Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Naids starp cilvēku un sātanu

  Es celšu ienaidu starp tevi nu sievu, starp tavu sēklu un viņas. sēklu. Viņš samīs tavu galvu, un tu viņam iedursi papēdī.”1 Dievišķais tiesas spriedums, kas tika sacīts uz sātanu pēc cilvēka grēkos krišanas, bija arī pravietojums priekš visiem laikiem līdz pasaules galam un norādījums uz lielo cīņu, pie kuras piedalīsies visi cilvēki, kas apdzīvos zemi.LC 257.1

  Dievs saka: “Es celšu ienaidu.” Šis ienaids nav no paša sākuma. Kad cilvēks pārkāpa dievišķo likumu, viņa daba tapa ļauna un viņš nāca saskaņā ar sātanu, bet ne strīdū. Nav pašā sākumā ienaida starp grēcīgo cilvēku un grēku sācēju. Abi tapa ļauni caur atkrišanu. Atkritējs nav nekad mierīgs, izņemot tad, kad viņam jūt līdzi un viņu pabalsta tie, kurus viņš ir pavedis sekot savam piemēram. Aiz tā iemesla apvienojas krituši eņģeļi un bezdievīgi cilvēki izmisuma pilnā apvienībā. Kad nebūtu Dievs pats vidū nācis, tad cilvēki vis nebūtu ienaidā ar sātanu, bet visa cilvēku saime kopā ar viņu būtu sacēlusies pret Dievu.LC 257.2

  Tāpat kā sātans bija eņģeļiem licis sacelties, tā viņš kārdināja arī cilvēku uz grēku, lai caur to nodrošinātu sev palīgus karā pret debesīm. Kas attiecas uz ienaidu pret Kristu, tad te nevienprātības kritušo eņģeļu starpā ne- bija; kaut citos punktos valdīja nesaskaņa, tak karā pret pasaules valdnieku viņi bija cieši apvienojušies. Bet kad sātans dzirdēja paziņojumu, ka pastāvēšot ienaids starp viņu un sievu, starp viņa sēklu un viņas sēklu, viņš zināja, ka tiks apturēts savā darbā; ka caur kautkādu iemeslu cilvēkam būs iespējams turēties pretī viņa varai.LC 257.3

  Sātana naids pret cilvēci ir skaudība, jo cilvēki caur Kristu ir iemantojuši Dieva mīlestību un žēlastību. Viņš cenšas samaitāt dievišķo pestīšanas plānu, un viņa darbus izķēmojot un sagānot apmest Dievu ar kaunu. Viņš gribētu debesīs izsaukt ciešanas un zemi pildīt ar sāpēm un postu. Un viņš norāda uz visn šo ļaunumu, itkā Dievs būtu vainīgs, jo viņš cilvēkus tādus radījis.LC 258.1

  Žēlastība, kuru Kristus iedēsta dvēselē, modina cilvēkos naidu pret sātanu. Bez šis žēlastības atgriezties un bez atjaunojošā spēka cilvēks paliktu sātana gūsteknis, viņa kalps un viņa pavēļu izpildītājs. Bet jaunais dzīvības princips saceļ tur dvēselē strīdu, kur 1īdz tam valdīja miers. Spēks, kuru Kristus dāvā, dod cilvēkam iespēju pretoties tirānam un varas laupītājam. Kas vienmēr rāda, ka viņš nemīlē grēku, bet bīstas viņu, kas uzvar kaislības, kas viņa iekšienē,— liecina, ka viņā ir tā spēks, kas nāk no augšienes. LC 258.2

  Ienaids, kas pastāv starp Kristus garu un sātana garu visi uzkrītošā kārtā parādījās Jēzum pasaulē nākot. Jūdi viņu atmeta ne tikdaudz tāpēc, ka viņš nāca bez pasaulīgas bagātības, bez krāšņuma un varenības. Viņi redzēja, ka viņam bija vara, kura bagātīgi atsvēra šo citu labumu trūkumu. Bet Kristus skaidrība un svētums izsauca pret viņu bezdievīgo ļaužu ienaidu. Viņa pašaizliedzīgā dzīve un bezgrēcīgā nodošanās bija priekš grēcīgās tautas pastāvīgs pārmetums. Tas bija tas, kas izsauca ienaidu pret Dieva Dēlu. Sātans un ļaunie eņģeļi savienojās ar ļauniem cilvēkiem. Visi atkrišanas spēki bija pret patiesības aizstāvi.LC 258.3

  Pret Kristus. pakaļstaigātājiem tiek izrādīts tas pats ienaida gars, kas tika parādīts viņam pašam. Kas vien- mēr redz, cik grēks ir atbaidošs, un ar spēku no augšienes lūko viņam pretim stāties, tas bez šaubām mantos sātana un viņa kalpu dusmas. Ienaids pret skaidriem patiesības pamatiem un viņas aizstāvju vajāšana un nicināšana pastāvēs tik ilgi, kamēr būs grēks un grēcinieki. Kristus paķalstaigātāji un sātana kalpi nevar saprasties. Krusts vēl vienmēr ir par piedauzīšanu. “Un visi, kas dievbijīgi grib dzīvot iekš Kristus Jēzus, taps vajāti.”1LC 258.4

  Sātana kalpi pastāvīgi strādā zem viņa vadības un ceļ viņa autoritāti un valsti kā pretstatu Dieva valdīšanai. Tāpēc viņi cenšas maldināt Kristus pakaļstaigātājus un padarīt viņus neuzticīgus. Tāpat kā viņu vadonis tie pulgo un sagroza svētos rakstus, lai tik sasniegtu savu mērķi. Sātana kalpi pūlas apmelot Dieva tautu, tāpat kā sātans pats gribēja Dievam uzkraut kaunu. Tas pats gars, kas Kristu piesita krustā, pamudināja bezdievīgos vajāt Kristus pakaļstaigātājus. Uz to visu norādīja viņa pirmais pravietojums: “Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu sēklu un viņas sēklu.” un šis ienaids pastāvēs līdz pasaules galam.LC 259.1

  Sātans pieliek visus savus spēkus un dodas ar visu sparu cīņā. Kā tas nāk, ka nekur viņš neatduras uz lielu pretošanos? Kapēc Kristus kalpotāji ir tik miegaini un vienaldzīgi? — Jo viņiem patiesībā tik maz saites ar Kristu; jo viņiem gandrīz pavisam trūkst viņa gara. Grēks viņiem nav tas, kas tas bija viņu meistaram, kautkas pretīgs un atbaidošs. Viņi nestājas tam pretim, kā Kristus, cieti un noteikti. Viņi neredz, cik samaitājošs un ļauns ir grēks un ir kā apstulbuši no tumsības ķēniņa varas. Ir ļoti maz ienaida pret sātanu un viņa darbu, ja valda liela nezināšana, cik liela ir viņa vara un ļaunums un cik liela ir cīņa pret Kristu un viņa draudzi. Tūkstoši tiek apstulboti. Viņi nezin, ka viņu ienaidnieks ir varens kara vadonis, kas valda par ļauniem eņģeļiem un kas pēc pamatīgi izdomātiem plāniem un ar mākslīgiem paņēmie- niem karo pret Kristu un kavē dvēseļu pestīšanu. Starp tiem, kas saucas par kristīgiem un pat par evaņģēlija kalpiem, maz kas jūtams no ienaida pret sātanu, varbūt tik kādreiz no kanceles tā garāmejot viņu piemin. Viņi neredz tās zīmes, kas norāda uz viņa darbību un uz viņa panākumiem; viņi nedzird daudzus brīdinājumus par viņa viltību un atstāj viņa esamību gluži neievērotu.LC 259.2

  Cilvēki ir gluži nezināšanā par viņa viltīgiem nodomiem, bet modrīgais ienaidnieks ir katru acumirkli viņiem uz pēdām. Viņš visur iespiežas: saimniecībās, katrā ielā mūsu pilsētās, baznīcās, pilīs, tiesās; viņš apmulsina, māna, paved, tiesā visur vīru, sievu un bērnu dvēseles un miesu, izšķir dzimtas, sēj ienaidu, nevienprātību, strīdu, pavedināšanu un slepkavības. un kristīgie skatās uz šīm lietām, itkā Dievs viņas būtu iestādījis un itkā viņām būtu jāpastāv.LC 260.1

  Sātans nemitīgi cenšas iznīcināt robežas, kas Dieva tautu šķir no pasaules. Vecais Israēls tika pavedināts uz grēku, kad viņš uzdrošinājās ielaisties aizliegtā satiksmē ar pagāniem. Tādā pat kārtā tiek maldināts jauno laiku Israēls. “Iekš tiem šās pasaules Dievs apstulbojis neticīgās sirdis, lai tiem nespīd godības pilnā evaņģēlija spožums no Kristus, kas ir Dieva ģīmis.”1 Visi, kas nav noteikti Kristus pakaļstaigātāji, ir sātana kalpi. Neatdzimušā sirdi ir mīlestība uz grēku un tieksme to tālāk kopt un aizbildināt: Atjaunotā sirdī ir ienaids pret grēku un noteikta pretošanās viņam. Kad kristīgie sev izvēlas sabiedrību ar bezdievīgiem un neticīgiem, tad viņi sevi dzen kārdināšanā. Sātans izvairās viņu skatiem un slepeni aizvelk viņiem acu priekšā melu saiti. Viņi neredz, ka tāda sabiedrība ir viņiem par ļaunu, un palikdami pastāvīgi raksturā, vārdos un darbos pasaulei līdzīgi, beidzot top no tās pavisam apstulboti. Piemērodamās pasaules paražām, baznīca paliek par pasauli; viņa tāpēc nekad nepiegriezīs pasauli Kristum. Grēka pazīšana neizbēgami padara to par mazāk atbaidošu. Kam labāk patīk ar sātana kalpiem brāļoties, tas drīz mitēsies bīties savu Meistaru. Kad mēs pienākumu izpildot topam kārdināti, kā Daniēls pie ķēniņa galma, tad varam droši būt, ka Dievs mūs pasargā; bet kad mēs paši dodamies kārdināšanā, tad agri vai vēlu mēs kritīsimLC 260.2

  Kārdinātājs vissekmīgāk darbojas caur tiem, par kuriem vismazāk varētu domāt, ka tie stāv zem sātana kundzības. Tie, kas ir baudījuši labu audzināšanu un kuriem ir gara dāvanas, tiek godāti un apbrīnoti, itkā šīs īpašības varētu atsvērt dievbijāšanas trūkumu, jeb itkā ar tām cilvēki varētu iegūt viņa labvēlību. Izglītība un talanti paši par sevi ir Dieva dāvanas, bet kad viņus grib likt dievbijības vietā, kad viņas neved vis dvēseli pie Dieva, bet nost no Dieva, tad viņas ir cilvēkiem par valgu un par lāstu. Daudzi ir tanīs domās, ka viss, kas izskatās pēc pieklājības vai izsmalcinātības, jau zināmā mērā pieder Kristum. Nekad nav bijusi lielāka maldīšanās. Šim īpašībām būtu jārotā katra cilvēka raksturu, viņas varētu atstāt uz reliģiju varenu iespaidu; bet tad viņas būtu jānodod Dievam, citādi viņas ir tikai ļaunā varas līdzeklis. Dažs labs ar izglītotu garu un ar patīkamu uzstāšanos, kas nenolaistos līdz tam, ko vispārīgi sauc par netikumīgu darbu, ir tikai slīpēts ieroc1s sātana rokās. Viņa iespaida un piemēra viltīgā un mānīgā daba dara to par vēl jo bīstamāku Kristus lietas ienaidnieku, bīstamāku par tiem, kas nekā nezin un kuriem nav izglītības.LC 261.1

  Salamans ieguva gudrību caur nopietnu lūgšanu un pieķeršanos Dievam, un šī gudrība bija par izbrīnīšanos un apbrīnošanu visai pasaulei. Bet kad viņš novērsās no sava stipruma avota un uz sevi paļaudamies gāja uz priekšu, viņš krita kārdināšanai par upuri. Tad taisni šie, gudrākam ķēniņam dotie brīnišķīgie spēki, padarīja viņu par dvēseļu ienaidnieka sekmīgāko ieroci. Sātans pastāvīgi mēģina apstulbot prātu šīs lietas ziņā, bet kristīgiem nebūs aizmirst, ka viņiem nav jācīnās ar miesu un asinīm, “bet pret valdībām un varām, pret pasaules valdītājiem šīs pasaules tumsībā pret ļauniem ga- riem gaisā.”1 Jau gadusimteņiem Dieva gars atgādina: “Esiet prātīgi, esiet nomodā, jo jūsu pretinieks, tas velns, staigā apkārt kā rūkdams lauva, un meklē, kuru tas aprītu.”2 Apvelciet visas Dieva bruņas, lai variet pretīstāvēt velna viltībām.”3 LC 261.2

  No Ādama laikiem līdz mūsu dienām mūsu lielais ienaidnieks ar savu varu ir mūs mēģinājis apspiest un pazudināt. Patlaban viņš sagatavojas uz pēdējo gara kara gājienu pret patieso draudzi. Visiem, kas grib Jēzum pakaļstaigāt, ir jādodas cīņā pret šo izturīgo ienaidnieku. Jo rūpīgāki kristīgais seko dievišķīgam piemēram, jo drīzāk viņš taps par sātana uzbrukuma mērķi. Visi, kas piedalās Dieva darbā un grib parādīt sātana mānekļus un atturēt no tiem Kristus ļaudis, var liecināt līdz ar apustuli Pāvilu, kur viņš saka, ka tam Kungam būs kalpot visā gara pazemībā, ar daudz asarām un cīnīšanos. LC 262.1

  Sātans uzmācās Kristum ar visstiprākiem un viltīgākiem kārdinājumiem; bet katrā cīņā viņu atsita atpakaļ. Šis cīņas tika izcīnitas mūsu dēļ; šis uzvaras dod arī mums iespēju uzvarēt.Kristus grib visiem dot spēku, kas pēc tā meklē. Nevienu cilvēku sātans nevar uzvarēt, ja cilvēks pats to negrib. Kārdinātājam nav varas, viņš nevar valdīt pār gribu, jeb dvēseli spiest uz grēku. Viņš var aptumšot, bet ne aptraipīt. Viņš var sacelt dvēseles bailes, bet ne sagānīt. Kristus uzvarai būtu ar drosmi jāapgaro viņa pakaļstaigātājus, ka tie vīrišķīgi pastāv cīņā pret sātanu.LC 262.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents