Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
På fast grunn 2 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Et nødvendig renselsesverk

  Basel, Sveits, 8 des. 1886.

  Kjære brødre (G.I.) Butler og (S.N.) Haskell!

  I flere uker har det ikke vært mulig for meg å få sove etter klokken halv fire om morgenen. Jeg er dypt urolig når det gjelder vår tilstand som et folk. Vi burde være langt foran et hvilket som helst annet folk på jorden, fordi vi har større lys og en større kunnskap om sannheten. Det legger på oss et økt ansvar for å fremme dette lyset. Vi må ikke bare bekjenne oss til å tro sannheten, men praktisere den. Når vi virkelig setter sannheten om i handling, følger vi Jesus som er verdens lys. Hvis vi som et folk ikke stadig kommer opp på høyere grunn og blir mer og mer åndeligsinnet, blir vi lik fariseerne — selvrettferdige — mens vi selv ikke gjør Guds vilje.PFG2 377.1

  Vi må i langt større grad leve nær Gud. I hverdagslivet må det være langt mindre av oss selv og mye mer av Jesus Kristus og hans dyder. Vi lever i en viktig tid i denne verdens historie. Alle tings ende er kommet nær. Sanden i timeglasset renner hurtig ut. Snart vil det bli sagt i himmelen: “Det er skjedd!” (Åp21,6.) “La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse” (Åp 22,11).PFG2 377.2

  Våre vitnesbyrd bør bli mer direkte, og vi bør ha et nærmere forhold til Gud. Jeg kan ikke la være å be klokken ett, to og tre om morgenen om at Herren må virke på menneskenes hjerter. Jeg tenker på at hele himmelen er interessert i det verk som foregår på jorden. Tjenende engler venter ved tronen for å etterkomme Jesu Kristi oppdrag om å besvare enhver bønn som blir båret frem i alvorlig, levende tro. Jeg tenker på hvor mange det er som bekjenner seg til troen, men ikke lar den bli en del av deres liv. De lar ikke dens helliggjørende, foredlende og åndeliggjørende kraft komme inn i deres hjerter. . . .PFG2 377.3

  Vi lever ikke opp til våre privilegier

  Vi er langt fra å være det folk som Gud ville at vi skulle være, fordi vi ikke løfter vår sjel opp og foredler karakteren i samsvar med den vidunderlige åpenbaring av Guds sannhet og hans hensikter. “Rettferd løfter et folk, men synd er en skam for folkene” (Ord 14,34). Synden fører til forvirring. Hvor som helst den blir kjeiet for, i et enkelt menneskes hjerte, i hjemmet eller i menigheten, blir det uorden, strid, uoverensstemmelser, fiendskap, misunnelse og sjalusi fordi Guds og menneskers fiende har herredømmet over sinnet. Elsk sannheten, la den bli en del av livet og fremhold den for andre. Slike personer vil hate synden og være levende representanter for Jesus Kristus i verden.PFG2 378.1

  Det folk som påberoper seg at de tror sannheten, vil ikke bli fordømt fordi de ikke hadde lyset, men fordi de hadde stort lys og ikke satte sine hjerter på prøve i forhold til Guds store moralske norm for rettferdighet. Det folk som påberoper seg å tro sannheten, må bringes høyere opp ved å leve sannheten ut. Virkelig bibelsk kristendom må gjennomsyre livet og rense og foredle karakteren slik at den blir mer og mer lik den guddommelige modell. Da vil det i hjemmet høres lyd av bønn, takksigelse og pris til Gud. Engler vil tjene i hjemmet og gå sammen med tilbederen til bønnens hus.PFG2 378.2

  De menigheter som gjør krav på å tro sannheten, og som fremholder Guds lov, må selv holde loven og skille seg fra all urettferdighet. De enkelte medlemmer i menigheten må stå imot fristelsene til å gjøre det onde og hengi seg til synd. Menigheten bør begynne den gjerning å rense seg for Gud ved anger, ydmykhet og dyp hjerteransakelse, for vi lever i tiden for den motbilledlige forsoningsdag — en alvorlig time som har følger for evigheten.PFG2 378.3

  De som forkynner sannheten, må fremholde den slik den er i Jesus. Under den dempende, heIliggjørende og foredlende innflytelse av Guds sannhet, er de som rene kar. De bør være gjennomsyret av Bibelens religion. Hvilken innflytelse ville dagå ut fra dem til verden! De enkelte medlemmerimenigheten bør være rene, trauste og urokkelige, alltid med en overflod av Jesu kjærlighet. Da vil de være lys i verden. Mennene bør være vaktmenn og hyrder for hjorden, forkynne den alvorlige sannhet og la advarselens ord gå til alle folk, nasjoner og tungemål. De må være levende representanter for den sarmhet de fremholder. De må ære Guds lov ved nøye å innordne seg under dens krav. De må vandre for Herren i renhet og hellighet, og en kraft vil følge kunngjøringen av sannheten, en kraft som vil bringe lyset ut overalt.PFG2 379.1

  Om å bedrøve Guds Ånd

  Gud forlater aldri folk eller enkeltpersoner før de forlater ham. Motstand utefra vil aldri være årsak til at troen hos Guds folk, de som holder hans bud, vil bli matt. Forsømmelse av å praktisere renhet og sannhet, vil bedrøve Guds Ånd og svekke dem, for da er Gud ikke midt iblant dem for å velsigne. Korrupsjon i egne rekker vil bringe Guds fordømmelse over hans folk slik som det skjedde over Jerusalem. Måtte vi høre lyden av inntrengende, alvorlig bønn, slik at de som taler til andre, ikke selv skal bli kastet bort! Mine brødre, vi vet ikke hva som ligger foran oss. Vår eneste sikkerhet består i å følge ham som er verdens lys. Gud vil virke med oss og for oss hvis de synder som brakte hans vrede over den gamle verden, over Sodoma og Gomorra og over den tids Jerusalem, ikke også blir vår forbrytelse.PFG2 379.2

  Den minste overtredelse av Guds lov bringer skyld over overtrederen. Uten at han angrer oppriktig og avstår fra synden, vil han bli en frafallen. ... La oss som et folk, så langt som mulig, rense leiren for moralsk besmittelse og overdreven synd. Når synd får trenge seg inn hos et folk som påberoper seg å holde opp rettferdighetens moralske standard, kan vi da forvente at Gud skal bruke sin makt til vårt beste og frelse oss som et folk som gjør rettferdighet? ... vi må stå fast i troen og ikke bare fremholde Guds bud skriftlig og muntlig, men holde dem alle selv, uten å ville bryte en eneste forskrift. Ellers vil svakhet og ødeleggelse komme over oss. Det er en gjerning vi må ta oss av i alle våre menigheter. Hver enkelt må være en kristen.PFG2 379.3

  Legge bort synd

  Vi må legge bort stolthetens synd og overvinne all overflod når det gjelder klær. Vi bør vise anger overfor Gud for at vi har røvet fra ham penger som skulle flytt inn til hans skattkammer for å opprettholde hans verk på misjonsfeltene. Påen inntrengende måte bør vi fremholde nødvendigheten av reformasjon og sann omvendelse. Våre gjerninger og vår oppførsel bør svare til den gjerning vi har å gjøre i denne tid, slik at vi kan si: “Følg meg slik som jeg følger Kristus.” La oss ydmyke oss for Gud med faste og bønn, idet vi angrer vår synd og avstår fra den.PFG2 380.1

  Vi trenger nå å høre den sanne vek ters stemme i alle rekker: “Det kommer en morgen, men også en natt” (Jes 21,12). Basunen må gi en klar lyd, for vi lever i forberedeisens tid for Herrens store dag. ... Det er mange læresetninger som er oppe i tiden. Det er mange religioner i dag som teller tusener og titusener, men det er bare en som har Guds påskrift og stempel. Det finnes menneskers religion og en Guds religion. Vi må holde fast på den evige klippe. Alt i Guds verden, både mennesker, læresetninger og selve naturen, oppfyller Guds sikre profetiske ord og utfører hans herlige og avsluttende verk i denne verdens historie.PFG2 380.2

  Vi må være beredt og vente på Guds ordre. Nasjoner vil bli rystet i sitt innerste. De som forkynner Guds eneste standard for rettferdighet, den eneste sikre prøve for karakteren, vil miste sin støtte. Alle som ikke vil bøye seg for den forordning som er gitt av nasjonalforsamlingen, og være lydige mot lovene om å opphøye den sabbat som er innført av syndens menneske for å ringeakte Guds hellige dag, vil føle, ikke bare pavedømmets undertrykkende makt, men også undertrykkelsen fra den protestantiske verden, dyrets bilde.PFG2 380.3

  Satan vil utføre mirakler for å bedra. Han vil sette opp sin makt som den øverste. Det kan se ut som at menigheten holder på å falle, men den faller ikke. Den vil bestå, mens syndere i Sion vil bli siktet ut — agnene vil bli skilt fra den dyrebare hveten. Dette er en fryktelig ildprøve. Ikke desto mindre må den finne sted. Bare de som har seiret i kraft av Lammets blod og det ord de vitnet, vil bli funnet sammen med de trofaste og sanne, uten flekk av synd og uten svik i deres munn. Vi må bli avkledt vår selvrettferdighet og kledt i Kristi rettferdighets kledning.PFG2 381.1

  Kledt i Kristi rettferdigbet

  Levningen som renser seg ved å være lydig mot sannheten, blir styrket gjennom prøveisens prosess. De viser den skjønnhet som finnes i hellighet midt blant frafall omkring dem. Om alle disse sier han: “1eg har tegnet deg i mine hendeT” (Jes 49,16). De vil bli holdt i et evig, uforgjengelig minne. Vi trenger nå tro, levende tro. Vi ønsker et levende vitnesbyrd som går liketil hjertet hos synderen. Det er for mye preking og for lite tjeneste. Vi ønsker en hellig salvelse. Vi trenger sannhetens ånd og inderlighet. Mange predikanter er halvveis lammet på grunn av manglene i deres egen karakter. De trenger å oppleve Guds kraft til omvendelse.PFG2 381.2

  Det som Gud krevde av Adam før fallet, var fullkommen lydighet mot hans lov. Gud krever nå det som han krevde av Adam: fullkommen lydighet, en rettferdighet uten lyte, uten å komme til kort i hans øyne. Må Gud hjelpe oss til å gi tilbake til ham alt det som hans lov krever. Dette kan vi ikke gjøre uten den tro som bringer Kristi rettferdighet inn i vår daglige erfaring.PFG2 381.3

  Kjære brødre, Herren kommer. Løft opp deres tanker og deres hoder, og bryt uti fryd. Vi ville tro at de som hører disse herlige nyheter, som påberoper seg at de elsker Jesus, ville bli fylt med en usigelig glede, full av herlighet. Dette er de gode, frydefulle nyheter som burde gå som en elektrisk strøm gjennom hvert eneste menneske. De burde bli omtalt igjen og igjen i våre hjem og fortalt til dem vi møter på gaten. Finnes det noen mer gledelig nyhet å bringe? Å sjikanere og strides med troende og ikke-troende er ikke det Gud har gitt oss å gjøre.PFG2 382.1

  Hvis Kristus er min frelser, mitt offer og min forsoning, skal jeg aldri omkomme. Når jeg tror på ham, har jeg evig liv. Å, om alle som tror sannheten, ville tro på Jesus som deres personlige frelser! Jeg mener ikke den billige tro som ikke støttes av gjerninger, men den alvorlige, levende, stadige og vedvarende tro som eter Guds Sønns kjøtt og drikker hans blod. Jeg ønsker ikke bare å få tilgivelse for overtredelsene av Guds lov. Jeg ønsker å bli løftet opp i Guds ansikts solskinn. Ikke bare å få adgang til himmelen, men få en rikelig adgang.PFG2 382.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents