Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Den stora striden

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 4—Fackelbärare

  Valdenserna var ett enkelt och flitigt folk som levde i otillgängliga italienska alpdalar, skyddade från den etablerade kyrkans centralmakt i Rom. Detta folk älskade Gud och levde upp till Bibelns ideal. Det misshagade Romkyrkan, som försökte utrota dem.
  I det mörker som sänktes över jorden under den långa tiden av påvlig dominans kunde sanningens ljus ändå inte helt utsläckas. Under varje tidsålder har det funnits vittnen för Gud — människor med tro på Kristus som den ende medlaren mellan Gud och människor. De betraktade Bibeln som den enda livsregeln. De helgade den bibliska vilodagen. Hur mycket världen är skyldig dessa människor kommer deras efterkommande aldrig att få veta. De brännmärktes som kättare. Deras motiv ifrågasattes. Deras karaktärer misstänkliggjordes. Deras skrifter undertrycktes, framställdes i ett falskt ljus eller förstördes. Ändå stod de fast, och bevarade från släkte till släkte renheten i tron som ett heligt arv.
  DSS 60.1

  Guds folks historia genom de mörka tider som följde på den romerska kyrkans dominans, har skrivits i himmelen, men den har fått liten plats i de mänskliga arkiven. Utöver de beskyllningar som förföljarna framförde har vi inte mycket kvar av dessa berättelser. Allt som var kätterskt, vare sig det gällde människor eller skrifter, försökte kyrkan att förstöra. Uttalanden som gav uttryck för ovisshet eller tvivel beträffande påliga dogmer, var tillräckligt för att beröva människor livet, vare sig de var rika eller fattiga, höga eller låga. Den romerska kyrkan försökte utplåna varje berättelse om dess grymhet mot annorlunda troende. Kyrkoråden bestämde att böcker och skrifter som innehöll sådana berättelser, skulle brännas. Innan boktryckarkonsten uppfanns, fanns det få böcker och de förelåg i en form som inte var lämplig att arkivera. Anhängarna av kyrkan hade därför ett lätt arbete att genomföra detta beslut.DSS 60.2

  Ingen kyrka inom gränserna för den romersk katolska jurisdiktionen fick tillfälle att under någon längre tid ostört få åtnjuta samvetsfrihet. Så snart påvedömet fått makten, sträckte den ut sina armar för att slå ned alla som vägrade att erkänna dess makt. Det ena kyrkosamfundet efter det andra böjde sig för dess välde. I England hade den ursprungliga kristendomen mycket tidigt funnit fotfäste. Britterna hade tagit emot evangelium under de första århundradena, medan det ännu var opåverkat av den romerska kyrkans avfall. Förföljelser som igångsattes av hedniska kejsare och sträckte sig även till dessa avlägsna kuster, var den enda gåva de första församlingarna i England fick ifrån Rom. Många av de kristna som flydde från förföljelsen i England fann sin tillflykt i Skottland. Härifrån fördes sanningen vidare till Irland. I alla dessa länder togs den emot med glädje.DSS 61.1

  När sachsarna erövrade England blev hedendomen åter dominerande. Erövrarna ville inre ta emot undervisning av sina slavar. De kristna måste därför söka sin tillflykt till bergen och de vilda vidderna. Ändå fortsatte ljuset att lysa under lång tid. I Skottland strålade det ännu hundra år senare med en klarhet som nådde till avlägsna länder. Från Irland kom den fromme Columba och hans medarbetare. Dessa samlade de spridda troende omkring sig på den ensamma ön Iona och gjorde denna till huvudsäte för sin missionsverksamhet. Bland dessa evangelister fanns det en som helighöll den bibliska sabbaten. Så infördes denna sanning bland folket. På Iona upprättades en skola som sände ut missionärer, inte bara till Skottland och England utan till Tyskland, Schweiz och ända ned till Italien.DSS 61.2

  Men Rom hade kastat sina blickar på England och bestämt sig för att föra det in under sitt välde. Under femhundratalet tog den romerska kyrkans missionärer itu med att omvända de hedniska sachsarna. De blev mottagna med välvilja av de stolta barbarerna. Många övertalades att ta emot den romerska kyrkans lära. Efter hand som arbetet fortskred, träffade de påvliga missionärerna och deras anhängare de kristna. En slående kontrast kom här i dagen. De sistnämnda utmärkte sig genom sin enkelhet och ödmjukhet. Deras karaktär, lära och liv överensstämde med Guds ord. De förstnämnda uppenbarade en övertro, prakt och arrogans som var karakteristisk för påvedömet. Den romerska kyrkans emissarier krävde av dessa kristna församlingar att de skulle erkänna påvens överhöghet. Britterna svarade ödmjukt att de ville älska alla människor, men att påven inte hade någon rätt till överhöghet över kyrkan. De ville bara visa honom samma underdånighet som de var skyldiga varje Kristi lärjunge. Upprepade försök gjordes att vinna dem för den romerska kyrkan. Men dessa oansenliga kristna, som förundrade sig över den stolthet som behärskade kyrkans utsända, visade sig vara orubbliga. De svarade att de inte kände till någon annan Herre än Kristus. Nu kom påvedömets sanna anda i dagen. De romerska ledarna sade: “Om ni inte vill ta emot bröder som bringar er frid, så kommer ni att få ta emot fiender som bringar krig. Om ni inte vill sluta er till oss och visa sachsarna livets väg, skall ni från dem få ta emot döden.” — J. H. Merle Aubigné, History of the Reformation of the Sixteenth Century, band 17, kap. 2 Detta var inte tomma hotelser. Krig, intriger och svek användes mot dessa vittnen för den bibliska tron, intill dess att församlingarna i England tillintetgjordes eller tvingades att underkasta sig påvens myndighet.DSS 61.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents