Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veľký Zápas Vekov - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Služba P. Kristova.

  Za 18 storočí táto služba pokračovala v prvom oddelení svätyne. Krv P. Kristova preliata v prospech kajúcich hriešnikov, veriacich, zaistila im odpustenie a prijatie u Otca; avšak ich hriechy zostávaly ďalej v knihách záznamov. Ako pri obraznej službe bolo na konci roku dielo očisťovania, tak prv ako bude skončené P. Kristovo dielo pre spasenie ľudí, koná sa dielo očisťovania pre odstránenie hriechov zo svätyne svätých v nebesiach. To je služba, ktorá sa začala, keď sa ukončilo oných 2,300 dní. V dobe, ako bolo predpovedané prorokom Danielom, vstúpil náš Veľkňaz do svätyne svätých, aby vykonal posledný výkon Svojho slávnostného diela, — aby očistil svätyňu.VZV 100.1

  Ako za staro-dávna boly hriechy ľudu prenášané na obeť za hriechy, a s jej krvou prenášané obrazne do pozemskej sväty-ne, tak dľa novej smluvy kajúcnikove hriechy sú vierou prenášané na P. Krista, a odnášané v skutku do nebeskej svätyne. A ako obrazné očistenie pozemskej svätyne bolo dovŕšené od-stránením hriechov, ktorými bola poškvrnená, tak skutočné očistenie nebeskej svätyne bude dovŕšené odstránením, a či vytrením hriechov, ktoré sú tam zaznamenané. Ale driev ako toto bude vykonané, musia byť prezkúmané knihy záznamov, aby sa ushodlo, kto skrze pokánie z hriechov a vieru v P. Krista má právo na výhody Jeho očistenia. Očistenie svätyne teda zahrňuje v sebe vyšetrovanie, — dielo súdu. Toto musí byť vykonané prv ako P. Kristus príjde, aby vykúpil Svoj ľud. Poneváč keď príjde, “Jeho odplata bude s Ním, aby odplatil jednému každému podľa ich skutkov.” Zjav. 22: 12.VZV 100.2

  Takto tí, ktorí kráčali za svetlom prorockého Slova, vynašli, že P. Kristus, miesto aby prišiel na zem po ukončení tých 2,300 dní v r. 1844. vstúpil vtedy do svätyne svätých v nebeskej svätyni, aby vykonal záverečné dielo očistenia, príprava to k Jeho druhému príchodu.VZV 100.3

  Bolo tiež zrejmé, že zatým čo obetovanie za hriechy ukazovalo na P. Krista ako na obeť, a najvyšší kňaz Ho predstavoval ako prostredníka, tak i kozol k odneseniu hriechov predstavoval Satana, pôvodcu hriecha, na ktorého budú hriechy úprimne kajúcich konečne vložené. Keď najvyšší kňaz pomocou krve obetí odstránil hriechy zo svätyne potom ich vložil na kozia. Až P. Kristus pomocou Svojej vlastnej krve odstráni hriechy Svojho ľudu z Nebeskej svätyne ku koncu Svojej služby, potom ich prenese na Satana, ktorý dľa rozsudku musí niesť svoj konečný trest. Kozol k odneseniu hriechov bol za-hnaný na pustatinu, aby sa nikdy viac nevrátil do shromaždenia Izraela. Tak aj Satan bude navždy zahnaný od P. Boha a Jeho ľudu, a bude zahladený pri konečnom zničení hriechu a hrie-šnikov.VZV 101.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents