Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veľký Zápas Vekov - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Zkúška Viery.

  Počas tohto prenasledovania bude viera služobníkov Pána zkúšaná. Verne podali výstrahu, držiac sa jedine P. Boha a Jeho Slova. Duch Boží pôsobiac na ich srdcia, ich pohnul, aby hovorili. Povzbudení súc svätou horlivosťou a podnietení Božským popudom, rozhodli sa vykonávať svoju povinnosť za každú cenu. bez akého-koľvek rozpakovania, neberúc do ohľadu trpké následky, aké bude mať hlásanie im svereného posolstva Božiemu ľudu. Neuvažovali ani svoje časné záujmy, ani sa im nejednalo o zachránenie si povesti alebo života. Ale až sa búra odporu a protivenstva povznesie nad nimi, niektorí, ohromení hrôzou, zvolajú: “Keby sme boli predvídali následky našich slov, boli by sme radšej mlčali.” Budú obkolesení zo všetkých strán prekážkami. Satan bude útočiť na nich prudkým pokušením. Bude sa im zdať, že úloha, ktorej sa podujali, je nad ich sily. Záhuba im hrozí. Nadšenie, ktoré ich obživovalo, zmizlo, predsa nemôžu sa vrátiť nazpäť. Potom, cítiac svoju úplnú bezmocnosť, utieknu sa k Všemohúcimu o pomoc. Potom sa rozpomenú, že slová, ktoré hovorili, neboli jejich, lež Toho, ktorý ím rozkázal hovoriť. P. Bôh vložil pravdu do ich sŕdc, a oni ju nemohli zatajiť.VZV 265.2

  Podobné zkúšky zažil ľud Boží aj v minulosti. Wiklif, Hus, Luther, Tyndale, Baxter, Wesley a iní, všetci naliehali, aby každá nauka bola dokázaná Bibliou, vyhlásili, že odvolajú všetko, čo Biblia nepodporuje. Proti týmto mužom prenasledovanie sa rozputnalo bezúzdnou zúrivosťou, ale oni napriek tomu neprestali hlásať pravdu. Rôzné obdobia cirkevných dejín sa vyznačujú vývojom nejakej zvláštnej pravdy, vyhovujúcim potrebám Božieho ľudu v onej dobe. Každá nová pravda sa postretáva s odporom a nenávisťou; a tí, ktorí sú osvietení jej svetlom, bývajú často pokúšaní a zkušovaní. Pán dáva zvláštnú pravdu ľuďom za rôzných okolností, v príhodný čas. Kto sa opováži sprotiviť a nehlásať ju? On nariaďuje Svojim služobníkom, aby podali svetu poslednú výzvu Jeho milosti. Oni nemôžu mlčať, poneváč by im hrozilo večné zahynutie. P. Kristovi vyslanci sa nesmú báť následkov. Musia splniť svoju povinnosť a výsledky zanechajú P. Bohu.VZV 266.1

  Keď sa odpor dvíha vyššie a vyššie, služobníci Boží sú znova a znova akoby v zmätku, lebo sa im zdá, že si sami privádzali nesnádze. Ale svedomie a Slovo Božie ich uisťuje, že ich cesta je správná; a trebárs aj protivenstvá pokračujú, sú posilňovaní, aby ich mohli snášať. Zápas sa stáva horším a hroznejším, ale ich viera i odvaha rastie. Ich svedoctvo znie: “Neopovážime sa narušovať Slovo Božie, rozdeľovať Jeho svätý zákon, nazývať jednu čiastku z neho potrebnou a druhú nepo- trebnou, aby sme si tým získali priazeň sveta. P. Bôh, ktorému slúžime, nás môže vyslobodiť. P. Kristus zvíťazil nad mocnosťami sveta, a či sa teda máme báť sveta už premoženého ?”VZV 266.2

  Prenasledovanie vo svojich rôznych spôsoboch je vývojom pravidla, ktoré bude v platnosti tak dlho, pokiaľ Satan bude trvať, a Kresťanstvo bude mať životnú silu. Nikto nemôže slúžiť P. Bohu, a žeby pri tom neuvalil na seba nepriateľstvo vojska temnosti. Zlí anjelia ho budú napádať, majúc strach, že jeho vplyv im vyrve korisť z rúk. Zlí ľudia, zahanbení jeho príkladom, spoja sa s nimi, snažiac sa ho od P. Boha odlúčiť lákavými pokušeniami. Keď sa im to nepodarí, upotrebia prinucujúcu silu, aby si podmanili svedomie.VZV 267.1

  Pokiaľ však P. Ježiš zostáva prostredníkom človeka v nebeskej svätyne, zdržiavajúci vplyv Sv. Ducha je pociťovaný medzi panovníkmi i ľudom, do istej miery ešte kontroluje zákony zeme. Nebyť týchto zákonov, stav sveta by bol veľa horším ako je teraz. Ačkoľvek mnohí z našich panovníkov sú činnými jednateľmi Satana, P. Bôh tiež má Svojich jednateľov medzi poprednými v národe. Nepriateľ účinkuje na svojich slúhov, aby navrhovali nariadenia, ktoré by značne prekážaly Božej práci ; lež svätí anjelia účinkujú na mysliach štátnikov, ktorí sa boja P. Boha, aby vzdorovali takým ushodnutiam nevývratnými dôvodmi. Takto niekoľkí mužovia zastavia silný prúd zla. Protivenstvo nepriateľov pravdy bude obmedzené, aby posolstvo tretieho anjela mohlo konať svoju prácu. Keď sa bude hlásať konečná výstraha, pozornosť týchto popredných mužov, skrze ktorých Pán teraz pracuje, bude upútaná na ňu, a niektorí ju príjmu aj budú stáť spolu s Božím ľudom v dobe súženia.VZV 267.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents