Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 10 — Krótki czas ucisku

  Czas ucisku przed końcem próby

  Na stronie 33 [Early Writings] jest napisane: “... Z nastaniem czasu ucisku zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym i szliśmy naprzód z większą niż dotychczas mocą głosząc o sabacie”.WCK 97.1

  To widzenie zostało dane w 1847 roku, gdy niewielu było adwentystów zachowujących sabat, a zaledwie kilkoro z nich zdawało sobie sprawę z tego, że zachowywanie sabatu będzie tak ważne, iż stanie się linią podziału między ludem Bożym a niewierzącymi. Obecnie wypełnianie się tego widzenia zaczyna być widoczne. “Nastanie czasu ucisku”, wspomniane tutaj, nie odnosi się do czasu wylania plag, ale do krótkiego okresu tuż przed ich wylaniem, gdy Chrystus jeszcze będzie pozostawał w świątyni. W tym czasie, gdy dzieło zbawienia będzie już bliskie zakończenia, powstanie ucisk na ziemi, a narody popadną w gniew, zostaną jednak utrzymane w ryzach, by nie przeszkodzić dziełu trzeciego anioła. — Early Writings 85.86 (1854).WCK 97.2

  Koniec religijnej wolności w Stanach Zjednoczonych

  Działanie szatana znieważa zakon Boży. W Ameryce, chełpiącej się wolnością religijną, będzie ona wkrótce odebrana. Tam będzie się toczyć spór o sobotę, który poruszy cały świat. — Ewangelizacja 160 (1875).WCK 97.3

  Lud Boży dotknie wielki kryzys. Już niedługo nasz naród podejmie próbę wymuszenia na wszystkich zachowywanie niedzieli jako dnia świętego. Czyniąc to nie cofnie się przed gwałceniem sumień ludzi, by zmusić ich do zachowywania dnia uznanego powszechnie za dzień odpoczynku. — The Review and Herald, 11 grudzień 1888.WCK 97.4

  Adwentyści dnia siódmego będą toczyć walkę o sabat. Władze w Stanach Zjednoczonych i innych krajach powstaną w swej pysze oraz mocy i wprowadzą prawa ograniczające wolność religijną. — Manuscript 78, 1897.WCK 98.1

  Protestanci Stanów Zjednoczonych będą pierwszymi, którzy wyciągną rękę nad przepaścią, aby uchwycić dłoń spirytyzmu. Oni również podadzą rękę mocy papieskiej. Pod wpływem tego potrójnego przymierza pójdą śladami Rzymu, depcząc prawa sumienia. — Wielki bój 475 (1911).WCK 98.2

  Kościół i państwo przeciwko ludowi Bożemu

  Wszyscy, którzy nie ugną się przed dekretem Zgromadzenia Narodowego i nie będą przestrzegać dnia ustanowionego przez człowieka grzechu jako dzień odpoczynku, wbrew Bożemu sabatowi, odczują nie tylko prześladowczą moc papiestwa, ale i protestantyzmu, obrazu bestii. — Selected Messages II, 380 (1886).WCK 98.3

  Religijne ugrupowania, które odrzucą Boże poselstwo ostrzeżenia, znajdą się pod wpływem silnego zwiedzenia i połączą się z mocą świecką, by prześladować świętych. Kościoły protestanckie połączą się z mocą papieską w prześladowaniu ludu Bożego zachowującego Boże przykazania...WCK 98.4

  Ta moc, podobna do baranka, połączy się ze smokiem, by walczyć przeciwko tym, którzy przestrzegają przykazań Bożych i mają świadectwo Jezusa Chrystusa. — Manuscript Releases XIV, 162 (1899).WCK 98.5

  Kościół skorzysta z silnego poparcia, udzielanego mu przez państwo; katolicy i protestanci połączą się we wspólnej walce przeciwko naśladowcom Chrystusa. — Wielki bój 492 (1911).WCK 98.6

  Przed sądami

  Ci, którzy żyją w ostatnich dniach historii tej ziemi, poznają, co to znaczy prześladowanie dla prawdy. W sądach panować będzie niesprawiedliwość. Sędziowie nie będą chcieli słuchać argumentów tych, którzy pozostają lojalni wobec przykazań Bożych, gdyż wiedzą, że argumenty na rzecz czwartego przykazania są nie do podważenia. Będą mówić: “My mamy prawo, a według tego prawa musicie umrzeć”. Boże prawo nic dla nich nie znaczy. “Nasze prawo” jest dla nich wszystkim. Ci, którzy respektują to ludzkie prawo, będą szanowani, ale ci, którzy nie ugną się przed bałwochwalczym dniem odpoczynku, nie spotkają się ze zrozumieniem. — The Signs of the Times, 26 maj 1898.WCK 98.7

  Kiedy zostaniemy postawieni przed sądem będziemy musieli pogodzić się z utratą naszych praw, albo sprzeciwić się Bogu. Nie nasze prawa są jednak najważniejsze, ale Boże prawo do naszej służby. — Manuscript Releases V, 69 (1895).WCK 99.1

  Adwentyści będą traktowani z pogardą

  Ten sam mistrzowski umysł, który stale coś knuł przeciwko wiernym wszystkich wieków, ciągle działa, by zgładzić z ziemi tych, którzy boją się Boga i są posłuszni Jego prawu...WCK 99.2

  Bogactwo, geniusz, wykształcenie zostaną połączone, by okazać im pogardę. Prześladujący ich przywódcy, ministrowie i działacze kościelni będą razem układać plany przeciwko nim. Głosem i piórem, groźbami i kpinami, będą się starali podważyć ich wiarę. — Testimonies for the Church V, 450 (1885).WCK 99.3

  Przyjdzie czas, że za obronę biblijnej prawdy będziemy traktowani jak zdrajcy. — Testimonies for the Church VI, 394 (1900).WCK 99.4

  Ludzie, zachowujący biblijny dzień odpoczynku, nazwani będą wrogami prawa i porządku, oskarżeni zostaną o łamanie moralnych praw społeczeństwa, a także o to, że powodują anarchię i zepsucie oraz są powodem kary Bożej spadającej na ziemię. Postępowanie zgodnie z sumieniem tych osób uważane będzie za sprzeciwianie się, upór i znieważanie władzy. — Wielki bój 478 (1911).WCK 99.5

  Wszyscy, którzy w tych złych dniach będą niezachwianie służyć Bogu według nakazu sumienia, będą potrzebowali odwagi, stanowczości i znajomości Boga i Jego Słowa, bowiem ci, którzy pozostaną wierni Bogu, będą prześladowani, motywy ich postępowania będą wypaczone, najlepsze starania źle interpretowane, a ich imiona zniesławiane. — Działalność apostołów 262 (1911).WCK 99.6

  Wszystkie rodzaje prześladowania

  Prześladowania protestantów przez rzymski katolicyzm, który doprowadził niemal do całkowitego zniszczenia religii Jezusa Chrystusa, powtórzą się z jeszcze większą siłą, gdy protestantyzm przyłączy się do papiestwa. — Selected Messages III, 387 (1889).WCK 99.7

  Szatan ma tysiące zamaskowanych pocisków, które skieruje przeciw wiernemu, zachowującemu przykazania ludowi Bożemu, by zmusić go do pogwałcenia sumienia. — Letter 30a, 1892.WCK 100.1

  Nie musimy być zaskoczeni tym, co może się wydarzyć. Nie powinniśmy dziwić się, że potęguje się groza. Ci, którzy swymi grzesznymi stopami depczą prawo Boże, mają tego samego ducha, co ludzie, którzy wydali na śmierć Jezusa. Bez żadnych skrupułów wykonują dzieła swego ojca, diabła. — Selected Messages III, 416 (1897).WCK 100.2

  Niech ci, którzy chcą odświeżenia umysłu i pouczenia w prawdzie, studiują historię wczesnego Kościoła tuż po Pięćdziesiątnicy. Studiujcie uważnie w Dziej ach Apostolskich historię Pawła i innych apostołów, gdyż lud Boży w naszych czasach przechodzić będzie podobne doświadczenia. — The Paulson Collection 118 (1907).WCK 100.3

  Wszelkie ziemskie poparcie zostanie zabrane

  Zgromadzone bogactwa wkrótce będą bezwartościowe. Gdy ukaże się dekret, że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia bestii, w rzeczywistości będzie to oznaczać, że nie będzie z nich żadnego pożytku. Bóg wzywa nas teraz, byśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by ostrzec świat. — The Review and Herald, 21 marzec 1878.WCK 100.4

  Nadchodzi czas, gdy nie będziemy mogli sprzedać niczego za żadną cenę. Wkrótce ukaże się dekret zakazujący sprzedawania i kupowania wszystkim, którzy nie przyjmą znamienia bestii. Niedawno w Kalifornii mieliśmy okazję przekonać się, co to oznacza, ale był to jedynie groźny powiew czterech wiatrów. Na razie wiatry te są powstrzymywane przez aniołów. Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Jest ciągle dzieło do wykonania, ale potem aniołowie wypuszczą cztery wiatry, które spustoszą ziemię. — Testimonies for the Church V, 152 (1882).WCK 100.5

  W ostatecznym, głębokim konflikcie z szatanem, ci, którzy zachowali lojalność względem Boga, nie znajdą oparcia na ziemi, ponieważ odmówili złamania prawa Bożego. Zostaną uznani za nieposłusznych wobec władz ziemskich i dlatego żaden z nich nie będzie mógł ani sprzedawać ani kupować. — Życie Jezusa 81.82 (1898).WCK 100.6

  Szatan powiada: “... Pod groźbą utraty pożywienia i odzienia przyłączą się do świata i będą naruszać prawo Boże. Ziemia znajdzie się całkowicie pod moim panowaniem”. — Prorocy i królowie 103 (ok. 1914).WCK 100.7

  Niektórzy zostaną uwięzieni za wiarę

  Niektórzy zostaną uwięzieni, gdyż odmówią bezczeszczenia sabatu Pańskiego. — The Paulson Collection 118 (1907).WCK 101.1

  Ponieważ obrońcy prawdy sprzeciwiają się święceniu niedzieli jako dnia odpoczynku, niektórzy z nich zostaną wtrąceni do więzienia, inni wyklęci, a jeszcze inni będą traktowani jako niewolnicy. Dzisiaj wydaje się to niemożliwe, ale gdy zostanie zabrana powstrzymująca moc Ducha Bożego, a ludzie dostaną się pod całkowity wpływ szatana, który nienawidzi Bożych praw, wówczas będą się dziać straszne rzeczy. Serce człowieka może być bardzo okrutne, gdy usunie się z niego miłość i bojaźń Bożą. — Wielki bój 492.493 (1911).WCK 101.2

  Jeśli mamy cierpieć dla Chrystusa, powinniśmy być gotowi pójść do więzienia, ufając Mu tak, jak małe dzieci ufają swym rodzicom. Teraz jest czas, by zdobywać zaufanie do Boga. — Our High Calling 357 (1892).WCK 101.3

  Wielu pójdzie na śmierć

  To, co najlepsze dla nas, to trwać w bliskiej łączności z Bogiem, a gdy nas powoła, byśmy stali się męczennikami dla Jego prawdy, może to stać się środkiem, przy pomocy którego wielu innych ludzi przyjdzie do prawdy. — Selected Messages III, 420 (1886).WCK 101.4

  Wielu zostanie uwięzionych, wielu ucieknie z miast ratując życie, a wielu innych stanie się męczennikami dla Chrystusa, gdy staną w obronie prawdy. — Selected Messages III, 397 (1889).WCK 101.5

  Przed nami rysuje się perspektywa ciągłej walki, ryzyko uwięzienia, utrata mienia, a nawet życia, w obronie prawa Bożego. — Testimonies for the Church V, 712 (1889).WCK 101.6

  Będzie się żądać od ludzi dochowania posłuszeństwa zarządzeniom ludzkim, jawnie gwałcącym prawo boskie.WCK 101.7

  Ci, którzy są wierni Bogu, będą prześladowani, zdradzani, skazywani. Na śmierć będą ich nawet “wydawać i rodzice, i bracia, i krewni, i przyjaciele”. Łukasza 21,16. — Prorocy i królowie 324 (ok. 1914).WCK 101.8

  Nie będziemy mieć odwagi i hartu ducha męczenników, póki nie znajdziemy się w sytuacjach podobnych do tych, w jakich oni się znaleźli... Gdy powrócą prześladowania, wierzącym zostanie dana łaska, która wyzwoli wszelką energię duszy i pozwoli pokazać prawdziwy heroizm. — Our High Calling 125 (1889).WCK 101.9

  Apostołom nie były dane odwaga i męstwo, którymi na wzór męczenników mogliby się posługiwać, aż do czasu, kiedy rzeczywiście tego potrzebowali. — Życie Jezusa 270 (1898).WCK 102.1

  Jak wytrwać w czasie prześladowań

  Musimy zrozumieć, że w naszej dłoni powinna się znajdować jedynie dłoń Jezusa Chrystusa. Przyjaciele okażą się zdrajcami i wydadzą nas. Krewni, zwiedzeni przez wroga, będą sądzili, że służą Bogu, sprzeciwiając się nam i ze wszystkich sił starając się nas zastraszyć, w nadziei, że wyprzemy się wiary. Możemy jednak w czasie największych ciemności i niebezpieczeństw oddać się w ręce Chrystusa. — Maranatha 197 (1889).WCK 102.2

  Jedynym sposobem, w jaki ludzie będą mogli wytrwać w zbliżającym się konflikcie jest zakorzenienie i ugruntowanie w Chrystusie. Muszą przyjąć prawdę, która jest w Jezusie. Jedynie tak przedstawiona prawda może zaspokoić pragnienia duszy. Głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego, Chrystusa, który jest naszą sprawiedliwością, zaspokaja głód duszy. Gdy kierujemy uwagę ludzi na tę wielką prawdę, wiara, nadzieja i odwaga wypełniają ich serca. — General Conference Daily Bulletin, 28 styczeń 1893.WCK 102.3

  Wielu z powodu wiary zostanie tutaj pozbawionych domu i dziedzictwa, ale jeśli oddadzą swoje serca Chrystusowi, przyjmując poselstwo Jego łaski, i polegając na Nim jako na naszym Zastępcy i Powierniku, Synu Bożym, będą wciąż pełni radości. — The Signs of the Times, 2 czerwiec 1898.WCK 102.4

  Prześladowanie rozproszy lud Boży

  W miarę jak narasta w wielu miejscach wrogość przeciwko tym, którzy zachowują sabat Pański, konieczne może być dla ludu Bożego przenoszenie się z miejsca na miejsce, by unikać silnej opozycji.WCK 102.5

  Bóg nie wymaga od swego ludu, by pozostawał tam, gdzie na skutek postępowania występnych wpływ jego wiernych nie przynosi żadnego efektu, a ich życie jest w niebezpieczeństwie. Gdy zagrożone są życie i wolność, nie tylko naszym przywilejem, ale również i obowiązkiem jest udać się na inne miejsce, gdzie ludzie chcą słuchać Słowa żywota i gdzie są korzystniejsze warunki do Jego głoszenia. — Manuscript 26, 1904.WCK 102.6

  Szybko przybliża się czas, gdy lud Boży, z powodu prześladowań, zostanie rozproszony w wielu krajach. Ci, którzy otrzymali wszechstronne wykształcenie, będą mogli poradzić sobie w każdych warunkach. — Manuscript Releases V, 280 (1908).WCK 103.1

  Prześladowanie prowadzić będzie lud Boży do jedności

  Gdy na dobre burza prześladowań rozpęta się nad nami, prawdziwe owce usłyszą głos prawdziwego Pasterza. W poświęceniu będą podejmowane wysiłki, aby ratować zgubionych, a wielu, którzy stali z dala od stada, powróci, by pójść za wielkim Pasterzem. Lud Boży zjednoczy się i stanie w zwartym szeregu przeciwstawiając się wrogowi. W obliczu ogólnego zagrożenia dążenie do wywyższenia zniknie, nie będzie sporów o to, kto jest większy. — Testimonies for the Church VI, 401 (1900).WCK 103.2

  Kryzys sprawi, że Boże działanie będzie bardziej widoczne

  Od czasu do czasu Pan pokazywał, w jaki sposób działa. Troszczy się o to, co się dzieje na ziemi. Gdy nadejdzie kryzys, objawi się i będzie przeciwdziałał planom szatana. Pan często pozwala, by narody, rodziny i jednostki znalazły się w krytycznym położeniu, aby mógł wyraźniej objawić swe działanie. Wówczas udowadnia, że jest Bóg w Izraelu, który podtrzymuje i ochrania swój lud.WCK 103.3

  Gdy odrzucenie prawa Jahwe będzie już niemal powszechne, gdy Jego lud zostanie uciśniony przez ludzi, Bóg będzie interweniował. Żarliwe modlitwy dzieci Bożych zostaną wysłuchane, gdyż pragnie, aby Jego lud wołał do Niego z całego serca i polegał na Nim jako na swym Wybawicielu. — The Review and Herald, 15 czerwiec 1897.WCK 103.4

  Do pewnego czasu prześladowcy będą triumfować nad tymi, którzy znają święte Boże przykazania... Bóg pozwoli szatanowi objawić charakter kłamcy, oskarżyciela i mordercy. Dzięki temu ostateczne zwycięstwo ludu Bożego będzie wyraźniejsze, bardziej chwalebne i pełniejsze. — Selected Messages III, 414 (1904).WCK 103.5

  Ucisk oczyści lud Boży

  Wkrótce ucisk zapanuje na całym świecie. Odczują go wszyscy, którzy pragną poznać Boga. Nie mamy czasu do stracenia...WCK 103.6

  Boża miłość do Kościoła jest nieskończona. Jego troska o dziedzictwo nie ustaje. Nie dopuszcza żadnego ucisku na Kościół prócz takiego, który jest konieczny dla jego oczyszczenia oraz jego doczesnego i wiecznego dobra. Pan oczyści swój Kościół, tak jak na początku i pod koniec swojej ziemskiej misji oczyścił świątynię. Wszystko, co dopuszcza na Kościół jako próbę, przychodzi po to, by Jego lud osiągnął większą pobożność i siłę, aby mógł zanieść poselstwo o zwycięstwie krzyża do wszystkich zakątków ziemi. — Testimonies for the Church IX, 228 (1909).WCK 104.1

  Ucisk, utrapienia, pokusy, przeciwności i różne próby są Bożymi narzędziami w dziele oczyszczenia, uświęcenia i przygotowania nas do nieba. — Testimonies for the Church III, 115 (1872).WCK 104.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents