Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 21—TE AEREANGA KI MUA IA PILATO.

  IA oti akerā Iesu i te akavaia e te au akavanui 0 te Sunederi, aratakiia atura Aia ki mua ia Pilato, ko ïa, oki te Kāvana Roma, kia akatikaia mai te utunga i tukuia e ratou ki runga ia Iesu, e kia akatae tika iai taua utunga mate ra.IA 131.1

  Kare ua e tau te au kau taunga ma te au tutara Ngati Iuda kia tomo ki roto i te are akavaanga o Pilato. No te au akonoanga taito a te enua kare rava e tika, i te tomoanga e riro ratou i te viivii, e kare rava e tika i muri mai kia kai ratou i te oroa pasa ra.IA 131.2

  I to ratou kite kore e te matapo, kare ua ratou i kite e ko Iesu te punua mamoe tikai o te oroa pasa ra, e kia mate Aia, kare ua e puapinga i taua oroa ra kia ratou.IA 131.3

  I to Pilato akara anga atu ia Iesu, kua kite aia e e tangata tiratira tu e te teitei tona tutu. Kare ua aia i kite i te rave ara ki runga i Tona mata. Kua anga aturā Pilato ki te au kau taunga e kua ui atura kia ratou, na ko atura:—IA 131.4

  “I akaapa ana kotou i teia nei tangata i te aa ? ” 1Ioa. 18 : 29.IA 131.5

  Kare ua te au tangata akaapa ia Iesu i anoano i te akataka tuatua, kare atu ra ratou i akonokono no teianei ra tuatua ui mai. Kua kite ua ratou e kare ua a ratou akaapaanga tuatua mou e apai mai, koia oki ko tei tau kia akautungaia’i e te Kavana o Roma. Kapiki atura te au kau taunga i te au kite pikikaa kia aere mai.IA 131.6

  “ Kua tapepe atura ratou Iaia, na ko atura :—IA 131.7

  “ Kua kite ake nei matou i teia nei tangata i te tarurikeanga i teia nei enua, e te akakoreanga i te tautaunga na Kaisara, i te tuatua anga iaia uaorai e ko te ariki ra Aia, ko te Mesia.” 2Luka 23 : 2.IA 131.8

  E tapepeanga pikikaa ua teia, i te mea, i akatika atea ua te Mesia kia orongaia te tautaunga kia Kaisara. I te timata anga mai a te au apii ture ra, kia kiteia tetai apa Nona ki teianei ra tuatua, kua karanga atura Aia kia ratou : —IA 132.1

  “E apai. mari i ta Kaisara kia Kaisara.” 1Mata. 22:21.IA 132.2

  Kare ua Pilato i rauka i te pikikaaia e te aronga kite pikikaa ra. Kua anga atura aia ki te Mesia ra e kua ui atura :—IA 132.3

  “Ko te ariki ainei koe no te Ngati Iuda?”IA 132.4

  Kua karanga atura Iesu kiaia, “ Koia tika taau i tuatua mai na.” 2Mata. 27 : 11.IA 132.5

  I to ratou akarongo anga atu i teianei ra tuatua na Iesu, kua kapiki maira a Kaiapha ma te tangata i aru mai iaia, kia Pilato kia akarongo ana i te ara i akaapa atu ei ratou i te Mesia. Kua vaavaa nunui maira ratou, ma te karanga mai kia tukuia Aia ki te utunga mate.IA 132.6

  No te kore ua i ta Iesu tuatua atu ki teia nei aronga akaapa mai Iaia, kua karanga atura a Pilato Kiaia:—IA 133.1

  “ Kare koe e tuatua atu ? i na oki te au mea e manganui ta ratou i tapepe ia Koe nei.”IA 133.2

  “ Kare rava atura Iesu i tuatua atu.” 1Mare. 15 : 4, 5.IA 133.3

  Taitaia iora a Pilato. Kare ua ana apa i kite kia Iesu, e kare ua ‘ona akarongo anga atu ki te aronga akaapa Iaia. Ko te tu maru mate noo marie o te Mesia, kare ua i au ki teia riri ma teia vaavaa nunui no teia aronga akaapa Iaia. Kua riro te reira ei kite no Pilato, e kua papa ua i roto i tona ngakau e kare ua e ara a te Mesia.IA 133.4

  Kua manako akera aia e ka rauka iaia te tika mei ia Iesu tika’oo ei, kua rave atura aia Iaia ko Ïa anake ua, e kua ui atura:—IA 133.5

  “ Ko te ariki ainei Koe no te Ngati Iuda?”IA 133.6

  I teia nei ra uianga mai, kare ua a Iesu i pau tika atu i ta Pilato uianga mai, e kua ui atura Aia:—IA 133.7

  “ Naau uaorai aina tenana tuatua, e na tetai ke ainei koe i akapera mai Iaku ? ” 2Ioa. 19 : 34.IA 133.8

  Te pati ua ra te Vaerua o te Atua kia Pilato. I tukuia atu te tuatua ui a Iesu kia Pilato, ei kimianga na Pilato i tona uaorai ngakau. Kua kite a Pilato i te aiteanga i te tuatua a Iesu. Kua kite iora aia i te tu tikai i tona ra ngakau, e kua kite papu akera aia i tona akava ngakau. Kua kake ra te nengonengo i roto iaia, e kua karanga atura:—IA 133.9

  “E Ngati Iuda ainei au ? Na Toou uaorai enua, e na te kau taunga nunui ra, i tuku mai Koe kiaku nei: i aa ana Koe ? ”IA 133.10

  Topa atura mei te rima o Pilato te tukuanga ora tau i orongaia mai kiaia. Kare ra a Iesu i anoano kia manako a Pilato e i aere mai Aia ei ariki ki teianei ao, e kua karanga atura Aia kiaia:—IA 133.11

  “ Kare to teianei taku basileia: naringa no teianei ao taku basileia, kua akamaroiroiia toku au tavini, kia kore Au e tukuia ki te Ngati Iuda ; kare ra Toku basileia i to ko nei.”IA 134.1

  Kua karanga atura Pilato, ” Ko te ariki mari koe?IA 134.2

  “ Kua tuatua mairā Iesu, te tuatua mai na koe e ariki au. I anau mai ei Au nei, i aere mai ei Au ki te ao nei, e akakite i te tuatua-mou. No te tuatua-mou aia ra, ka akarongo mai ïa i Toku reo.”IA 134.3

  E anoano maata oki to Pilato kia kite aia i te tuatuamou. Ko te manako i te tuatua-mou i roto i te evangelia, kua tua keke ia, mei te tu rai i teia tuatau nei, i te rairai akonoanga. Kua pekapeka ua akera tona ngakau i te kairo pu ua. Kua akarongo atura aia ki te tuatua mai a Iesu e kua inangaro maata akera tona ngakau kia kite tika aia, e eaa ra te tuatua-mou, e ka peea ra e rauka mai ei iaia. Kua ui atura aia kia Iesu.IA 134.4

  “ Eaa te tuatua-mou ? ”IA 134.5

  Kare ra a Pilato i tapapa mai ki Tana ka tuatua atu. Te maata ua maira te karavau ma te vaavaa nunui i vao i te are akavaanga ra. Te umuumu ua mai ra te au kau taunga e kia vave ua te tika i te tukuia, oki atura a Pilato akamaara i te tumu i apaiia mai ei a Iesu ki mua iaia. Aere atura aia ki vao e mua i te tangata te karanga atura aia:IA 134.6

  “ Kare ua o taua tangata ra kino i kitea e au.” 1Ioa. 18 : 33-38.IA 134.7

  Ko teia au tuatua nei mei te vaa mai ra o te akavanui etene, kua riro ei taakama i te ravenga pikikaa ma te tuatua pikikaa a te au tutara o Iseraela, i akaapa nei i te Mesia.IA 134.8

  I te akarongo anga mai i te au tutara ma te au kau taunga i teianei au tuatua mei ia Pilato, ko te maata rava anga ïa i to ratou riri ma te makitakita. I te mea, kua roa ake nei to ratou akakoroanga i te mate kia raveia kia Iesu. I to ratou kiteanga mai e ka matara paa a Iesu, kua anoano rava atura ratou i te putoto Iaia ma te vetevete.IA 134.9

  Kua ngaro rava atura to ratou manako ma to ratou tu noo ua, e kua tao mai ra ratou, mei te au demoni tikai ra te tu, e kare i te tangata. Kua tuatua akakino mai ra ratou ia Pilato, e kua karanga maira e ka akakiteia e ratou aia ki te Au o Roma, kia akavaia aia. Kua karanga mai ratou ia Pilato e kare ua aia i te akatika i te akautunga ia Iesu, i kite tika nei ra ratou i Tana akateiteianga Iaia ki runga’o ia Kaisara. I reira ratou i karanga mai ei:—IA 135.1

  “Te taoriori nei Aia i te tangata i te tuatua Tana e apii i Iudea katoa, mei Galilea mai, e tae rava mai nei i teianei ngai.” 1Luka 23 : 5.IA 135.2

  Kare rava a Pilato i manako ua atu i te akautunga ia Iesu i taua tuatau. I te mea, kua kite tikai aia i to Iesu ara kore. I tona rongoanga ra e no Galilea a Iesu, kua tupu rava akera tona manako e ka akaunga aia Iaia kia Heroda, ko ïa oki te tutara o te reira ngai, e te noo ra aia i taua tuatau ki Ierusalema. I rave ei a Pilato i teia nei arataa, kua manako aia, e kia pera aia i te titiri i te teiaa anga i teia nei ra angaanga mei runga iaia ki runga ia Heroda.IA 135.3

  Kua paruparu rava a Iesu i te pongi ma te kore e moe i tae mai ki Tona mata. Te mamae katoa ra Aia i te takingakino i tukuia mai ki runga Iaia. Kare ra a Pilato i manako i te reira, tuku atura Aia Iaia ki te au vaeau, e kua kika aere ia atura Aia, ma te aoaoa e te tuatua kino a te tangata tini aroa kore i tapapa ua mai ra i vao.IA 135.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents