Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kristove podobenstvá - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Iné duchovné dary

  V podobenstve sa nehovorí len o zvláštnych daroch Ducha Svätého. V ňom sú zahrnuté všetky dary a schopnosti, či už vrodené alebo získané, telesné alebo duchovné. Uplatniť sa môže každý z nich, lebo keď sa človek stáva Kristovým učeníkom, odovzdáva sa svojmu Spasiteľovi so všetkým, čo má a čím je. Tieto dary nám Kristus vráti očistené a zušľachtené, aby sa vynaložili na jeho slávu a na požehnanie našim blížnym.KP 260.1

  Boh rozdeľuje dary rozvážne „každému podľa jeho schopnostíMatúš 25,15. Kto vie zúročiť päť talentov, dostane ich päť, kto je schopný zužitkovať iba dva, dostane len dva, kto vie rozvážne použiť jeden, dostane jeden. Nikto sa nemusí znepokojovať, že nedostal viac. Pán, ktorý ich rozdáva, poctí zúročenie každého daru, veľkého či malého. Človek s piatimi talentami má rozhojniť všetkých päť, kto dostal len jeden, musí uvážlivo zveľadiť ten jeden. Boh očakáva výsledky „podľa toho, čo kto má, a nie podľa toho, čo nemá2. Korinťanom 8,12.KP 260.2

  V podobenstve sa hovorí: „Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dvaMatúš 25,16.17.KP 260.3

  Nech by bolo talentov akokoľvek málo, treba ich úspešne používať. Otázka, ktorá nás najviac zaujíma, neznie: Koľko som dostal? Musíme sa spýtať: Čo urobím s tým, čo som dostal? Našou prvoradou povinnosťou voči Bohu i ľudom je rozvíjať svoje schopnosti. Kto ich denne nezdokonaľuje a nestáva sa užitočnejším, nenapĺňa zmysel života. Vyznaním viery v Krista sa zaväzujeme, že sa všemožne vynasnažíme byť užitočnými pracovníkmi v diele Pánovom. Preto by sme mali všestranne zveľaďovať svoje schopnosti, aby sme mohli vykonať čo najviac dobra.KP 261.1

  Sme povolaní pracovať na veľkom Božom diele a najväčšiu odmenu na novej zemi dostanú tí, čo mu v tomto živote verne a ochotne slúžili. Pán si vyberá svojich sluhov a každodenne im za rôznych okolností dáva príležitosť vykonať niečo pre jeho dielo. Vyberá si tých, čo sa snažia uskutočňovať jeho zámery, no nie preto, že by boli dokonalí, ale že v spojení s ním môžu dospieť k dokonalosti.KP 261.2

  Boh prijíma len tých, čo sú rozhodnutí dosiahnuť vysoký cieľ. Každý človek je povinný vykonať to najlepšie, čo môže. Boh od každého vyžaduje mravnú dokonalosť. Nikdy by sme nemali znižovať meradlo spravodlivosti a prispôsobovať sa svojim zdedeným či vypestovaným sklonom k zlému. Stále pamätajme, že nedokonalosť povahy je hriech. Všetky cnosti sa nachádzajú v Bohu, ktorý je absolútnou dokonalosťou charakteru. Kto prijíma Krista ako osobného Spasiteľa, má jedinečnú možnosť získať tieto vlastnosti.KP 261.3

  Tí, čo chcú spolupracovať s Bohom, musia sa snažiť zdokonaliť všetky svoje schopnosti. Skutočná výchova spočíva v príprave telesných, duševných i duchovných darov na spĺňanie všetkých povinností. Je to rozvoj celej výbavy človeka, aby mohol slúžiť Bohu. To je jediná výchova, ktorej výsledky siahajú do večnosti.KP 261.4

  Pán žiada od každého veriaceho stály duchovný rast a všestranný rozvoj. Kristus svojou krvou a utrpením zaplatil za nás výkupné, aby sme mu ochotne slúžili. Prišiel nám na zem ukázať, ako a v akom Duchu treba pracovať. Chce, aby sme premýšľali o tom, ako zabezpečiť čo najväčší rozmach Božieho diela a osláviť na svete jeho meno, ako svojou láskou a oddanosťou poctiť Otca, ktorý tak „miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik nezahynul, ale aby večný život mal každý, kto verí v nehoJán 3,16.KP 262.1

  Kristus však nikdy nepovedal, že dokonalý charakter možno ľahko získať. Nikto totiž nedostal ušľachtilú a vyrovnanú povahu. Správny charakter nie je vecou náhody. Nadobudnúť ušľachtilú povahu si vyžaduje osobné úsilie na základe zásluh Kristovej milosti. Boh nám dáva schopnosti, talent, my sme povolaní stvárniť povahu. Tá sa formuje tvrdým a rozhodným zápasom s vlastným ja. Proti dedičným sklonom treba vytrvalo bojovať. Musíme sa neúprosne kriticky skúmať a neprehliadnuť ani jedinú škodlivú črtu povahy.KP 262.2

  Nikto by nemal tvrdiť, že sa nemôže zbaviť svojich povahových chýb. Ak dôjdeme k takému presvedčeniu, určite sa pripravíme o večný život. Možnosť zmeny závisí od našej vôle. Ak nechcete zvíťaziť, nezvíťazíte. Skutočným problémom je neposvätené srdce a neochota podriadiť sa Božej vôli.KP 262.3

  Mnohí, ktorých Boh povolal vykonať skvelé dielo, konajú len veľmi málo, pretože sa málo snažia. Tisíce idú týmto životom, ako keby nemali nijaký určitý cieľ, pre ktorý treba žiť a o čo sa usilovať. Ich odmena bude úmerná ich skutkom.KP 262.4

  Pamätajte, že nikdy nedosiahnete vyššiu úroveň, než akú ste si sami určili. Vytýčte si teda čo najvyšší cieľ a krok za krokom namáhavým výstupom, sebazapieraním obetavo smerujte k nemu. Nedajte sa ničím zadržať. Okolnosti nespriadli svoje siete okolo nikoho tak pevne, aby musel zostávať v bezmocnej neistote. Nepriaznivé situácie nás majú viesť k rozhodnutiu, aby sme ich prekonali. Víťazstvo nad jednou prekážkou posilní odvahu pokračovať. Smelo kráčajte správnym smerom a okolnosti sa stanú vašimi pomocníkmi, nie prekážkami.KP 262.5

  Majte nezdolnú túžbu vypestovať v sebe ušľachtilé povahové vlastnosti, ktorými uctíte svojho Pána. Na každom stupni rozvoja svojej povahy sa máte ľúbiť Bohu a môžete to dosiahnuť. Veď aj Enoch sa páčil Bohu napriek tomu, že žil v skazenej dobe. Enochovia žijú aj dnes.KP 263.1

  Buďte neochvejní ako Daniel, verný štátnik, ktorý zvíťazil nad pokušením. Nesklamte toho, ktorý vás tak miloval, že dal svoj život, aby vás očistil od každého hriechu. Kristus hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič konaťJán 15,5. Pamätajte na to! Napriek tomu, že ste sa dopustili chýb, môžete zvíťaziť, ak si uvedomíte svoje chyby a ak sa vám stanú varovnými signálmi. Tak zmeníte porážku na víťazstvo, sklamete nepriateľa a poctíte svojho Vykupiteľa.KP 263.2

  Povaha stvárnená podľa Božieho vzoru je jediným pokladom, ktorý si z tohto sveta môžeme odniesť do Božieho kráľovstva. Tí, čo sa na zemi učia od Krista, vezmú si to všetko do nebeských príbytkov. Aj v Božom kráľovstve sa budeme stále zdokonaľovať. Aké je teda dôležité, aby sme sa už tu starali o rozvoj svojej povahy! Boží služobníci sú nápomocní každému, kto sa neochvejnou vierou snaží dosiahnuť taký charakter, ktorý sa prejaví v dokonalom správaní. Každému, kto to chce dosiahnuť, Kristus hovorí: Som s tebou a pomôžem ti.KP 263.3

  Keď sa vôľa človeka zjednotí s Božou vôľou, už ju nič nepremôže. Všetko, čo treba vykonať na Boží príkaz, možno v Božej sile aj uskutočniť. Každý Boží príkaz dáva človekovi aj silu splniť ho.KP 263.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents