Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 30—“KO IESU NEI RAI.”

  KUA oti ta te Mesia angaanga ki runga i teianei ra ao. E kua tae akera ki te tuatau e oki ei Aia ki Tona kainga i runga i te rangi. Kua upokotu Aia, e te aere nei Aia ka rave i Tona ngai i te pae i Tona Metua ra i runga i te terono marama e te kakā.IA 178.1

  Kua akono akera te Mesia, e ko te maunga i Oliveta te ngai no Tona ra kakeanga atu ki te rangi. Kua aru atura te au pipi okotai ngauru ma tai ra Iaia, e kua aere atura ratou ki runga i te maunga. Kare rava ra te au pipi i kite e ko to ratou tuatua anga openga teia ma to ratou Pu. Ma te aere ratou ma te akakite aere atura te Mesia kia ratou i Tana ra au ikuikuanga. E i mua’oo i Tona akarukeanga ia ratou, kua akakite maira Aia i te tuatua akapumaana, tei riro nei ei pumaana anga no te katoatoa i aru i te ruatapuae o te Mesia :—IA 178.2

  “I e ina, tei vaitata ua ra Au ia Kotou, e tae ua atu: ki te openga o teianei ao.” 1Mata. 28 : 20.IA 178.3

  Kua aere atura ratou na runga i taua maunga ra, evaitata atu ei ki Betania. Te tu ra ratou ki reira, e kua akapini akera Tana au pipi Iaia. Ma te akara Aia ki teianei ra aronga pipi, kakā akera te marama mei Tona. mata, i Tona akaraanga atu ia ratou i roto i te aroa maata. E au tuatua maru e te aroa ua ta ratou i rongo openga ki te vaa o te Mesia.IA 178.4

  Te akatika ra Aia i ‘Ona rima i te akameitaki ia ratou I riro atu ei Aia i te apaiia ki runga i te rangi. Ma te riro marie atura Aia ki runga i te aereanga, ma te akara teianei ra aronga pipi i roto i to ratou ra poitirere ma te umere maata, e aru aere atura to ratou mata i te akara i to ratou Pu i te riroanga atu ma te akaruke mai ia ratou. Kua raveia maira Aia e tetai tiao kakā e ngaro atura Aia mei to ratou mata. E i taua ngaroanga ra i oki mai ei te reo o te au angela i roto i te reo imene, e rongo atura ratou i te imene manea ma te akapaapaa a te pupu imene o te rangi ra.IA 178.5

  Te varenga ua rai teia aronga pipi i te akara atu ki runga, i rongo ei ratou i te reo mei te kitara tangi reka ra, Kua anga atura ratou, e kite atura ratou i e toko rua puke angela mei te tangata ra te tu, te tuatua maira kia ratou, na ko maira:—IA 180.1

  “ E te au tangata Galilea nei, eaa kotou i tu ua’i, e i akara tamou ei ki runga i te rangi ra ? Ko taua Iesu nei rai tei raveia ake nei i roto ia kotou ki runga i te rangi, ka oki mai Ïa mei te reira katoa, mei ta kotou i kite atu Iaia i te aereanga atu ki runga i te rangi ra.” 1Anga. 1 : 11.IA 180.2

  No roto teianei ra puke angela i te urupu angela i aere maira ki te tiki i te Mesia, ma te kave Iaia ki Tona kainga i runga i te rangi. No te aroa ma te tangi ki teia aronga i akarukeia iora ki muri, kua noo maira raua ki te akapumaana mai e ki te akakite’oo e kare teianei ra takakeanga e vai ua atu rai.IA 180.3

  Kua akakite maira oki te Mesia e ka oki akaou mai rai Aia, i te na ko anga mai e:—IA 180.4

  “ Auraka e taitaia to kotou ngakau: ka akarongo i te Atua, ka akarongo katoa mai Iaku. Manganui te nooanga tikai i te are o Taku Metua ra: naringa kare ra, kua karanga atu Au kia kotou. Te aere nei Au e akamanea i tetai ngai no kotou. E kua oti anake i te akamaneaia e Au ra, ka oki mai Au, e arataki ia kotou ki Oku ra; ei reira katoa kotou, i te ngai e noo ia e Au ra.” 2Ioa. 14 : 1-3.IA 180.5

  Kua akakite akera teia nga angela ki te au pipi, e ka oki mai rai a Iesu “mei ta kotou i. kite atu Iaia i te aereanga atu ki runga i te rangi ra.” Kua aere atura Aia ma Tona ra kopapa, e kua kite atura ratou Iaia i te kakeanga. atu ma te akaruke mai ia ratou e Tona vaî angaia mai ki te tiao. Ka oki mai Aia na runga i te tiao, e ka “akara te au mata katoa Iaia.”1Apo. 1 : 7.IA 180.6

  Te akakite maira a Enoka, “ I na te aere maira te Atu ma te ngauru katoa o te tausini o Tana oronga tapu ra, e akautunga mai i te tangata katoa.” 2Iuda 14,15.IA 181.1

  Kua akakite mamao maira te peroveta a Isaia i ta te aronga tuatua-tika ra ka karanga me kite atu Iaia i Tona okianga mai, “ I na, ko to tatou Atua teia; kua tapapa tatou Kiaia, e ka akaora Aia ia tatou.” 3Isa. 25 : 9.IA 181.2

  E te karanga maira te aposetole a Paula, i taua oki-anga mai no te Mesia ra :—-IA 181.3

  “ Ko te Atu uaorai oki te ka eke mai mei te rangi mai ma te maeva, ma te reo o te angela maata, e ma te pu a te Atua, e te aronga i mate i roto i te Mesia ra, te ka tu mai ana ïa ki runga :IA 181.4

  “ E muri ake ko tatou ko te aronga ora e toe ra, e rave katoaia mai e ratou katoa i reira, ka apaiia’i ki runga ki roto i te tiao, kia aravei atu i te Atu ki roto i te reva nei, ka noo mou atu ei tatou i vaitata uao i te Atu e tuatau au atu.” 41 Tesa. 4 : 16, 17.IA 181.5

  Ko te tu ïa i te okianga mai i to tatou Akaora ki teianei ao, ma te rave atu i te aronga i piri mou Kiaia, ma te akarongo KiaiaIA 181.6

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents