Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Evangeliets tjenere - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bibelstudium

  Predikanter som gjerne vil utføre virkningsfullt arbeid for sjelers frelse, må være både bibelgranskere og bedende menn. For dem som søker å lære andre Guds Ord, er det synd å være forsømmelige med å granske det. Er de mektige de sannheter som de behandler? I så fall bør de behandle dem med dyktighet. Tankene deri bør framholdes klart og med styrke. De som forkynner budskapet for denne tid, burde framfor alle andre mennesker på jorden kjenne .sin bibel og ha grundig kjennskap til bevisene for sin tro. Den som ikke har kjennskap til livets ord, har ingen rett til å prøve på å undervise andre om veien til himmelen.EVTJ 185.2

  Bibelen er vår rettesnor for tro og lære. Det er ikke noe som er bedre egnet til å styrke sinnet og gi ånds evnene kraft enn granskningen av Guds Ord. Ingen annen bok formår å løfte tankene og styrke ens evner i den grad som de vidtspennende, foredlende sannheter i Bibelen. Hvis Guds Ord ble gransket som det skulle, så ville menneskene eie en åndens storhet, en karakterens adel og en fasthet i forsett som man sjelden møter i disse tider.EVTJ 185.3

  Tusener av menn som tjener på prekestolen, mangler de vesentlige åndens og karakterens egenskaper fordi de ikke legger seg etter studium av Skriften. De er tilfreds med en overfladisk kunnskap om Guds Ords sannheter, og de foretrekker å fortsette som før og heller lide store tap i alle henseender enn å søke flittig etter den skjulte skatt.EVTJ 185.4

  Salmisten sier: “I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg,” Og Paulus skrev til Timoteus: “Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at det Guds menneske kan være fullkomment, duelig til all god gjerning.” Sal. 119, 11; 2 Tim. 3, 16. 17.EVTJ 185.5

  Guds liv, som gir verden liv, er i hans Ord. Det var ved sitt ord Jesus helbredet sykdom og drev ut onde ånder. Ved sitt ord gjorde han sjøen stille og oppreiste de døde, og folket bar vitnesbyrd om at hans tale var med myndighet. Han talte Guds ord som han hadde talt det til alle skribenter i Det gamle testamente. Hele Bibelen er en åpenbaring av Kristus. Den er vår eneste kilde til kraft.EVTJ 186.1

  Dette ord hemmer ikke. aktivitet; det åpner anledninger til aktivitet for den samvittighetsfulle gransker. Det lar ikke menneskene være i uvisshet, uten noe formål, men stiller dem det høyeste av alle mål — det å vinne sjeler for Kristus. Det gir dem i hånden en lampe som lyser opp veien til himmelen. Det taler om uransakelige rikdommer, en skatt av uberegnelig verdi.EVTJ 186.2

  Guds Ord er karakterens målestokk. Ved å gi oss dette Ord har Gud. satt oss i besittelse av enhver sannhet som er nødv_ndlg ttl frelse. Tusener har dradd opp vann fra disse livskilder, men forrådet er ikke blitt forminsket. Tusener har hatt Herren for øye og er ved beskuelsen blitt forvandlet etter det samme bilde. Men disse granskere har ikke uttømt de herlige, hellige emner. Andre tusener kan hengi seg til arbeidet med å utforske frelsens hemmeligheter.EVTJ 186.3

  Når misjonsarbeideren studerer Kristi liv og dveler ved arten av hans misjon, vil hver ny granskning åpenbare noe av enda større interesse enn det som hittil er blitt utfoldet. Emnet er uuttømmelig. Studiet av Kristi inkarnasjon, hans soningsoffer og midlergjerning, vil beskjeftige dere flittige granskers sin så lenge tiden varer; og med blikket vendt mot himmelen med dens tall-løse år vil han utbryte: “Stor er den gudsfryktens hemmelighet!” 1 Tim. 3, 16.EVTJ 186.4

  Vi taler om den første engels budskap og den annen engels budskap, og vi mener at vi har noen forståelse av den tredje engels budskap.. Men så lenge vi er tilfreds med en begrenset kunsskap, vil vi være uskikket til å oppnå klarere anskuelser angående sannheten. Den som framholder livets ord, må ta tid ttl å studere Bibelen og til å ransake sitt eget hjerte. Når han forsømmer dette, vil han ikke kunne tjene trengende sjeler. Den flitttge, ydmyke gransker som med alvorlig bønn og st:,dmm søker etter sannheten som den er i Jesus, vil visselig bli belønnet. Han søker hjelp, ikke i menneskelige forfatteres begreper, men i visdommens og kunnskapens guddommelige kilde; og under hellige veseners ledelse oppnår han en klar forståelse av sannheten.EVTJ 186.5

  Det er ikke ved kraften eller styrken hos det menneskelige redskap sarmheten skal påvirke menneskenes sinn, “men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud”. Sak. 4, 6. Det som gjør at gjerningen lykkes, er ikke sinnsbeskallenheten eller veltalenheten hos den som forkynner Ordet. Paulus kan plante og Apollos vanne, men Gud gir veksten. Det er predikantens fortrolighet med Guds Ord i forening med hans underkastelse under Guds vilje som gjør hans anstrengelser fruktbringende.EVTJ 187.1

  Det hjerte som tar imot Guds Ord, er ikke lik en dam som fordunster, eller lik en utett brønn hvis innhold forsvinner. Det ligner fjellbekken som flyter ut fra aldri sviktende kilder, og hvis kjølige, klare vann hopper fra klippe til klippe og oppfrisker de trette, de tørstige og dem som har tungt å bære.EVTJ 187.2

  Fortrolighet med Skriftens sannheter vil gi sannhetens forkynner egenskaper som gjør ham til en Kristi representant. Ånden i Frelserens lære vil gjøre hans undervisning og hans bønner kraftige og umiddelbare. Det vitnesbyrd som han avlegger, vil ikke være snevert og livløst; han vil ikke gang på gang holde de samme støpte foredragene, for hans sinn vil være mottagelig for stadig opplysning av Den Hellige Ånd.EVTJ 187.3

  “Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv,” sa Kristus. “Liksom den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal også den som eter meg, leve ved meg.” “Det er Ånden som gjør levende. . . ; de ord som jeg har talt til dere, er ånd og er liv.” Joh. 6, 54. 57. 63.EVTJ 187.4

  Når Guds tjenere i sannhet erkjenner betydningen av disse ord, vil det evige livs grunnprinsipper vise seg i forkynnergjerningen. De matte, kjedelige prekener vil opphøre. Evangeliets grnnnsannheter vil bli framholdt i et nytt lys. Det vil bli en ny forståelse av sannhet, en klarhet og en kraft som alle vil merke. Hvis de som har den forrett å stå under en slik tjeneste, er mottagelige for Den Hellige Ånds påvirkning, vil de erfare den styrkende kraft av et nytt liv. Guds kjærlighets ild vil bli tent inne i dem. Deres evner vil bli styrket så de kan se hvor skjønn og majestetisk sannheten er.EVTJ 187.5

  Den predikant som gjør Guds Ord til sin stadige ledsager, vil alltid framholde sannheter av ny skjønnhet. Kristi Ånd vil komme over ham, og Gud vil virke gjennom ham for å hjelpe andre. Den Hellige Ånd vil fylle hans sinn og hjerte med håp og mot og med ting fra Bibelens billedgalleri,* og alt dette vil bli meddelt dem som hører hans undervisning.EVTJ 187.6

  I Bibelen har vi Guds ufeilbare råd. Dens lære, etterlevd i det praktiske, vil gjøre mennesker skikket til enhver forpliktende stilling. Den er Guds stemme som hver dag taler til sjelen. . . . Det er Den Hellige Ånds gjerning å opplyse den formørkede forstand, å smelte det egoistiske, hårde hjerte, betvinge den opprørske overtreder og frelse ham fra verdens fordervende innflytelser. Kristi bønn for disiplene var: “Hellige dem i sannheten! ditt ord er sannhet.” Åndens sverd, som er Guds Ord, gjennomtrenger synderes hjerte og skjærer det sønder. Når sannhetens teori blir framholdt uten at dens hellige innflytelse gjør seg merkbar i talerens sjel, øver den ingen makt over tilhørerne, men blir forkastet som villfarelse, og taleren gjør seg selv ansvarlig for at sjeler går fortapt. Testimonies, IV, side 441.EVTJ 188.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents