Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 29—TE AU KITE.

  TE aiai avatea i te rā ka tu akaou mai ei te Mesia mei te vaarua maira te aere ra tokorua i Ana pipi ki Emausa, e mea oire meangiti, e varu maile i te mamao mei Ierusalema.IA 172.1

  Kua pekapeka akera to raua manako i te au mea i tupu iora, e i maata rava atura to raua pekapeka i te au tuatua i tuatuaia mai e te aronga vaine ra, e i kiteia ana e ratou te au angela, e i aravei ana ratou ia Iesu i muri mai i Tona tu akaouanga.IA 172.2

  Te oki nei raua ki te kainga, e kimi manako e e pure, e manakoanga ua e ko te ravenga paa ia e orongaia mai ei te marama kia raua i teia au mea i poiri maata nei.IA 172.3

  Te aere ra raua, te aere mai ra tetai tangata ke ua te akapiri maira ki to raua aerenga; no ta raua tuatua ra, kare ua raua i anga atu Kiaia.IA 172.4

  Te teiaa tukituki ua ra ‘eia nga tangata nei i te tumatetenga maata e te aue aere ra raua i to raua aereanga. Kua kite te ngakau tangi maata o te Mesia e tei ko nei te ngakau tumatetenga e rauka Iaia i te akapumaana.IA 172.5

  Akariro akera Aia Iaia mei te tangata ke, e kua tuatua maira Aia kia raua:—IA 172.6

  “ Eaa tenana tuatua ta korua e tuatua aere ua ana, ma te iriea ? ”IA 172.7

  “ Kua karanga atura tetai, ko Keleopa te ingoa, na ko atura Kiaia, Ko koe anake na paa te tangata ke i Ierusalema nei, kare i kite i te au mea i tupu i reira i ‘eianei puke ra ?”IA 172.8

  “ Kua tuatua maira Aia kia raua, Eaa ia au mea ? ”IA 172.9

  “Kua karanga atura raua Kiaia, Ia Iesu i Nazareta ra e peroveta mana Ia, i te tuatua e te ravenga, i mua i te aroaro o te Atua e te tangata katoa oki.” 1Luka 24 : 16-19.IA 172.10

  E akakite atura raua i tei tupu i taua rā ra, e kua tuatua atura Kiaia i te tuatua i tutu aereia e te aronga vaine i aere ki Tona ra tanumanga i taua popongi rai ra. E kua karanga atura Aia kia raua:—IA 173.1

  “Aue ia puke tangata manako kore e, e te ngakau akarongongata i te au mea katoa ta te au peroveta i tuatua mai ra! Kare aina kia peraia to te Mesia mate e tika’i, ka aere atu ei Aia ki Tona basileia? ”IA 173.2

  “Akakite maira Aia kia raua i te au tuatua Nona, i tataia ra, mei ia Mose e tae rava akera ki te au peroveta katoa.” 2Luka 24 : 25-27.IA 173.3

  Muteki iora ‘eia nga pipi nei i te umere i Tána i aka-kite mai e i te mataora katoa oki. Kare ua raua i tae ki te ui atu ki teia tangata ke nei e koai Aia. Anoano maata rava atura ki Tana au tuatua i to te Mesia aere-anga mai ki teianei ao.IA 173.4

  Naringa te Mesia i akakite vave atu Iaia kia raua na mua, ko te koreanga ia i to raua kimi akaou Iaia. I roto i te mataora maata i te aravei anga atu Iaia, kare atura o raua e anoano ke atu. Kua tau ra kia kite raua i te au tuatua totou ma te au aiteanga i tukuia i roto i te Koreromotu taito e te taeanga tikai i taua au tuatua totou ki to te Mesia taeanga mai. E ki runga i te reira au mea, tuku ei i te pange i to raua akarongo e ki reira akatinamou ei. Kare ua te Mesia i rave akairo ei kite no raua Iaia, tera ra Tana angaanga mua i rave, ko te akamarama atu i te au Tuatua-i-tataia. Kua manako akera raua i Tona mateanga e ko te openga mai rai ïa i to raua manakonako anga. Akakite atura Aia na roto i te au tuatua a te au peroveta e ko te pange pakari Tona mateanga no to raua akarongo.IA 173.5

  I to Iesu apiianga i teianei ra puke pipi, kua akataka akera Aia kia raua i te mana teitei o te au Koreromotu Taito ei kite no Tona aereanga mai ki teianei ra ao.IA 173.6

  E manganui te tangata i akavaavaa i te Koreromotu Taito, ma te karanga e kare e puapinga akaou i te reira. Kare rava ra i pera ta Iesu apiianga. E mea maata rava ïa Nana, e kia tae akera ki tetai tuatau, kua karanga akera Aia, “ Kia kore ratou e akarongo ia Mose e te au peroveta ra, tu ua atu rai tetai tangata mei te mate atu, kare rai ratou e akarongo i te ako.” 1 Luka 16 : 31,IA 173.7

  Te aere ra ka opu te rā i tae ei ‘eia nga pipi ki to raua kainga. “Kua akaaere ke atura” a Iesu, mei te mea ra Aia e ka aere i Tona ra aerenga. Kare ra i mareka ‘eia nga tangata i te tuku i teianei tangata i apai maira i te mataora ma te manakonako anga ki to raua ra ngakau.IA 174.1

  Kua maro atura raua Iaia, na ko atura, “E noo anake tatou; kua aiai oki, kua parepare te rā Tapae atura Aia i te are, noo katoa iora ratou.” 2Luka 24 : 28, 29.IA 174.2

  Kare atura i roa ïa, kua oti te manga i te akanooia ki’ runga i te kaingakai, e kua aere akera a Iesu ki te ngai o te pu ngutuare te noo ra ki reira, mei te akonoanga rai i matauia e Ia i te rave.IA 174.3

  Ko te akameitaki anga i te kai, na te pu katoa ïa o te are e pure ana. Kua tuku atura a Iesu i Tona rima ki runga i te manga, te akameitaki ra. E akapueraia akera te mata o nga pipi nei.IA 174.4

  Ko te akonoanga i Tana akameitaki anga i te manga, te rongo anga o raua i Tona reo i matauia e raua i te akarongo, ma te ira o te naero i te patitianga ki Tona rima, na tei reira au mea anake i akakite kia raua é koto raua Pu teia.IA 174.5

  Noo iora raua ma te poitirere ua, kare. rava e tuatua i topa ua mai mei ia raua ; e kia roa akera, tu akera raua e akatopa iora ki raro i ‘Ona vaevae e akamori Iaia; e akangaro atura Aia. I te maata i to raua mataora,ngaropoina akera to raua pongi ma to raua roiroi. Akaruke iora i ta raua kaingakai ma te tongi kore ua ia,e tarapurapu atura ki Ierusalema ki te akakite atu ki tetai atu aronga pipi i te tuatua mataora, koia oki te Akaora i tu akaou mai ra.IA 174.6

  Te akakite tika ake nei ki te au pipi i ta raua i kite, tu iora .a Iesu i rotopu ia ratou, e kua tāki akera i ‘Ona rima i te akameitaki atu ia ratou, e kua na ko akera:—IA 174.7

  “ Kia ora na kotou.” 1Luka 24 : 36IA 175.1

  Kua mataku rikarika akera ratou na mua, e kia roa akera, kia akaari atura Aia kia ratou i te puta i te naelo i ‘Ona puke rima, e ‘Ona vaevae katoa, e kia kai katoa i te manga ki mua ia ratou, kua akarongo akera ratou e ko Ia tikai, e kua pumaana akera. Kua rave akera te akarongo ma te mataora i te ngai o te akarongo kore, e i te maata i to ratou ra rekareka, kare ua e tuatua ei akataka atu Kiaia i te tri i te maata, i to ratou ārikianga Iaia e ko to ratou Akaora tikai kua tu akaou maira.IA 175.2

  Kare ua a Toma i taua uipaanga ra, ka tae mai ei te Mesia. E kare rava aia i akatika ua mai ana e e tika teianei ra au tuatua i tuatuaia atu kiaia e kua tu akaou mai te Mesia. Kia ope akera nga rā e varu, oki akaou maira a Iesu ki te au pipi ra, e tei reira katoa a Toma.IA 175.3

  I teia okianga mai i akaari atu ei a Iesu i te puta o te naelo i ‘Ona rima i Tona ra akasatauro anga e i Tona ra vaevae. Kua kite tikai a Toma e ko Ia tika rai, e kua karanga maira aia :—IA 175.4

  “ E taku Atu, e taku Atua.”IA 175.5

  I roto i te pia i runga, kua akataka akerā Iesu i te au tuatua i tataiaia Nona ra. E kua akakite atura Aia ki Tana au pipi kia ako aere ratou i te tataraara anga ma te akakore anga ara ki te au enua ravarai i roto i Tona ingoa, e kia tamata atu 1 Ierusalema.IA 176.1

  I mua i Tona kake anga ki te rangi, kua karanga atura Aia kia ratou, “ Ka rauka ra to kotou mana i te Vaerua Tapu, kia aere mai Aia i rungao ia kotou; e ei kite oki kotou Noku i Ierusalema nei, e Iudea katoa oki, e pini ua ake, e Samaria katoa oki, e tae ua atu ki te openga i te enua ra.” “E i na, tei vaitata ua ra Au ia kotou, e tae ua atu ki te openga o teia nei ao.” 1Anga, 1:8; Mata. 28 : 20.IA 176.2

  Kua akakite’o te Mesia ki Tana au pipi kia rave i te angaanga i vaooia e Ia ki roto i to ratou rima, e kia tamata atu i Ierusalema. Kia na mua te karere o te aroa ki te au tangata i tā i te Mesia.IA 176.3

  Auraka ra te angaanga kia ope ki reira. Mari ra, kia akatae ravaia ki te au matamata o teianei ao. Kua akakite atura Aia ki te au pipi, e kua riro ratou ei au kite no Tona ra tuku anga Iaia uaorai ei atinga na teianei ra ao. E kua kite katoa ratou, e ko te katoatoa i aere mai Kiaia ra, ma te akakite i ta ratou ra au ara, kua akakore ngoie ua atura Aia. E ko te katoatoa i pera, e riro ïa i te aka-auia ki te Atua, e ka riro kia ratou te ora mutu kore ra.IA 176.4

  Kia kotou, e Taku au pipi, te tuku atu nei Au i teianei karere aroa. E apai tika kotou ki te au enua, e ki te au reo ke ke, e ki te au iti tangata.IA 176.5

  Aere ki te au ngai ravarai i roto i teianei ao i nooia e te tangata: e kia kite tikai kotou e tei reira katoa oki Au. E rave i te angaanga i roto i te akarongo ma te iri-naki; e kare rava oki Au e akaruke ua ia kotou.IA 176.6

  Ko taua au reo ikuiku o te Mesia ki te au pipi, e ikuikuanga katoa ïa kia tatou, ki te aronga i āriki e i akarongo ki te Mesia. E kua kapiti katoa ia mai ki roto I reira, ko te katoatoa i akarongo Kiaia e tae ua atu ki te openga.IA 176.7

  Ko te katoatoa i āriki i te oraanga o te Mesia, e rave katoa ratou i te angaanga e rauka mai ei te ora mutu kore ra ki to ratou au taeake e ki te tangata ke ke ra. No tei reira angaanga i akatupu iai te ekalesia, e ko te katoatoa ua i tomo ki roto i te ekalesia ma te rave mai I te au taputou anga tapu ra o taua ekalesia, e rave kapiti ratou i te angaanga ma te Mesia.IA 177.1

  Kare e rauka i te katoatoa te ako mai mei runga i te akonga mei te au orometua ra; ka rauka ra ia tatou te matuapuru atu i te tangata ta takitai. Ko tei aere ki te tauturu atu ma te rave i te maki o tetai ke ra, ma te tauturu i te putaua, e ko te tauturu i te aronga ngakau aue ma te matiroeroe, ma te akakite atu ki te tangata ara I te aroa akakore ara o te Mesia,—ko te aronga kite anake rai ïa o te Mesia.IA 177.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents