Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 132

KAPITEL 24—KORINT

Delte kapitel er bygget over Ap. G. 18, 1-18

Idet første århundrede af den kristne tidsalder var Korint en af de førende byer, ikke blot i Grækenland, men i verden. Dens gader myldrede af grækere, jøder og romere samt tilrejsende fra alle lande, som alle var ivrigt optaget af forretninger eller fornøjelser. Da den var et vigtigt handelsknudepunkt, der lå bekvemt for alle dele af det romerske rige, ville det være af største be-tydning, hvis man her kunne vække folket til at tage mod Gud og hans sandhed.

Blandt de jøder, der havde taget ophold i Korint, var Akvila og Priskilla, der senere blev kendt som trofaste arbejdere for Kristus. Da Paulus lærte disse menneskers karakter at kende, “blev han hos dem.”

Lige fra begyndelsen af sin virksomhed i denne færdselsåre for rejselivet mødte Paulus alvorlige hindringer for gennemførelsen af sit arbejde. Byen var næsten fuldstændig henfalden til afgudsdyrkelse. Afrodite var deres yndlingsgudinde, og mange demoraliserende skikke og ceremonier stod i forbindelse med Afrodite-dyrkelsen. Selv blandt hedningerne havde korinterne gjort sig bemærket ved deres grove umoralskhed. Tilsyneladende interesserede de sig ikke for meget andet end øjeblikkets glæder og for-lystelser.

Da apostlen prædikede evangeliet i Korint, benyttede han en anden fremgangsmåde end den, han havde anvendt i Athen. Dengang han var der, havde han søgt at indstille sin taleform efter tilhørernes smag; han havde mødt logik med logik, videnskab med videnskab og filosofi med filosofi. Når han tænkte på den tid, der var brugt på denne måde, og gjorde sig klart, at hans lære kun havde båret ringe frugt i Athen, besluttede han at følge en anden arbejdsplan i Korint under sine bestræbelser for at fange de letsindiges og ligegyldiges opmærksomhed. Han bestemte sig til at undgå indviklede argumenter og diskussioner og blandt korinterne “ikke at ville vide af noget andet . . . end Jesus Kristus og det som korsfæstet.” Han ville prædike for dem, “ikke ved visdoms overtalende ord, med ved Ånds og krafts bevis.” 1 Kor. 2, 2. 4.

Jesus, som Paulus ville forkynde for grækerne i Korint, var en jøde af ringe byrd og opvokset i en by, der var almindelig kendt

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»