Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Arbete och liv

  Allt liv, allt ljus och all glädje i hela universum kommer från Gud. Från honom strömmar välsignelserna ut till allt som han har skapat. Allt det goda som kommer från Gud kan liknas vid ljuset som strålar från solen. Det kan också liknas vid vattnet som strömmar från en källa. Där Guds liv finns i människorna, flödar det till andra med kärlek och omsorg.VK 107.1

  Jesus var glad när han kunde lyfta människor ur synden och rädda dem. Därför var han inte rädd om sitt eget liv. Han uthärdade lidandet på korset. Han stod ut med hån och förakt. Änglarna är också glada när de kan arbeta för att göra människor lyckliga. Själviska människor skulle tycka att det var förnedrande att hjälpa utslagna stackare. Det arbetet gör änglar som aldrig har syndat. De stöder de svaga och hjälper de utstötta. Samma kärlek som Jesus har fyller deras hjärtan. En anda av självuppoffring råder i himlen. Den kärleksfulla andan gör alla i himlen lyckliga. Ja, det är själva lyckan där. Det är denna anda som Jesus efterföljare kommer att ha. De kommer också att hjälpa andra att uppoffra sig själva.VK 107.2

  När Jesus kärlek finns i oss är den som en underbar doft. Den sprider sig och kan inte stängas inne. Alla som kommer i kontakt med en människa som följer Jesus, märker det heliga inflytandet. Om Jesus ande finns i oss är den som en källa i öknen. Den flödar för att friska upp allting. De som håller på att törsta ihjäl släcker ivrigt sin törst. De får dricka av livets vatten.VK 108.1

  Den som älskar Jesus vill vara till välsignelse för människor och lyfta upp dem. Jesus kärlek leder oss till att älska andra. Vi känner ömhet och har medlidande med alla skapade varelser.VK 108.2

  Jesus levde inte ett lätt och behagligt liv. Han var inte självupptagen utan arbetade energiskt för att rädda människor som fallit i synd. Dag efter dag ansträngde han sig. Han var outtröttlig i sin iver att rädda de förlorade. Från krubban till korset gick han självuppoffringens väg. Det var aldrig så att han försökte slippa ifrån det som var tungt och svårt. Han var ofta på vandring. Det kunde vara tröttsamt. Han kunde bli utmattad av att ta hand om andra. Han sa att Människosonen inte hade kommit för “att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många”. Matt 20:28. Det var därför han levde. Allt annat var underordnat detta enda mål. Det var hans mat och dryck att göra Guds vilja och avsluta Guds verk på jorden. Han var inte intresserad av att tillfredsställa sig själv.VK 108.3

  De som har fått del av Jesus nåd kommer att följa hans exempel. De är beredda att uppoffra sig för andra. Det är deras önskan att dela med sig av sin tro så att andra också kan lära känna Jesus. De gör allt de kan för att den här världen ska bli bättre att leva i. De har ett gott inflytande. Det märks på den anda som omger dem att de verkligen är omvända.VK 109.1

  Så snart någon kommer till Jesus far han en längtan i sitt hjärta att berätta om vilken vän han har funnit. Det går inte att hålla tyst med en sanning som har räddande kraft. Man kan inte hålla tillbaka ett helgande inflytande. Om vi har fått del av Jesus rättfärdighet och hans ande finns i oss kan vi inte tiga. Vi är fyllda av glädje. Vi har fått uppleva att Herren är god. Vi har något att berätta. Filippos bad andra att komma när han hade funnit Jesus. Det ska vi också göra. Vi ska visa dem hur god Jesus är. De ska få märka att han drar dem till sig. Vi ska berätta för dem om himlens härlighet. Vi kommer att längta så innerligt efter att följa Jesus. Vi är så ivriga för vi vill gärna att människorna runt omkring oss ska få se “Guds lamm som tar bort världens synd”. Joh 1:29.VK 110.1

  När vi anstränger oss att vara till hjälp och glädje för andra blir vi själva välsignade. Det var Guds tanke när han gav oss en uppgift i sin plan om räddning. Han gav människorna förmånen att få del av gudomlig natur. De kan då i sin tur sprida välsignelser till sina medmänni- skor. Detta är den högsta ära som någon kan få. Det är den största glädje som Gud kan ge åt en människa. De som blir Guds medarbetare och utför hans kärleksgärningar kommer närmast sin skapare.VK 110.2

  Gud kunde ha låtit himlens änglar gå ut med budskapet om räddningen. Han kunde ha låtit dem vara kärlekens budbärare. Han kunde ha använt andra medel för att fullföra sin plan. Men i sin oändliga kärlek valde han oss. Vi får samarbeta med honom och delta i det arbete som Jesus och änglarna gör, så att vi kan få del av välsignelsen och glädjen. Vi får uppleva ett andligt lyft. Allt detta är en följd av osjälviskt tjänande.VK 111.1

  Vi kan förstå hur Jesus känner det genom att dela hans lidanden. Varje gång vi avstår från någonting för att andra ska få det bra styrks det goda i oss. Vi får en anda av godhet och givmildhet. Vi kommer allt närmare Jesus, denna världens frälsare. “Han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom ” 2 Kor 8:9. Gud skapade oss för att vi skulle göra gott och hjälpa andra. Det är bara när vi gör det och fullföljer hans plan som livet kan bli en välsignelse för oss.VK 111.2

  Jesus vill att hans lärjungar ska gå ut och vinna människor för honom. Om du går ut i det arbetet, behöver du en djupare erfarenhet. Du känner att du måste veta mer om det som tillhör Guds rike. Du kommer att hungra och törsta efter Guds rättfärdighet. Du ropar till Gud och din tro blir styrkt. Du tar emot alltmer räddande nåd. Du dricker i djupare drag från räddningens källa. När du får prövningar behöver du läsa Bibeln och be. Då växer du andligt och du lär känna Jesus bättre. Din erfarenhet blir rikare.VK 112.1

  När du arbetar för andra utan att tänka på dig själv kommer du att utvecklas. Din karaktär får djup och fasthet. Din kärlek blir lik Jesus kärlek. Du fylls av frid och lycka. Du sätter höga mål för ditt liv. Det finns inte rum för lättja. Du blir inte självisk. De som på det sättet övar sig i att leva ett kristet liv får styrka i arbetet. De som använder det kristna livets välsignelser förstår klart andliga sanningar. Deras tro växer. De blir orubbliga. De ber med allt större kraft. Guds ande verkar i dem. Det gudomliga berör dem och som svar på den beröringen väcks en helig harmoni inom dem. De som arbetar för andras bästa, utan att tänka på sig själva, arbetar också på sin egen räddning.VK 112.2

  Bara genom att göra det arbete som Jesus ber oss om, kan vi växa i nåden. Han vill att vi ska arbeta osjälviskt för att hjälpa andra. Vi ska göra så mycket vi kan för att vara till välsignelse för andra och fylla deras behov.VK 113.1

  När vi tränar blir vi starka. Det är mycket viktigt för vårt liv och vår hälsa att vi är aktiva. På samma sätt är det med det kristna livet. De som tar emot andliga välsignelser utan att göra någonting för Jesus förlorar sin andliga styrka. De liknar människor som äter utan att arbeta och röra på sig. Deras muskler förtvinar. De får ingen kraft i armar och ben. Den som är kristen och inte vill använda sig av de krafter som Gud har gett honom, slutar inte bara att växa utan förlorar också den styrka han redan har.VK 113.2

  Gud har ett utvalt redskap för att människor ska bli räddade. Det är Jesus församling. Församlingens uppgift är att gå ut med det kristna budskapet till världen. Alla kristna har fått uppdraget att dela det glada budskapet med andra för att fullfölja missionsbefallningen. Det gäller för oss var och en att ta vara på tillfällena och använda våra förmågor.VK 113.3

  Jesus älskar oss. När vi tar emot hans kärlek förstår vi att vi står i skuld till alla som inte känner honom. Gud har gett oss ljus. Det ska vi inte behålla för oss själva utan det ska få lysa för andra. Om de som vill följa Jesus såg denna plikt, skulle det finnas tusentals missionärer i hedniska områden där det nu bara finns en enda. Och alla som inte själva kan ta del i arbetet kan intressera sig för det. De kan stödja det med sina pengar och sina förböner. Det skulle ge större iver att vinna människor för Gud i kristna länder.VK 114.1

  Vi behöver inte resa till missionsfält långt borta för att arbeta för Jesus. Vi behöver inte lämna hem och familj om det är vår plikt att stanna där. Vi kan arbeta för honom i våra hem, i församlingen och bland vänner och arbetskamrater.VK 114.2

  Jesus arbetade som snickare i en verkstad i Nasaret. Där var han största delen av sitt liv. Tjänande änglar fanns vid hans sida, då han som är livets Herre, gick ut och in bland bönder och arbetare. Man la inte särskilt märke till honom men han arbetade tålmodigt och noggrant i sitt hantverk. Han utförde sitt uppdrag vid snickarbänken lika trofast som när han senare botade sjuka eller gick på det stormiga vattnet i Galileiska sjön. Så kan Jesus vara med oss i de enklaste sysslor och minst populära arbetsuppgifter.VK 114.3

  Aposteln Paulus skriver: “Var och en skall inför Gud förbli vad han var när han blev kallad.” 1 Kor 7:24. Affärsmannen kan sköta sina affärer på ett hederligt sätt. Hans mästare blir ärad därför att han är trogen. Om han är en sann Jesus lärjunge, tar han med sig sin tro i allt han gör. Han har Jesus ande och människor kan se det i hans liv. Mekanikern kan vara flitig och göra ett gott arbete. Om han är trofast kan han visa att han känner Jesus som arbetade och slet som enkel hantverkare i Galileen. De som kallar sig kristna ska vara goda exempel på sin arbetsplats. När andra ser det goda arbete de gör kommer Jesus att få äran. De kommer att tänka på sin skapare och frälsare och prisa honom.VK 115.1

  Många människor använder inte sina förmågor för att tjäna Jesus. De ursäktar sig med att andra är mer begåvade. Den vanliga uppfattningen är att bara den som har särskilda gåvor behöver helga sig och gå ut i Guds verk. Detta gäller bara en viss grupp människor som Gud har utvalt. De andra är inte kallade. De tar inte del i arbetet och får heller ingen lön. Det är inte vad det står i Bibeln. När mannen i liknelsen kallade till sig sina tjänare fick var och en sin uppgift.VK 116.1

  Kärleksfullt kan vi utföra våra enkla dagliga plikter. Bibeln uppmanar oss: “Vad ni gör skall ni göra helhjärtat, det gäller ju Herren och inte människor.” Kol 3: 23. Om vi har Guds kärlek i oss kommer det att visa sig i vårt liv. Inflytandet från Jesus omger oss som en underbar doft. Människor som vi har kontakt med blir upplyfta och välsignade.VK 116.2

  Du ska inte vänta på stora tillfällen innan du börjar arbeta för Herren. Du ska inte vänta på att Gud ska ge dig ovanliga talanger. Vad människor tänker och tycker ska du inte bry dig om. Om ditt dagliga liv vittnar om en tro som är ren och uppriktig, kommer andra att förstå att du vill hjälpa dem. Dina ansträngningar kommer inte att bli utan resultat.VK 116.3

  Jesus har lärjungar bland de fattiga och bland dem som ingen räknar med. De kan vara till välsignelse för andra. De kanske inte vet om att de gör något gott. De vet inte om att deras inflytande sätter i gång välsignelser. Dessa välsignelser växer och blir allt rikare. Det goda resultatet blir de först klara över när Jesus ger dem deras lön. De är inte medvetna om att de gör något stort. De arbetar bara lugnt och stilla utan att bekymra sig om framgång. De behöver bara fortsätta att trofast göra det arbete som Gud lägger framför dem. Deras liv kommer inte att ha varit förgäves. De kommer att bli alltmer lika Jesus. De är Guds medarbetare här på jorden. På det sättet förbereder de sig för det eviga livet. Då ska de få högre uppgifter och en glädje utan stänk av sorg.VK 117.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents