Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kunskapen om Gud

  Gud vill att vi ska lära känna honom. På många sätt försöker han visa oss vem han är. Han vill att vi ska komma nära honom. Han vill ha gemenskap med oss. Naturen talar hela tiden till våra sinnen. De som söker Gud med öppna sinnen kan se hans härlighet och kärlek i naturen. De ser hans händers verk och deras öron hör det han säger:VK 118.1

  De gröna ängarna och höga träden,
  knopparna och blommorna,
  molnen som driver och regnet som faller,
  bäcken som porlar och stjärnhimlens under.
  Det är Guds tilltal.
  Han inbjuder oss
  att lära känna honom
  som har skapat allt.
  VK 118.2

  Vår frälsare knöt an till naturen. Hans undervisning är värdefull. Träden och fåglarna, blommorna i dalen, sjöarna, kullarna, det blå himlavalvet; allt det länkade han samman med sanningens ord. Saker och ting från det dagliga livet använde han sig också av. Det var hans tanke att vi mitt i vardagslivets omsorger och plikter skulle kunna minnas vad han undervisat om.VK 119.1

  Gud vill att hans barn ska sätta värde på hans verk. Han vill att de ska njuta av den enkla, stilla skönheten som han har smyckat jorden med. Han älskar själv det som är vackert. Han gläds dock mest av allt åt karaktärens skönhet. Den övergår all yttre prydnad. Han vill att hans barn ska älska enkelhet och renhet tills de i stilla skönhet liknar blommorna på marken.VK 119.2

  Guds skapelse kommer att undervisa oss om vi bara vill lyssna. Vi får lära oss mycket viktigt om lydnad och tillit. Vi lär av stjärnorna. De följer sina fasta banor genom rymden. I alla tider har det varit så. Ända ner till den minsta atom följer skapelsen Skaparens vilja. Gud tar hand om allt som han har skapat. Han uppe- håller allt i universum, alla världarna i rymden som vi inte ens kan räkna. Men också sparven. Den lilla, bruna sparven får vad den behöver. Den sjunger utan rädsla sin enkla sång.VK 119.3

  Vår far i himlen ser på oss med ömhet. Han följer oss med blicken när vi går till arbetet. Han ser oss när vi ber och när vi sover. Han ser oss när vi stiger upp på morgonen. Han ser den rike som ställer till med fest i sin dyra villa. Han ser den fattige som samlar sina barn runt bordet till en torftig måltid. Vår far i himlen ser dem alla och han betraktar dem med ömhet. Han ser var tår som faller. Han ser varje leende.VK 120.1

  Om vi bara helt och fullt kunde tro på Guds omsorg, skulle vi slippa onödiga bekymmer. Vi skulle kunna lämna allt åt Gud. Vi skulle inte vara så besvikna. Allt, stort och smått, kunde vi lämna i hans händer. Våra bördor är inte för tunga för honom. Han blir inte stressad av våra bekymmer. Vi skulle få en frid och en vila som vi inte trodde fanns.VK 120.2

  Låt dina sinnen fyllas av intryck. Gläds över jordens skönhet, men låt dina tankar vandra vidare till den värld som ska komma. Där ska det inte finnas synd och död. Över naturen ska inte förbannelsens skugga vila. Se de räddades hem för din inre syn. Det blir härligare än bilderna i fantasin. Ja, mera underbart än vi kan tänka oss. Naturen skiftar. Gud har lagt ned så många olika gåvor i den. I dess växlingar får vi bara en liten glimt av hans härlighet. Det står skrivet: “Vi förkunnar . . . vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom.” 1 Kor 2:9.VK 120.3

  Naturvetaren och poeten kan säga mycket om naturen, men ingen gläder sig så mycket över jordens skönhet som den kristne. Han ser Guds händers verk. Han ser sin faders kärlek i varje blomma, varje buske, varje träd. Kullarna och dalarna, floderna och sjöarna är uttryck för Guds kärlek. Bara den som kan se hur Gud visar sin kärlek till människan med dessa skiftande landskap förstår att sätta riktigt värde på dem.VK 121.1

  Gud talar till oss genom att gripa in i våra liv. Han talar till oss genom sin helige Ande som påverkar vårt inre, han undervisar oss dagligen genom det som händer oss om vi bara är öppna så att vi kan ta det till oss. Han ger oss ledning när vår tillvaro förändras. David säger i en psalm: “Herrens kärlek fyller hela jorden. Ps 33:5. Han tänker på Guds kloka förutseende. “Den som är vis skall ge akt på detta och be¬sinna Herrens godhet.” Ps 107:43.VK 121.2

  Gud talar till oss i sitt ord. Här får vi en klarare bild av hans karaktär. Vi ser hur han möter människor och hur han behandlar dem. Vi ser hans stora räddningsverk. Den bibliska historien öppnas för oss. Vi möter patriarker och profeter och andra heliga män från forna tider. De var människor som vi. Jak 5:17. Vi ser hur de kämpade med samma svårigheter som vi gör. Vi ser hur de föll för frestelser som vi. Ändå fick de nytt mod. Gud gav dem nåd och genom den vann de seger. Berättelserna om dem uppmuntrar oss när vi försöker leva rättfärdigt. Vi läser om viktiga erfarenheter som Gud gav dem. Vi läser om den kärlek och välsignelse de fick. Ljuset lyste för dem. Vi förstår att de fick nåd att göra något stort för Gud. Anden som inspirerade dem tänder en helig eld i våra hjärtan. Vi längtar efter att likna dem. Vi vill vandra med Gud som de gjorde.VK 122.1

  Jesus talade om skrifterna i Gamla testamentet när han sa: “Det är dessa som vittnar om mig.” Joh 5:39. Detta gäller ännu mer Nya testamentet. Ja, hela Bibeln talar om Jesus Kristus. Bara genom honom har vi hopp om evigt liv. Det berättas om honom i Bibelns första kapitel. Han (Ordet) skapade allting, för “allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till”. Joh 1:3. Han uttalar löftet i Bibelns sista kapitel. Han säger: “Se, jag kommer snart.” Upp 22:12. Om du vill lära känna Jesus, ska du studera din bibel.VK 123.1

  Fyll dig med Guds ord. De orden är det levande vattnet som släcker din brinnande törst. De är det levande brödet från himlen. Jesus säger: “Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet.” Joh 6:53. Och han förklarar själv vad han menar: “De ord jag har talat till er är ande och liv.” Joh 6:63. Vår kropp byggs upp av det som vi äter och dricker. Det finns ett kretslopp i naturen och så är det också i den andliga världen. Vi växer av det som vi föder tankarna med. När vi läser Bibeln och tar till oss andlig mat stärks vår andliga natur.VK 123.2

  Guds plan om räddning är ett ämne som änglarna vill förstå. De räddade kommer att studera den och sjunga om den i hela evigheten. Är den då inte värd ett grundligt studium nu? Vi bör tänka på Jesus kärlek och hans oändliga barmhärtighet. Med en känsla av högtidligt allvar bör vi dröja vid hans stora offer. I våra tankar skulle vi stanna inför honom som är vår frälsare och förebedjare så att hans karaktär blir levande för oss. Vi bör meditera över Guds plan om räddning och tänka på Jesus uppdrag. Han kom för att rädda sitt folk från deras synder.VK 124.1

  Vår tro blir starkare när vi tar oss tid att tänka på himmelska ämnen. Vår kärlek växer och våra böner kan alltmer behaga Gud. Vi ber med mer tro och kärlek. Vi ber allt innerligare och förstår i högre grad vad vi ska be om. Vi litar mer på Jesus och vi släpper honom inte. Dagligen får vi uppleva att han har kraft. Han kan helt och fullt rädda alla som kommer till Gud genom honom.VK 124.2

  När vi tänker på Frälsarens fullkomliga karaktär får vi en längtan efter att bli helt förvandlade. Vi längtar efter att bli skapade på nytt så att vi liknar honom i hans renhet. Vi känner en längtan efter att likna honom som vi tillber. Den längtan blir som en hunger och törst inom oss. Ju mer vi tänker på honom desto mer kommer vi att vittna om honom för andra. Vi kommer att visa världen vem Jesus är.VK 125.1

  Bibeln blev inte skriven bara för lärda män. Nej, den blev skriven för oss vanliga människor. Det vi behöver veta för att bli räddade är inte svårt att förstå. Det är klart som den ljusaste dag. Ingen kan missförstå det. Ingen kan ta fel, utom de som följer sitt eget omdöme i stället för att rätta sig efter det som Gud tydligt har visat.VK 125.2

  Var och en av oss måste studera Guds ord för sig själv. Vi ska inte utan vidare godta vad andra påstår att Bibeln lär. Om vi låter andra tänka för oss kommer vi att bli slöa. Vår tankeförmåga krymper. Om vi inte övar oss i att förstå andliga ting blir vi andliga dvärgar. Det kan gå så långt att vi inte kan fatta den djupare meningen i Guds ord. Vi bör öva våra tankar genom att koncentrera dem på teman som är värda att tänka över. Förståndet får större spännvidd om vi försöker kartlägga olika ämnen i Bibeln. Vi ska jämföra olika verser med varandra och försöka förstå de andliga sammanhangen.VK 125.3

  Ingenting kan stärka vårt förstånd som studiet av Bibeln. Ingen annan bok kan höja tankarna så. Sanningarna i Guds ord omfattar så mycket. De gör karaktären ädel och stärker våra förmågor. Vad skulle hända om människorna studerade Guds ord som de borde? De skulle få ett rikare tankeliv. De skulle utveckla goda egenskaper. De skulle stå fast vid sina beslut och få en karaktärsfasthet som inte är vanlig i vår tid.VK 126.1

  Man kan inte få mycket glädje av att läsa Bibeln om man läser den flyktigt. Det är faktiskt så att man kan läsa igenom hela Bibeln utan att uppleva skönheten i den. Man ser inte djupet i texterna och fattar inte att det finns dolda betydelser. Stanna vid en vers tills betydelsen av den står klar för tanken. Det är viktigt att förstå vad det står i texten om Guds plan om rädd- ning. Det är mer värdefullt än att plöja igenom en massa kapitel utan att ha ett särskilt mål för studiet. Om man läser på det sättet får man inte ut mycket av sin läsning.VK 126.2

  Ha Bibeln med dig. Läs den när du får tillfälle till det. Försök att lära dig det du läser utantill. Till och med när du går på gatan kan du då läsa en vers och tänka på den. På det sättet lägger du texten på minnet.VK 127.1

  Om vi vill att bibelstudiet ska ge oss vishet ska vi studera uppmärksamt. Vi ska be när vi läser. Vissa delar av Bibeln är så klara och tydliga att de inte kan missförstås men andra delar är svårare att förstå. Betydelsen ligger ibland gömd under ytan och man får inte tag på den när man först läser. Text måste jämföras med text. Vi måste söka uppmärksamt och be till Gud om hjälp att förstå. När vi läser på det sättet kommer våra ansträngningar att bli rikt belönade.VK 127.2

  Den som söker efter dolda sanningar i sin bibel liknar en gruvarbetare som gräver efter dyrbara metaller. Om han söker ihärdigt efter de gömda skatterna kommer han att finna vär- defulla sanningar i Guds ord. De ligger gömda under ytan. En slarvig sökare hittar dem inte. För den som tänker igenom de inspirerade orden blir de till strömmar som flödar fram från livets källa.VK 127.3

  Vi bör aldrig läsa Guds ord utan att be. Innan vi slår upp Bibeln bör vi be att den helige Ande ska lysa upp ordet. Vår bön kommer att bli hörd. Natanael kom till Jesus som utropade: ” ‘Där är en sann israelit, en som är utan svek.’ Natanael frågade: ‘Hur kan du känna mig?’ Jesus svarade: ‘Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet.’” Joh 1:47, 48. Jesus ser oss också när vi är i vår hemliga bönevrå. Om vi ber honom om ljus så att vi kan finna sanningen, hör han oss. Änglar från ljusets värld kommer att vara med dem som ödmjukt söker efter Guds ledning. Den helige Ande upphöjer Frälsaren och förhärligar honom. Det är den helige Andes uppgift att visa oss Jesus. Han låter oss se hans renhet och rättfärdighet. Vi får se den underbara räddning som vi får genom honom. Jesus säger: “Av mig skall han ta emot det han låter er veta.” Joh 16:14. Sanningens ande är den ende som kan lära oss förstå Guds sanning så att betydelsen blir fullständig. Gud måste sätta oerhört stort värde på människan. Tänk att han sände sin son och att han dog för oss. Han sände sin Ande som vår lärare. Han är alltid vår vägvisare.VK 128.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents