Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Såningsmannen - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 11—Nyttoch gammalt

  När Kristus undervisade folket gav han också lärjungarna kunskaper för det arbete som de skulle utföra i framtiden. I allt det Kristus sade fick de lära sig något. När han hade berättat liknelsen om nätet frågade han: “Har ni förstått allt detta?” “Ja”, svarade de honom. Då berättade han en annan liknelse för dem. Den talade om deras ansvar med tanke på de sanningar de fått. “Varje skriftlärd som har blivit himmelrikets lärjunge är alltså som en välbärgad man som ur sitt förråd kan ta fram både nytt och gammalt.” Matt 13:51, 52SM 93.1

  Husbonden lagrar inte de skatter han fått. Han tar fram dem för att andra ska kunna ta del av dem, och skatten växer genom att man använder den. Husbonden har både nytt och gammalt som är värdefullt. Här undervisar Kristus om att sanningen, som lärjungarna blivit anförtrodda, ska spridas över världen. Och ju mer kunskapen om sanningen sprids, desto mer kommer den att öka.SM 93.2

  Var och en som förstår evangeliet kommer att längta efter att få dela med sig av det. Den himmelska kärleken som Kristus gett oss måste få visa sig. De som har klätt sig i Kristus vill berätta sin erfarenhet, där man steg för steg ser den helige Andes ledning. De vill berätta hur de har hungrat och törstat efter kunskapen om Gud och Jesus Kristus som han har sänt.SM 93.3

  Resultatet av deras sökande i Bibeln, deras böner och ångest, har blivit att Kristus har sagt till dem: “Dina synder är förlåtna.” Matt 9:2. Oavsett vem som har hört dessa hemligheter är det onaturligt för dem att hålla tyst om dem, och de som är fyllda av Kristi kärlek kommer inte att göra det. I samma mån som Herren har låtit dem ta del av de heliga sanningarna blir det deras längtan att andra ska få samma välsignelse. I och med att de nu sprider ut Guds nåds stora skatter, blir de mer och mer fyllda av Kristi nåd. De kommer att ha ett lika anspråkslöst sinnelag som ett barn, och lika helhjärtat kommer de att lyda. De kommer att längta efter helighet och sanningens skatter, och nåd kommer att uppenbaras för dem mer och mer, för att sedan delas ut i världen.SM 94.1

  Guds Ord är sanningens stora förrådshus, det skrivna Ordet, naturens bok, och boken där det står om hur Gud tar hand om människans liv. Det är härifrån som Kristi medarbetare ska hämta sina skatter. De måste lita på Gud när de söker efter sanningen, inte på mänsklig visdom som är dårskap inför Gud. Genom de kanaler som Gud själv bestämt skänker han kunskapen om sig själv till var och en som söker.SM 94.2

  Om de som följer Kristus tror på hans Ord och tillämpar dem finns det ingen kunskap i naturen som de inte kan förstå och uppskatta. Ur allt detta får de medel till att berätta sanningen till andra. Kunskapen i naturen är en kunskapens skattkammare, och därifrån borde var och en som går i Kristi skola skaffa sig den. När vi begrundar skönheten i naturen och lär oss av att bruka jorden, ser träden växa, alla under på marken och i luften, kommer vi att kunna se sanningen på ett nytt sätt. Guds gåtfulla sätt att behandla människan och djupet i hans visdom och dom har visat sig vara förrådshus med stora rikedomar.SM 94.3

  Men det är i det skrivna Ordet som den fallna människan kan hämta den bästa kunskapen om Gud. Det innehåller Kristi ofattbara skatter.SM 95.1

  Guds Ord omfattar såväl Gamla som Nya testamentet, och de är ofullständiga utan varandra. Kristus påpekar att sanningarna i Gamla testamentet är lika värdefulla som sanningarna i det nya.SM 95.2

  Kristus var lika mycket människans Återlösare i tidens början som han är det i dag. Innan han kom till denna värld som människa var det Adam, Set, Henok, Metushelach och Noa som förde ut evangeliet. Abraham gjorde det i Kanaan, Lot i Sodom och från generation till generation har trogna budbärare förkunnat honom som skulle komma. Ceremonierna kring den judiska gudstjänsten hade Kristus själv instiftat. Han var själva grunden till deras offersystem, förebilden för all religiös tjänst hos dem. Blodet som utgöts vid offerceremonierna pekade på offret av Guds Lamm. Alla offren uppfylldes i Kristus.SM 95.3

  Kristus framställdes för patriarkerna och symboliserades i offerceremonierna, framställdes i lagen och uppenbarades av profeterna. Detta är rikedomarna i Gamla testamentet. Nya testamentets skatter är Kristi liv, död och uppståndelse, och så som den helige Ande framställde honom. Vår Frälsare, han som utstrålar Faderns härlighet, är både det Gamla och det Nya.SM 95.4

  Profeterna förutsade Kristi liv och medlartjänst. Det var vad apostlarna skulle vittna om. De skulle tala om hur Kristus blev förödmjukad, om hans renhet och helighet, om hans ojämförliga kärlek. För att kunna predika evangeliet var de tvungna att framställa Frälsaren så som han var förutsagd i Gamla testamentet, och att han var den som offerceremonierna symboliserade, inte bara hans liv och undervisning.SM 95.5

  I sin undervisning gav Kristus nytt ljus åt de gamla sanningar han själv var upphov till och som han talat genom patriarker och profeter. De uppenbarade en helt ny mening! Ur hans förklaringar strömmade det en flod av ljus och andlighet. Dessutom lovade han att den helige Ande skulle upplysa lärjungarna om att Guds Ord alltid skulle uppenbaras för dem, så att de skulle kunna återge sanningen på ett nytt, underbart sätt.SM 96.1

  Ända sedan löftet om återlösningen för första gången gavs i Eden har människan studerat Kristi liv, karaktär och medlartjänst. Ändå har alla som tillåtit den helige Ande att verka framställt detta i ett ljus som gör ämnet nytt och fräscht. Sanningarna om återlösningen har egenskapen att alltid utvecklas och utökas. Trots sin ålder är de alltid nya och uppenbarar alltid en större härlighet och kraft för den som söker sanningen.SM 96.2

  Varje tidsålder har haft sin utveckling av sanningen. Gud har gett budskap som passat den generationen. De gamla sanningarna är nödvändiga, men de nya är inte beroende av dem utan de är en utveckling av de gamla. Förstår vi inte de gamla sanningarna så kan vi inte tillgodogöra oss de nya. När Kristus undervisade om sanningen om sin uppståndelse började han “hos Mose och alla profeterna” och “förklarade för dem vad som står om honom överallt i skrifterna”. Luk 24:27. De gamla sanningarna förhärligas av det ljus som skiner genom de nya uppenbarelserna av sanningen. De som motsätter sig eller inte bryr sig om det nya är faktiskt också okunniga om det gamla. Det förlorar sin livskraft hos dem och blir inget annat än en livlös form.SM 96.3

  Det finns de som påstår att de både tror och lär ut sanningarna ut Gamla testamentet, samtidigt som de motsätter sig det Nya testamentet. Men genom att motsätta sig Kristi undervisning visar de sig inte tro på det som patriarkerna och profeterna sagt. “Om ni trodde på Mose”, sade Kristus, “skulle ni tro på mig, ty det var om mig han skrev.” Joh 5:46. Följaktligen finns det inte heller någon verklig kraft i deras undervisning ur Gamla testamentet.SM 96.4

  Många av dem som påstår sig undervisa om evangelium gör samma misstag. De lägger Gamla testamentet åt sidan trots att Jesus sade om det: “Just dessa vittnar om mig.” Joh 5:39. När de motsätter sig Gamla testamentet motsätter de sig i realiteten det Nya, eftersom de två är en odelbar enhet. Ingen klarar av att återge Guds lag på rätt sätt utan evangeliet eller att återge evangeliet utan lagen. Lagen fullkomnas av evangeliet och evangeliet uppenbarar lagen. Lagen är roten och evangeliet är lagens väldoftande blomma.SM 97.1

  Gamla testamentet kastar ljus över Nya testamentet och det Nya kastar ljus över det Gamla, eftersom båda uppenbarar Guds härlighet i Kristus. I båda finns sanningar som hela tiden uppenbarar nya dimensioner för den som är en ärlig sökare.SM 97.2

  Vi kan inte mäta sanningen som finns i Kristus och som kommer genom honom. Den som studerar Bibeln kommer att upptäcka att ju mer hon ser desto djupare och bredare blir sanningen. Även om vi ägnar hela vårt liv här på jorden till att studera mysteriet om Guds kärlek, genom att han gav sin Son till försoning för våra synder, så kommer vi inte att kunna förstå det. Det som vår Förlossare utförde här på jorden kommer i all evighet att övergå vår vildaste fantasi. Människan kan lägga ner hur mycket energi som helst på att försöka förstå detta mysterium, men det kommer ändå alltid att vara diffust för henne. Den ivrigaste sökaren kommer inte att se annat än ett gränslöst, oöverskådligt hav. Man kan uppleva kärleken som den är i Jesus, men den kan aldrig förklaras. Höjden och bredden av den övergår vår fattningsförmåga. Även om vi tänjer vår fantasi till det yttersta kommer vi aldrig att se annat än diffusa konturer av en oförklarlig kärlek, den kärlek som sänkte sig ner till jorden för att människan skulle bli Guds avbild.SM 97.3

  Ändå har vi möjlighet att se allt det vi kan uthärda av Guds nåd och kärlek. Det uppenbaras för den som är ödmjuk och förkrossad. I samma grad som vi värdesätter hans offer för oss kommer vi att förstå hans nåd och kärlek. Guds Ord kommer att uppenbara återlösningens underbara hemlighet om vi söker med ett ödmjukt hjärta. Ju mer vi ser på den desto klarare blir den, och när vi gör vårt yttersta för att förstå den kommer dess höjd och bredd alltid att öka.SM 98.1

  Vårt liv måste vara nära förbundet med Kristi liv. Vi måste ha del i honom, det levande brödet som kom ner från himlen. Vi måste dricka från den klara källa som alltid ger oss sina överflödande skatter. Om vi hela tiden koncentrerar oss på Kristus, tackar och prisar honom av hela vårt hjärta, kommer vårt andliga liv alltid att vara friskt och sunt. Våra böner blir som ett samtal med Gud, precis som när vi samtalar med en vän, och han kommer att berätta sina hemligheter för oss personligen. Ibland händer det att vi upplever den härliga känslan av Jesu närvaro, och våra hjärtan brinner när han drar oss till sig som han gjorde med Henok. När den kristne har fått denna erfarenhet upplever han en enkelhet i sitt liv, en ödmjukhet och ett milt hjärta så att alla han umgås med förstår att han varit tillsammans med Jesus och undervisats av honom.SM 98.2

  Kristi religion kommer att uppenbaras som en stimulerande och genomsyrande princip, en levande, verksam andlig kraft hos dem som är fyllda av den. Man kommer att upptäcka en ofördärvad, glädjerik och evig ungdom. Det hjärta som tar emot Guds Ord är inte som en damm där vattnet dunstar bort eller som en trasig cistern varifrån allt värdefullt läcker ut. Det är som en frisk bergsbäck som fylls på från en aldrig sinande källa, vars vatten porlar från klippa till klippa och ger dem att dricka som är trötta och törstiga och som känner sig pressade av sina uppgifter.SM 98.3

  Varje lärare som undervisar om sanningen får genom denna erfarenhet alla de kvalifikationer som behövs för att representera Kristus. Den ande som genomsyrar Kristi undervisning kommer att vägleda honom i kontakten med andra och i hans böner, och då blir inte hans vittnesbörd om Kristus bara något inskränkt och livlöst. Predikanten kommer inte gång på gång att predika över samma ämne, utan hans sinne kommer ständigt att vara öppet för den helige Andes ljus.SM 99.1

  Kristus sade: “Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv... Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig... Det är Anden som ger liv... De ord jag har talat till er är Ande och liv.” Joh 6:54-63.SM 99.2

  När vi äter Kristi kropp och dricker hans blod kommer varje del av det eviga livets principer att finnas i förkunnelsen. Man kommer inte att upprepa en mängd utslitna idéer. De trista och sömngångaraktiga ceremonierna kommer att upphöra och de gamla sanningarna visa sig i ett nytt ljus. Sanningen kommer att uppfattas så klart och med sådan kraft att alla kommer att kunna förstå den. De som har förmånen att få lyssna till sådana förkunnelser kommer, om de är påverkbara av den helige Ande, att känna det nya livets energigivande kraft. Guds kärlekseld kommer att tändas i dem, och deras förstånd kommer att öppnas så att de kan förstå sanningens skönhet och kraft. En trofast husbonde är en bild av det som varje lärare av barn och ungdomar borde vara. Om han har Guds Ord till skattkammare hittar han hela tiden nya skatter och sanningar. Kristi Ande kommer att vila över läraren när han i bön litar på Gud, och genom läraren påverkar Gud andras sinnen med den helige Ande. Anden fyller sinnet och hjärtat med glädjefyllt hopp och mod. Och av allt detta delar han med sig till de ungdomar han undervisar.SM 99.3

  Den ström av himmelsk glädje som man klart kan se hos den som undervisar ur Guds inspirerade Ord kommer att vara som en mäktig flod som har en välsignande inverkan på alla han kommer i kontakt med. Eleven kommer inte att uppleva Bibeln som en långtråkig bok, utan genom den kloke lärarens undervisning blir den mer och mer åtråvärd och blir som livets bröd som aldrig blir för gammalt. De unga kommer att älska den mer och mer genom att de upptäcker den klara skönheten i den. Den är som solen som hela tiden sprider sitt ljus och sin värme över jorden utan att bli förbrukad.SM 100.1

  I Guds Ord finns den helige Ande som undervisar och visar oss det underbara ljus som skiner från varje sida, och där uppenbaras sanningen. När Guds röst talar till själen får varje ord och mening en klar betydelse som passar för varje tillfälle.SM 100.2

  Den helige Ande älskar att tala med ungdomen och uppenbara allt det underbara och visa på alla skatter som finns i Guds Ord. Den store Lärarens löften kommer att fascinera sinnena och ge liv åt själen med en gudomlig andlig kraft. De kommer att få mer kunskap om det som hör till Guds rike, och det fyller dem med en gudomlighet som är som en mur mot frestelsen.SM 100.3

  Betydelsen av sanningarna i Ordet kommer hela tiden att öka, och det kommer att visa sig att de innehåller ett djup av visdom och kunskap som vi aldrig ens vågat drömma om. All den skönhet och rikedom som finns i Ordet påverkar våra sinnen och vår karaktär så att vi förvandlas. För att få inspiration strömmar den himmelska kärlekens ljus in i våra hjärtan.SM 100.4

  Ju mer vi läser Bibeln desto mer kommer vi att uppskatta den. Den som studerar Bibeln kan vända sig åt vilket väderstreck som helst och alltid upptäcka Guds fullkomliga visdom och kärlek.SM 101.1

  Vi har ännu inte helt förstått innebörden av den judiska gudstjänsten. I den hittar vi sanningar av en enorm omfattning och betydelse som bildligt framställts i alla ceremonier och symboler. Evangeliet är den nyckel som uppenbarar mysterierna i dem. Genom kunskapen om återlösningsplanen öppnas vårt förstånd för sanningarna i dem. Vi har förmånen att förstå mycket mer av dessa underbara ämnen än vi gör nu. Vi måste sträva efter att lära oss förstå Guds djupheter. Änglarna längtar efter att få se in i de sanningar som uppenbarats för dem som med ett förkrossat hjärta studerar Guds Ord och som ber om mer av längden, bredden, djupet och höjden av kunskapen som bara Gud kan ge.SM 101.2

  När vi nu ser att vi närmar oss historiens slut, borde vi lägga ner ännu mer energi på att studera profetiorna för denna tid. Nya testamentets allra sista bok innehåller sanningar som vi behöver förstå. Satan har lyckats förblinda sinnet på många, så att de är tacksamma för varje ursäkt att slippa studera Uppenbarelseboken. Men genom sin tjänare Johannes har Kristus uppenbarat vad som ska ske under de sista dagarna. Han säger: “Salig den som läser upp och saliga de som hör orden i denna profetia och bevarar det som står skrivet i den.” Upp 1:3.SM 101.3

  “Och detta är det eviga livet,” sade Kristus, “att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.” Joh 17:3. Hur kommer det sig att vi inte förstår värdet av denna kunskap? Varför bränner inte dessa heliga sanningar i våra hjärtan? Varför strömmar de inte ut över våra läppar och fyller hela vårt sinne?SM 101.4

  Då Gud gav oss sitt Ord gav han oss allt som behövs för att vi ska kunna bli frälsta. Trots att tusentals människor har hämtat upp vatten från denna livets källa har vattenståndet aldrig minskat. Tusentals har satt Herren främst i sitt liv, och genom att hålla fast vid det har de förvandlats till hans avbild. Deras ande fullkomligt brinner när de berättar om Guds karaktär och när de berättar om vad Kristus betyder för dem och vad de betyder för Kristus. Men de som forskar i Bibeln har inte tömt det heliga ämnet. Fortfarande kan tusentals människor engagera sig i att granska mysterierna i frälsningen. När vi fördjupar oss i Kristi liv och i karaktären hos hans uppgift, kommer ljuset från Ordet att stråla klarare för oss varje gång vi anstränger oss att upptäcka sanningen. Varje gång man söker kommer man att finna sådant som tidigare inte uppenbarats. Ämnet är outtömligt. Så länge det fortfarande finns tid kommer den ivrige granskaren att studera Kristi människoblivande, hans försoningsoffer och medlargärning. Och när man ser mot himlen och evigheten utbrister man: “Erkänt stor är vår religions hemlighet.”SM 102.1

  I all evighet kommer vi att lära oss det som skulle ha öppnat vårt förstånd här, om vi bara hade tagit emot all den upplysning som fanns att få. Genom hela evigheten kommer de återlösta att begrunda återlösningens hemlighet. De kommer att förstå de sanningar som Kristus ville lägga fram för sina lärjungar men som de då inte hade tillräcklig tro att begripa. Kristi fullkomlighet och härlighet kommer alltid att uppenbaras i ett nyare och skönare ljus. Genom ändlösa tidsåldrar kommer den trofasta Husbonden att ta fram både nytt och gammalt ur sin skattkammare.SM 102.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents