Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Die Groot Stryd - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hoofstuk 22—Profesiee Vervul

  TOE die tyd vir die verwagte koms van die Here verbygegaan het in die lente van 1844, is diegene wat in geloof uitgesien het na Sy koms vir ‘n tyd in twyfel en onsekerheid gelaat. Terwyl die wêreld hulle beskou het as mense wat ‘n groot dwaling gekoester het en nou volkome verslaan was, was die bron van hulle vertroosting nog die woord van God. Baie van hulle het aangehou om die Skrifte te ondersoek, opnuut die bewyse van hulle geloof na te gaan, en sorgvuldig die profesieë te bestudeer om verdere lig. Die Bybelse bewyse ter stawing van hulle posisie het duidelik en beslissend geskyn. Onmiskenbare tekens het daarop gewys dat die koms van Christus naby was. Die spesiale seen van die Here, sowel in die bekering van sondaars as in die geestelike opwekking van Christene, het getuig dat die boodskap van die Hemel was. En hoewel die gelowiges nie hulle teleurstelling kon verklaar nie, het hulle oortuig gevoel dat God hulle tot dusver gelei het.GS 447.1

  Ingevleg saam met die profesieë wat hulle beskou het as van toepassing op die tweede koms, was daar onderrig wat veral betrekking gehad het op hulle toestand van onsekerheid en afwagting, wat hulle aangemoedig het om geduldig in geloof te wag totdat wat nou vir hulle onverstaanbaar was met verloop van tyd verduidelik sou word.GS 448.1

  Onder hierdie profesieë was die van Habakuk 2: 1-4: “Op my wagtoring wil ek gaan staan, en op ‘n skansmuur wil ek my stel om uit te kyk en te verneem wat Hy met my sal spreek, en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle al lopende dit kan lees. Want die gesig sal nog duur tot die vasgestelde tyd; maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag dan daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie. Kyk, sy siel is opgeblase in hom en nie reg nie. Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” So vroeg reeds as 1842 het die bevel wat in hierdie profesie gegee is: “Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat hulle al lopende dit kan lees,” Charles Fitch daartoe gebring om ‘n profetiese kaart te maak om die gesigte van Daniel en Openbaring te illustreer. Die publikasie van hierdie kaart is beskou as ‘n vervulling van die bevel wat aan Habakuk gegee is. Maar niemand het destyds opgemerk dat ‘n skynbare vertraging in die vervulling van die profesie —‘n talmtyd — in dieselfde profesie voorgekom het nie. Na die teleurstelling het die volgende skriftuur baie duidelik geword: “Want die gesig sal nog duur tot op die vasgestelde tyd: maar dit spoed na die einde en sal nie teleurstel nie. As dit mag vertoef, wag daarop; want alte seker sal dit kom en nie versuim nie. . . . Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.”GS 448.2

  Die volgende deel van Esegiël se profesie was ook ‘n bron van sterkte en vertroosting vir die gelowiges: “En die woord van die Here het tot my gekom en gesê: Mensekind, wat is dit vir ‘n spreekword wat julle het in die land van Israel, naamlik: Die dae gaan voort, en van al die gesigte kom niks nie. Daarom, sê vir hulle: so spreek die Here HERE . . . Die dae is naby, en die woord van elke gesig . . . want ek, die Here, sal spreek —-wat ek as woord spreek, dit sal vervul word; dit sal nie meer uitgestel word nie.” “Die huis van Israel sê: Die gesig wat hy sien, is vir baie dae, en hy profeteer van tye wat ver is. Daarom, sê vir hulle: so spreek die Here HERE: Geeneen van My woorde sal meer uitgestel word nie; wat Ek as woord spreek, dit sal vervul word.” Eseg. 12: 21-25, 27, 28.GS 448.3

  Diegene wat gewag het, het gejuig, gelowende dat Hy wat die einde van die begin af weet, en hulle teleurstelling deur die eeue heen voorsien het, aan hulle hierdie woorde van bemoediging en hoop gegee het. As dit nie was vir sulke skrifgedeeltes nie, wat hulle vermaan het om geduldig te wees en hulle vertroue in Gods woord nie te versaak nie, sou hulle geloof in daardie uur van beproewing gefaal het.GS 449.1

  Die gelykenis van die tien jong meisies van Mattheus 25, illustreer ook die ondervinding van die Adventiste. In Mattheus 24, in antwoord op die vraag van Sy dissipels aangaande die tekens van Sy koms en die einde van die wêreld, het Christus op sommige van die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die wêreld en die kerk, van Sy eerste koms tot Sy tweede koms, gewys; naamlik, die verwoesting van Jerusalem, die groot verdrukking wat die kerk sou deurmaak tydens die heidense en pouslike vervolgings, die verduistering van son en maan, en die val van die sterre. Daarna het Hy gespreek van Sy koms in Sy koninkryk, en Hy het die gelykenis vertel waarin Hy die twee klasse van diensknegte wat sou uitsien na Sy koms, beskryf het. Hoofstuk 25 begin met die woorde, “Dan sal die koninkryk van die hemelse wees soos tien jong meisies.” Hier word gesinspeel op die kerk in die laaste dae, dieselfde waarop gewys is in die slot van hoofstuk 24. In hierdie gelykenis word hulle ervaring ge’illustreer deur toneeltjies uit ‘n Oosterse huwelik.GS 449.2

  “Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos tien jong meisies wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En vyf van hulle was verstandig en vyf dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!”GS 449.3

  Die koms van Christus, soos aangekondig deur die eerste engel se boodskap, was voorgestel deur die koms van die bruidegom. Die algemene hervorming as gevolg van die verkondiging van Sy nabye wederkoms, is voorgestel deur die tien jong meisies wat uitgegaan het. In hierdie gelykenis, net soos in dié van Matt. 24, word daar twee klasse voorgestel. Almal het hulle Lampe geneem, die Bybel, en by die lig daarvan het hulle uitgegaan om die bruidegom te ontmoet. Terwyl die wat dwaas was hulle lampe geneem het en geen olie saam met hulle geneem het nie, het die verstandige meisies olie in hulle kanne met hulle lampe geneem. Laasgenoemde klas het die genade van God ontvang, die veranderende, verligtende krag van die Heilige Gees, wat Sy woord ‘n lamp vir onse voet en ‘n lig vir onse pad maak. In die vrees van die Here het hulle die Skrifte ondersoek om die waarheid te leer, en hulle het ernstig gestrewe na reinheid van hart en lewe. Hulle het ‘n persoonlike geestelike lewe gehad, ‘n geloof in God en Sy woord, wat nie vernietig kon word deur teleurstelling of uitstel nie. Ander weer, het hulle lampe geneem maar geen olie in hulle kanne nie. Hulle het sommer op die aandrang van die oomblik gehandel. Hulle is bang gemaak deur die plegtige boodskap, en hulle het staatgemaak op die geloof van hulle broeders, tevredegestel met die flikkerende liggie van goeie emosies sonder ‘n deeglike begrip van die waarheid, of ‘n opregte genadewerk in hulle harte. Hierdie mense het uitgegaan om die Here te ontmoet, vol hoop in die vooruitsig van onmiddellike beloning; maar hulle was nie bereid vir talming en teleurstelling nie. Toe die beproewings kom, het hulle geloof gefaal, en hulle ligte het verdof.GS 451.1

  “Terwyl die bruidegom talm om te kom, het almal vaak geword en aan die slaap geraak.” Die talming van die bruidegom word voorgestel deur die tyd wat verloop het van die tyd wat die Here verwag is, die teleurstelling en die skynbare vertraging. Gedurende hierdie tyd van onsekerheid het die belangstelling van die oppervlakkiges en halfhartiges begin kwyn en hulle pogings het verslap; maar diegene wie se geloof op ‘n persoonlike kennis van die Bybel berus het, het ‘n rots onder hulle voete gehad, wat nie deur die bare van teleurstelling kon weggevoer word nie. “Almal het vaak geword en aan die slaap geraak.” Die een klas in onverskilligheid en versaking van hulle geloof; die ander klas geduldig wagtende op heldere lig. En tog ,in die nag van beproewing, het dit geskyn of laasgenoemdes, in ‘n sekere mate, hulle ywer en toewyding kwytgeraak het. Die halfhartiges en oppervlakkiges kon nie langer leun op die geloof van hulle broeders nie. Elkeen moet in sy eie geloof staan of val.GS 451.2

  Omtrent hierdie tyd, het fanatisme sy verskyning gemaak. Sommige van diegene wat voorgegee het om ywerige gelowiges te wees van die boodskap, het die woord van God verwerp, as die een onfeilbare gids, en voorgewende dat hulle deur die Gees gelei is, het hulle hulleself oorgegee aan die beheersing van hulle eie gevoelens, indrukke, en verbeelding. Sommige het ‘n blinde en bekrompe ywer aan die dag gelê, en alle ander veroordeel wat nie met hulle saamgestem het nie. Hulle dweepsugtige idees en handelwyse is nie deur die groot liggaam van Adventiste met goedkeuring bejeën nie; maar hulle was nogtans oorsaak dat die saak van die waarheid versmaad is.GS 452.1

  Op hierdie wyse het Satan getrag om die werk van God teen te werk en te vernietig. Die volk was diep ontroer deur die Adventboodskap; duisende sondaars het tot bekering gekom, en selfs in die talmtyd het getroue manne hulle aan die taak gewy om die waarheid te verkondig. Die vors van duisternis het sy onderdane verloor; en ten einde die saak van God te smaad, het hy getrag om die skyngelowiges te bedrieg en hulle tot uiterste standpunte te dryf. Toe het sy werktuie klaargestaan om elke dwaling, elke mislukking, elke onbetaamlike daad, aan te gryp en aan die volk voor te stel in ‘n verkeerde lig, ten einde die Adventiste en hulle geloof haatlik te maak. Hoe groter die aantal dus wat hy kon beweeg tot ‘n skyngeloof in die tweede koms, terwyl sy krag hulle harte beheers het, hoe groter voordeel sou hy trek deur op hulle te wys as verteenwoordigers van die hele liggaam van gelowiges.GS 452.2

  Satan is “‘n aanklaer van die broeders,” en dit is sy gees wat mense besiel om op die loer te lê vir die foute en gebreke van die kinders van die Here en dit aan die wêreld voor te hou, terwyl daar geswyg word oor hulle goeie dade. Hy is altyd baie bedrywig wanneer God vir die redding van siele werk. Wanneer die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, sluit Satan hom ook by hulle aan. By elke opwekking staan hy gereed om ook diegene in te bring wat onbekeerd en verstandelik ongebalanseerd is. Wanneer sulke mense ‘n paar punte van die waarheid aangeneem het en aangesluit het by die gelowiges, werk hy deur hulle om teorieë in te bring wat die onbedagsames sal bedrieg. Dis geen bewys dat iemand ‘n opregte Christen is as hy ook onder die kinders van God is, en selfs kerk-toe kom en deelneem aan die Avondmaal van die Here nie. Satan is dikwels teenwoordig op die plegtigste oomblikke, in die gedaante van diegene wat hy as sy werktuie kan gebruik.GS 452.3

  Die vors van duisternis bestry elke duim van die pad waarlangs Gods volk reis na die hemelse stad. In die hele geskiedenis van die kerk, was daar nog geen reformasie sonder ernstige struikelblokke nie. Dit was so in die tyd van Paulus. Orals waar die apostel ‘n gemeente gestig het, was daar altyd diegene wat voorgegee het om die geloof aan te neem, maar wat ketterye verkondig het, wat, as hulle aangeneem sou gewees het, die liefde vir die waarheid uiteindelik sou verdring het. Ook Luther moes baie moeilikhede en suur verduur van die kant van dweepsugtige persone wat voorgegee het dat God regstreeks deur hulle gespreek het, en wat sodoende hulle eie idees en opinies voorgehou het bokant die getuienis van die Skrifte. Vele wat ‘n gebrek aan geloof en ondervinding maar ‘n sekere mate van selfvoldaanheid gehad het, en wat daarvan gehou het om ‘n nuwe iets te hoor en te vertel is bedrieg deur die aanmatiging van die nuwe leraars, en hulle het aangesluit by die werktuie van Satan om af te breek wat God Luther beweeg het om op te bou. En die Wesleys en ander wat die wêreld geseën het deur hulle invloed, het op elke stap met die liste van Satan te doen gehad, wat dweepsugtige, ongebalanseerde, en onheilige mense tot alle vorms van fanatisme gedryf het.GS 453.1

  William Miller het geen medelye gehad met invloede wat tot fanatisme gelei het nie. Net soos Luther het hy verklaar dat elke gees deur die woord van God getoets moes word. “Die duiwel,” het Miller gesê, “het groot mag oor die harte van sommige vandag. En hoe sal ons weet van watter gees hulle is? Die Bybel antwoord: ,Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.’ . . . Daar het baie geeste in die wêreld uitgegaan; en ons is beveel om die geeste te beproef. Die gees wat ons nie beweeg om nugter, regverdig, en godsalig in hierdie teenwoordige wêreld te lewe nie, is nie die Gees van Christus nie. Ek is steeds meer en meer oortuig dat Satan baie te doen het met hierdie wilde bewegings.GS 453.2

  . . . Baie onder ons, wat voorgee om heeltemal geheilig te wees, volg die tradisies van mense, en oënskynlik is hulle net so onkundig ten opsigte van die waarheid as ander wat nie sulke aansprake maak nie.” “Die gees van dwaling sal ons van die waarheid weglei; en die Gees van God sal ons tot alle waarheid lei. Maar, sê iemand, ‘n persoon mag dwaal en meen dat hy die waarheid het. Wat dan? Ons antwoord: Die Gees en die Woord stem ooreen. As iemand homself volgens die woord van God oordeel, en in die hele woord volkome ooreenstemming vind, dan moet hy glo dat hy die waarheid het; maar as hy ontdek dat die gees wat hom lei nie in ooreenstemming is met Gods wet of woord nie, laat hom dan versigtig wandel, sodat hy nie in die strikke van die duiwel gevang word nie.” “Ek het dikwels meer bewys gesien van innerlike vroomheid in ‘n fonkelende oog, ‘n betraande gesig, en stamelende woorde, as in al die geraas van die Christendom.” Bliss, “Memoirs of Wm. Miller,” bis. 236, 237, 282. “The Advent Herald and Signs oj the Times Reporter,” Deel VIII, No. 23 (15 Jan. 1845).standard-noindent countpara-partofprevious infolioGS 454.1

  In die dae van die Hervorming het die vyande van die beweging al die wandade van fanatisme ten laste gelê van juis die persone wat die heftigste daarteen gestry het. Dieselfde weg is ingeslaan deur die teenstanders van die Adventbeweging. En nie tevrede met ‘n wanvoorstelling en ‘n vergroting van die dwalings van fanatieke en diegene wat uiterste stellings ingeneem het nie, het hulle ongunstige rapporte versprei wat nie ‘n sweem van waarheid bevat het nie. Hierdie persone was met haat en vooroordeel besiel. Hulle vrede is verstoor deur die aankondiging dat Christus voor die deur is; hulle het gevrees dat dit waar mag wees, maar nogtans gehoop dat dit nie waar is nie. Dit was die oorsaak van hulle stryd teen die Adventiste en hulle geloof.GS 454.2

  Die feit dat ‘n paar fanatieke die geledere van die Adventiste binnegedring het, is net so min bewys dat die beweging nie van God was nie, as wat die teenwoordigheid van fanatieke en bedrieërs in die kerk in die tyd van Paulus en Luther ‘n rede was om hulle werk te veroordeel. Laat die volk van God wakker skiik uit hulle slaap, en die werk van bekering en hervorming aanpak; laat hulle die Skrifte ondersoek om die waarheid, soos dit in Jesus is, te leer; laat daar ‘n algehele toewyding wees aan God, en dan sal die getuienis nie ontbreek dat Satan wakker is en werk nie. Met alle moontlike bedrieërye sal hy sy krag openbaar en al die gevalle engele van sy ryk tot sy hulp oproep.GS 455.1

  Dit was nie die verkondiging van die tweede koms wat die fanatisme en skeuring veroorsaak het nie. Hierdie dinge het in die somer van 1844 verskyn, toe die Adventiste in ‘n staat van vertwyfeling en onsekerheid verkeer het aangaande hulle ware posisie. Die verkondiging van die eerste engel se boodskap en die “middernagtelike geroep” het ‘n neiging gehad om fanatisme en skeuring regstreeks te onderdruk. Diegene wat deelgeneem het in hierdie plegtige bewegings was eenstemmig; hulle harte was vervul met liefde vir mekaar en vir Jesus wat hulle verwag het om gou te sien. Die een geloof, en die salige hoop, het hulle verhef bokant vatbaarheid vir menslike invloede, en dit was ‘n skild teen die aanvalle van Satan.GS 455.2

  “En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar ‘n geroep: Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet! Toe staan al daardie jong meisies op en maak hulle lampe reg.” Matt. 25: 5-7. In die somer van 1844, halfpad tussen die tyd wat eers vasgestel is vir die eindiging van die 2,300 dae, en die herfs van dieselfde jaar, tot watter tyd die tydperk gestrek het soos later ontdek is, is die boodskap verkondig in die juiste woorde van die Skrif, “Daar kom die bruidegom!”GS 455.3

  Wat aanleiding gegee het tot hierdie beweging was die ontdekking dat die dekreet van Artasasta vir die herbouing van Jerusalem, en wat die aanvangspunt van die 2,300 dae was, van krag geword het in die herfs van die jaar 457 v.C. en nie aan die begin van die jaar soos hulle eers gedink het nie. As daar gereken word van die herfs van die jaar 457, sou die 2,300 jaar in die herfs van 1844 eindig. (Sien tekening op bladsy 362, en ook die Aanhangsel.)GS 455.4

  Die tipes van die Ou Testament het ook gewys op die herfs as die tyd vir die reiniging van die heiligdom. Dit word baie duidelik as daar gelet word op die wyse waarop die tipes wat betrekking op Christus se eerste koms gehad het, vervul is.GS 456.1

  Die slagting van die Paaslam was ‘n skaduwee van die dood van Christus. Paulus sê, “Want ook ons paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus.” 1 Kor. 5: 7. Die eerstelingsgerf wat tydens die Pasga voor die Here beweeg is, was ‘n tipe van die opstanding van Christus. Waar Paulus van die opstanding van die Here en van Sy volk praat sê hy, “As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by Sy koms.” 1 Kor. 15: 23, 20. Net soos die eerstelingsgerf, wat die eerste ryp graan was wat ingesamel is voor die oes, is Christus die eersteling van die onsterflike oes van verlostes wat met die opstanding in die toekoms in die skuur van God gebring sal word.GS 456.2

  Hierdie tipes is vervul, nie alleen wat betref die gebeurtenis nie, maar ook ten opsigte van die tyd. Op die veertiende dag van die eerste Joodse maand, die juiste dag van die maand waarop die Paaslam vir vyftien eeue lank geslag is, het Christus, nadat Hy die Pasga saam met Sy dissipels geëet het, die feesmaal ingestel wat Sy dood sou gedink as die “Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.” Daardie selfde nag is Hy deur bose hande geneem om gekruisig en geslag te word. As teenbeeld van die eerstelingsgerf, is ons Here op die derde dag opgewek, “As eersteling van die wat ontslaap het”-—‘n voorbeeld van die opgewekte regverdiges wie se “vernederde liggaam” ver-ander sal word “om gelykvormig te word aan Sy verheerlikte liggaam.” Filip. 3: 21.GS 456.3

  Op dieselfde wyse moet die tipes wat betrekking het op die tweede koms ook op die tye vervul word soos in die sinnebeeldige diens aangetoon is. Onder die Mosaïese stelsel het die reiniging van die heiligdom, of die groot versoendag, op die tiende dag van die sewende Joodse maand geval, toe die hoëpriester, nadat hy versoening vir die hele Israel gedoen het, en sodoende hulle sondes uit die heiligdom verwyder het, verskyn en die volk geseën het. (Lev. 16: 29-34.) So is daar ook geglo dat Christus, ons groot Hoëpriester, sou verskyn om die aarde te reinig deur die vernietiging van sonde en sondaars, en om Sy wagtende volk die onsterflikheid te gee. Die tiende dag van die sewende maand, die groot versoendag, die tyd van die reiniging van die heiligdom, wat in die jaar 1844 geval het op die twee-en-twintigste Oktober, is beskou as die datum dat die Here sou kom. Dit het ooreengestem met die bewyse alreeds aangevoer, naamlik dat die 2,300 dae sou eindig in die herfs; en daardie gevolgtrekking het onvermydelik geskyn.GS 456.4

  In die gelykenis van Mattheus 25, volg die koms van die bruidegom op die talmtyd. Dit het ooreengestem met die argumente wat alreeds aangevoer is, beide uit die profesie en die tipes. Die argumente was baie oortuigend; en die “middernagtelike geroep” is verkondig deur duisende gelowiges.GS 457.1

  Soos ‘n vloedgolf het die beweging oor die land gegaan. Van stad tot stad, van dorp tot dorp, en tot die afgeleë plekke op die platteland het dit gegaan, totdat die wagtende volk van God heeltemal opgewek was. Soos die ryp voor die opgaande son, het fanatisme voor hierdie proklamasie verdwyn. Die ge-lowiges het gesien hoedat alle grond vir twyfel wegval, en hulle is met hoop en moed vervul. In hierdie werk was daar geen uiterste houdings nie — dinge wat altyd aanwesig is waar daar net menslike opwinding is sonder die beheersende invloed van die Gees van God. Dit was gelyk aan die tye van verootmoediging en bekering tot die Here wat onder Israel vanouds gevolg het op die bestraffings van Sy diensknegte. Dit het die kenmerke gedra van die werk van God in alle eeue. Daar was maar min uitbundige vreugde, maar liewer ‘n ernstige ondersoek van die hart, belydenis van sonde, en ‘n versaking van die wêreld. ‘n Voorbereiding om die Here te ontmoet — dit was die groot werk waarmee beangste siele hulle besig gehou het. Daar was volharding in die gebed, en ‘n onvoorwaardelike toewyding aan God.GS 457.2

  In ‘n beskrywing van hierdie werk het Miller gesê: “Daar is geen uitbundige vreugde; dit het geskyn of dit onderdruk is vir die toekoms as ‘t ware, wanneer die ganse hemel en aarde saam sal juig met onuitspreeklike vreugde en heerlikheid. Daar is geen geskree nie: dit ook, is gereserveer vir die geskree uit die hemel. Die singers het geswyg: hulle wag om aan te sluit by engeleskare, die hemelse koor. . . . Daar is geen botsing van gevoelens nie: almal is een van hart en sin.”— Bliss, “Mevioirs oj Wm. Miller,” bls. 270, 271.GS 458.1

  Nog iemand wat aan die beweging deelgeneem het, getuig: “Orals het dit die ernstigste ondersoek van die hart en verootmoediging van die siel voor die God van die hoë hemel as gevolg gehad. Dit het ‘n afskeiding van die dinge van hierdie wêreld as gevolg gehad, ‘n genesing van alle twis en vyandigheid, belydenis van foute, ‘n verbryseling van die hart voor God, en boetvaardige smekings om vergifnis en aanneming. Dit het selfverfoeiing en ‘n vernedering van die siel as gevolg gehad soos nog nooit gesien is nie. Soos God, deur Joël beveel het tydens die koms van die groot dag van God, het dit die skeuring van harte en nie van klere nie veroorsaak, en ‘n bekering tot die Here met vas en geween en droefheid. Soos God deur Sagaria gesê het, is die gees van genade en smeking op Sy kinders uitgestort; hulle het na Hom opgesien wie hulle deurboor het; daar was groot droefheid in die land, . . . en diegene wat die Here verwag het, het hulle siele voor Hom verootmoedig.”— Bliss, in “The Advent Shield and Review,” Deel I, bl. 271 (Jan. 1845)GS 458.2

  Van al die godsdienstige bewegings sedert die dae van die apostels, was daar nie een wat so vry was van menslike onvolmaaktheid en Sataniese bedrog as die van die herfs van 1844 nie. Selfs nou, na verloop van baie jare, voel almal wat aan daardie beweging deelgeneem het, en wat pal gestaan het op die platform van waarheid, nog die heilige invloed van daardie geseënde werk, en hulle getuig dat dit van God was.GS 458.3

  Toe daar geroep is, “Daar kom die bruidegom; gaan uit hom tegemoet!” het diegene wat gewag het, opgestaan “en hulle lampe reggemaak”; hulle het die woord van God met ‘n ywer en belangstelling ondersoek soos nooit tevore geken is nie. Engele is van die hemel gestuur om diegene wat ontmoedig was, op te wek, en hulle te berei om die boodskap te ontvang. Die werk hiet nie in menslike wysheid en geleerdheid geskied nie, maar in die krag van God. Dit was nie diegene met groot talente nie, maar die nederiges en toegewydes wat eerste was om die oproep te gehoorsaam. Plaasboere het hulle gesaaides op die lande laat staan, wertuigkundes het hulle gereedskap neergesit en met trane en blydskap uitgegaan om die boodskap te verkondig. Diegene wat eers leiers in die saak was, was die laaste om by hierdie beweging aan te sluit. Oor die algemeen het die kerke hulle deure vir hierdie boodskap gesluit, en ‘n hele aantal van die wat dit aangeneem het, het van die kerke afgeskei. In die voorsienigheid van God het die verkondiging van hierdie boodskap aan-gesluit by die van die tweede engel, en krag aan daardie werk gegee.GS 458.4

  Die boodskap, “Daar kom die bruidegom”! was nie soseer iets wat deur argumente kon bewys word nie, alhoewel die skriftuurlike bewyse daarvoor duidelik en afdoende was. ‘n Bewegende krag wat die siel aangeroer het, het daarmee gepaard gegaan. Daar was geen vertwyfeling nie en geen vrae nie. By die geleentheid van Christus se triomfantlike intog in Jerusalem, het die volk uit alle dele van die land saamgekom om fees te vier; almal is na die Olyfberg, en toe hulle aangesluit het by die skare wat Jesus begelei het, is hulle ook besiel met die gees van die uur, en hulle het saam geskree, “Geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here!” Matt. 21: 9. Op dieselfde wyse het ongelowiges wat na die Adventbyeenkomste gestroom het—sommige uit nuuskierigheid, sommige om te spot — die oortuigende krag gevoel wat daar in die boodskap was, “Daar kom die bruidegom ! ”GS 459.1

  In daardie dae was daar geloof wat antwoord op gebede gebring het — geloof wat uitgesien het na die beloning. Soos reënbuie op die dorstige aarde, het die Gees van genade neergedaal op die ernstige soekers. Diegene wat verwag het om gou van aangesig tot aangesig voor hulle Verlosser te staan, het ‘n plegtige vreugde gesmaak wat onuitspreeklik was. Die versagtende, bedarende krag van die Heilige Gees het die hart versmelt namate Sy seen oorvloedig uitgestort is op die gelowiges.GS 459.2

  Versigtig en plegtig het diegene wat die boodskap aangeneem het die tyd genader waarop hulle verwag het om hulle Here te ontmoet. Elke more het hulle gevoel dat dit hulle eerste plig was om bewys te kry dat hulle aangeneem is by God. Hulle harte is saamgesnoer en hulle het saam en vir mekaar gebid. Dikwels het hulle saamgekom op afgesonderde plekke om gemeenskap met God te oefen, en van lande en plantasies het gebede ten hemel gestyg. Die versekering dat die Heiland hulle aangeneem het, was vir hulle belangriker as hulle daelikse voedsel; en waar ‘n wolk hulle verstand benewel het, het hulle nie gerus totdat dit weg was nie. Namate hulle Sy vergewende genade ondervind het, het hulle verlang om Hom te sien wat hulle siele liefgehad het.GS 460.1

  Maar weer is hulle gedoem tot teleurstelling. Die tyd waarop hulle verwag dat die Here sou kom, het verbygegaan, en hulle Heiland het nie gekom nie. Met onwrikbare vertroue het hulle uitgesien na Sy koms en nou het hulle gevoel soos Maria, wat, toe sy by die Heiland se graf kom en dit leeg vind, wenende uitgeroep het, “Hulle [het] my Here weggeneem, en ek weet nie waar hulle Hom neergelê het nie.” Joh. 20: 13.GS 460.2

  ‘n Gevoel van vrees, ‘n vrees dat die boodskap miskien waar kan wees, het vir ‘n tyd gedien om die ongelowige wêreld in bedwang te hou. Na die tyd verstreke was, het hierdie gevoel nie sommer weggegaan nie; aan die begin het hulle nie durf juig oor die teleurgesteldes nie; maar toe daar geen tekens van Gods wraak gesien is nie, het hulle vrees verdwyn, en hulle het weer met hulle verwyte en spottery begin, ‘n Groot menigte wat voorgegee het om te glo in die spoedige wederkoms van die Here, het hulle geloof versaak. Sommige van die wat so oortuig was, se hoogmoed was nou so gekwes dat hulle gevoel het dat hulle van die wêreld kon weghardloop. Soos Jona, het hulle teen God gemurmureer en gewens dat hulle dood was. Diegene wat hulle geloof op die opinies van ander gegrond het, en nie op die woord van God nie, was nou maar te gereed om van sienswyse te verander. Die spotters het die swakkes en lafhartiges tot hulle geledere gewin, en hulle almal het saamgestaan in die ‘verklaring dat daar nou geen vrees of verwagtings meer kon wees nie. Die tyd het gekom, die Here het nie gekom nie, en die wêreld mag nog vir duisende jare staan.GS 460.3

  Die ernstige, opregte gelowiges het alles vir Christus opgegee, en het Sy teenwoordigheid soos nooit tevore ondervind nie. Hulle het, soos hulle geglo het, hulle laaste waarskuwing aan die wêreld gegee; en verwagtende om eerlank in die teenwoordigheid van hulle goddelike Meester en die heilige engele ontvang te word, het hulle, in ‘n groot mate, hulle onttrek aan die geselskap van diegene wat die boodskap nie aangeneem het nie. Met vurige verlange het hulle gebid, “Kom Here Jesus, kom gou.” Maar Hy het nie gekom nie. En om nou weer die swaar laste en sorge van die lewe op te neem, en om die verwyte en smaad en bespotting van die wêreld te verduur, was ‘n vreeslike beproewing van hulle geloof en geduld.GS 461.1

  Maar hierdie teleurstelling was nie so groot as die van die dissipels tydens Christus se eerste koms nie. Toe Jesus triomfantlik Jerusalem binnegery het, het Sy navolgers gemeen dat Hy op die punt gestaan het om die troon van Dawid te bestyg, en om Israel van sy verdrukkers te verlos. Met groot hoop en blye verwagtings het hulle met mekaar gewedywer om eer te betoon aan hulle Koning. Vele het hulle klere in Sy pad gegooi as tapyt, of hulle het palmtakke voor Hom neergegooi. In hulle uitbundige vreugde het hulle almal saam geskree, “Hosanna vir die Seun van Dawid!” Toe die Fariseërs, versteur en vergrim deur hierdie uitbarsting van vreugde, versoek het dat Jesus Sy dissipels moes bestraf, het Hy geantwoord, “As hulle swyg, sal die klippe uitroep.” Lukas 19: 40. Die profesie moet vervul word. Die dissipels was besig om die doel van God uit te werk, maar nogtans was hulle gedoem tot bittere teleurstelling. Maar net ‘n paar dae het verloop voordat hulle getuies was van die Heiland se bittere dood, en Hom moes begrawe. Hulle verwagtings is nie in een enkele opsig verwesenlik nie, en hulle hoop het saam met Jesus gesterf. Nie alvorens hulle Here oorwinnend uit die graf te voorskyn gekom het nie, kon hulle alles wat in die profesieë voorspel was, verstaan: “Dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan.” Hand. 17: 3.GS 461.2

  Vyfhonderd jaar tevore het die Here deur die profeet Sagaria verklaar, “Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ‘n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ‘n esel — op ‘n jong esel, die vul van ‘n eselin.” Sag. 9: 9. As die dissipels besef het dat Christus na die gereg en die dood gegaan het, sou hulle hierdie profesie nie kon vervul het nie.GS 462.1

  Op dieselfde wyse het Miller en sy medewerkers die profesie vervul, en het hulle ‘n boodskap gegee wat volgens goddelike ingewing voorspel is, maar wat hulle nie sou kon gegee het as hulle ten voile die profesieë verstaan het wat gewys het op hulle teleurstelling, en wat ‘n ander boodskap wat aan alle volke moes verkondig word voor die koms van die Here, aangewys het nie. Die eerste engel en die tweede engel se boodskappe is op die regte tyd gegee, en hulle het die werk gedoen wat God bedoel het dat hulle sou doen.GS 462.2

  Die wêreld het gestaan en kyk, en verwag dat as die tyd verbygaan en Christus nie kom nie, die hele stelsel van Adventisme opgegee sou word. Maar hoewel vele, onder groot versoeking, hulle geloof versaak het, was daar sommige wat palgestaan het. Die vrugte van die Adventbeweging ,die gees van nederigheid en hartondersoek, van versaking van die wêreld en hervorming van die lewe, wat met die werk gepaard gegaan het, het getuig dat dit van God was. Hulle het dit nie durf ontken dat die krag van die heilige Gees getuig het in die prediking van die wederkoms nie, en hulle kon geen fout ontdek in hulle berekening van die profetiese tydperke nie. Die bekwaamste onder hulle teenstanders het nie daarin geslaag om hulle stelsel van Skrifverklaring omver te werp nie. Hulle kon nie instem, om sonder Bybelse bewys, die stellings op te gee wat hulle ingeneem het na ernstige, biddende Skrifondersoek en met verstande verlig deur die gees van God, en harte brandende met lewende krag nie — stellings wat die skerpste kritiek en die bitterste teenstand van godsdienstige leiers en die wyses van die wêreld weerstaan het, en wat nie omvergewerp kon word deur die gekombineerde magte van geleerdheid en welsprekendheid, en wat die verwyte en skeltaal van sowel die eerbares as die slegstes getrotseer het nie.GS 462.3

  Dis waar, daar was teleurstelling in verband met die verwagte gebeurtenis, maar selfs dit kon hulle geloof in die woord van God nie laat wankel nie. Toe Jona in die strate van Nineve verkondig het dat die stad binne veertig dae verwoes sou word, het die Here die boetvaardigheid van die Nineviete aangeneem, en hulle genadetyd verleng; maar nogtans was die boodskap van Jona van God, en Nineve is getoets ooreenkomstig Sy wil. Net so ook het die Adventiste geglo dat God hulle gelei het om die waarskuwing aangaande die oordeel te gee. “Dit het,” het hulle gesê, “die harte getoets van almal wat dit gehoor het, en ‘n liefde vir die verskyning van die Here laat ontstaan; of dit het ‘n haat daarteen verwek, miskien nie openlik nie, maar God het daarvan geweet. Dit het ‘n skeidslyn getrek, . . . sodat diegene wat hulle eie harte ondersoek, kon weet aan watter kant hulle sou gestaan het as die Here gekom het — of hulle sou uitgeroep het, ,Kyk, dit is onse God op wie ons gewag het,’ of tot die berge en rotse sou geroep het, val op ons en bedek ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit en van die toorn van die Lam. Op hierdie manier het God Sy volk soos een man op die proef gestel, hulle geloof beproef, en gesien of hulle in die uur van beproewing die posisie sou verlaat waarin Hy hulle gebring het, en of hulle hierdie wêreld sou opgee en met voile vertroue op die woord van God sou steun.”—“The Advent Herald and Signs of the Times Reporter,” Deel VIII, No. 14 (13 Nov. 1844.)GS 463.1

  Die gevoelens van diegene wat steeds geglo het dat God hulle in die verlede gelei het, word uitgedruk in die woorde van William Miller: “As ek weer my lewe van voor af kon begin, met dieselfde getuienis as wat ek gehad het, sou ek, om eerlik te wees met God en die mens, weer gehandel het net soos ek gehandel het.” “Ek hoop dat ek my klere gewas het van die bloed van siele. Ek voel, dat ek, sover as dit in my mag was, myself verskoon het van alle skuld in hulle veroordeling.” “Alhoewel ek al tweemaal teleurgestel is,” het hierdie man van God geskryf, “is ek nog nie moedeloos nie. . . . My hoop in die koms van Christus is nog net so sterk as ooit. Ek het slegs gedoen wat ek na jare van ernstige oorpeinsing gevoel het dat dit my plig was om te doen. As ek ‘n fout begaan het, was dit aan die kant van liefde, liefde vir my medemens, en ‘n oortuiging van my plig teenoor God.” “Een ding weet ek, ek het niks gepreek wat ek nie geglo het nie; en God was met my; Sy krag is in my werk geopenbaar, en daar is veel goeds gedoen.” “Baie duisende is, sover as die mens kan sien, daartoe beweeg om die Skrifte te ondersoek deur die prediking van die tyd; en hulle is as gevolg daarvan deur geloof en besprinkeling van die bloed van Christus met God versoen.”— Bliss, “Memoirs oj Wm. Miller,” bis. 256, 255, 277, 280, 281.“Ek het nooit na die guns van die hovaardiges gesoek nie, of gesidder wanneer die wêreld gefrons het nie. Ek sal nie nou hulle guns koop nie, en ook sal ek nie die perke van plig oorskry om hulle haat uit te lok nie. Ek sal hulle nooit vra om my lewe te spaar nie, maar ook nie vrees nie, hoop ek, om dit op te offer as God in Sy voorsienigheid so beskik nie.” —White, J., “Life oj Wm. Miller,” bl. 315.GS 463.2

  Die Here het nie Sy volk verlaat nie; Sy Gees het steeds by diegene gebly wat nie onverskillig die lig verwerp het wat hulle ontvang het, en die Adventbeweging veroordeel het nie. In die brief aan die Hebreërs is daar woorde van bemoediging en waarskuwing vir die beproefdes en wagtendes in hierdie krisis: “Werp dan julle vrymoedigheid, wat ‘n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog ‘n klein tydjie en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe; en as hy hom onttrek het My siel geen welbehae in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoudenis van die siel.” Heb. 10: 35-39.GS 464.1

  Dat hierdie vermaning aan die kerk in die laaste dae geskryf is, blyk uit die woorde wat wys op die nabyheid van die Here se koms: “Want nog ‘n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.” En dit is duidelik veronderstel dat daar ‘n skynbare versuim sal wees, en dat dit sou skyn of die Here talm. Die vermaning wat hier gegee is, is veral toepaslik op die ervaring van Adventiste in hierdie tyd. Die mense wat hier toegespreek is, het gevaar geloop dat hulle geloof skipbreuk sou ly. Hulle het die wil van God gedoen deur die leiding van Sy Gees en Sy woord te volg; maar hulle kon nie Sy doel verstaan in hulle ervaring van die verlede nie; ook kon hulle nie die pad voor hulle sien nie, en hulle het in versoeking gekom om te twyfel of God hulle waarlik gelei het. Dit is in hierdie tyd dat die woorde van toepassing is, “Die regverdiges sal uit geloof lewe.” Namate die helder lig van die “middernagtelike geroep” op hulle pad geskyn het, en hulle die ontsluiting van die profesieë gesien het, en die vinnig vervullende tekens van die nabyheid van die koms van Christus, het hulle, as ‘t ware, deur aanskouing gewandel. Maar nou, neergedruk deur teleurgestelde hoop, kon hulle alleen deur geloof in God en Sy woord staande bly. Die spottende wêreld was besig om te sê: , Julle is bedrieg. Gee op julle geloof, en erken dat die Adventbeweging van die Satan was.” Maar Gods woord het verklaar, “As hy hom onttrek, het My siel geen welbehae in hom nie.” Om hulle geloof nou op te gee en die krag van die heilige Gees wat met die boodskap was, te verloën, sou ‘n onttrekking tot verdoemenis gewees het. Hulle is vermaan tot standvastigheid deur die woorde van Paulus, “Werp dan julle vrymoedigheid nie weg nie;” “julle het lydsaamheid nodig,” “want nog ‘n klein tydjie, en Hy wat kom, sal kom en nie versuim nie.” Hulle enigste veilige weg was om vas te hou aan die lig wat hulle reeds van God ontvang het, om vas te hou aan Sy beloftes, om aan te hou om die Skrifte te ondersoek, en geduldig te wag en te waak op verdere lig.GS 464.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents