Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 9—TE AKAMATAANGA I TANA ANGA-ANGA OROMETUA.

  Tmuri mai i te timataangaia o Iesu, oki maira Aia ki te pae i te kauvai i Ioridana, ki te ngai te ako ra a Ioane Bapetizo. I taua tuatau ra, te reira tetai au karere i akaunga ia mai e te au tutara mei Ierusalema mai, te ui ra kia Ioane e noea mai tona mana kia ako e kia bapetizo i te tangata. Kua ui ratou e ko te Mesia ainei aia, e me ko Elia ainei, e kore, me ko te “ peroveta ra ” koia old ko Mose. Tera ua tana pau atu i teia au tuatua ui mai na ratou, “ Kare au.” Kua ui mai ra ratou :—IA 50.1

  Koai koe? ei tuatua anga na matou ki te aronga i tono mai ia matou: “ eaa ua taau tuatua ia koe uaorai?”IA 50.2

  Kua na ko atura aia, Ko te reo au no tetai e kapiki aere ki te medebara ra e, ka akatika ua i te mataara no te Atu, ko tei karangaia mai e Isaia peroveta ra.” 1Ioa. 1: 22,23.IA 50.3

  I te tuatau i muatanga ana, kia tere te ui ariki mei tetai pae i te enua ki tetai pae i te enua, ka akaungaia te tangata na mua i tona kariota ei vaere e ei akaatea i te purumu. Tera ta ratou ka rave, ko te tipu tumu rakau mamaata, ma te titiri i te toka mamaata ki te pae ma te akaki i te au vaarua, kia meitaki ei te purumu no te ariki kia aere. Koia atura kia tae ki to Iesu aereanga, ko Ïa oki te Ariki o te Rangi, ko Ioane Bapetizo tei akaungaia ei akateatea mamao i te purumu, na roto i te akakite ki te tangata, ma te kapiki ia ratou kia tataraara i ta ratou au ara i rave.IA 50.4

  Te pau atura a Ioane i te aronga karere mei Ierusalema mai ra i kite atu ei aia ia Iesu i te tu anga mai i runga i te nia kauvai. Marama akera tona mata, e kua akatika akera aia i tona rima, ma te karanga:—IA 50.5

  “Te tu ua nei tetai i rotopu ia kotou, kare kotou i kite iaia; Koia teia, i miringao aia iaku i te aereanga mai, kua riro aia i mua iaku; kare ia au e tau kia tatara i te itiki i tona tamaka.” 1Ioa. 1 : 26, 27.IA 51.1

  Kua kimi iora te tangata. Tei ropu ia ratou nei te Mesia! Kua kimi atura ratou Iaia koia tei akakiteia mai nei e Ioane. Kua ngaro ke atu ra a Iesu ki roto i te maataanga o te tangata, e kare atu ra i kitea e ratou.IA 51.2

  E ao akera, kite atura Ioane ia Iesu i te aereanga mai kiaia ra, e kua na ko ake ra:—IA 51.3

  “ Ka akara ana i te Punua-mamoe a te Atua, ko tei apai ke atu i te ara a to te ao! ”IA 51.4

  Kua tuatua akera a Ioane i te akairo i kiteia e ïa i to Iesu bapetizoanga. “ Kite atura oki au, e akakite atura oki au e, ko te Tamaiti teia na te Atua.” 2Ioa. 1 : 29, 34.IA 51.5

  Poitirere akera tei akarongo maira ki tana tuatua e kua umere iora ma te akara kia Iesu. Kua ui aere akera ratou kia ratou uaorai, “ Ko te Mesia ainei teia?”IA 51.6

  Kua kite ratou ki Tona tu e kare Aia i te tangata apinga e kare katoa Aia i te tu o te tangata rangatira maata. E kakau mea ua nei rai Tona mei ta te aronga putaua ra i kakau. Kia akara ratou ki Tona mata, kite atura ratou i tetai mea tu ke ki reira e kua anoano maira to ratou au ngakau. Kua kite ratou ki taua mata i te tu rangatira e te mana teitei. E kua kite ratou i te tu tangi maata ki Tona mata e te aroa maata katoa oki.IA 51.7

  Ko teia au karere nei ra mei Ierusalema mai, kare ua ratou i mareka ua atu ki teia tangata nei, koia oki to tatou Akaora. Kare ua a Ioane i akakite mai i te tuatua i anoanoia e to ratou ngakau i te akarongo. Te manako ra ratou e ka aere mai Aia mei te toa tamaki ra te tu Kua kite ratou e kare ïa i te aereanga o Iesu, e i roto to ratou anoano tae kore, uri ke atura ratou mei Iaia.IA 51.8

  E ao akera, kua kite akaou atura a Ioane ia Iesu, e kua karanga akera aia, “ Ka akara na i te Punua-mamoe a te Atua! ” Te tu vaitata mai ra tokorua puke pipi a Ioane ra, e aru atura raua ia Iesu. Kua akarongo akera raua ki Tana au tuatua ako mai, e kua piri atu ra raua ei pipi Nana. Tera te ingoa i tetai ko Anederea e ko Ioane tetai. Kare atura i roa te apai maira a Anederea i tona tuakana ia Simona, koia ta Iesu i topa i muri mai e ko Petero. Kia tae akera ki tera mai rā, i to ratou aereanga ki Galilea, kua kapiki atura a Iesu i tetai pipi, koia oki a Pnilipa. I to Philipa kiteanga i te Mesia, kua taoi katoa maira aia i tona taeake ia Natanaela.IA 52.1

  Ko te tu teia i te akamata anga i te angaanga maata a Iesu ki teianei ao. Kua kapiki taki tai aere atura Aia i Tana au pipi, e kua taoi aere maira tetai i tona taeake e tetai i tona tuakana. Ko te angaanga teia e tau na te au pipi ravarai a te Mesia kia rave. I to tatou kiteanga i te Mesia, e akakite atu tatou ki tetai i to tatou nei oa meitaki i kiteia ra. Ka rauka teia nei angaanga i te katoatoa, i tei maata e i te tamariki katoa.IA 52.2

  Kia tae akera ki Kana i Galilea, kua aere atura a Iesu ma Tona au pipi ki tetai akaipoipoanga. E ei mataora no teia nei uipaanga tangata, kua rave Aia i te akairo mua no Tona mana maata ki reira.IA 52.3

  Ko te akonoanga oki ïa i te reira enua i taua tuatau, e inu i te wina ki taua tu umukai ra. E mei te mea e kare e wina i te reira umukai akaipoipo e riro ïa ei akairo karapii, e ka riro ei mea akama. Kare i tae ki te openga i te umukai, te pou vave ua ra te wina. Kua akakite ia atu ra kia Iesu i tei tupu, e kua karanga atu ra aia ki te au au tavini e kia akaki e ono ariki vai toka ki te vai. “ Kua karanga ake ra aia kia ratou, Ka akata’e ana, apai atu ei ki te tutara o te oroa nei.” 1Ioa. 2 : 8.IA 52.4

  Kore atura te vai, e kia riringi maira, kua riro taua vai ei wina. Ko te wina meitaki rava atu teia i ta ratou i inu i mua’oo, e kua tu katoatoa te tangata.IA 52.5

  Kia oti taua akairo ra i Tona mana, aere ke aturā Iesu i Tona aerenga. E kia ngaro ke atura Aia, i kite ei te tangata i Tana angaanga i rave.IA 53.1

  Ko taua aroa nei a Iesu ki taua umukai akaipoipo ra e akairo to te reira. Tera te aiteanga i te vai, ko te bapetizo anga ïa, e ko te wina ko Tona toto ïa, ka maringi nei no te ao katoa.IA 53.2

  Kare taua wina i angaia e Iesu e ko te wina akakona. Ko te reira tu wina akakona oki te tumu i tetai au kino e manganui, e kua karanga ia mai e te Atua e auraka rava te reira tu wina kia inu ia :—IA 53.3

  “ E akavaavaa tei te wina, e kanga maata tei te kava kona: kare i te tangata pakari tei vare i te reira.” “ E tau tona kakati ki to te ovi, rato atura oki tona kava mei to te vipera ra.” 1Mase. 20 : 1; 23 : 32.IA 53.4

  Ko te wina i taua umukai ra, ko te vai ua o te vine, kare i te mea akakona. Kua aite ki tei akakiteia mai e te peroveta ra e Isaia e ko tei karangaia mai e ïa “e wina ou . . . i te kaui vine ra; “ e te na ko katoa mai ra aia, “te vai ra oki te meitaki maata tei roto.” 1Isa. 65 : 8.IA 54.1

  I roto i Tona aereanga ki taua umukai ra, e riro ia ei akairo ki mua ia tatou e e mea tau te aere ki te ngai uipaanga mataora mei teia te tu. E mea inangaro maata Nana te kite i te tangata e te mataora ra. Kua aere katoa atu Aia ki to ratou au kainga, e kua tuatua atu ra Aia i te au tuatua pumaana e ngaropoina atu ra ia ratou to ratou au pekapeka e to ratou au kinokino, e tera te ka riro ei manakoanga na ratou i roto i Tona aereanga atu kia ratou ko te Atua ma Tona meitaki e Tona aroa maata.IA 54.2

  Ki Tana au ngai ravarai i aere ko Tana ïa angaanga i rave. Kia kite Aia i te ngakau tu mareka i te āriki mai i te Tuatua na te Atua, kua akataka atura Aia ki te reira i te au tuatua-mou e tae atu ei ki te ora mou.IA 54.3

  Kia tae akera ki tetai rā, te aere ra Aia na roto i te enua ra i Samaria, e kua noo akera Aia ki te pae i tetai punavai ki te akaangaroi. Tei reira aia i aere mai ei tetai vaine ki te uti vai, e kua pati atura Aia ki tetai kapu vai ka inu Aia.IA 54.4

  Kua umere taua vaine ra i te mea kua kite aia i te akaviivii maata a te Ngati Iuda i te Samaria. Kua karanga atura a Iesu ki taua vaine ra, naringa aia i pati mai i te vai kiaia. ra, ka oronga tika atu Aia i te vai ora. Kua kimi maata akera taua vaine ra i Tana tuatua. E kua karanga aturā Iesu kiaia :—IA 54.5

  “ Ko te inu i tenana vai, ka kaki akaou ïa: kareka te ka inu i te vai e orongaia atu e au nei, kare rava atura aia e kaki akaou ; ka riro ra taua vai e orongaia atu e au nana ra, ei vai puipui ua i roto iaia, e tika i te puipuianga, e tae ua atu ki te ora mutu kore ra.” 2Ioa. 4 :13, 14.IA 54.6

  Tera te aiteanga i te vai ora, ko te Vaerua Tapu ïa. Mei te tangata i aere na te ngai mamao ra i te kaki vai, kia pera katoa tatou i te. kaki anga ki te Vaerua o te Atua kia vai ki roto i to tatou au ngakau. Ko tei inu i te reira vai, kare rava ïa e kaki akaou. Na te Vaerua Tapu o te Atua e taoi mai i te aroa ki roto i to tatou au ngakau. E riro ïa ei akatae i te au mea ravarai i anoano maataia e to tatou au ngakau, e ko te au apinga ma te au mataora e te au taoonga teitei o teianei ao, kare rava e mareka anga ki roto i to tatou nei au ngakau.IA 54.7

  E ka akaki tika ia rai tatou ki te mataora maata, e ka anoano atu tatou e kia tu katoa oki tetai ke ra. Ka aite katoa i roto ia tatou nei, mei te vai puipui, ma te ta’e atu e te apai meitaki ki tei piri mai e pini ua ake.IA 55.1

  E ko te au tangata ravarai I noo mou te Vaerua o te Atua ki roto iaia, ko te ka noo mou ïa ki te basileia o te Mesia e tuatau ua atu. Ko te riroanga ki roto i te ngakau na roto i te akarongo, ko te akamata anga ïa i te ora mutu kore.IA 55.2

  Ko te reira meitaki maata kua karanga atura a Iesu ki taua vaine ra e ka oronga atu Aia nona, me pati mai aia. Ka pera rai Aia i te oronga anga mai kia tatou.IA 55.3

  Kua aati teia vaine nei i te au akauenga a Iehova, e kua akakite atura a Iesu e kua kite Aia i te ara i rave ia e ïa. Kua akakite katoa Aia e ko Ïa tona ra taeake, te tangi ua ra Aia i roto i Tona aroa maata kiaia, e me tika iaia i te akaruke ke atu i tana ra au ara, ka tika ua i te Atua i te āriki mai iaia e ei tamaine tikai Nana.IA 56.1

  Aue, te rekareka maata i tae ki te ngakau o teia vaine e, i tona kiteanga i te reira tuatua! I roto i te maata i tona rekareka, oro atura aia ki tona oire, te vaitata ua mai ra oki, te akakite aere atu ra aia ki te tangata kia aere mai e kia akara ana i te Mesia.IA 56.2

  Aere maira ratou ki taua punavai ra, e kua pati maira kia noo mai ana Aia kia ratou. E kua noo mai ra Aia e rua ra, e kua apii mai ra e e manganui tei akarongo ki Tana ra au tuatua. Kua tataraara ratou i ta ratou au ara i rave, e kua akarongo akera to ratou ngakau e ko Ïa tikai to ratou Akaora.IA 56.3

  I to Iesu raveanga i Tana angaanga e rua Ona okianga ki te kainga takere i Nazareta. E i Tona aereanga mua, kua aere atura Aia ki roto i te sunago i te rā sabati ra. Kua tatau mai ra Aia i roto i te totou a Isaia i te angaanga e rave ïa e te Mesia,—koia te tutu aere i te ora ki te tuikaa, ei akapumaana i tei matiroeroe, ma te akapuera i te mata o te matapo, e ei akaora i tei puta ra.IA 56.4

  Kua akakite atura Aia ki te tangata katoatoa e kua akatae ravaia taua au mea i taua rā ra. E ko te angaanga ïa i raveia e Ïa ra.IA 56.5

  I to te tangata akarongo anga mai i Tana ra au tuatua, kua kí rava akera ratou i te mataora maata. Kua akarongo ratou e ko Iesu tikai te Mesia i akakiteia mai. Kua aaere te Vaerua Tapu na runga i to ratou au ngakau, e kua akapaapaa atura ratou ia Iehova, e kua amene mai i Tana ra au tuatua.IA 56.6

  Oki akera ratou akamaara i to Iesu nooanga mai ki rotopu ia ratou i te rave anga i te angaanga kamuta. E kua kite katoa atura ratou Iaia i te raveanga i te angaanga i roto i te are-kamuta o Iosepha ra. I roto i Tona oraanga e au angaanga memeitaki anake Tana i rave i roto i te aroa ma te takinga meitaki, uri ke akera to ratou manako e kare atura i āriki e ko Ïa tikai te Mesia.IA 56.7

  I to ratou raveanga mai i teia nei au manako, kua akamaka akera ratou i te ara kia tomo mai a Satani kia tutara i to ratou au manako. Kí rava akera i reira to ratou au ngakau i te riri ki te Mesia. Kua tuatua kino mai ra ratou Iaia, e kua anoano maata atura i te ta Iaia kia mate.IA 57.1

  Kua tuaru aere atura ratou Iaia e kua inangaro atura i te titiri Iaia ki raro mei runga mai i tetai tuaivi teitei. Te vaitata mai ra tetai au angela i te tiaki Iaia. Aere ke aturā Iesu mei rotopu ia ratou, e ngaro atura e kare ua i kiteia e ratou.IA 57.2

  I te rua i Tona okianga ki Nazareta, kare ua ratou i akonokono no te āriki atu Iaia. Aere ke atura Aia, e kare rava i oki akaou mai.IA 57.3

  Kua rave a Iesu i te angaanga ki te aronga i anoano mai kia tauturuia e Ïa, e mei te an ngai ravarai i te enua, te tere maira te tangata Kiaia. Ma te akaora Aia e te apii ia ratou, te maata ra te rekareka o te tangata. Mei te mea ra te rangi e kua riro mai ki te ao nei, e kua kai iora ratou i te aroa nui o te Akaora takinga meitaki ra.IA 57.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents