Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Val av lärare.

  Den undervisning, som meddelas barn och unga, bör aldrig vara av ytligt slag. Såsom sanningens försvarare böra lärarna göra sitt yt- tersta för att lyfta fanan högt. Större skada kan ej vållas en sabbatsskola, än att till lärare insättas unga män och kvinnor, vilka lagt i dagen stora brister i sin kristliga erfarenhet... Slå ej av på fordringarna inom sabbatsskolan. Till lärare må edra barn ha sådana, vilkas exempel och inflytande bli till en välsignelse och icke till en förbannelse. Barnen må ständigt bibringas höga tankar om den dygd, renhet och helighet, som kännetecknar en kristens liv. Deras begrepp angående denna sak få icke på något sätt förvirras. Ingen får handla ovist eller i likgiltighet i dessa angelägenheter. Giv icke med mun eller penna någon uppmuntran till män eller kvinnor, som ej äro moraliskt fullödiga, och vilkas förflutna visar, att de äro samvetslösa och icke rättskaffens. De få vara skarpsinniga, kunniga och begåvade, men om ej hjärtat är fyllt av Guds Ande, och om de ej ha en fläckfri karaktär, kommer deras inflytande att verka nedbrytande och icke uppbyggande; det kommer att vara till skada var de än äro, och vad de än sysselsätta sig med.VS 12.2

  Vi äro i stort behov av män och kvinnor, som förstå syndens allvar och hata all orättfärdighet, som ha god andlig syn, så att de kunna se vad Guds sak behöver och som arbeta med ett nitiskt och oegennyttigt intresse, i det de städse dölja det egna jaget i Kristus. Vi behöva unga män, som äro Gud behagliga och som äga en praktisk gudsfruktan och vilkas samveten äro snara till att märka och för- stå faran; män och kvinnor, som ej sträva efter självupphöjelse och icke söka dölja den inre människans förfall under gudfruktighetens täckmantel; sådana, som äro medvetna om sin egen svaghet och sina karaktärsfel, och som i sin hjälplöshet med sin själ vilja klänga sig fast vid Jesus Kristus. De som äro tillfredsställda med sig själva och mena att deras tillvägagångssätt är höjt över all kritik, komma att utföra ett mycket bristfälligt arbete. Aposteln sade: “När jag är svag, då är jag stark” (2 Kor. 12 : 10). Då han kände sin egen svaghet, höll han genom tron fast vid Jesus Kristus och hans nåd.VS 13.1

  Envar som på något sätt är förenad med Guds verk, måste vara anspråkslös och försiktig i sina handlingar, om han vill undgå att bliva förförd av själafienden. Har du ej personligt ljus från Gud, kommer du säkerligen att begå stora felsteg; du kommer att kalla det goda ont och det onda gott. Det har blivit mig visat, att mindre vikt bör läggas vid formen, och att man i stället bör inrikta sig på att åstadkomma ett verkligt hjärtats arbete inom sabbatsskolan. Varje lärare bör känna, att han är en Guds missionsarbetare. Han måste använda sin tid och sin begåvning till att lära känna Guds ord, så att han sedan kan meddela denna sin kunskap till sina elever. En lärare är olämplig för sitt arbete, om han ej själv lär någonting. Han behöver nya, friska tankar, nya, fullständiga planer, fart, liv och ande i arbetet. Han skall kunna undervisa.VS 14.1

  Läraren bör ej inskränka sig till att återupprepa de tryckta orden i läxhäftet, fastän han dock skall vara fullt förtrogen med både orden och tanken i läxan. Innan en lärare går till sin klass, bör han alltid ha klart för sig vad han önskar få utfört denna dag och vid detta tillfälle. Att man själv läser upp läxan för klassen är icke att undervisa den; enkla, rättframma ord är vad som behövs, och tydligt framhållna tankar. Se framför allt till att dina elever förstå dig. Fatta de icke din tanke, så är ditt arbete förgäves. Skumma icke av på ytan; träng djupt ned. Bibeln är vår regel och vårt rättesnöre i livet. Den sunda läran måste bringas i en levande förbindelse med dina elevers sinnen och hjärtan, och sålunda skall den komma att bära frukt, ty en sund vandel skall bli den synliga frukten av ditt arbete.VS 15.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents