Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kristove podobenstvá - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Jeden talent

  Muž, ktorý dostal jeden talent, „odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukrylMatúš 25,18.KP 284.2

  Ježiš v tomto podobenstve hovorí o mužovi, ktorý dostal najmenší dar a nevyužil ho. Nech je tento prípad varovaním pre tých, ktorí sa nazdávajú, že s jediným darom sú v Kristovom diele zbytoční. Keby mali príležitosť robiť niečo veľké, radi by sa do toho zapojili. Myslia si, že slúžiť len v malom rozsahu si nevyžaduje nijaké úsilie. To je však omyl. Pán skúša jednotlivé povahy tým, že ľuďom dáva svoje dary. Muž, ktorý nevyužil zverenú hrivnu, sa nakoniec prejavil ako neverný služobník. On by totiž zakopal aj päť hrivien, keby ich bol dostal, práve tak ako tú jednu. Nezáujmom o jednu hrivnu ukázal, že pohŕda nebeskými darmi.KP 284.3

  Kto je verný v malom, je verný aj vo veľkomLukáš 16,10. Neraz podceňujeme maličkosti s odôvodnením, že nie sú dôležité. Práve tie však výrazne podporujú skutočný rast. V živote kresťana totiž niet nijakých bezvýznamných či podradných vecí. Pri formovaní svojej povahy nesmieme byť ľahostajní k nijakej drobnosti, lebo aj tá môže znamenať veľké nebezpečenstvo.KP 284.4

  Kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkomLukáš 16,10. Nevernosťou v malých povinnostiach olupujeme svojho Stvoriteľa o službu, ktorá mu patrí, ale najviac tým škodíme sami sebe. Pripravujeme sa o milosť, silu, povahovú stálosť, ktorú možno získať len bezvýhradnou odovzdanosťou Bohu. Život bez spojenia s Kristom je vystavený satanovým pokušeniam a vážnym chybám v Pánovom diele. Ak nežijeme podľa správnych zásad v maličkostiach, neposlúchneme Boha ani vo veľkých veciach, na ktorých nám záleží. Chyby, ktorých sa dopúšťame v drobnostiach každodenného života, prenášame aj do dôležitých oblastí. Vo všetkom sa správame podľa rovnakých zásad a z opakovaných činov sa utvárajú zvyky. Zvyky tvoria našu povahu a povaha podmieňuje úspešnosť nášho terajšieho života i vstup do Božieho kráľovstva.KP 285.1

  Len vernosťou v maličkostiach sa naučíme vernosti pri plnení zodpovedných úloh. Boh poskytol Danielovi a jeho druhom príležitosť zoznámiť sa s poprednými mužmi Babylonskej ríše, aby pohania mohli poznať zásady pravého náboženstva. Daniel mal predstavovať Božiu povahu v pohanskom prostredí. Čo mu umožnilo zastávať také významné a čestné postavenie? Bola to vernosť v maličkostiach, ktorou sa vyznačoval celý jeho život. Uctieval Boha aj v zdanlivo malých povinnostiach a Boh bol s ním. On dal Danielovi a jeho druhom „učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snochDaniel 1,17.KP 285.2

  Ako Pán povolal Daniela, aby o ňom vydával svedectvo v Babylone, tak povoláva aj nás, aby sme boli jeho svedkami na svete a ľudí upozorňovali na zásady jeho kráľovstva v najmenších i najväčších záležitostiach života.KP 286.1

  Svojím pozemským životom nás Kristus učí pozorne si všímať aj maličkosti. On mal stále na zreteli zodpovednosť za veľké dielo vykúpenia. Aj keď hlásaniu spásnej zvesti a uzdravovaniu venoval všetky telesné i duševné sily, jeho pozornosti neunikli ani tie najskrytejšie veci života. Na jednoduchých príkladoch z prírody predstavil slávne pravdy Božieho kráľovstva a poslucháčom podal tie najpôsobivejšie poučenia. Neprehliadol potreby nikoho zo svojich nasledovníkov. Počul každé volanie o pomoc a v tiesniacom sa dave si všimol dotyk chorej ženy. A práve na tento najslabší dotyk viery dal uzdravujúcu odpoveď. Keď vzkriesil z mŕtvych Jairovu dcéru, pripomenul rodičom, že jej majú dať niečo jesť. Keď vstal z hrobu, nepokladal za zbytočné zložiť plátno, v ktorom bol pochovaný, a starostlivo ho uložiť na príslušné miesto.KP 286.2

  Kristus nás pozýva na spoluprácu v diele záchrany tých, čo hynú. S Kristom sme pri krste uzavreli zmluvu, a preto ak nekonáme jeho dielo, nie sme mu verní. Ak chceme plniť zverenú úlohu, musíme sa riadiť jeho príkladom aj v tom, akú pozornosť venoval maličkostiam. To je tajomstvo kresťanského úspechu a vplyvu.KP 286.3

  Pán chce, aby jeho nasledovníci dosiahli najvyššiu možnú úroveň a oslávili ho schopnosťami, ktoré ľuďom ochotne udeľuje. Len Božia milosť nám umožňuje konať podľa šľachetnejších zásad, než aké uznáva svet. Máme byť rozvážnejší, vnímavejší, múdrejší a pohotovejší, pretože veríme v Boha a v jeho moc, ktorá pôsobí na srdce každého veriaceho.KP 286.4

  Tí, čo neboli nadmerne obdarení, nemusia zmalomyseľnieť. Majú zužitkovať dary, ktoré dostali a v sile Božej múdrosti pozorne sledovať nedokonalosti svojej povahy a zbavovať sa ich. Čokoľvek robíme, máme konať svedomito a rozvíjať v sebe vlastnosti umožňujúce nám napĺňať poslanie, ktorým nás poveril Pán.KP 287.1

  Treba sa rozhodne zbaviť zlozvyku pracovať povrchne. Niektorí ľudia si myslia, že zábudlivosťou môžu ospravedlniť aj tie najhrubšie chyby. Nemajú azda aj oni potrebné rozumové schopnosti? Mali by si cvičiť pamäť, aby zosilnela a spoľahlivo plnila svoju funkciu. Nedbajstvo je hriech. Pre nedbalosť môžeme zameškať prípravu na Božie kráľovstvo a vlastnú spásu.KP 287.2

  Významné pravdy Božieho slova treba premietnuť aj do maličkostí. Praktické náboženstvo sa má prejavovať aj v najdrobnejších povinnostiach každodenného života. Bezvýhradná poslušnosť Božiemu slovu nás uspôsobuje lepšie slúžiť Pánovi.KP 287.3

  Mnohí sa pokladajú za neužitočných a nezapájajú sa do šírenia Kristovho kráľovstva len preto, lebo nepracujú priamo v Božom diele. Veľmi sa však mýlia. Nemajú nijaký dôvod vyčítať si, že nie sú dielu Majstra osožní, pretože každá svedomitá služba je potrebná. Nemožno prehliadať ani tie najmenšie povinnosti. Poctivá práca má vždy svoju hodnotu a v nej prejavená vernosť je dôkazom, že človek môže vziať na seba aj väčšie zodpovednosti.KP 287.4

  Pán vysoko hodnotí každú nesebecky splnenú úlohu. Nijaká obeť prinesená úprimne a s radosťou nie je malá.KP 287.5

  Kristus nás vyzýva, aby sme splnili každú povinnosť, ktorá sa naskytne. Ochotne plň svoje povinnosti v rodine a snaž sa v domácnosti pripraviť príjemné prostredie. Ako matka, vychovávaj svoje deti pre Krista. To je takisto Božie dielo ako služba kazateľa. V kuchyni sa snaž byť dobrou kuchárkou. Z kvalitných surovín pripravuj zdravé, výživné a chutné jedlá a nezabúdaj, že aj myseľ máš naplniť hodnotnými myšlienkami. Ak si roľník, predavač alebo máš iné povolanie, plň svoje povinnosti zodpovedne. Pri práci sa sústreď na to, čo práve robíš, lebo v každej činnosti máš predstavovať Krista. Konaj svoju prácu tak, ako by bol na tvojom mieste on. V Božej službe môžeš uplatniť aj ten najmenší dar od Pána. Jediná rozvážne využitá hrivna splní svoje poslanie. Vernosťou v malých povinnostiach sa každá schopnosť zdokonalí a Boh znásobí jej účinok. Aj nebadateľné dary šíria v Božom diele požehnaný vplyv.KP 287.6

  Pri plnení malých i veľkých povinností má byť zjavná živá viera a potom aj všedná práca podporí kresťanský rast. Náš pohľad sa bude stále upierať na Krista. Láska k nemu v nás prebudí silu potrebnú na dielo. Správne používanie zverených hrivien nás môže tesnejšie spojiť s nebom. A to je skutočné posvätenie, lebo ono totiž znamená ochotne plniť každodenné povinnosti v súlade s Božou vôľou.KP 288.1

  Mnohí kresťania stále čakajú na to, že sa im naskytne možnosť vykonať niečo veľkolepé. Ak nenájdu nijaké vysoké postavenie, ktoré by uspokojilo ich ctibažnosť, nie sú ochotní každodenne svedomito pracovať, pretože sa im to nezdá dosť zaujímavé. Nezužitkúvajú ponúknuté príležitosti, v ktorých by mohli osvedčiť svoju vernosť Bohu. Kým vyčkávajú, život im nezmyselne a neužitočne uniká.KP 289.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents