Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
akiũnerssuaĸ - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  imarissait

  Kapitel 1—ássersût pisimavigsoĸ

  “ilumutdie ivdlitaoĸ sule mãnákutdlũnît uvdlungne ilisarigugko erĸigsíssutigssaraluit; mãnale issingnut issertorsimavoĸ. taimáitumik uvdlut ilingnut nagdliúkumârput, ĸíngarssortititdlo kaujatdlagdlutit ungaluliorumârput ilujumârdlutitdlo tamagingnitdlo angnikitdliortitdlutit, suerutdlutitdlo ivdlit ĸitornatitdlo ilingnĩtut ujarĸanigdlo ĸalerĩgsuerutdlutit. tássa takusarneĸarfigissat ilisaríngínagko.” (Lúk. 19,42-44).AGC 1.1

  ûliap ĸáĸânit Jerûsalât Jîsusip alákarpâ. issigissâ alianaitdiunilo erĸigsinaĸaoĸ. pôrskilersimavoĸ, nunanitdlo tamanit Jâkup kinguâve nagdliútorssuaĸ táuna nagdliútorsiutiginiardlugo katerssũsimáput. nautsîvît vĩneĸuteĸarfîtdlo sivingarnitdlo ĸorsôrĸigsut Jerûsalâliartut tuperfigisimassaisa akornáne igdiússârssuit takoranersut igdlorpagssuaĸarfiuvdlo patdligtailissarssue portunerssarait. sôrdlume tássa Sîunip pania tugdlûsimârnermine ima oĸarumasassoĸ: “kúngip nuliatut igsiavunga, aliasûtigssavnigdlo takussaĸángilanga.” — mãnákut kúngip tugsiausiortup nalânisut alianaitsigalunilo sernigissaunigssane ĸularutigíngitsigâ, sôrdlo Dâve tugsiarsimassoĸ: “takoránersûvdlune nuisavoĸ tamarme tipaitsûtigissâ. Sîunip ĸáĸâ; . . . kúngerssûp igdloĸarfia.” (tugs. 48,3).AGC 1.2

  nâlagfiup igdlorssuartai takoráningârtut sarĸumĩnarput. seĸernup áparinrtortup ĸínguaisa nâlagfiup ĸarmai marmoriuvdlutik ĸaugdlorigsut ĸíngorfigalugitdlo isâvfia kûltitigaĸ ĸaĸivfiliardlo kûltisut ĸivdlertoĸ íngialo tagdlípai. igdloĸarfik jûtit tamarmik tugdlûsimârutissât “takoráneĸalune” taima alianaitsigaoĸ. israilikormiûssup kiamitauva issigissagssaĸ tamána nuánârnanilo alutorssarnanilo issigisínáusavâ!AGC 1.3

  kisiáne Jîsusip erĸarsautai avdlauvdluínarput. “igdlorpagssualigdlo patdlilerdlugo takuleramiuk ĸíssatigâ.” (Lúk. 19, 41). ajugausimârtumik iseriartornerup nalerpiâne inuitdlo tûsintiligpagssuit nuánârdlutik nivdliavdlutik kúngíngortíniarugtorãne ĸagtunerit akisuatitdlugit, silamiunik ánáussissoĸ tássángáinaĸ tupingnartumik aliatsagpoĸ. Gûtip ernera, israilíkúnut neriorssûtigineĸartoĸ, toĸumut ajugausimavdlunilo toĸusimassunigdlo makititsisimassoĸ ĸíssaserpoĸ, imáingíkuluarpoĸ aliasungnerínarmit, tarnimigutdle ajugauvfigissagssáungitsumik ánilânganermit.AGC 1.4

  inuiaĸatigît táukua ĸinigaussut ukiut tûsintigdlit sivnerdlugit ingerdlanerisigut Gûtimit isumagineĸardlutigdlo sernigineĸarsimanerat Jîsusip ersserĸivigsumik ilisimavâ. “Nâlagkap Sîune ĸinersimavâ inigiumavdlugulo”. (tugs. 132, 13). tássane pruvfîtit iluartûssut ukiune huntritilingne ardlalingne mianerssorĸussutaussunik nalunaeruteĸartarsimáput. tássane Nâlagkap saimavdlune najuinine erssersisimavâ tássane majuartarfît tupingnartorssuit nunamit napavdlutik ĸilangmut atassut túngasimáput (1 Môrs. 28, 12; Juan. 1, 51) — majuartarfît Gûtip íngilîsa majuartarfigalugitdlo arĸartarfigisimassait, silamiut ivdlernarnerpâmut majuarfigisínausimassait. Israilíkut inuiagtut Nâlagaĸ ilumôrfigítuarsimagaluarpássuk Jerûsalât nâgssaungitsumik atasimásagaluarpoĸ, Gûtimit ĸinigauvdlune. (Jer. 17, 21-25). kisiáne inuiait táuko ingerdlanerat kigdlormôrneruvdlunilo tunússinerusimavoĸ. sagdliutitáussusertik atornerdlugdlugulo píssusigssatik atornerdlugtarsimavait. “atâtaussup ernerminut asangningneranik Nâlagkap autdlartitamigut oĸalugfigiuarsimagaluarpai, ínugtane ininilo ĸajagssũkumagamigit.” (2 nal. 36, 16, 15; 2. Môrs. 34, 6). mianerssorĸússutit, oĸaorĸigsârinerit navêrsitsineritdlo iluaĸutáungingmata ĸilangmit tuníssutigssamik pitsaunerpâmik nagsípai — agdlâtdlo angnerussumik tunivai: tunissutimigut tassûnákut ĸilagssuaĸ tamât angmarpâ.AGC 2.1

  Gûtip nangmineĸ ernera igdloĸarfingmut perĸigsimiuitsumut autdlartitauvoĸ.AGC 2.2

  ukiune pingasune ĸaumanerup nâlagâta ínugtane angalaorfigisimavai. “táuna angalasimavoĸ ajúngitsuliordlune tamaisalo Diâvulup artorssartitai ajorungnaersitdlugit, ũmatimikut aliasugtut tugpatdlersardlugit, tagpîtsut tagpigsisitdlugit, tusiagtut pisulersitdlugit, pupigsut pupêrutititdlugit, toĸussut makititdlugit pîtsutdlo îvangkîliumik nalunaerfigalugit.” (ap. sul. 10, 38; Luk. 4,18 Mat. 11,5) nauk ajortumik pigãne ajúngitsup taortigssânik ûmigssuinermigdlo asangningnerata taortigssânik (tugs. 109, 5), taimáitordle nãkigtarnine ilumôrtuardlune ingerdlatítuáinarpâ. kíkutdlũnît táussumúnga aggersut itigartitauneĸ ajorput. saimássutsip malingilusôĸ ũmatinit mángertunit uteriartitaussut ũmatit táuko misigingneĸataussunik asangningneroriainartumik uterfigissarpait. kisiáne israilíkut ikíngutertik pitsaunerpâĸ ikiortigssatuartigdlo tunúpât. asangnigtumik ilitsersûtai narrugissáuput, sujúnersûtai tusarumaneĸángitdlat mianerssorĸussutailo igdlautigineĸardlutik.AGC 2.3

  uvdloĸ neriugfigssauvdlunilo sâimáussivigssaĸ ĸângiúkalugtuínalerpoĸ. Gûtip narrássutigssamik imerfigssâ ulivkângajngpoĸ. nuiarssuaĸ târtoĸ inuiait ukiune huntritilingne ardlalingne tunússinerisigut kigdlormôrnerisigutdlo ĸulnngiúsimassoĸ ajortilingnut. pitorangajalerpoĸ, perdlugssamitdlo ánáussissigssatuaralunt nar- rugineĸardlunilo mitautigineĸarsimavdlunilo ungasingitsukut Gûlgathap saningassuligtânut kikiagtorneĸarêrpat israilikut inuiagtut Gûtimit sagdliutitagssatut ukiue ĸângiuterêrsimalisáput. tarnip atausĩnángûp támarnigssâ ánaissaĸarneruvoĸ silarssûp erdlingnartũtainit tamanit akisunerussoĸ, Jîsusivdle Jerûsalât ĸimerdlôramiuk igdloĸarfingmiut tamarmiussut, inuiaĸatigît tamarmiussut, ajunârningssât takordlôrpâ — inuiait Gûtip ĸanga ingmíkut ínugtagssamisut ĸinersimassai.AGC 2.4

  ukiut huntritilikûtât nagdliútugssat takordlôrdlugit angerutsip ínugtai nunanut tamanut siaruardlutik “sigssame sioralingme umîarnikutut” takordlôrpai. igdloĸarfingmiut ungasingitsúkut pitdlagaunigssât naggatigssamik erĸartũssinigssame pitdlagaunigssâta autdlarniutigssáinâtut takordlôrpâ, Gûtisut nãkingningneĸ oĸautsine aliasugpalugtune ukunane erssersíneĸarpoĸ: “Jerûsalât, Jerûsalât-â, pruvfîtinik toĸutsissutit ilingnutdlo autdlartitat ujarĸanik mitdlôrellugit, ĸavsiningme tauva ĸitornatit katerssorumagaluarika, sôrdlo mardlorâp piarĸane sulungme atânut katerssortarai, piumángilasile.” támasaguvit ivdlit kisivit pissũsautit. “inũssutigssarsísagaluardiusile ornigkumángilavsinga.” (Mat. 23, 37; Juan, 5,40).AGC 3.1

  Kristusip Jerûsalât issigâ silamiut kigdlormôrdlutik ugperumanatigdlo Gûtimit pitdlagaunigssap tungânut tuaviortumik ingerdlassut ássigissãtut. kinguârît nakarsimassut perdlue tarnimigut misigalugit taima aliasugtigissumik nivdlerpoĸ. inuit nagdlingnássusiat, ĸuvdlê auatdlo ajortip kingunerisut issigai; ũmatâ nuname erdloĸivdiutigdlo nâgdliugtut píssutigalugit nagdligingningnermik navsuiagagssáungitsumik ulivkârpoĸ; tamákerdlugit ikiorumangâraluarpai, kisiáne táussumalũnît agssâta inuit taimatut perdlorĸussaungârnerat unigtíneĸ saperpâ. ikiortigssatuaussoĸ ikigtuínánguit ornigkumavât. táuna piarêrsimavoĸ ánagfigssaĸaiersikumavdlugit toĸujumavdlune, kisiáne inũssutigssarsiumavdlutik táussumúnga ornigúkumassut ikgtuínáuput.AGC 3.2

  ĸilangme kúngiussoĸ ĸuvdlilivoĸ! nâgssáungitsumik Gûtiussup ernea tarnimigut angnikitdliordlunilo ánilângavoĸ! tamatuma takutípâtigut ajortip ajússusianik. tamatuma takutipâ pissûssoĸ Gûtip inatsisânik uniorĸutitsisimanerup kingunerinit ánautísavdlugo ajugaĸángitsumut agdlât ĸanoĸ ajornakusôrtigissoĸ. Jîsusip kinguârît kingugdligssat sujumut takordlôrtitdlugit silamiut sagdloĸítagaunigssât Jerûsalâp akornutigssâta assinga takordlôrpâ. inuiaĸatigît jûtit angisûmik ajortigissât tássa Kristuse narrugigamiko; kristumioĸatigît angisûmik ajortigssât tássaujumârsimavoĸ Gûtip inatsisânik, Gûtip ĸilangme nunamilo nâlagkersuinerata tungavianik, narrungingningssaĸ. Nâlagkap perĸússutai nikagineĸarumârput sûjungnaersitauvdlutigdlo. inuit miliûnigdlit ajortimit ĸilerssugauvdiutik Sãtanimit inugsiautigineĸartut, toĸup áipânik toĸussugssat, uvdlorme takusarneĸarfingmingne sagdiusuissut tusarumangitsôrumârpât. tagpinerup ajussusia! sagdloĸitagaunerup erĸumissusia!AGC 3.3

  pôrske rvdlut mardluk sujorĸutdlugo Kristusip jûtit inatsissartuisa pissûssârnerat erĸartûterêrdlugo nâlagfik kingugdiermik ĸimakamiuk ajoĸersugkane ilagalugit ûliap ĸaĸâ ornerĸigpâ, sivinganerdlo ĸorsôrĸigsoĸ igdloĸarfingmut issíkivilik ingivfigât. sule atausiardlune ungalue, ĸaĸivfiliai igdlússârssuilo ĸimerdlôrpai. sule atausiardlune nâlagfik tagpavangânît takoráningârtoĸ ĸimerdlôrĸigpâ.AGC 4.1

  nâlagfigssûp piunêrúneĸarnigssânik Kristusip sujuligtûtigissâ ajoĸersugaisa tupigusûtigeĸalugulo aánilârutigisimaĸât, oĸausîlo ersserĸingnerussumik pâsiumatdlerpait. nâlagfigssuaĸ pínernerulersiniardlugo ukiut 40 sivnigdlit ingerdlanerine sule ilungersortumik sulíssutigineĸardlunilo akigssaiautigineĸarsimaĸaoĸ. Herutaserssûp aningaussarpagssuit nâlagfigssuarmut atorsimavai, agdlâtdlo silarssûp kaisariata tuníssuteĸarfigisimavâ. ujararujugssuit mârmoriussut Rûmamit aggiúneĸardlutik igdluliarineĸarneranut atorneĸarsimáput, tamákulo ajoĸersugkat Jîsusimut tíkuartũsimavait Oĸardiutigdlo: “ajoĸersuissoĸ, ata, ujarĸat igdlorssualiaussusialo.”AGC 4.2

  Jîsusivdie tupingnartumik anilârnartumigdlo akivai ima: “ujarĸat ĸalerîgsuerutdlugit inguvterneĸasaput.”AGC 4.3

  Herûtase nâlagautitdlugo Jerûsalât malungnardluartumik pínersagauginarane ĸaĸivfiliai patdligtailissailo pitsángorsangârsimangmata igdloĸarfik tiguagagssaujungnaingajagsimavoĸ. taimanikui aserorterneĸarnigssânik sujuligtuiumassoĸ Nûatut ilivdlugo sagdluneragáusagaluarpoĸ. taimaitordie Kristuse oĸarpoĸ: “ĸilak nunaio nungúsáput, oĸautsikale nungusângitdlat.” (Mat. 24, 35).AGC 4.4

  Jîsusip Jerûsalât erĸartûterêrmago Nâlagkap igdloĸarfik inuiaitdlo pitdlásavdlugit sule ukiune 40-ngajangne utarĸigatdlarpoĸ. îvangkîliumut narrugingnigdiutigdlo ernerminik toĸutsissunut Gûtip kamagingnissusia tupingnarsimavoĸ. fîgeĸússuarmik ássersût Gûtip inuiaĸatigîngnut jûtinut píssusianik ássersûtauvoĸ. pineĸarnigssâ perĸússutigineĸarêraluarpoĸ: “kipiuk, sôĸ nuna atortailisavâ?” (Lúk. 13, 7). Nâlagkavdle nãkigtardlune sule ĸajagssũkatdlarpâ. jûtit sule Kristusip píssusianik suliainigdlo ilisimassaĸángitsunik ĸavsînik ilaĸarput. mêrĸatdlo ĸaumanermik pivfigssamigdlo angajorĸâmik narrugisimassáinik sule tuniniarneĸarsimángitdlat. apustilit suleĸataisalo naiunaiainerisigut Gûtip táuko ĸáumarsarniaratdlarpai. sujuligtûtip erĸûtineĸarsimanera takuniásavât, Kristusip inúngorneragut inûneragutdlo pĩnarane, ãmátaordle toĸuneragut makíneragutdlo. mêrĸat angajorĸâmik ajortuliait píssutigalugit er- ĸartũneĸángitdlat, kisiane ĸaumaneĸ angajorĸâmik takusimassât pĩnarnago ĸaumanerdle sule angnerussoĸ nangmingneĸ takussartik narrugigamíko angajorĸâmigtut pissũssuteĸalerput ugpíngíssusertigdlo nãmagtitdlugo.AGC 4.5

  Jerûsalâp piunêrúneĸarnigssânik Kristusip sujuligtûtai tamákerdlutik erĸûtíneĸardluinarput. oĸausîsa ilumũssusiat jûtit misigivât ima oĸarmat: “erĸartũssissígissavsiningme erĸartũneĸarumârpuse.” (Mat. 7, 2).AGC 5.1

  nalunaerĸutit tupingnartutdlo tákúput, ajunârutigssamik erĸartũssaunigssamigdlo nalunaeĸutaussut. únuap ĸerĸane ĸaumanerup silamit matumánga píngitsup nâlagfigssuaĸ âltarilo ĸáumarsarpai. seĸernup tarrilernerane nuíssatigut ĸamutit sorssûtit sákutûtdlo katerssũtut ássinge takuneĸarput. palasit nâlagfingme pigârtut nipinit erĸumîtsunit ánilârtitáuput; nuna sajugpoĸ niperpagssuitdlo tutsiúput ima suaortut: “tamãnga autdlarta!” isâvfiup kangigdliup matorssua, oĸimaingârame angutit 20-uvdlutik tamaviârtínatik matuneĸ sapigât saviminerujugssuarnigdlo nunamut mangutdluarsimaĸissunik parnaersimassoĸ, únuap ĸerĸane agssangnit takugssaungiisunit angmarneĸarpoĸ. (Milman).AGC 5.2

  Jerûsalâp piunêrúneĸarnerane kristumioĸ atauserdlũnît ajunãngilaĸ. Krisiusip ujoĸersugkane mianerssorĸusimavai, oĸausianutdlo ugpertut tamarmik nalunaeĸutigssaĸ neriorssûtigineĸartoĸ nâlaorpât. “Jerûsalâtdle sorssugtorpagssuit ilugât takuleruvsiuk,” Jîsuse taima oĸarpoĸ, “tauva ilisimasavarse nungutitauvfigssâ ĸanigdlissoĸ. tauva Jûtiamĩtut ĸaĸanut ĸimâlit, Jerûsalâvdlo iluanĩtut tássánga anilit, nunáinarmĩtutdlo tássunga isernavêrdlit.” (Lúk. 21, 20. 21). rûmamiut Cestius nâlagaralugo igdloĸarfik ilorêraluardlugo, ernĩnaĸ sãssússinigssât ilimanarserugtortoĸ, taima Jerûsalât ĸimáinarpât. rûmamiut takugssaussumik píssutigssaĸarnatik Jerûsalât ĸimáinarmássuk ilussaussut kinguneĸardluartumik akiũsínaunigssartik ĸularalugo túniutĩnarumavdlutik piarêrsimagaluarput. Gûtip saimassumik ingerdlatsinermigut sût tamaisa nangmineĸ ínugtame iluaĸutigssanik ârĸigssũpai. kristumiut utarĸissut neriorssorneĸarnermigtut nalunaeĸutisisimáput, mãnalo ánássutigssamik mianerssorĸússúmut nâlagkumassut tamarmik pivfigssarsiput. kristumiut nangânatik isumangnaitsumik ĸimâvfigssartik — Jôrtanip akiane igdloĸarfik Pella ornigpât.AGC 5.3

  Jerûsalâme nãkigtaitsuliornerit amîlârnardluínarput Titusip igdloĸarfik ilorĸingmago. igdloĸarfigssuaĸ pôrskime iluneĸarpoĸ jûtit miliûnigdlit ardlagdlit ungaluisa iluáne katerssũsimatitdlugit, nerissagssamautait perĸigsârtumik atuinikut ukiune ardlalingne igdloĸarfingmiunut nãmagtugssaugaluit isumaĸatigĩngíníkut akiniainíkutdlo nungúneĸarsimáput, mãnalo perdlilernerup angnikitdliornarnera atortariaĸalerpât. tûsintigdlit ardlagdlit nápâlanermit perdlernermitdlo toĸorarput.AGC 6.1

  rûmamiut sákutûisa nâlagaisa jûtit sujôrasârpait túniutĩnarnialerĸugaluardlugit. tigussaussut tiguneĸarnermingne akiũtut igdloĸarfiup ungaluisa sâvine iperartorneĸardlutigdlo nâgdliugtitauvdlutigdlo sáningassulingnut kikiagtugáuput. uvdlut nungutdlugit huntrltigdlit ardlagdlit taimatut toĸorarneĸartarput, taimailiorneritdlo amîlârnartut ingerdlátuáinarneĸaramik kîsa Jôsafap narssâta Gûlgathavdlo akornáne sáningassugdlit nápararneĸartut amerdlangâlermata akornisigut ingerdlaniarnigssaĸ ajornarsingajagpoĸ taima ánilârnartigissumik ajunârutigssaĸ Pilâtusip erĸartũssiviane pigssarsiariumassartik erĸûtitípât taimane oĸarsimagamik: “aua uvavtínut ĸitornavtínutdlo pile!” (Mat. 27, 25).AGC 7.1

  Titusip píssutsit ánilârnangârtut kipitikumagaluaĸai, taimalo Jerûsalâp piunêrutivingnigssâ píngitsôrtíkumasimagaluardlugo. inugpagssuit timait toĸungassut narssane ĸalerîât amîlarilivigsimavai. ûliap ĸáĸâta kârfanit nâlagfigssuaĸ takoráningârtoĸ alutorivigdlugo ĸimerdlôrdlugo inatsivoĸ ujarak atausinguardlũnît agtorneĸarĸunago.AGC 7.2

  inássutâle nâlangneĸángilaĸ. únúkut Tituse tuperminut iserêrmat jûtit nâlagfigssuarmit aniavdlutik sákutût silatânĩtut sãssúpait. Aki- ũneráne sákutût ilâta ikumassoĸ isâvfíkut ilungmut miloriúpâ. tássángáinaĸ init ĸissungnik sîterinik ungalulersugkat ikuatdlagput.AGC 7.3

  Titusip sákutût narragsimârtut unigteriarneĸ sapísavdlugit pâsivâ, sákutûtdlo nâlagáinik ilaĸardlune nâlagfigssuaĸ iserfigâ. takoráníssusia tupigusûtigeĸât, ivdlernartortâlo sule ikuatdlagsimángingmat ánauteriaraluarpâ, savssardlune sákutût inarĸigkaluarpai ikumanerit siaruatsailiorĸuvdlugit. sákutût nâlagâta Liberalisip ajaupísserdlune sákutût nâlagtíniaraluarpai, kisiáne kaisarimut atarĸingningneĸ agdlât tunuartariaĸarpoĸ jûtinut akerartuinermut, akiũnerup tamaviârnássusianut ujajagagssanigdlo pileritsagsimanermut, sákutût takuvait ĸiviagkatik tamarmik kûlterpalugtumik ĸivdlertut isumaĸarputdlo ine ivdlernartoĸ akisôrpagssuarnik katerssuivfigineĸarsimeisassoĸ. sákutûp atautsip malugineĸarane ikumatitaĸ matup ĸiversartuisa akornánut igípâ, tássángáinardlo ine tamákerdlune ikuatdlagpoĸ. pujorssuaĸ ingnerssuardlo sapilerdlugit sakutût nâlagait anissariaĸarput igdlorssuatsiardlo isumaminik nungutugssangorpoĸ.AGC 8.1

  nâlagfigssuaĸ nungutaorêrmat igdloĸarfigssuaĸ tamât rûmamiunit tiguagauvoĸ. igdloĸarfigdlo nâlagfigssuardlo ĸalerîgsuerutdlugit inguvterneĸarput, nâlagfigssûvdlo inigigalua “narssautitut” agssagdlagterneĸarpoĸ. (Jer. 26, 18). Jerûsalâp iluneĸarnerane kingornalo toĸorainerme inue miliûnigdlit sivnigdlit toĸutáuput, toĸutáungitsortailo tigussatut autdlarúneĸardlutik inugsiagssatut tunissauvdlutigdlo Rûmame issigingnârtitsivigssuarne ûmassunut ĸâsugtunut igitáuput ilailo silarssuarme angerdlarsimavfeĸángitsutut angalaulerdlutik.AGC 9.1

  ánáussissup Jerûsalâp pitdlagaunigssânik sujuligtûtâ erĸûterĸigkumârpoĸ sujugdlermik pineĸarneranit ánilârnaraluaĸissumit sualungnerungârtumik. Jerûsalâp pineĸarneragut silamiut Gûtip sáimáuneranik narrugingnigdlutigdlo inatsisânik tugdlâringnigtut pineĸarnerat takusínauvarput. ukiune huntritilíkûtâne sivisûne pinerdlungnikut ajortuliorníkutdlo nâgdliugtarsimaneránik oĸalugtuaĸ alianartûvoĸ. tamána ĸimerdlôrdlugo ũmatikut ániarnarpoĸ. Nâlagkap nâlangnássusianik narrugingningneĸ ánilârnangârtunik kinguneĸartarsimavoĸ. kisiáne sujunigssap ulêrneĸarnera sule anilârnarneruvoĸ. ukiunit ĸângiuterêrsunit oĸalugtuat — pikigtitsissarnerpagssuit, sorssugtarnerit, mumisitsissarnerit “sorssugpalungnerssuaĸ” ãmalo “atissat aungmut agssatdlagsimassut” (Is. 9, 5). — tamáko tamarmik sũpat ĸaĸugo uvdlorme ínilârnássusigssânut nalerĸiutdlugit, Gûtip anersâva ugpíngitsunit tunuarpat, lnuit pilerissusê Sãtanivdlo nâlagkersuinera kigaitdlagsarungnaerdlugit.AGC 9.2

  kisiáne uvdlugssame tássanísaoĸ, sôrdlo Jerûsalâp piunêrúneĸarnerane, Gûtip ĸitornai “aniguiumârput, tamarmik magpersagkane agdlagsimassut.” (Dan. 12, 1). AGC 9.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents