Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 19—TE AEREANGA KIA MU IA ANA, MA KAIAPHA, E TE SUNEDERI.

  KUA aru atura taua urupu tangata ra ia Iesu ma te maeva aere e te aviri atu Iaia. Te aere ra Aia ma te mamae, i te mea kua tapeka piriia ‘Ona rima, e te akapiri vaitata maira te au vaeau ki Tona pae.IA 120.1

  Tera te ngai mua i aratakiia atu ei Aia, ko te are o Ana, ko ïa oki te taunga maata i mua ana, kua riro maira i te reira tuatau tona taoonga ki tana unaonga, koia oki a Kaiapha. Tera te patianga a taua Ana takinga kino ra, e ko ïa ana te kite mua ia Iesu i Nazareta i te riro tapeka anga. Kua manako akera aia. e ei iaia e rauka mai ei tetai tuatua mei te vaa o Iesu ei pange pakari no te akaapaanga atu Iaia ra.IA 120.2

  Ko te manako ïa i roto i tona ngakau i ui atu ei aia kia Iesu i Tana au pipi ma Tana akonoanga i apii ki te tangata. E kua karanga aturā Iesu i tana ui mai:—IA 120.3

  “ I tuatua akakite ua au ki to te ao nei; i roto ua rai au i te sunago ra, e i roto i te iero ra, i te apiianga, i te ngai e akaputu ei te Ngati Iuda; kare rava au i tuatua ki te ngai ngaro.”IA 120.4

  E kua anga atura Aia ki tei ui maira Kiaia, “ Eaa koe i ui mai ei Kiaku ? ka ui atu i te aronga i akaronga mai i Taku i karanga atu kia ratou ra : i na, kua kite ratou i Taku i tuatua ra.” 1Ioa. 18 : 20, 21.IA 120.5

  Kia tae akera ki te au uipaanga i apii ei a Iesu, kua akaunga atura teianei au kau taunga i tetai aronga tangata ei akarongo i ta Iesu i apii e ei akakite mai kia ratou te au mea i raveia e Ia. E na teia aronga akara pikikaa nei e akakite mai ana kia ratou te au mea ravarai i rave a Iesu. Kua kimi akera oki taua aronga akara pikikaa ra, e kia rauka i reira tetai mea ngai e tarevake ei a Iesu e kia riro ei te reira ei akaapaanga na ratou Iaia. Kua karanga aturā Iesu kia ratou, “ Ka ui atu i te aronga i akarongo mai i Taku i karanga atu kia ratou.” Aere ki te aronga i akatakaia e kotou ei akara pikikaa. Kua rongo ratou i Taku i tuatua. Na ratou e akakite atu kia kotou I Taku i apii.IA 120.6

  Riro atura te tuatua a te Mesia ei tuatua akatano tikai ma te kimi aa aere i to ratou tu, i to te taunga rongo anga mai, kua kite aia e te kite ua rā Iesu i tona ngakau.IA 121.1

  Te tu vaitata mai ra tetai tavini o Ana kia Iesu, e kua manako akera aia e kare a Iesu i tuatua i tei tau ki tona pu, kua moto mai ra aia i te mata o te Mesia, e kua na ko mai ra:—IA 121.2

  “ E akapera koe i te tuatua ki te taunga maata ?”IA 121.3

  Kua karanga aturā Iesu, ma te reo maru :—IA 121.4

  “ Te apa ra Taku i tuatua ake nei, kaaka kite mai ana I te apa: e tuatua-tika ra eaa ua ake koe i moto mai ei Iaku ?” 1Ioa. 18 : 22, 23.IA 121.5

  Ka rauka ua ïa Iesu i te pati kia tukuia mai te au angela mano tini ei tauturu mai Iaia. Kare ra i tika Iaia, I te mea, ko Tona ïa aereanga ki teianei ao, ko te akakoromaki i roto i Tona kopapa tangata i te au takinga kino a te tangata e tuku ki runga Iaia.IA 121.6

  Mei te are o Ana, kua aratakiia atura te Mesia ki te are o Kaiapha. Te apaiia nei Aia ki mua i te Sunederi e na te Sunederi Aia e akava, te aere ra te au tiki i te au mema o taua uipaanga, kua ui akaou a Ana raua ko Kaiapha i tetai au tuatua kia Iesu, kare rai e tu tuatua akaapa i topa ei akaapa anga atu na ratou Iaia.IA 121.7

  Kia putuputu maira te au mema o te Sunederi, kua aere a Kaiapha ki tona nooanga, i te mea ko ïa te pu i taua uipaanga ra. Tei tetai pae ma tetai pae te au akavanui; ki mua ia ratou, ko te au vaeau Roma ïa te tiaki ra ia Iesu; e i muri atu ia ratou, ko te tangata tini I te akaapa i te Mesia.IA 121.8

  Kua karanga mairā Kaiapha kia Iesu kia rave i tetai akairo ki mua ia ratou. Kare rava rā Iesu i tuatua ua atu e mei te mea katoa ra Aia e kare i rongo i tana i karanga mai ra Kiaia kia rave. Naringa Aia i akara ua atu, mei Tana i akara i te au tangata okooko i roto i te iero ra, kare rava e tangata e mou mai, ka ati tika rai ratou mei mua Iaia.IA 122.1

  Te vai ra te Ngati Iuda i taua tuatau ra e ko Roma te tutara ki runga’o ia ratou, e kare rava e tika kia tukuia e ratou te utunga mate ki runga i te tangata. Tera ua te ka rauka i te uipaanga Sunederi, ko te kimi ua i te apa 0 tei akaapaia ra, e na te au o Roma e akatika ta ratou kimianga i roto i te akavaanga.IA 122.2

  Ei akatae i ta ratou akakoroanga e kia akavaia e kia akaapaia mai ei a Iesu e te Kavana Roma, kia rauka tika rai ia ratou tetai akaapaanga tau ei reira e tukuia mai ei te utunga mate ki runga Iaia ko taua akaapaanga kia tau i to Roma. Ka rauka ngoi ua ia ratou tetai au kite i rongo i Tana tuatua akatarevake atu i te au akonoanga taito a te Ngati Iuda e ta ratou au apiianga. Ka rauka ua ia ratou te au kite no Tana karanga anga i te au kau taunga ma te aronga tata-tuatua e e au tangata pikikaa e te aronga ta tangata. Kare ra te reira au mea e akarongoia mai e te Kavana Roma, i te mea, e mea viivii e te tau kore na ratou te au akonoanga a te au Pharisea.IA 122.3

  E manganui te au akaapa anga i apai mai no te Mesia, no te au kore e te tau maro’ tetai i te au kite, kare atura e akaapa anga i tau kia tukuia, e kare katoa i tau ki te ture a te Roma kia āriki mai. Kua umuumu mai ra ratou kia topa mai rai tetai tuatua Nana ei akaapa anga na ratou, ma te vai ua rai Aia mei te tangata kare i kite i ta ratou ra tuatua. Ko taua muteki ua o te Mesia ra, kua akakite mamao ia mai e te peroveta ra e Isaia:—IA 122.4

  “ Kua takinga-kino ia oki Aia, e kua tinai-mate ia Aia, kare ra Tona vaa i ki atu: i aratakiia Aia mei te punua mamoe ki te tainga, e mei te mamoe e muteki ki mua i te aroaro o tei pakoti i tona uru ra, kare katoa oki Tona vaa i tuatua mai.” 1Isa. 53 : 7.IA 123.1

  Kua mataku akera te au kau taunga ko te kore rava a ratou akaapaanga atu Iaia me apai ki mua ia Pilato. Kua karanga akera to ratou manako, okotai mai timataanga toe, ka akaruke atu ei. Kua tāki akera te taunga maata i tona rima ki runga, e kua tou akera ki runga i te rangi, e kua karanga atura kia Iesu, mei te mea taputou ra:—IA 123.2

  “ Te akataputouia nei Koe e au i te Atua ora ra e, e akakite mai Koe kia matou nei, ko Koe aina te Mesia, te Tamaiti a te Atua?” 2Mata. 26 : 63.IA 123.3

  Kare rava te Mesia i uuna i Tona pirianga ki te Metua. Kua tau Iaia kia muteki ua, me aere maira te takingakino Iaia uaorai ma te rave kino Iaia ra, kia tae akera ki Tana angaanga e ki te tuatua me e Tamaiti tikai Aia na te Atua, kua tuatua marama ua mai Aia ma te akataka tikai.IA 123.4

  Kua akarongo te au taringa ravarai, e kua akara te mata o te katoatoa Kiaia, ki Tana ka tuatua mai, e kua karanga maira Aia :—IA 123.5

  “ Koia taau i tuatua mai na.”IA 123.6

  Ko te akonoango ïa i te reira tuatau i te akatika tuatua mai. “ E ” e kore, “ Koia taau i tuatua mai na.” Ko te akatika tuatua pakari rava atu te reira. Kakā mai ra te marama tu ke mei te rangi mai ki runga i te mata o te Mesia, e te karanga atura Aia:—IA 123.7

  “ E e akakite atu oki au kia kotou, Ka kite kotou a muri ake i te Tamaiti a te tangata i te nooanga i te rima katau o Tei mana ra, e te aereanga mai na roto i te tiao rangi.” 3Mata. 26 : 64.IA 123.8

  I roto i te reira tuatua na te Mesia, kua akataka atura Aia kia ratou, e ko teianei ra tu i raveia i taua rā ra, ka uri ke ia. Kua akakite mamao atura Aia kia ratou I te tuatau e aere mai ei Aia, e ko Ïa te akavanui teitei o te rangi e to te enua katoa. Ka noo Aia ki runga i te terono o Tona ra Metua, e kare e kimianga ke atu mei Tana ra tukuanga tika.IA 123.9

  Kua akataka maira Aia ki mua i to ratou mata i te rā, ka kore teianei ra urupu tangata takinga kinoma te rave kino Iaia, e ka aere mai Aia na runga mai I te tiao rangi e te mana maata e te kakā maata. I tei reira rā Aia e takako iai e te mano tini ua anga o te au angela. E i te reira rā aia e tuku ei i te tika ki runga i Tona ra au enemi, e ko teianei katoa ra aronga akaapa Iaia te ka piri ki taua aronga ra.IA 124.1

  I to Iesu akakite anga mai e ko Ïa tikai te Tamaiti a te Atua, te Akavanui katoa o teianei ao, kua aae iora taua taunga maata ra i tona kakau, mei te mea ra ïa e akakite anga Nana i tona akaviivii i Tana tuatua. Kua tāki akera aia i ona puke rima ki runga ma te tou ki runga i te rangi, e kua na ko mai ra:—IA 124.2

  “ Kua akakino Atua Aia ; eaa ua atu rai to tatou kite ? I na kua kite ua kotou i Tana akakino Atua. Eaa to kotou manako ? Kua na ko mai ra ratou, ” E tau Iaia te mate.” 1Mata. 26 : 65, 66.IA 125.1

  E mea tika kore i te ture a te Ngati Iuda kia akavaia te tangata i te po. Kua oti atu ana ra te tika i tukuia ki runga ia Iesu, kua tau ra kia rave te akavaanga i te ao ei akatae i ta te ture.IA 125.2

  Aratakiia aturā Iesu ki tetai pia ra, e i te taeanga ki reira i takinga-kino iai e i aviri ei te au vaeau ma te tangata Iaia.IA 125.3

  Kia ao akera, apaina akaou ia atura Aia ki mua i te au akava, e kua tuku ia mai ra te tukuanga utunga openga ki runga Iaia e te Ngati Iuda.IA 125.4

  Mei te mea ra e kua ō te ririnui o Satani ki roto i te au tangata. Mei te mea ra ta ratou aoaoa, e na te puaka taae. Kua rere atura ratou ki runga ia Iesu, ma te kara-nga, Kua ara Aia, e tau Iaia te mate! e naringa kare te au vaeau Roma, kua putoto ua rotou i te tā Iaia. Kua kake ra te mana Roma, e i roto i te apai apinga tamaki i maru ake ei te ririnui o teia nei aronga tangata akakai-tamaki.IA 125.5

  Mei te au kau taunga, e te au tutara, ma te katoatoa anga o te tangata, kua uipa anake ratou ki te rave kino i te Mesia. Kua titiri akera ratou i tetai kakau piro ki runga i Tona mimiti; e kua moto atura e kua papaki atura i Tona paparinga, ma te karanga atu :—IA 125.6

  “ E akakite mai na, e te Mesia e, i tei papaki ia koe na ? “ 2 Mata. 26 : 6.IA 125.7

  E i te raveanga mai i taua kakau ra mei runga mai i Tona mimiti, kua tutua maira tetai i taua aronga ra i te mata o te Mesia ki te uavare.IA 125.8

  Kua tata akera te au angela a te Atua i te au akaraanga kino ravarai ma te au tuatua kino, ma te au mea i raveia i te takingakino atu i to ratou Rangatira akapere pere. Te vai ra te rā, e kite ei teia aronga ara nei i akavaavaa ra ma te tutua i te mata maru o te Mesia ki te uavare, ka akara ratou ki taua. mata i takinga kinoia ra e ratou, i roto i Tona kaka, e ka maata rava atu Tona ra kakā i te kakā o te rā. -IA 125.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents