebui să ne pregătim pentru ceea ce “curând va veni asupra lumii ca o surpriză copleșitoare.” — Testimonies for the Church 8:27, 28.TIL 2.4

  “Furtuna este pe drum, vine o furtună nemiloasă în furia ei, iar noi trebuie să ne pregătim având adevărata pocăință către Dumnezeu și credința în Domnul nostru Isus Hristos. Domnul Se va scula să zguduie teribil pământul. Vom vedea tulburări în toate părțile. Mii de vapoare vor fi scufundate în adâncurile mării. Corăbii vor merge la fund și nici o sforțare omenească nu va fi în stare să le ajute. Palatele pământului vor fi șterse și distruse de furia flăcărilor. Dezastrele pe căile ferate vor ajunge din ce în ce mai dese; distrugeri, încurcături, ciocniri și moarte fără prealabilă avertizare vor avea loc pe marile linii de comunicație. Sfârșitul este aproape, timpul cercării este pe sfârșite.” — The Signs of the Times, 21 aprilie, 1890.TIL 2.5

  “În curând se vor ivi între națiuni tulburări grozave — tulburări care nu vor înceta până la venirea Domnului.... Judecățile lui Dumnezeu Sunt în țară. Războaiele și știri de războaie, distrugere prin foc și apă, spun lămurit că timpul strâmtorării s-a apropiat, e la uși. Nu avem timp de pierdut. Lumea este frământată de spiritul de război.” — The Review and Herald, 24 noiembrie, 1904.TIL 3.1

  “Foarte curând cearta, lupta, apăsarea și suferința vor izbucni între națiunile străine, cu o intensitate de care nu vă faceți idee acum.” — The General Conference Bulletin, 1909, 57. [Cinci ani după rostirea acestei preziceri, a izbucnit primul război mondial].TIL 3.2

  “Am văzut pe locuitorii pământului în cea mai mare confuzie. Război, vărsări de sânge, lipsuri, foamete și molime erau pretutindeni. Când aceste lucruri năvălesc asupra poporului lui Dumnezeu, el începe să-și strângă rândurile și să îndepărteze micile dificultăți. Îngâmfarea nu-i mai stăpânește; umilința adâncă îi ia locul. Suferința, greutățile și lipsurile fac să slăbească tronul îngâmfării, iar cei pătimași și necugetați devin sănătoși la minte și lucrează cu prudență și înțelepciune. Atenția mi-a fost atrasă de această scenă. Se părea să fie un scurt timp de pace. Mi-au fost prezentați iarăși locuitorii pământului și din nou toate lucrurile erau în cea mai mare confuzie.TIL 3.3

  Certuri, războaie și vărsări — de sânge, foamete și molime făceau pustiiri pretutindeni cu furie.... Alte națiuni erau angajate în acest război de confuzie. Atunci inimile oamenilor slăbeau cu totul de teama lucrurilor ce urmau să vină pe pământ.” — Testimonies for the Church 1:268 (1867) (Ed. engleză).TIL 4.1

  “În curând va fi foamete și distrugere, spor de crime și fapte crude și rele contra bogaților, care s-au înălțat pe ei înșiși contra celor săraci. Cei care Sunt fără protecția lui Dumnezeu, nu vor găsi scăpare în nici un loc sau poziție. Agenți omenești Sunt în curs de exercitare și folosesc puterea lor inventivă spre a pune în mișcare, cea mai puternică mașină de ucidere și rănire. Faceți ca mijloacele-și lucrătorii să se înmulțească.” — Idem, 50 (1867).TIL 4.2

  “Când furtuna mâniei lui Dumnezeu se va abate asupra omenirii, multe suflete vor vedea cu groază cum li se prăbușește casa, pentru că fusese clădită pe nisip. Să facem ca avertizarea să le fie dată înainte de a fi prea târziu. Acum e timpul să se dea ultima avertizare. În prezentarea adevărului e o putere deosebită în timpul prezent; dar cât va mai continua?.... Numai puțin timp. Dacă a fost cândva o criză, atunci ea este acum. Trebuie să simțim acum răspunderea de a lucra cu cea mai mare seriozitate, spre a vesti altora adevărurile date de Dumnezeu pentru acest timp. În privința aceasta, e nevoie de oricât de multă seriozitate.” — Testimonies for the Church 6:16.TIL 4.3

  “Inima lui Dumnezeu e mișcată. Sufletele Sunt foarte prețioase înaintea Sa. Pentru lumea aceasta a plâns Hristos în agonie; pentru lumea aceasta a fost El răstignit. Dumnezeu a dat pe Fiul Său Singurul născut, spre a salva pe păcătoși și El dorește ca noi să iubim pe oameni după cum El ne-a iubit pe noi. Pe cei care au cunoștința adevărului, Dumnezeu dorește să-i vadă ducând și semenilor lor cunoștința aceasta. Sfârșitul este aproape; el se furișează ca un hoț asupra noastră pe nesimțite, după cum se apropie hoțul în timpul nopții. Facă Domnul să nu mai dormim ca ceilalți, ci să ne deșteptăm și să fim treji. Adevărul va triumfa curând în mod strălucit și toți care își aleg acum să fie conlucrători cu Dumnezeu, vor triumfa cu El. Timpul este scurt; iată vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra. Acei care astăzi se simt fericiți în lumina adevărului prezent, să se grăbească să-l dea și altora. Domnul întreabă: ‘Pe cine să trimit?’ Acei care doresc să se jertfească pentru adevăr, pot acum să spună: ‘Iată-mă, trimite-mă!’ (Isaia 6, 8.)” — Testimonies for the Church 9:135.TIL 4.4

  “În timpul acesta de nedreptate crescândă, trebuie să știm că ultima criză e foarte apropiată.” — Parabolele Domnului Hristos, 178.TIL 5.1

  “Cu cât trec zilele, cu atât demonstrează că judecățile lui Dumnezeu Sunt în lume. În incendii, inundații și cutremure, El avertizează pe locuitorii acestui pământ despre apropiata Sa venire. Se apropie timpul când marea criză în istoria omenirii va fi sosit, când fiecare mișcare în guvernământul lui Dumnezeu va fi urmărită cu interes intens și cu o inexprimabilă îngrijorare. Judecățile lui Dumnezeu vor urma una după alta, într-o repede succesiune. Foc, inundație și cutremur, împreună cu război și vărsare de sânge. ‘O, dacă ar cunoaște oamenii timpul cercetării lor de către Domnul!’ Sunt mulți care nu au auzit adevărul care e piatra de cercare pentru timpul de azi. Sunt mulți cu care Spiritul Sfânt Se luptă. Timpul judecăților distrugătoare ale lui Dumnezeu este timpul harului pentru cei ce n-au avut ocazie să cunoască adevărul. Dumnezeu va privi cu îndurare asupra lor. Inima Sa plină de milă e mișcată; mâna Sa mai este încă întinsă pentru a mântui, în timp ce ușa este închisă pentru cei ce nu vor să intre.” — Testimonies for the Church 9:97.TIL 5.2

  “Stările de lucruri care se observă mai mult în societatea omenească și îndeosebi în orașele mari ale neamurilor, proclamă cu glas de trăznet că, ceasul judecății lui Dumnezeu a venit și că sfârșitul tuturor lucrurilor de pe pământ, este foarte aproape. Ne aflăm pe pragul crizei veacurilor.” — Profeți și Regi, 278.TIL 6.1

  “Criza se furișează pe nesimțite asupra noastră. Soarele luminează pe cer, făcându-și drumul său obișnuit și cerurile proclamă încă mărirea lui Dumnezeu. Oamenii încă beau și mănâncă, sădesc și clădesc, se luptă pretinzând fiecare locul cel mai de frunte. Iubitorii de plăceri se îmbulzesc încă la teatre, la curse de cai și la localurile de joc. Excitarea cea mai mare stăpânește, cu toate că aproape s-a terminat timpul cercării și fiecare caz este decis pentru vecie. Satan vede că timpul său e scurt. El a pus la lucru pe toți agenții săi, pentru ca oamenii să fie amăgiți, ocupați și fermecați, până va trece ziua cercetării și ușa milei se va închide pe vecie.” — E. G. White, în The Southern Watchman, 3 octombrie, 1905.TIL 6.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents