Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 4—Föräldrarnas och lärarnas ansvar.

  Jag känner ett djupt intresse för våra sabbatsskolor över hela landet, ty jag tror, att de i Guds hand äro redskap att lära vår ungdom bibelns sanningar. Både föräldrar och lärare böra ständigt sträva efter att intressera de unga för de ting, som ha evighetsvärde. Sabbatsskolan är ett missionsfält, och i arbetet där bör visas mer missionsanda, än tidigare varit fallet. Lärarna i alla årsklasserna, såväl bland nybörjarna som bland de. mera försigkomna, behöva ständigt se upp till ljusets stora källa för att hämta visdom, kraft och nåd till att dana sina elevers hjärtan och för att kunna arbeta vist med dem, som äro köpta med Kristi blod. Varje lärare bör vara en ödmjuk lärjunge hos Honom, som är ödmjuk och saktmodig av hjärtat. Ingen bör taga del i arbetet med den avsikten att bli betraktad som en överlägsen lärare eller ovanligt dugande person utan endast för att kunna vinna själar för Kristus. Man kan bli frestad till att inblanda sig själv och det egna jaget i allt vad man gör; men sker detta, kommer det att fördärva ens arbete, ty följden blir den att man kommer med långdragna, torra anmärkningar, som icke alls intressera eller ens gagna barnen.VS 23.1

  Samtidigt som det är av betydelse, att läraren gör ihärdiga strävanden, är det dock även av betydelse, att arbetet ej helt överlåtes åt sabbatsskolans eller församlingens arbetare utan att det får ha sin grundval och sitt stöd i det arbete, som utföres i hemmet. Föräldrarna ha ett heligt ansvar och en helig uppgift, och av dem fordras, att de äro sin uppgift trogna och att de bära sitt ansvar i fruktan för Gud och att de vaka över sina barns själar, eftersom de en gång skola avlägga räkenskap ...VS 24.1

  Kristi undervisning till Israels barn från molnstoden pekar just på föräldrarnas plikter och är varken oklar eller svår att förstå. Denna undervisning är given oss till förmaning och gagn. “Så skolen I nu lägga dessa mina ord på edert hjärta och edert sinne, och I skolen binda dem såsom ett tecken på eder hand, och de skola vara såsom ett märke på eder panna” (5 Mos. 11:18). Vid varje arbete, som deras händer utförde, skulle de minnas Herrens befallning. Den skulle bindas på deras händer, icke bokstavligen, men så att den skulle öva inflytande över varje handling i deras liv. Den skulle vara såsom ett märke på deras panna. Deras sinne skulle hålla sig till sanningen i Guds befallningar, och de skulle låta sig ledas av grundsatserna i dem. “Och I skolen lära edra barn dem, i det att du talar om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp; och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar; på det att I och ed ra barn mån länge få bo i det land som Herren med ed har lovat edra fäder att giva dem, lika länge som himlen välver sig över jorden” (5 Mos. 11:19-21)...VS 24.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents