Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
EVANGELIETS TJENERE - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bibelstudium en nødvendig forutsetning for dyktighet

  De unge menn som ønsker å hellige seg til forkynnergjer-ningen, eller som allerede har gjort det, bør sette seg inn i enhver side av profetisk historie og i enhver undervisning som Kristus har gitt. Åndsevnene tiltar i styrke, omfang og skarphet ved aktiv anvendelse. De må arbeide; i motsatt fall vil de svekkes. Sinnet må opplæres til tenkning, til vanemessig tenkning, da det ellers i stor utstrekning vil miste evnen til å tenke. La den unge predikant kjempe med de vanskelige problemer som finnes i Guds Ord, så vil hans åndsevner bli grundig vekket. Ved flittig granskning av de store sannheter i Skriften vil han bli i stand til å holde prekener som inneholder et direkte, bestemt budskap, og som vil hjelpe hans tilhørere til å velge den rette vei.ET 71.1

  Den predikant som våger seg til å undervise om sannheten når han bare har lite kjennskap til Guds Ord, gjør Den Hellige Ånd sorg; men den som begynner med ringe kunnskaper og forteller det han vet, mens han samtidig søker etter mer kunnskap, vil bli dyktiggjort til å utføre en større gjerning. Jo mer lys han samler i sin egen sjel, desto mer himmelsk opplysning vil han kunne meddele andre.ET 71.2

  Ingen behøver å være svak i arbeidet som forkynner. Det budskap vi framholder, inneholder all kraft. Men mange predikanter anstrenger ikke sine evner for å ransake Guds dybder. Dersom disse ønsker å oppnå kraft i sin gjerning og å vinne erfaring som vil gjøre dem skikket til å hjelpe andre, så må de vinne seier over sine trege vaner hva det angår å tenke. Predikanter må legge hele sin sjel i den oppgaven å granske Skriften, så vil det komme en ny kraft over dem. Et guddommelig element forener seg med menneskelig bestrebelse når sjelen griper etter Gud, og det higende hjerte vil kunne si: “Bare i håp til Gud være stille, min sjel! for fra ham kommer mitt håp.” Sal. 62, 6.ET 71.3

  Predikanter som ønsker å utføre virkningsfullt arbeid for sjelers frelse, må være bibelgranskere og bønnens menn. Det er synd å være forsømmelig med Ordets granskning når man søker å undervise andre i det. De som forstår verdien av en sjel, innser at for meget står på spill til at de skulle være likegyldige med hensyn til sin framgang i guddommelig kunnskap, og de søker hen til sannhetens faste borg, hvorfra de kan få visdom, kunnskap og styrke til å gjøre Guds gjerninger. De vil ikke slå seg til ro uten en salving fra det høye.ET 71.4

  Når arbeideren gjør Guds Ord til sin stadige ledsager, vinner han forøket dyktighet til å virke. Ved uavbrutt å gå fram i kunnskap blir han stadig bedre i stand til å representere Kristus. Han styrkes i troen og kan overfor de vantro framholde bevis på fylden av den nåde og kjærlighet som er i Kristus. Hans sinn er et forrådshus hvorfra han kan hente det som andre behøver. Ved Den Hellige Ånds virkning blir sannheten innrisset i hans sinn, og de som han meddeler sannheten til, og som han engang skal stå til regnskap for, blir i rikt mål velsignet. Den som på denne måten oppnår skikkethet til prekegjerningen, er berettiget til den belønning som loves dem som fører mange til rettferdighet.ET 72.1

  En gjennomgåelse av verker som omhandler vår tro, samt lesning av argumenter fra andres penn er en fortrinlig og viktig hjelp; men dette vil ikke gi åndsevnene den største kraft. Bibelen er den beste bok i verden til å gi åndelig kultur. Studiet av den anspenner åndsevnene, styrker hukommelsen og skjerper forstanden mer enn studiet av alle de fag som menneskelig filosofi omfatter. De store emner som den framholder, den verdige likeframhet som disse emner behandles med, og det lys som kastes over livets store problemer, styrker og gir kraft til forstanden.ET 72.2

  I den store strid som forestår, må den som ønsker å være tro mot Kristus, trenge dypere inn enn til menneskers meninger og lærdommer. Mitt budskap til predikanter, både unge og gamle, er dette: Overvåk med nidkjærhet deres timer til bønn, bibelstudium og selvransaking. Bestem en viss del av hver dag til lesning av Skriften og til samtale med Gud. Derved vil dere oppnå åndelig styrke og vokse i yndest hos Gud. Han alene kan vekke deres higen etter edle mål; han alene kan danne karakteren etter den guddommelige lignelse. Treng nær hen til ham i alvorlig bønn, så vil han fylle deres hjerter med høye og hellige forsett og med en dyp og alvorlig lengsel etter tankens renhet og klarhet.ET 72.3

  * * * * *

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents