Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Det Kristne hjem

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  KJÆRLIGHETEN GJØR IKKE BLIND

  Kjærligheten — en Guds gave. — Kjærligheten er en dyrebar gave som vi mottar fra Jesus. Ren og hellig hengivenhet er ikke flyktige følelser, men et prinsipp. De som er drevet av sann kjærlighet, er hverken ufornuftige eller blinde.DKH 37.1

  Ekte, selvoppofrende og ren kjærlighet er en mangelvare i dag. Det som går for å være kjærligher, er ofrest selvisk lidenskap.DKH 37.2

  Sann kjærlighet er et hellig og edelt prinsipp, helt forskjellig fra den “kjærlighet” som blir vekket av følelser, og som dør når den blir satt på prøve.DKH 37.3

  Kjærligheten er en plante av himmelsk opprinnelse. Den må pleies og tilføres næring. Hengivne hjerter og sannferdige, kjærlige ord vil skape lykkelige familier og øve en oppløftende innflytelse på omgivelsene. DKH 37.4

  Kjærlighet eller lidenskap. — Kjærligheten. .. er ikke ufornuftig eller blind. Den er ren og hellig. Men det naturlige hjertes lidenskaper er noe helt annet. Ren og ekte kjærlighet tar Gud med i alle planer og er ledet av Den Hellige And, mens lidenskapene er trassige, uoverveide og ufornuftig. De motsetter seg alle begrensninger, og gjør den utvalgte til en avgud. Når en person er ledet av sann kjærlighet, vil Guds nåde gjennomsyre alle hans handlinger. Alle skritt i retning av en varig forbindelse vil være preget av renhet, enkelhet, oppriktighet og dyp kristentro. De som på denne måten er ledet av Den Hellige And, vil ikke bli så oppslukt av hver andre at de mister interessen for bønnemøter og kristne plikter. Deres glød for sannheten vil ikke slokne ved at de forsømmer de anledninger og privilegier som Gud i sin nåde har gitt dem.DKH 37.5

  Den kjærlighet som ikke har bedre grunnlag enn sanselig tilfredsstillelse, er alltid trassig, blind og ustyrlig. Alle sinnets edlere egenskaper, som verdighet og kjærlighet til sannheten kommer under lidenskapenes herredømme. Det menneske som er bundet av disse lenker, er altfor ofte døv overfor fornuftens og samvittighetens stemme. Hverken argumenter eller bønner kan få vedkommende til å forandre kurs. DKH 37.6

  Sann kjærlighet er ikke en heftig og voldsom lidenskap. Den er tvert imot preget av ro og sindighet. Den ser lenger enn til de rent ytre ting, og er tiltrukket av karakterens kvalitet. Den er klok og klarsynt, og dens hengivelse er virkelig og varig.DKH 38.1

  Når kjærligheten blir frigjort fra lyster og impulser blir den åndeliggjort og kommer til uttrykk i ord og handlinger. En kristen bør eie en helliggjort kjærlighet som kjennetegnes av tålmodighet og sinnsro. Alle grove og umilde trekk må bli mildnet av Kristi nåde.DKH 38.2

  Sky sentimentalitet. — Avsky dagdrømmer og elskovssyk sentunentalitet som en form for åndelig spedalskhet. Svært mange unge i dag mangler moralsk ryggrad; derfor er det nødvendig å vise stor forsiktighet. De som har bevart en ren karakter på dette område, er moralsk høyverdige, selv om de måtte mangle andre ønskelige egenskaper.DKH 38.3

  Det finnes mange som lenge har kalt seg kristne men deres livsholdning viser at de er uten Gud og uten en følsom samvittighet. De er tomme og lettsindige; deres samtale ligger på et lavt plan. Tanker på forelskelse og ekteskap fyller sinnet og fortrenger det som foredler karakteren og gjør livet rikere.DKH 38.4

  De unge er ofte trollbundet av forestillinger om frieri og ekteskap. De ånder i en atmosfære av elskovssyk sentimentalitet. Vi trenger årvåkenhet og stor innsikt for å beskytte våre unge fra disse nedbrytende innflytelsene. DKH 38.5

  Mange døtre får aldri lære selvfornektelse og selvkontroll. De blir forkjælt, og deres stolthet og forfengelighet blir næret. De får lov å følge sine egne ønsker inntil de blir selvrådige og trassige. Altfor ofte står foreldrene rådville og hjelpeløse når det gjelder å redde sine barn fra undergang . Satan leder dem til å bli et ordspråk i vantro menneskers munn, på grunn av deres freidige opptreden og manglende beskjedenhet. På samme måte blir de unge guttene overlatt til seg selv. De er knapt kommet opp i tenårene før de begynner å interessere seg for piker på deres egen alder, følge dem hjem og forelske seg i dem. Og foreldrene er så bundet av sin egen tøylesløshet og sin misforståtte kjærlighet til barna at de ikke tør følge klare retningslinjer for å forandre barnas kurs og demme opp for en stadig økende lettsindighet.DKH 38.6

  Råd til en romantisk, elskovssyk pike. — Du er blitt offer for en beklagelig feiltagelse som er særlig fremtredende i vår degenererte kultur, spesielt blant kvinner. Du er altfor mye opptatt av det annet kjønn, og du søker deres selskap. Den oppmerksomhet du viser, virker smigrende, og du oppmuntrer til en fortrolighet som ikke alltid stemmer med apostlenes formaning: “Hold dere borte fra alt ondt. . . .”DKH 39.1

  Vend ditt sinn bort fra ting som fører til dagdrøm. Du blander din kristendom med romantikk og elskovssyk sentimentalitet som ikke opphøyer, men bare forflater og nedverdiger. Og det er ikke bare du som er innblandet. Ditt eksempel og din innflytelse vil også skade andre. Dagdrøm og bygging av luftslott har fortært din evne til å tjene Gud og mennesker. Du har levd i en innbilt verden, du har vært en innbilt martyr og en innbilt kristen.DKH 39.2

  Mye verdiløs sentimentalitet er blandet sammen med de unges religiøse erfaring, særlig i vår tid. Min søster, Gud krever at du skal forandre deg. Jeg ber deg om å beherske dine følelser. Bruk alle dine evner og krefter i tjenesten for din forløser. La ham helliggjøre dine tanker og følelser, slik at alt det du gjør og er må ha sitt utspring i Gud og være til hans navns ære.DKH 39.3

  Advarsel til en ung elev. — Du er nå midt i din utdannelse. La derfor ditt sinn dvele ved åndelige ting. Hold all sentimentalitet borte fra ditt sinn. Øv deg i å vise selvbeherskelse. Din karakter er under utvikling. Du må ikke betrakte noe som uvesentlig dersom det forringer din helligste og mest dyrebare interesse, en målbevisst forberedelse til det arbeid Gud har utpekt deg ti1.DKH 39.4

  Følgene av ukloke forbindelser. — Utallige vanskeligheter møter oss ved hvert steg vi tar. Den synd som både unge og eldre holder fast ved, og de mange ukloke og vanhellige forbindelser og ekteskap, kan ikke annet enn føre til krangel, strid, fremmedgjørelse, ettergivenhet for utemmede lidenskaper, utroskap mellom ektefeller, uvilje mot å undertrykke selviske lyster, og til likegyldighet overfor de evige interesser... .DKH 40.1

  Guds hellige råd blir ikke verdsatt særlig høyt av mange som hevder å være bibeltroende kristne. Gjennom sin løsaktige oppførsel gir de til kjenne at de foretrekker et større spillerom for sine lyster. De ønsker ikke så snevre grenser for sin tilfredsstillelse av selvet.DKH 40.2

  Vokt dine følelser. — “Derfor skal dere åndelig talt spenne beltet fast om livet,” sier apostelen. Vi må kontrollere våre tanker, og ikke gi dem fritt spillerom. Ved bevisste anstrengelser kan vi vokte vårt tankeliv. Når vi tenker riktige tanker, vil vi også handle riktig. Videre må vi vinne herredømme over våre følelser, slik at de ikke løper ftitt og binder oss med uheldige bånd. Jesus har kjøpt deg med sitt eget liv; du tilhører ham. Derfor må du ta ham med på råd i alle ting. La ham styre sinnets beste krefter og hjertets dypeste følelser.DKH 40.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents