Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veľký Zápas Vekov - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Dielo Obnovy (Reformy).

  DIELO obnovenia svätenia Soboty, ktoré má byť vykonané v posledných dňoch, je predpovedané v proroctve Izaiáša: “Takto hovorí Pán: ‘Ostrihajte súd a čiňte spravodlivosť, lebo je blizko Moje spasenie, aby prišlo, a Moja spravodlivosť, aby sa zjavila. Blahoslavený človek, ktorý to činí, a syn človeka, ktorý sa toho drži, ktorý ostriha Sobotu, aby ju nepoškvrňoval, a ktorý ostriha svoju ruku, aby neučinila ničoho zlého’.” “A synov cudzozemca, ktorí sa pripoja k Pánovi, aby Mu svätoslúžili a milovali meno Jeho, súc Mu za slúžobníkov, každého kto bude ostrihať Sobotu, aby ju nepoškvrňoval, a tých ktorí sa držať budú Mojej smluvy, tých všetkých dovediem na vrch Mojej svätosti a obradujem ich v dome Svojom modlitebnom.” Izai. 56:1, 2, 6, 7.VZV 135.1

  Tieto slová sa hodia na Kresť. dobu, ako to vysvitá zo súvislosti obsahu: “Hovorí Pán Bôh, ktorý shromažd'uje zahnaných Izraelových. Ešte shromaždím k nemu, aj k jeho shromaždeným” (Verš 8). Tuná je predzvesť získania Pohanov evanjeliumom. A nad tými, ktorí vtedy ctia Sobotu, vynesené je požehnanie. Takto záväzok štvrtého (Sobotného) prikázania siaha nielen ku dobe ukrižovania, zmrtvýchvstania a nanebovstúpenia P. Krista, ale až k dobe, keď Jeho služobníci budú hlásať všetkým národom radostné posolstvo v posledných dňoch.VZV 136.1

  Pán prikazuje skrze toho samého proroka: “Zaviaž svedoctvo, zapečať zákon medzi Mojimi slúžobníkmi!” Izai. 8:16. Pečať Božieho zákona nachádzame vo štvrtom (Sobotnom) prikázaní. Jedine toto zo všetkých desiatich uvádza meno i názov Zákono-dárcu. Nazýva Ho Stvoriteľom neba i zeme, a tým dokazuje, že je nutné Ho uctievať nado všetko. Kremä tohto prikázania není nič v Desatore, čo by dokazovalo skrze čiu moc bol zákon daný. Keď Sobota bola zmenená pápežskou mocou, tu bola sňatá pečať so zákona. Nasledovníci P. Ježiša sú vyzývaní, aby ju obnovili, povýšiac Sobotu štvrtého prikázania na jej pravé miesto, čo pamiatku Stvoriteľovu a znamenie Jeho moci.VZV 136.2

  “K zákonu a svedoctvu!” Trebárs je hojnosť odporujúcich si naúk a pravidiel, Boží zákon je jediné neomylné pravidlo, ktorým majú byť odôvodnené všetky mienky, náuky a nariadenia. Povedá prorok: “K zákonu a svedoctvu!” Keďže nechcú tak, nech mluvia dľa slova toho, v ktorom nieto žiadneho svetla.” Izai. 8:20.VZV 136.3

  A znova je rozkaz daný: “Volaj celým hrdlom, nezadŕžaj, ako trúbu povýš svoj hlas a oznám Môjmu ľudu ich prestúpenie, a domu Jakobovmu ich hriechy.” Iza;. 58: 1. Nie je to bezbožný svet, lež tí, ktorých P. Bôh označuje čo “Môj ľud”, majú byť pokarhaní za svoje priestupky. Ďalej prehlasuje: “A síce Ma hľadajú každo-denne a žiadostiví sú poznať Moje cesty, ako kebv boli národom, ktorý činí spravodlivosť a neopúšťa súdu svojho Boha.” (Tamtiež, Verš 2.) Tuná sa predvádza trieda ľudí, ktorí myslia, že sú spravodliví, a na oko javia veľký' záujom o službu Božiu; ale prísnosť, s akou ich Zkúmateľ srdci odmieta, dokazuje, že prestupujú prikázania Božie.VZV 136.4

  Prorok takto poukazuje na nariadenie, ktoré bolo opustené: “Vyzdvihneš základy mnohých pokolení a budú ťa volať opraviteľom sborenín, napravovateľom ciest k bývaniu. Jest-li odvrátiš svoju nohu od Soboty, aby si nečinil toho, čo sa tebe ľúbi, v deň Mojej svätosti; ale nazveš Sobotu rozkošnou, svätou Pánovou ctenou,, a keď ju budeš ctiť tak, že nebudeš vykonávať svojich ciest a prevádzať toho, čo sa tebe ľúbi, ani hovoriť daromného slova, vtedy budeš mať rozkoš v Pánovi.” Izai. 58:12, 13. Toto proroctvo sa tiež hodí na našu dobu. Prietrž bola zrobená v Božom zákone, vtedy, keď Rimská moc zmenila Sobotu. Lež nadišla doba, by toto Božské ustanovenie bolo obnovené. Prielom musí byť opravený a základy mnohých pokolení vyzdvihnuté.VZV 137.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents