Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 11 — Zwiedzenia szatana w czasach ostatecznych

  Pod płaszczykiem chrześcijaństwa

  Historia ziemi zbliża się do końca, a szatan działa jak nigdy dotąd. Stara się odgrywać rolę przywódcy chrześcijańskiego świata. Ze zdumiewającą intensywnością czyni zwodnicze cuda. Szatan jest przedstawiony jako ryczący lew, chodzący wokoło i szukający kogoś, kogo mógłby pożreć. Chciałby wciągnąć cały świat do swej konfederacji. Ukrywając fałsz pod płaszczykiem chrześcijaństwa przyjmuje chrześcijańskie atrybuty i sam podaje się za Chrystusa. — Manuscript Releases VIII, 346 (1901).WCK 105.1

  W Słowie Bożym znajdujemy oświadczenie, że jeżeli posłuży to wrogowi do osiągnięcia celu, to pod pozorem chrześcijaństwa poprzez swoich agentów będzie okazywał tak wielką moc, “aby, jeśli to możliwe, zwieść i wybranych” [Mateusza 24,24]. — Manuscript 125, 1901.WCK 105.2

  Ponieważ duchy potwierdzą wiarę w Biblię i nakażą respektowanie zarządzeń Kościoła, ich dzieło zostanie przyjęte jako objawienie mocy Bożej. — Wielki bój 476 (1911).WCK 105.3

  Największym bastionem zła w naszym świecie nie jest życie nikczemnego grzesznika, ani pogardzanego przestępcy, ale pozornie bogobojne, porządne, zasługujące na szacunek życie ludzi, którzy pod płaszczykiem cnoty ukrywają w sercu grzech lub występek... Geniusz, talenty, uczucie miłosierdzia, hojne, a nawet wzniosłe czyny mogą w pewnym momencie stać się sidłem szatana, który chce sprowadzić dusze na brzeg przepaści. — Wychowanie 105 (1903).WCK 105.4

  Nawet w Kościele adwentystycznym

  Powinniśmy o wiele bardziej obawiać się zagrożenia od wewnątrz niż z zewnątrz. Wpływ, który osłabia i niweczy powodzenie, w większym stopniu pochodzi z samego Kościoła niż ze świata. Niewierzący mają prawo oczekiwać, że ci, którzy wyznają, iż przestrzegają przykazań Bożych i mają wiarę Jezusa, będą czynić o wiele więcej niż inni, by popierać i szanować, zarówno poświęconym życiem, jak i przykładem pobożności oraz aktywnym wpływem, sprawę, którą reprezentują. Jakże jednak często pozorni obrońcy prawdy stanowią największą przeszkodę dla jej postępu! Pielęgnowana niewiara, wyrażane wątpliwości, trwanie w ciemnościach zachęcają złych aniołów i otwierają szatanowi drogę do działania. — Selected Messages I, 122 (1887).WCK 106.1

  Kłamliwe duchy przeciwstawiają się Pismu Świętemu

  Święci muszą posiąść pełną znajomość obecnej prawdy, która wypływa z Pisma Świętego. Muszą zrozumieć stan umarłych, gdyż duchy demonów będą się im ukazywać, oświadczając, że są ich umiłowanymi krewnymi i przyjaciółmi. Będą twierdzić, że sabat został zmieniony i podawać inne niebiblijne doktryny. — Early Writings 87 (1854).WCK 106.2

  Zwodnicze duchy wkładają w usta jakby apostołów słowa, które przeczą temu, co pod natchnieniem Ducha Świętego pisali wtedy, gdy żyli na ziemi. Duchy te zaprzeczają boskiemu pochodzeniu Biblii. — Wielki bój 449 (1911).WCK 106.3

  Przez dwie błędne nauki — nieśmiertelność duszy i święcenie niedzieli — szatan zwodzi ludzi. Pierwszy błąd to podatny grunt dla spirytyzmu, natomiast drugi jest pomostem łączącym z Rzymem. — Wielki bój 475 (1911).WCK 106.4

  Pojawią się ludzie podający się za Chrystusa i żądający dla siebie tytułu i czci, jakie należą się jedynie Zbawcy świata. Będą dokonywać cudownych uzdrowień, twierdząc, że mają objawienia z nieba, które jednak będą sprzeczne z Pismem Świętym...WCK 106.5

  Jednak lud Boży nie zostanie zwiedziony, bowiem nauki tego fałszywego Chrystusa nie będą się zgadzać z prawdami Pisma Świętego. Pobłogosławi on czcicieli zwierzęcia i jego posągu, czyli tych ludzi, o których Biblia mówi, że zostanie na nich wylany czysty gniew Boży. — Wielki bój 505 (1911).WCK 106.6

  Widziałam, że Bóg ma swe szczere dzieci wśród nominalnych adwentystów oraz w upadłych Kościołach, i że zanim zostaną wylane plagi, kaznodzieje i lud zostaną z nich wyprowadzeni i z radością przyjmą prawdę. Szatan dobrze o tym wie; więc zanim rozlegnie się głośne wołanie trzeciego anioła, wywoła poruszenie w ugrupowaniach religijnych, by ci, co odrzucają prawdę, mogli sądzić, iż Bóg jest z nimi. — Early Writings 261 (1858).WCK 107.1

  Zanim Pan przyjdzie po raz wtóry na ziemię, by sądzić ludzi, Jego wierne dzieci powrócą do pierwotnej pobożności, jaka istniała jedynie w czasach apostolskich... Nieprzyjaciel ludzi będzie pragnął przeszkodzić temu dziełu; będzie próbował doprowadzić do fałszywej pobożności. W Kościołach, które może podporządkować swej zwodniczej władzy, obudzi przekonanie, że spłynęło na nie wyjątkowe błogosławieństwo Boże, co uwidoczni się w wielkim religijnym poruszeniu...WCK 107.2

  Już dzisiaj dają się zauważyć emocjonalne podniecenie i mieszanie prawdy z fałszem, co doskonale potrafi wprowadzić w błąd. Jednak nikt nie powinien się dać zwieść. W świetle Słowa Bożego nietrudno rozpoznać charakter tych ruchów. Tam, gdzie odrzuca się świadectwo Biblii i odwraca od jej jasnych, badających serce prawd, które żądają samozaparcia i wyrzeczenia się świata, tam — możemy być tego pewni — Bog nie udziela swego błogosławieństwa. — Wielki bój 375.376 (1911).WCK 107.3

  Muzyka stanie się pułapką

  To, co, jak opisałeś, miało miejsce w Indiana*Ten komentarz został poczyniony w związku z pojawieniem się ruchu “świętego ciała” podczas spotkania namiotowego w Indiana w 1890 roku. Szczegóły czytelnik znajdzie w Selected Messages II, 31-39., będzie się działo, zgodnie z tym, co Pan mi pokazał, wszędzie, tuż przed końcem czasu próby. Będzie można zobaczyć wszelkie przejawy nieokrzesania. Będą krzyczeć, bijąc w bębny, głośno grając i tańcząc. Zmysły myślących istot zostaną do tego stopnia pomieszane, że nie będzie można im ufać, iż są w stanie podejmować właściwe decyzje...WCK 107.4

  Lawina dźwięków szokuje umysły i doprowadza do wypaczenia tego, co we właściwej formie mogło być błogosławieństwem. Moc szatańskich agentów zmieszana ze zgiełkiem i hałasem podobnym do odgłosów karnawału nazywana jest działaniem Ducha Świętego... Te rzeczy, które miały miejsce w przeszłości, wydarzą się jeszcze w przyszłości. Szatan uczyni z muzyki pułapkę poprzez sposób, w jaki będzie wykonywana. — Selected Messages II, 36.38 (1900).WCK 107.5

  Nie dajmy miejsca dziwnym eksperymentom, oddalających umysł od głębokich wzruszeń, których dostarcza Duch Święty. Boże dzieło zawsze charakteryzują spokój i godność. — Selected Messages II, 42 (1908).WCK 108.1

  Fałszywe mówienie językami

  Fanatyzm, fałszywy entuzjazm, fałszywe mówienie językami i hałaśliwe doświadczenia były uważane za dary Boże dla Kościoła. Niektórzy dali się zwieść. Jednakże owoc tego wszystkiego nie był dobry. “Po owocach poznacie ich”. Fanatyzm i hałaśliwość uznano za szczególne dowody wiary. Niektórzy nie są zadowoleni ze spotkania, póki nie odczują mocy i radości. Starają się o to usilnie i dążą do emocjonalnego pobudzenia. Jednak wpływ takich spotkań nie jest dobry. Gdy uniesienie mija, ich uczestnicy upadają niżej niż przed spotkaniem, gdyż ich poczucie szczęścia nie pochodzi z dobrego źródła.WCK 108.2

  Najkorzystniejsze dla duchowego rozwoju są spotkania charakteryzujące się poważnym i głębokim badaniem serca, staraniem się, aby poznać swoje wnętrze, gorliwą i głęboką pokorą oraz dążeniem do poznania Chrystusa. — Testimonies for the Church I, 412 (1864).WCK 108.3

  Źli aniołowie ukazują się jako ludzie

  Szatan skorzysta z każdej okazji, by odciągnąć ludzi od Boga. On i jego upadli aniołowie pojawiają się na ziemi jako ludzie, starając się zwodzić innych. Boży aniołowie także pojawiają się jako ludzie i wszelkimi dostępnymi im środkami przeciwdziałają zamiarom wroga. — Manuscript Releases VIII, 399 (1903).WCK 108.4

  Źli aniołowie w postaci ludzi będą rozmawiać z tymi, którzy znają prawdę. Będą błędnie interpretować i przekręcać wypowiedzi posłańców Bożych... Czyżby adwentyści dnia siódmego zapomnieli o ostrzeżeniu danym w szóstym rozdziale Listu do Efezjan? Toczymy walkę przeciwko zastępom ciemności. Jeśli nie trzymamy się blisko naszego Przywódcy, szatan odniesie nad nami zwycięstwo. — Selected Messages III, 411 (1903).WCK 108.5

  Żli aniołowie podając się za wierzących będą działać w naszych szeregach, by wzbudzić silnego ducha niewiary. Niech to was jednak nie zniechęca, ale szczerym sercem pomagajcie Panu w walce z potężnymi szatańskimi agentami. Ci emisariusze zła będą uczestniczyć w naszych spotkaniach, nie po to, by korzystać z błogosławieństw, ale by przeciwdziałać wpływowi Ducha Bożego. — Mind, Character, and Personality II, 504.505 (1909).WCK 108.6

  Podszywanie się pod zmarłych

  Jego [szatana] aniołom wcale nie jest trudno przybrać postać zmarłych czy grzeszników i pokazać się oczom ludzkim. Zjawiska te będą coraz częstsze, a w miarę jak będziemy się zbliżać ku końcowi czasu będą coraz bardziej wstrząsające. — Ewangelizacja 383 (1875).WCK 109.1

  Jest to jedno z najbardziej udanych i najbardziej fascynujących zwiedzeń szatana, obliczonych na zyskanie sympatii tych, którzy złożyli do grobu swoich ukochanych. Źli aniołowie przychodzą w postaci tych ukochanych osób, nawiązują do wydarzeń z ich życia oraz zachowują się w taki sposób, w jaki te osoby zachowywały się za życia. W ten sposób sprawiają, że ludzie wierzą, iż ich najbliżsi i przyjaciele, którzy zmarli, są aniołami, i że przychodzą, by skontaktować się z nimi. Ci źli aniołowie, którzy podają się za zmarłych przyjaciół, są traktowani z bałwochwalczą czcią, a ich słowom przypisuje się większe znaczenie niż Słowu Bożemu. — The Signs of the Times, 26 sierpień 1889.WCK 109.2

  Może on [szatan] ukazać się ludziom w postaci ich zmarłych przyjaciół. Oszustwo to jest doskonałe; znajomy wygląd, głos, słowa — wszystko to podrabia z zadziwiającą dokładnością... Wielu spotyka się z duchami diabelskimi uosabiającymi umiłowanych krewnych lub przyjaciół, które wypowiadają najbardziej niebezpieczne herezje. Postacie te będą apelowały do najdelikatniejszych uczuć i czynić będą cuda dla poparcia swych twierdzeń. — Wielki bój 445.446.451.452 (1911).WCK 109.3

  Szatan podrabia Chrystusa

  Wróg przygotowuje się do zwiedzenia całego świata, używając mocy, przy pomocy której może dokonywać cudów. Ukaże się w postaci anioła światłości, w postaci samego Jezusa Chrystusa. — Selected Messages II, 96 (1894).WCK 109.4

  Jeśli teraz ludzie tak łatwo się dają zwieść, jakże się ostaną, gdy szatan podrobi Chrystusa i będzie czynił cuda? Kto się nie zachwieje, widząc jego oszukańcze przedstawienie? Udawać będzie Chrystusa i zachowywać się będzie tak jak Chrystus, choć będzie tylko szatanem przybierającym Jego postać. — Selected Messages II, 394 (1897).WCK 109.5

  Szatan wystąpi i podrobi Chrystusa. Użyje wszystko, co tylko będzie mógł wykorzystać, aby zrealizować swój zamiar. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers 411 (1898).WCK 110.1

  Moc z wysokości działa, by doprowadzić w tym dramacie do ostatnich wielkich scen — szatan przychodzący jako Chrystus i działający z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości wśród tych, którzy gromadzą się razem w tajnych zgromadzeniach. — Testimonies for the Church VIII, 28 (1904).WCK 110.2

  Szatan podrobi Chrystusa we wszystkich szczegółach

  Jest granica, której szatan nie może przekroczyć, więc posługuje się zwiedzeniem i podrabia dzieła, których tak naprawdę nie jest w stanie dokonać. W dniach ostatecznych pojawi się w taki sposób, by ludzie uwierzyli, że jest Chrystusem przychodzącym po raz drugi na świat. Ukaże się jako anioł światłości. Ale choć przybierze postać Chrystusa i będzie, biorąc pod uwagę Jego zewnętrzne cechy, podobny do Niego w każdym szczególe, zwiedzie tylko tych, którzy jak faraon, świadomie opierają się prawdzie. — Testimonies for the Church V, 698 (1889).WCK 110.3

  Decydującym momentem tego wielkiego dramatu zwiedzenia będzie chwila, kiedy sam szatan ukaże się ludziom jako Chrystus. Kościół długo czekał na przyjście Zbawiciela i na spełnienie swych nadziei. Teraz wielki oszust upozoruje przyjście Pana. W różnych częściach świata pojawi się wśród ludzi jako majestatyczna istota o oślepiającej jasności, przypominająca postać Syna Bożego, przedstawioną w księdze Objawienia [patrz Objawienie 1,13-15]. Wspaniałości, jaka będzie go otaczać, nie widziało jeszcze żadne ludzkie oko. W powietrzu zabrzmi radosny okrzyk: “Chrystus przyszedł! Chrystus przyszedł!” Ludzie złożą mu hołd, padając przed nim na kolana, a on podniesie nad nimi swe ręce, błogosławiąc ich, tak jak Jezus błogosławił swych uczniów, gdy jeszcze był na ziemi. Jego delikatny i miły głos będzie brzmiał jak piękna muzyka. Łagodnym i współczującym tonem wypowie niektóre prawdy nieba, których kiedyś uczył Zbawiciel; uzdrowi chorych, a potem w przybranej postaci Chrystusa powie, że zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli i nakaże wszystkim czcić dzień, który on błogosławi. — Wielki bój 505 (1911).WCK 110.4

  Szatan udaje, że wysłuchuje modlitw ludzi wierzących

  Szatan widzi, że jego koniec jest bliski. Nie może oszukać całego świata. Czyni więc ostatni, rozpaczliwy wysiłek, by pokonać wiernych za pomocą zwiedzenia. Robi to podrabiając Chrystusa. Ubiera się w królewską szatę opisaną szczegółowo w wizji apostoła Jana. Ma moc, aby to uczynić. Pojawia się przed swoimi, oszukanymi, zwolennikami, chrześcijańskim światem, który nie przyjął miłości prawdy, ale ma upodobanie w nieprawości (przekraczaniu prawa). Pojawia się jako przychodzący powtórnie Chrystus.WCK 111.1

  Ogłoszą, że jest Chrystusem, i wielu wierzy, że nim jest, widząc piękną, majestatyczną istotę przyodzianą w dostojność, wypowiadającą miłe, łagodne słowa, otoczoną chwałą, jakiej nigdy nie widziały ich śmiertelne oczy. Wówczas jego, zwiedzeni, oszukani zwolennicy wydadzą okrzyk zwycięstwa: “Chrystus przyszedł powtórnie! Chrystus przyszedł! Wyciągnął Swe ręce, tak jak wtedy, gdy był po raz pierwszy na ziemi, i pobłogosławił nas”...WCK 111.2

  Święci popatrzą ze zdumieniem. Czy i oni dadzą się zwieść? Czy oddadzą cześć szatanowi? Aniołowie Boży są u ich boku. Nagle rozlega się wyraźny, stanowczy, dźwięczny głos: “Spójrzcie w górę”.WCK 111.3

  Jeden cel przyświecał modlącym się — ostateczne i wieczne zbawienie ich dusz. Ten cel był przed ich oczami ciągle — wieczne życie obiecane było tym, którzy wytrwają do końca. O, jakże żarliwe i gorliwe były ich pragnienia. Sąd i wieczność były w zasięgu ich wzroku. Ich oczy przez wiarę wpatrzone były w błyszczący tron, przed którym stali odkupieni odziani w białe szaty. To powstrzymywało ich od pobłażania grzechowi...WCK 111.4

  Jeszcze jeden wysiłek i wtedy szatan używa swego ostatniego zwiedzenia. Słyszy nieustające wołanie o przyjście Chrystusa, o Chrystusowe wybawienie. Ostatnim zwiedzeniem jest więc przyjęcie postaci Chrystusa i przekonanie ich, że ich modlitwy zostały wreszcie wysłuchane. — Manuscript 16, 1884.WCK 111.5

  Czym prawdziwe przyjście Chrystusa różni się od fałszywego

  Szatan nie będzie mógł jednak podrobić sposobu przyjścia Chrystusa. — Wielki bój 505 (1911).WCK 111.6

  Szatan... przyjdzie, podrabiając Jezusa i czyniąc wielkie cuda; ludzie upadną i oddadzą mu pokłon, biorąc go za Zbawiciela. I my otrzymamy rozkaz, by oddać cześć istocie, którą cały świat uwielbi jako Chrystusa. Co mamy wówczas uczynić? Powiedzcie im, że Jezus przestrzegł nas przed przeciwnikiem, najgorszym wrogiem człowieka, i że prawdziwy Chrystus pojawi się z wielką mocą i chwałą, w towarzystwie tysięcy razy dziesięć tysięcy aniołów, i że gdy przyjdzie, poznamy Jego głos. — S.D.A. Bible Commentary VI, 1106 (1888).WCK 112.1

  Szatan stara się wykorzystać każdą okazję... W postaci anioła światłości przemierzy ziemię czyniąc cuda. W pięknych słowach wypowie wzniosłe banały; będzie wypowiadać słowa pełne dobroci i dokonywać dobrych czynów. Wydawać się będzie, jakby sam Chrystus przyszedł na ziemię. Będzie jednak istotna różnica — szatan będzie odwracać ludzi od prawa Bożego. Pomimo tego jednak, tak dobrze będzie udawać sprawiedliwego, że, o ile byłoby to możliwe, zwiódłby nawet wybranych. Koronowane głowy, prezydenci, przywódcy narodów przychylą się do jego fałszywych teorii. — Fundamentals of Christian Education 471.472 (1897).WCK 112.2

  Będą się działy cuda

  Chorzy będą uzdrawiani w naszej obecności. Cuda będą się działy na naszych oczach. Czy jesteśmy przygotowani na próby, które nas czekają, gdy szatańskie cuda zaczną się objawiać w większym stopniu? — Testimonies for the Church I, 302 (1862).WCK 112.3

  Ludzie znajdujący się pod wpływem złych duchów, będą dokonywać cudów. Będą wpędzać ludzi w chorobę, rzucając na nich urok, a potem, kiedy go z nich zdejmą, doprowadzą do tego, że inni będą mówić, iż chorzy zostali cudownie uzdrowieni. Szatan raz po raz stosuje tę taktykę. — Selected Messages II, 53 (1903).WCK 112.4

  Cudowne sceny, w których szatan będzie miał bezpośredni udział, wkrótce ukażą się oczom ludzi. Słowo Boże przestrzega, że szatan będzie czynił cuda. Wpędzi ludzi w choroby, a potem nagle będzie cofał swoją szatańską moc. Wówczas ludzie ci będą uznawani za uzdrowionych. Tego rodzaju uzdrowienia staną się próbą dla adwentystów dnia siódmego. — Selected Messages II, 53 (1904).WCK 112.5

  Szatan potrafi, dzięki zwodniczym środkom, dokonywać cudów, które wyglądają jak prawdziwe. W ten właśnie sposób chciał zwieść Izraelitów tuż przed ich wyzwoleniem z Egiptu. — Selected Messages II, 52 (1907).WCK 113.1

  Ogień z nieba

  Nie wolno nam ufać twierdzeniom ludzi. Mogą podawać się za uzdrowicieli, czyniących cuda w imieniu Chrystusa. Czy jest w tym coś dziwnego, skoro za nimi stoi wielki zwodziciel, który na oczach ludzi spuszcza nawet ogień z nieba? — Selected Messages II, 49 (1887).WCK 113.2

  Diabeł zwiedzie cały świat swymi kłamliwymi cudami, a nawet sprawi, że na oczach ludzi spadnie ogień z nieba. Będzie czynił cuda, a jego cudotwórcza moc sprawi, że cały świat pójdzie za nim. — Selected Messages II, 51 (1890).WCK 113.3

  Szatan będzie się starał zwieść nawet wybranych. Poda się za Chrystusa i wystąpi jako wielki uzdrowiciel. Sprawi, że ogień spadnie z nieba na oczach ludzi, i będzie chciał im przez to wmówić, że jest Bogiem. — Medical Ministry 87.88 (1903).WCK 113.4

  W Słowie Bożym zostało napisane, że wróg będzie działał przez tych, co odstąpią od wiary i czynić będą rzekomo cuda, a nawet na oczach ludzi spuszczą ogień z nieba. — Selected Messages II, 54 (1907).WCK 113.5

  “I czyni wielkie cuda, tak że i ogień spuszcza na ziemię na oczach ludzi. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić...”. Objawienie 13,13.14. Proroctwo to nie mówi o ludzkich oszustwach. Ludzie dają się zwieść przez cuda, które słudzy szatana mają moc rzeczywiście czynić, a nie tylko udają, że je czynią. — Wielki bój 447 (1911).WCK 113.6

  Szatan zostanie uznany za Boga

  Niedługo antychryst pojawi się jako prawdziwy Chrystus, a wówczas prawo Boże zostanie całkowicie odrzucone przez narody tego świata. Bunt przeciwko świętemu prawu Bożemu dojrzeje. Prawdziwym przywódcą tego buntu jest szatan przebrany za anioła światłości. Ludzie zostaną zwiedzeni i wywyższą go, uznając go za Boga. Wówczas Wszechmocny będzie interweniował i wyda wyrok na odstępcze Kościoły, które połączą się w wywyższaniu szatana: “Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi, śmierć i boleść, i głód, i spłonie w ogniu; bo mocny jest Pan, Bóg, który go osądził” [Objawienie 18,8]. — Testimonies to Ministers and Gospel Workers 62 (1893).WCK 113.7

  W miarę zbliżania się powtórnego przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, szatańscy agenci zaczną się ujawniać. Szatan nie tylko będzie działał pod postacią człowieka, ale przybierze postać Jezusa Chrystusa, a świat, który odrzucił prawdę, przyjmie go jako Pana panów i Króla królów. — S.D.A. Bible Commentary V, 1105.1106 (1900).WCK 114.1

  Cuda niczego nie dowodzą

  Przyjdźcie do Boga, módlcie się o oświecenie z nieba, abyście mogli być pewni, że znacie prawdę, i abyście wówczas, gdy objawi się moc czyniąca cuda, a wróg ukaże się jako anioł światłości, mogli rozróżnić między prawdziwym działaniem Bożym i imitacją czynioną mocą ciemności. — Selected Messages III, 389 (1888).WCK 114.2

  Chrystus działał w ten sposób, że głosił Słowo i niósł ulgę w cierpieniach, dokonując cudów i uzdrowień. Zostałam jednak pouczona, że teraz nie możemy działać w ten sposób*Cuda będą towarzyszyć działalności ludu Bożego podczas “głośnego wołania” (zobacz rozdz. 14), ale nie będą miały takiego znaczenia, jak w czasach Chrystusa. Czynienie cudów nie będzie już dowodem Bożego poparcia., gdyż to szatan objawia swoją moc, czyniąc cuda. Obecnie słudzy Boży nie mogą pracować, posługując się cudami, ponieważ ma miejsce wiele podrobionych uzdrowień, traktowanych jako przejaw mocy Bożej. — Selected Messages II, 54 (1904).WCK 114.3

  Lud Boży nie znajdzie oparcia w czynieniu cudów, gdyż szatan podrobi cuda tak, by wyglądały na dzieła Boże. — Testimonies for the Church IX, 16 (1909).WCK 114.4

  Cuda nie mogą zająć miejsca Biblii

  Jeśli ci, przez których dokonywane są uzdrowienia, wykorzystują te przejawy mocy jako usprawiedliwienie faktu, iż pomimo tego, że lekceważą prawo Boże i trwają w nieposłuszeństwie posiadają niemal nieograniczoną moc, to znaczy, że ta moc nie pochodzi od Boga. Przeciwnie, jest to cudotwórcza moc wielkiego zwodziciela. — Selected Messages II, 50.51 (1885).WCK 114.5

  Biblia nigdy nie zostanie zastąpiona cudownymi przejawami mocy. Prawdę trzeba studiować tak, jak szuka się ukrytego skarbu. Cudowne oświecenia nie zostaną udzielone niezależnie od Słowa Bożego albo po to, by zająć jego miejsce. Przylgnijcie do Pisma Świętego, przyjmijcie spisane Słowo, które czyni ludzi mądrymi ku zbawieniu. — Selected Messages II, 48 (1894).WCK 115.1

  Wkrótce ujrzymy ostatnie zwiedzenie. Antychryst przedstawi nam swe wspaniałe dzieło; jego fałszerstwo będzie tak bardzo podobne do prawdy, że bez Pisma Świętego nie będzie można od niej odróżnić fałszu. Z Biblią w ręce należy więc badać każde twierdzenie i każdy cud. — Wielki bój 481 (1911).WCK 115.2

  Zwiedzenie będzie powszechne

  Potrzeba obecnie ludzi gorliwie pracujących dla zbawienia dusz, gdyż szatan, jako potężny dowódca, przygotowuje się do bitwy, i w tym krótkim czasie, jaki pozostał, użyje wszystkich metod, by zamknąć drzwi światłu, które Bóg kieruje do swego ludu. Cały świat zapędza w swe szeregi, a jedynie garstka, wiernych Bożym wymaganiom, ludzi się mu sprzeciwia, więc dokłada wszelkich starań, by ich pokonać. — Selected Messages III, 389 (1889).WCK 115.3

  Agenci szatana będą się ukazywać, przybierając postać zmarłych, a wielu ludzi przyłączy się do tego, który kocha i czyni kłamstwo. Ostrzegłam lud Boży, że niektórzy wśród nas odwrócą się od wiary i dadzą posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc źle o prawdzie.WCK 115.4

  Będą miały miejsce cuda. Kaznodzieje, prawnicy, lekarze, którzy pozwolili, aby fałsz opanował i przytępił bystrość ich umysłów, sami staną się zwodzicielami. Opanuje ich duchowa ciemność. — The Upward Look 317 (1905).WCK 115.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents