Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 11—TE AKONO I TE RA SABATI.

  KUA akono e kua akatapu a Iesu i te rā Sabati, e kua apii katoa Aia i Tana au pipi i te tu no te akono i te rā Sabati. Kua kite oki Aia i te tu tikai no te akono i taua rā, i te mea, Nana rai i akatapu i tapu ei.IA 67.1

  Te karanga nei te Tuatua Tapu, “E akamaara i te rā Sabati, kia akatapu ia,” “ Kareka te rā itu ra ko te Sabati ïa no to Atua ra no Iehova.” “ E ono oki o Iehova rā i te anga anga i te rangi e te enua, te tai, e te au mea katoa i roto ra; kareka te rā itu ra, akaangaroi iora Aia i te reira: i akameitaki ei a Iehova i te rā Sabati, e akatapu iora oki i te reira.” 1Exo.20:8 10, 11; 31; 16.17.IA 67.2

  Kua angaanga katoa oki te Mesia ma te Metua i te anga ia anga i teia nei ao, e Nana katoa atura i maani te Sabati. Te karanga mai nei te Tuatua Tapu, “ Nana i anga te au mea katoatoa.” Kia akara ake ra tatou ki te rā ma te au etu, ki te au pu rakau ma te au tiare manea, kia maara tika rai ia tatou e na Iesu i anga taua au mea katoatoa. E kua anga Aia i te Sabati ei tauturu mai ia tatou i te akamaaraanga i Tona aroa e Tona mana.IA 67.3

  E manganui te au ture i akatupuia e te au orometua Ngati Iuda, no te akono i te Sabati, e kua aruaru ake ra ratou e kia āriki te katoatoa i taua au ture na ratou ra. Akara matariki akera ratou i te tu i ta te Mesia akatapu anga i te rā Sabati.IA 67.4

  Kia tae akera ki tetai Sabati, te aere rā Iesu ma Tana au pipi ki te kainga mei te sunago maira, e kua na roto ratou i tetai kainga sitona i te aere. Kua roa akera te rā, e kua rokoia Tana au pipi e te pongi. Uuti iora i te kaui sitona, ma te komiri ki roto i te rima, e kai aere iora ratou i te ua tikai. Kareka i te au rā ua nei, me e tangata tetai te aere ra na roto i te kainga sitona e te aua kai, e mea tika ua kia aaki aia i tana i anoano ei kai. Auraka ra kia pera i te Sabati. Ko tetai ture ïa i taua tuatau. Kua kite te au enemi o te Mesia i ta te au pipi i rave, e kua karanga atura ratou kia Iesu :—IA 67.5

  “ I na, te rave nei taau aronga pipi i te mea tau kore i te ture kia rave i te Sabati.” 1Mata. 12 : 2.IA 69.1

  Kua arai a Iesu i Tana au pipi. Kua akamaara atura Aia i tei akaapa mai ra, ia Davida, i tona raveanga i te manga tapu i roto i te puakapa, e te kai ra, e oronga katoa atura aia ki tei aru mai iaia ra, no to ratou pongi maata Mei te mea e kua tika a Davida kia kai i taua manga tapu ra i roto i tona tuatau pongi, kare ainei katoa oki i tika kia aaki ma te kai te au pipi i te ua sitona no to ratou ra pongi, i teia nei rā tapu ?IA 69.2

  Kare oki te Sabati i angaia e ei teiaa anga no te tangata, mari ra ei meitaki nona, ei oronga akaangaroi ma te aù kiaia. No reira i karanga mai ei te Atu ra; “I akonoia te Sabati no te tangata, kare te tangata i akonoia no te Sabati.” 2Mare. 2 : 27.IA 69.3

  “E tae akera ki tetai Sabati, tomo atura Aia ki roto i te sunago apii atura: tei reira oki tetai tangata, kua marō tona rima katau.IA 69.4

  “Te akara matariki maira te au tata-tuatua e te au Pharisea Iaia, ko te akaora oki Aia i taua tangata rā i te rā Sabati; kia rauka ta ratou tapepe anga mai Iaia.IA 69.5

  “Kua kite ra Aia i to ratou manako, e kua karanga atura ki te tangata nona te rima maro ra, Ka tu ki runga i rotopu nei tu ei: kua tu akera aia ki runga, tu iora.”IA 69.6

  “ Kua karanga atura a Iesu kia ratou, ka ui atu ana Au kia kotou i tetai mea; Eaa te tau i te ture kia rave i te rā Sabati, ko te meitaki aina, e ko te kino ? ko te akaora ainei, e ko te ta ? ”IA 69.7

  “ Kua akara aere atura Tona mata kia ratou ravarai e pini ua ake (e kua mamae iora Aia i te tu tangi kore i to ratou au ngakau e te tu maro), kua karanga atura Aia ki taua tangata ra, “ Ka akatika mai ana i to rima. Tei te pera anga ra, ora. takiri akera tona rima mei tetai katoa ra.”IA 69.8

  “ Ki rava akera ratou i te riri; kua tuatua ua iora ratou ratou uaorai i ta ratou ravenga ia Iesu.” 1Luka. 6 : 6-9, 11 ; Mare. 3 : 5.IA 70.1

  Kua akataka iora a Iesu i te tau kore ua i ta ratou ui tuatua ki Tana i ui atu? “Kua karanga atura Aia kia ratou, Koai ia tangata i roto ia kotou na, okotai ana mamoe, e kia topa ki roto i te rua i te Sabati ra, kare e rave atu, e kika mai ki runga ? ”IA 70.2

  Kare ua a ratou tuatua i pau atu. E kua karanga katoa atura Aia, “ E kare aina e rai to te tangata meitaki i to te mamoe ? E tau mari i te ture kia takinga meitaki i te Sabati.” 2Mata. 12 :11, 12.IA 70.3

  “ E tau mari i te ture.” Koia oki, kua tika meitaki i te ture. Kare rava a Iesu i akakino atu i te Ngati Iuda no ta ratou akono i te au ture a te Atua, e kare katoa Aia i akakino ua atu ia ratou no ta ratou akatapu anga tikai i te rā Sabati. Kare rava Aia i pera, mari ra kua taki teitei Aia i te ture i roto i te taeanga tikai o te ture.IA 70.4

  Kua na ko akera te peroveta a Isaia i te Mesia, “Nana e akamaata e nana e akateitei i te ture.” 3Isa. 42:21. Kua akamaata oki te Mesia i te ture i roto i Tana akakite anga mai na roto i te au tu aiteanga ravarai. Kua akakite mai ra Aia i te tu no te akamoraro, kare i te mea e na roto i te au mea ua e kiteia atu e te mata tangata, mari e na roto katoa i te au manako, ko tei kiteia e te Atua anake ua ra.IA 70.5

  Tera Tana tuatua ki te aronga tangata i manako e i aere mai Aia ki te akakore i te ture ra, “ Auraka e manako e, i aere mai au e akakore i te ture, e ta te au peroveta ra; kare Au i aere mai e akakore, e akatupu ra.” Tera te aiteanga i te akatupu, e akono e akataka ki te tu mei Tana i rave. Koia atura i Tona aere anga mai kia Ioane Bapetizo kia bapetizoia Aia, kua karanga akera Aia, “E pera oki tatou i te akatika i te au tuatua-tika katoa e tau ei.“ 1Mata. 3 : 15. Tera te akatupu i te ture, ko te akamoraro tika tikai.IA 70.6

  Kare rava e rauka te ture a Iehova i te akatukeia; I te mea, te na ko maira a Iesu, “ E kore ake te rangi e te enua, i tetai iota e tetai va’i meangiti poepoe o te ture nei, kare ïa e kore, e ope takiri ïa i te tupu.” 2Mata. 5 : 18.IA 71.1

  I to te Mesia uianga atu, ” Eaa te tau i te ture kia rave i te rā Sabati, ko te meitaki aina, e ko te kino ? ko te akaora ainei, e ko te ta ? E akakite anga ïa e kua kite ua Aia i te ngakau o teianei aronga Pharisea i akaapa nei Iaia. Ma te kimi Aia i te akaora i te tangata mei to ratou ra au maki, te kimi akera ratou i te ravenga ta tangata, ma te tuku atu Iaia no te mate. E meitaki ainei kia ta i te Sabati mei ta ratou i kimi, me e meitaki ainei kia akaora i te maki mei Tana i rave? E mea meitaki ainei kia rave mai i te manako ta tangata ki roto i te ngakau i te rā tapu o Iehova ra, i te anoano aroa atu ki te tangata,—ko te aroa, i akatakaia ki te aroa atu ma te takinga meitaki atu i tetai.IA 71.2

  E rai rai te au taime i akaapa’i te Ngati Iuda i te Mesia no te aati i te Sabati. Kua kimi akera ratou i tetai au tuatau kia tā takiri Iaia kia mate, no te mea, kare ua Aia i akono e i akatapu i te rā Sabati ki te au ture ma te au akonoanga i akatupu ia e ratou. Kare ra Aia i pekapeka ua atu ki to ratou riri. Kua akono Aia i te Sabati mei ta te Atua i anoano.IA 71.3

  Tei Ierusalema tetai puna-vai pai ko Beteseda te ingoa. Kia tae ki tetai au tuatau ka ngarepu te vai i roto i taua puna ra ; kua karangaia e te tangata e e eke mai ana te angela ki roto i taua vai ra ma te akangarepu, e ko te tangata i eke mua ki roto i taua puna ra kia oti te akangarepu angaia ra, kua ora ïa i tona maki i mate ra.IA 71.4

  Ka tere mai te tangata tini ki taua ngai nei, kia akaoraia to ratou ra maki; ko tetai pae ra ka oki ua atu rai ki te kainga ma te ngakau taitaia i te tae kore i to ratou manako. Kia tae akera ki te akangarepuanga i te vai ra, no te maata i te tangata, e maata te ka kore e tae ki te nia ua nei i te puna.IA 71.5

  Kia tae akera ki tetai rā Sabati, kua aere mai ra a Iesu ki Beteseda. Kí rava akera Tona ngakau i te mamae no Tona tangi maata ki te tangata makimaki i putuputu mai ki taua ngai ra. Te vai ra tetai tangata, mei te mea ra e ko ïa tei kino maata rava atu i tetai aronga. Kua topa akera te toru ngauru mataiti I tona vai pirikoki anga e kare rava ana ravenga. Kua rave te au taunga e kare ua i meitaki ia ratou. Kua rairai akera te au taime I tona apai angaia mai ki Betese-da, e kia ngarepu ra te vai, ko te aro-nga maro-iroi te ka na mua iaia ki raro i te vai, e kore ua ake ra aia i tae.IA 72.1

  Kia tae ki taua Sabati nei, kua tamata akaou akera aia i te itae kia tae, atu aia ki roto i taua puna vai ra, kare rai aia i tae. Kua kite atura a Iesu iaia i te totoro aere anga i te okianga ki tona moenga, e ko tona ngai moe anga katoa oki ïa. Vaitata iora tona maroiroi i te ope takiri. E me kore e tauturu e orongaia mai kiaia, ka mate tika rai aia.IA 72.2

  Te takoto ua ra aia, ma te akara tona mata ki te vai, kua piko iora tetai mata aroa ki runga’o iaia, e kua rongo akera aia i te reo i te karanga anga mai, “Te anoano na koe i te ora ? ”IA 73.1

  Kua tuatua maira taua tangata makimaki ra ma te reo aue, “ E tama, kare ua e tangata kia ngarepu te vai ra, i te tuku iaku ki roto i te vai te aere atura au, kua riro atura tetai na mua iaku.”IA 73.2

  Kare ua aia i kite e te tu ra Tetai i tona pae e ka rauka Iaia aia i te akaora, kare i te mea e ko ïa anake ua ra, mari ra, ko te katoa ua anga i tei aere atu Kiaia ra. Kua karanga aturā Iesu kiaia:—IA 73.3

  “ Ka tu, ka rave i to roi, ka aere.”IA 73.4

  I te topaanga mai rai i taua reo ra e kia tu aia kia aere, kua tāki akera aia ka akatika i taua tuatua ra, tae maira te maroiroi kiaia. Kua tu akera aia ki runga, kite iora aia e kua tau aia i te tu e i te aere katoa. Aue, te rekareka i tona ngakau e !IA 73.5

  Kua rave akera aia i tona roi, e aere atura, ma te akapaapaa i te Atua i tona ra aere anga. Kare atura i roa, kua aravei aia i te aronga Pharisea, e kua akakite atura aia i tona ra akaora anga. Kare ua ake rai ratou i mata rekareka mai, kua tamaki atura ratou iaia no tona apai anga i tona roi i te rā Sabati. Kua karanga atura taua tangata kia ratou.IA 73.6

  “ Na tei akaora mai iaku, i tuatua mai kiaku e, ka rave i toou roi, ka aere.” 1 Ioa. 5:1-11.IA 73.7

  Kua kore akera to ratou riri kiaia, kua riri akera ratou Kiaia, ki tei karanga maira kia rave e kia apai i tona roi i taua rā Sabati ra.IA 73.8

  I Ierusalema, koia oki te ngai i noo ei a Iesu i taua tuatau, ko te kainga ïa o te au rabi kikite anake ra. Ko te ngai teia i ta ratou apiianga i te tangata ki te au akonoanga tarevake ua no te akatapu i te Sabati. E manganui oki te tangata e tere mai ana ki te iero i te au rā Sabati, e kia tae maira ki reira, ka apiiia e taua au rabi nei, e rato ua akera ta ratou au mea i apii ki te au ngai ravarai. Kua anoano akera a Iesu i te apii i te tuatua-mou tikai, ma te akatika i to ratou tarevake. No reira oki Aia i akaora’ï i taua tangata nei i te rā Sabati, e i karanga atu ei kia apai aia i tona roi, e aere. Kua kite Aia e ka kite te au rabi i teia nei angaanga Nana, e ka riro ïa ei tuatau tau Nona kia apii atu ia ratou ki tei tika tikai.IA 73.9

  Koia atura. Kua apai maira te Ngati luda Iaia ki mua i te Sunederi, ko te uipaanga nunui oki ïa a te Ngati luda, kia akavaia Aia no te aati i te rā Sabati.IA 74.1

  Kua karanga aturā Iesu kia ratou e kua rave Aia I tei tika i te ture o te Sabati. E kua au meitaki katoa ki te Atua. “Te angaanga ua te anoano ma te angaanga a nei rai toku Metua, ka angaanga katoa oki au.” 1Ioa. 5 :17. Te rave ua nei rai te Atua i te angaanga i roto i Tana oronga anga i te ora ki te au mea katoa ra. E kia akamutuia ainei Tana angaanga i te rā Sabati?IA 74.2

  Ka akapeea, ka karanga atu ainei te Atua ki te rā e kia noo ua ana i te rā Sabati ? Ka akakore atu ainei Aia i te marama o te rā, auraka kia kakā mai ki runga i te au mea i tupu i runga’o i te enua, ko te tupu aea? Ka akakore ainei Aia i te au kauvai i te ta’e anga ma te taoi meitaki ki te au ngai i ta’e atu ei ïa, me ka akakore ainei Aia i te ngaru o te moana, auraka kia pi e auraka katoa kia maro ? Ka akamutu ainei Aia i te tupu a te sitona ma te au kai ravarai, ma te akakore i te au pu rakau ma te au tiare, auraka kia pua e kia ua mai i te rā Sabati ?IA 75.1

  Me koia ïa, ka ngere te tangata i te au meitaki o te enua, e te au mea meitaki katoa oki e ora’i aia. Ka rave tika rai te au mea i angaia e te Atua i ta ratou angaanga, me kore ïa ka mate te tangata. E angaanga katoa oki ta te tangata tei tau kia rave i te rā Sabati. Te au mea ravarai o te oraanga nei kia akono ia, e kia aruaruia tei maki ra, ma te aronga putaua kia atoroia ma te oronga atu i te au mea na ratou, kareka mei te kai ra. Kare rava te Atua i anoano mai e kia tu te tangata i te mamae, mei te okotai ua ake ra ora, mei te mea e ka rauka i te akamaruia i te rā Sabati e i te au rā ua nei.IA 75.2

  Kare ua e mutu ana te angaanga i runga i te Rangi, e auraka katoa rai tatou kia akamutu i te rave i te meitaki. Ko ta tatou uaorai angaanga, ko ta te ture ïa i karanga mai e auraka kia raveia. Ko te angaanga kimi moni te akamutu; auraka rava e angaanga no te peu mataora o teia nei ao e te au mea e riro ei akapuapinga ia tatou uaorai, kia raveia i taua rā. Kare ra te Sabati i karangaia mai e kia ope puapinga kore ua ma te kore e au angaanga tau e raveia. Kareka, mei te moe ua ra. Mei te Atua rai i akamutu i Tana angaanga i te anga i teianei ao, ma te akaāngaroi i te Sabati, kia pera katoa tatou i te akaāngaroi. Te karanga mai nei Aia, kia aka- rukeia atu ana te au angaanga o te au rā ua nei, e kia ope te au ora o te Sabati ki te akaāngaroi anga tikai, koia oki ki te akamori i te Atua, e ki te rave i te au angaanga aroa.IA 75.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents