Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Evangeliets tjenere - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Unge menn som predikanter

  Det må ikke vises noen ringeakt for den evangeliske forkynnelse. Intet foretagende må ledes på en måte som vil med føre at ordets tjeneste blir betraktet som en underordnet sak. Den er ikke ringe. De som nedsetter denne tjeneste, nedsetter Kristus. Den høyeste av all virksomhet er forkynnergjerningen i dens forskjellige former, og det hør framholdes for de unge at ingen gjerning ledsages av mer velsignelse fra Gud enn den som utføres av en evangeliets tjener.EVTJ 44.2

  La ikke våre unge menn avskrekkes fra å tre inn i forkynnergjerningen. Det er fare for at noen ved glødende framstillinger vil bli ledet bort fra den vei som Gud byr dem vandre. Noen er blitt oppmuntret til å studere medisin når de burde ha forberedt seg til å gå inn i prekevirksomheten. Herren krever flere predikanter til å virke i hans vingård. Disse ord ble uttalt: “Styrk ytterpostene; sett trofaste vektere i alle deler av verden!” Unge menn, Gud kaller på dere! Han kaller på hele hærer av unge menn som er høysinnet og edelmodige, og som har en dyp kjærlighet til Kristus og til sannheten.EVTJ 44.3

  Det forråd av evner og lærdom som dere eier, er av langt mindre betydning enn den ånd hvormed dere utfører arbeidet. Det er ikke store og lærde menn prekevirksomheten behøver, ikke veltalende prekere. Gud kaller på menn som vil overgi seg til ham for å bli gjennomtrengt av hans Ånd. Kristi og menneskehetens sak krever helliggjorte, selv oppofrende menn, slike som kan gå utenfor leiren og bære vanæren. La dem bli sterke, tapre menn, skikket til verdige foretagender, og la dem gjøre en pakt med Gud ved offer.EVTJ 44.4

  Forkynnergjerningen er ikke en bestilling for dagdrivere. Guds tjenere må avlegge bevis på at de fullfører sin tjeneste. De vil ikke være dovninger, men som utleggere av hans Ord vil de anstrenge sine krefter til det ytterste for å være tro. De må aldri høre opp med å være lærlinger. I sin egen sjel må de alltid bevare en levende forståelse av gjerningens hellighet og av det store ansvar ved deres kall, for at de aldri må bringe Gud et beskadiget offer, et offer som hverken har kostet dem studium eller bønn.EVTJ 44.5

  Herren behøver menn med et brennende åndelig liv. Enhver arbeider kan bli utrustet med kraft fra det høye og i tro og håp gå fram på den sti hvor Gud byr ham å vandre. Guds Ord blir i den unge, hengivne arbeider. Han er hurtig, alvorlig og mektig, og i Guds råd har han en aldri sviktende forrådskilde.EVTJ 45.1

  Gud har kalt dette folk til å bringe verden budskapet om Kristi snare komme. Vi skal bringe menneskene det siste kall til evangeliets gjestebud, den siste innbydelse til Lammets bryllups-nattverd. Tusener av steder som ikke har hørt kallet, skal ennå høre det. Mange som ikke har forkynt budskapet, skal heretter forkynne det. Jeg spør igjen våre unge menn: Har Gud ikke kalt dere til å forkynne dette budskap?EVTJ 45.2

  Hvor mange av våre unge menn vil gå inn i Guds tjeneste, ikke for å la seg tjene, men for å tjene? Før i tiden var det noen som festet sine tanker ved den ene sjel etter den andre og sa: “Herre, hjelp meg å frelse denne sjel!” Men nå er slike tilfelle sjeldne. Hvor mange handler som om de innså hvilken fare syndere befinner seg i? Hvor mange tar dem som de vet er i fare, og legger dem fram for Gud i bønn og påkaller ham om å frelse dem?EVTJ 45.3

  Om den første menighet kunne Paulus si: “De priste Gud for meg.” Gal. 1, 24. Skal vi ikke strebe etter å leve slik at det samme kan sies om oss? Herren vil sørge for veier og midler for dem som søker ham av et udelt hjerte. Han ønsker at vi skal erkjenne den guddommelige ledelsen som kommer til syne ved at virkefeltene forberedes, og ved at veien åpnes til de steder hvor det kan utføres et fruktbart arbeid. EVTJ 45.4

  La predikanter og evangelister ha flere alvorlige bønnestunder med slike som er.blitt overbevist om sannheten. Husk på at Kristus alltid er med dere. Herren har i beredskap de dyrebareste åpenbarelser av sin nåde for å styrke og oppmuntre den oppriktige, ydmyke arbeider. La så det lys som Gud har latt skinne på dere, stråle ut til andre. De som gjør dette, bringer Herren det kosteligste offer. Deres hjerter som forkynner det glade budskap om frelse, gløder av takksigelsensånd....EVTJ 45.5

  Antallet av arbeidere i forkynnervirksomheten skal ikke minskes, men i høy grad forøkes. Hvor det nå er en predikant på virkefeltet, ma det legges tyve til; og dersom disse tyve beherskes av Guds Ånd, vil de framholde sannheten på en slik måte at det enda føyes tyve andre til.EVTJ 46.1

  Til Kristi verdighet og embetsgjerning hører at han framskaffer slike forhold som er etter hans behag. Mer og mer skal hans etterfølgere bli en kraft i sannhetens forkynnelse, etter som de nærmer seg fullkommenhet i tro og kjærlighet til sine brødre. Herren har sørget for guddommelig bistand i alle kritiske tilfelle hvor våre menneskelige hjelpekilder er utilstrekkelige. Han gir Den Hellige Ånd til hjelp i enhver vanskelighet for å styrke vårt håp og vår forvissning og for åopplyse vårt sinn og rense våre hjerter. Det er hans hensikt at det skal skaffes til veie tilstrekkelige hjelpemidler til gjennomføring av hans planer. Jeg vil oppfordre dere til å søke råd hos Gud. Søk ham av et helt hjerte, og “hva han sier dere, det skal dere gjøre”. Joh. 2, 5. — Testimonies for the Church, VI, side 414,415.EVTJ 46.2

  Hvor snart kunne ikke en slik hær som vår ungdom med den rette opplæring bringe budskapet om en korsfestet, gjenoppreist og snart tilkommende frelser ut til hele verden! Hvor snart kunne ikke enden komme — enden på all lidelse, sorg og synd! Hvor snart kunne ikke våre barn istedenfor en eiendom her nede med dens byrde av synd og smerte kunne ta imot sin arvedel hisset, hvor “de rettferdige skal arve landet og bo i det evindelig”, hvor “ingen innbygger skal si: Jeg er syk”, og hvor “det skal ikke mer høres gråt!” Sal. 37, 29; Es. 33, 24; 65, 19. — Education, side 271.EVTJ 46.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents