Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 9—Följ Kristus!

  Ledarna och arbetarna inom våra sabbatsskolor ha ett mycket viktigt och stort arbetsfält att sköta. De behöva den helige Andes dop, så att de må kunna använda de allra bästa metoder och följa de allra bästa planer, på det att deras verk må lyckas helt igenom. Herren vill stå dem bi i deras strävanden; ty de unga äro köpta med Guds enfödde Sons blod. Herren älskar dessa unga och gav sin Son i döden, “på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv” (Joh. 3:16).VS 50.1

  Mycket upplysningsarbete finnes att utföra. Lärarna böra ofta bedja för och med barnen och de unga, för att de skola “se Guds lamm, som borttager världens synd”. De böra lära de unga att inse sitt ansvar inför Gud och hjälpa dem att förstå, vad Kristus fordrar av dem. Tag i bruk varje inflytande, som du på något möjligt sätt kan betjäna dig av, för att intressera dem för den Heliga skrift. Verka för deras själar, så att de själva kunna bli nitiska arbetare, som bruka sina pund till att dela med sig åt andra av det som de själva fått.VS 50.2

  Kristligt sinnade kvinnor kunna utöva ett gott inflytande över ungdomen och barnen. De- ras begåvning och förmågor har Gud givit dem, och de böra helgas helt till hans tjänst. Många äro snara att se och raska att handla, men de behöva ett mer innerligt umgänge med Gud. De skola söka finna nya metoder och nya sätt, på vilka de kunna utveckla sin karaktär och lära de unga att bruka de pund, Gud givit dem.VS 50.3

  När gång efter annan funktionärer väljas, måste noga ses till att icke rent personliga hänsyn tillåtas spela in, utan man må giva ansvarsfulla poster endast åt dem, som man är övertygad om älska och frukta Gud och som vilja taga Gud till sin rådgivare. Utan kärlek och gudsfruktan skall arbetet misslyckas, vilken storartad begåvning vederbörande än må besitta. Jesus har ju sagt: “Mig förutan kunnen I intet göra.” Detta att välja funktionärer bör icke överlåtas till sabbatsskolans elever. Ett ofta åter¬kommande ombyte av funktionärer är fördelaktigt för sabbatsskolan; ty det är icke gott att blott en enda person predikar för alla de andra. Vederbörande kan ha vissa förträffliga egenskaper, men brister kanske i något annat avseende. En annan som väljes kan vara duktig i det som var den andres svaghet. Olikartade karaktärer och egenskaper skola ge rum för nya tankar och nya begrepp och detta har sin betydelse. Men välj framförallt sådana, som i sin själs enfald leva efter sanningen, frukta och älska Gud och mottaga undervisning i hans skola. De komma att föra eleverna uppåt och framåt. Under förståndiga lärares ledning skola eleverna få större intresse för Guds ord och vinna djupare insikt i skriften. Låt Jesus vara huvudämnet i varje läxa. Den undervisning, Kristus givit sina lärjungar, är av den största betydelse. — (S. S. W., mars 1893.)VS 51.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents