Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veľký Zápas Vekov - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Druhý Príchod P. Krista.

  Príchod P. Kristov, majúci zaviesť panovanie spravodlivosti, nadchnul najvznešenejšie a najvzrušenejšie výroky spisovateľov posvätných kníh. Básnici a Biblickí proroci hovoria o tom slovami blčiacimi Nebeským ohňom. Žalmista spieva o moci i majestátnosti Izraelovho Kráľa: “Zo Siona v dokonalej kráse ... príde náš Bôh a nebude mlčať,... aby súdil Svoj ľud.” “Nech sa radujú nebesia, a nech plesá zem!.... Nech sa veselí. .. pred Pánom, lebo prichádza, lebo prichádza súdiť zem! Súdiť bude svet v spravodlivosti a národy Svojou pravdou.” 2alm 50:2-4; 96:11-13.VZV 54.1

  Prorok Izaiáš povedal: “Prebuďte sa a plesajte, vy, ktorí bývate v prachu (zeme) !.... Zem vyvrhne svojich mŕtvych.” “Tvoji mrtvi ožijú, vstanú aj s mojim mŕtvym telom.” “Pohltí smrť na večnosť a Pán sotrie slzy s každej tvári a odstráni potupu Svojho ľudu s celej zeme, lebo Pán to hovoril. Preto povedia v ten deň: 'Hľa, toto je náš Bôh, na ktorého sme očakávali, a spasil nás; toto je Pán, ktorého sme čakali. Plesajme a radujme sa v Jeho spasení.” Izai. 26:19; 25:8, 9.VZV 54.2

  Aj Abakuk, dojatý vo svätom videní, videl Jeho príchod: “Keď išiel Bôh a blížil sa... sélah, Jeho sláva pokryla nebesia, a zem bola plná Jeho chvály.... Pred Jeho tvárou išiel mor. ... Postál a zaklátil zemou,... zatriasol národami, a rozpadávaly sa večné vrchy, sklonily sa brehy večnosti; Jeho cesty sú večné! Videly Ťa a svíjaly sa vrchy.... Slnko i mesiac sa zastavily.... Vyšiel Si na záchranu Svojho ľudu, na záchranu so Svojim Pomazaným.” Abak. 3:3, 4, 6, 8, 10, 11-13.VZV 54.3

  Keď Spasiteľ mal byť odlúčený od Svojich učeníkov, tak ich tešil v jejich zármutku uistením, že znova príjde: “Nech sa neľaká vaše srdce!.... V dome Môjho Otca je mnoho pri- bytkov. ... Idem, aby Som vám pripravil miesto. A keď odíjdem a pripravím vám miesto, príjdem zase a poberem Si vás k Sebe.” Ján. 14: 1-3. “A keď príjde Syn človeka v Svojej sláve a všetci sväti anjelia s Nim, vtedy sa posadí na tr—ne Svojej slávy a shromaždení budú pred Neho všetky národy.” Mat. 25:31, 32.VZV 54.4

  Anjelia, ktorí sa vznášali nad Olivetským Vrchom po P. Kristovom nanebevstúpení, opakovali učeníkom sľub o Jeho návrate: “Tento Ježiš, ktorý je vziaty od vás hore do neba, príjde tak, ako ste Ho videli ijsť do neba.” Skut. 1: 10, 11. A ap. Pavel, hovoriac vnuknutím Ducha, dosvedčoval: “Lebo Sám Ten Pán, s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba.” 1. Tesal. 4:16. A Patmosský prorok, Ján, vraví: “Hľa, ide s oblakmi, a uvidí Ho každé oko.” Zjav. 1: 7.VZV 55.1

  Jeho príchod je obklopený slávou “napravenia všetkých veci, o čom hovoril Bôh skrze ústa všetkých Svojich svätých od veku prorokov.” Skut. 3:21. Potom bude odveké panovanie zla zničené; a “kráľovstvá sveta” sa stanú “Kráľovstvom nášho Pána a Jeho Krista, a bude kraľovať na veky vekov.” Zjav. 11:15.VZV 55.2

  Príchod Pánov bol vo všetkých dobách nádejou Jeho verných nasledovníkov. Spasiteľov sľub daný pri rozlúčke na Olivetskom Vrchu, že príde znova, ožiaroval budúcnosť pre Jeho učeníkov, a plnil ich radosťou i nádejou, ktoré trápenia nemohly udusiť ani zkúšky zakaliť. V prostred utrpenia a prena-sledovania bol príchod “veľkého Boha a Pána nášho Spasiteľa Ježiša Krista” vždy tou “blahoslavenou nádejou”. Tit. 2:13.VZV 55.3

  Na skalnatom Patmose, milovaný učeník, Ján, počul sľub: — “Áno, príjdem skoro!”, a jeho túžobná odpoveď vyjadruje modlitbu cirkve na celej jej púti: “Ameň, áno, príjdi Pane Ježišu r Zjav. 22: 20.VZV 55.4

  Zo žalára, z hraníc a popravíšť, kde svätí a mučeníci osvedčovali pravdu, zavznieva cez celé stáročia hlas ich viery a nádeje.VZV 55.5

  Hľadeli v ústrety “Pánovi, ktorý príde s Neba v oblakoch so slávou Otca Svojho”, prinášajúc spravodlivým dobu “Jeho Kráľovstva”. Valdenski Kresťania verili to samé. Wiklif (Angl. reformátor), očakával príchod Vykupiteľov čo nádeju cirkve. Podobne všetci ostatní reformátori sa tešievali druhým príchodom Pána. A toto je deň, po ktorom všetci veriaci majú túžiť, nádejať sa a očakávať naň. “Urýchli, Pane, tento blažený deň!” Taká bola nádej cirkve apoštolov, cirkve ich potomkov, cirkve reformátorov, a je aj pozostalej cirkve Pána teraz v tejto poslednej dobe. — “Voice of the Church”, Taylor, str. 129-132, 134.VZV 56.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents