Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  PENE. 12—TE TIAKI MAMOE MEITAKI

  KUA karanga te Mesia Iaia uaorai e ko Ia te tiakimamoe, e ko te au pipi, ko Tana ïa anana. Te na ko maira Aia:—IA 77.1

  “Ko Au te Tiaki-mamoe Meitaki ra: kua kite au i Taku uaorai, e kua kitea Au e ratou.” 1Ioa. 10 : 14.IA 77.2

  Te vaitata rā Iesu i te akaruke i Tana ra au pipi, e kua tuatua pera atura Aia ei akapumaana ia ratou. E kia ngaro ke atura Aia mei ia ratou, ka maara mai ia ratou Tana ra au tuatua. E kia kite ratou i te tiaki anana i te tiaki aere i tana mamoe, ka maara mai ia ratou te aroa o te Mesia ma te aruaru ia ratou.IA 77.3

  I te reira enua, ka noo ua rai te tiaki ki te pae i tana anana i te po e te ao. E kia ao, ka arataki aia na runga i te au maunga e na roto i medebara, ki te au ngai meitaki i tupu ruperupe te matie. E kia tae kí te au po ina poiri ka akara aia, ko te kainga e te puaka taae e ko te keiaia e te aronga keia.IA 77.4

  Ka aruaru aia i tei makimaki e tei apikepike. Ko te au punua ka rave mai aia ki runga iaia, e ka apai ki runga i tona umauma.IA 77.5

  Maata ua atu rai te anana, kua kite ua rai te tiaki i te katoatoa. Kua topa aia i te ingoa no ratou tatakitai, e kua kapiki atu ra aia ki te ingoa.IA 77.6

  Koia katoa a Iesu, te tiaki anana i te Rangi, ko te tu katoa i Tana aruaru i Tana anana i te au ngai ravarai o teianei ao. Kua kite Aia i to tatou ravarai ingoa. Kua kite Aia i te kainga i noo ei tatou, e te ingoa o te katoatoa o tei noo ki roto. Te aruaru ra Aia mei te mea ra e kare atu e tangata ke i roto i teianei ao.IA 77.7

  Ka na mua te tiaki i te aere, e ei muri te anana aru aere atu ei. Kia aravei ki te puaka taae e te aronga keia, ko ia tei mua ei arai mai ia ratou. I tetai au tuatau e taia ïa ana te tiaki i tona aruaruanga i tana anana mamoe.IA 79.1

  Kua pera katoa oki to tatou Akaora i te aruaruanga i Tana anana pipi. Kua na mua akera Aia ia tatou. I noo katoa ana Aia i teianei ao, mei ia tatou nei rai. I tamariki katoa ana Aia, e i mapu ana, e i tangata maata ana. Kua re Iaia a Satani ma tana au timataanga ravarai, e ka rauka katoa oki ia tatou te re. Kua mate Aia i te aruaruanga ia tatou kia ora. Aere ua atu rai Aia ki te Rangi, kare rava ra Aia i akangaropoina ia tatou. Ka tiaki meitaki rava Aia i Tana au mamoe ravarai. Kare rava tetai mamoe okotai i aru atu Iaia e riro ke i te enemi.IA 79.2

  Kia tae te anana a tetai tiaki ki te anere, e kia ngaro tetai mamoe okotai, kare rava aia i noo mai ki teia i uipa nei ki te ngai okotai. Ka aere ra aia ka kimi i tei ngaro ra.IA 79.3

  Poiri ua atu te po, e uriia ua atu, na runga i te au maunga e na roto i te au ō, ka aere aia na reira i te kimi. E kare rava aia e akaāngaroi e na te kitea ua ia te mamoe i ngaro.IA 79.4

  Ei reira aia e apai ei ki runga iaia, e e apai atu ei ki te ngai i uipa’i te anana ra. Kare ua aia i taitoito e no te roa i te ara i kimi atu ei aia. Kia kitea atu ra e ïa, ka kapiki rekareka mai aia:—IA 79.5

  “ E rekareka katoa tatou; kua kiteaia oki e au taku mamoe i ngaro ra.” 1 Luka. 15 :4-7.IA 79.6

  Kua pera katoa oki te Tiaki-Akaora, kare Aia i aruaru ua i te anana i putuputu ki te ngai okotai. Te na ko mai ra Aia :— “ I aere mai nei oki te Tamaiti a te tangata e akaora i tei ngaro ra.” 2Mata. 18:11.IA 79.7

  “E akakite atu oki Au kia kotou, E rekareka maata to runga i te rangi i te tangata ara okotai kia tataraara, i te aronga tuatua-tika, e kia iva ua atu te ngauru anga ma iva, te kore e tau ia ratou te tataraara.” 3Luka. 15:7.IA 79.8

  Kua ara tatou ravarai, e kua koka ke atura tatou mei te pae o te Atua. Te karanga nei te Mesia e kua aite tatou ki te mamoe i koka ke ana mei te anana. I aere mai ra Aia i te tauturu mai ia tatou kia ora ma te kore ua e ara. Tera Tana i te reira, e akaoki mai ki te anana.IA 80.1

  E kia oki mai tatou ma te Tiaki ra, ma te akaruke atu i te ara ma te kore e oki akaou, ka karanga atu te Mesia i reira ki te au angela i te rangi:— “E rekareka katoa tatou ; kua kiteaia oki e Au Taku mamoe i ngaro ra.”IA 80.2

  E ka imene akera to te au angela katoatoa, e ka kí to te rangi katoatoa i ta ratou ra imene.IA 80.3

  Kare atura te Mesia i akataka mai i te tu, e i oki ua mai te tiaki ma te taitaia, e kare te mamoe i riro katoa mai. E akakite anga ia kare rava tetai mamoe okotai ua atu a te Atua e akaruke ua ia ma te kore e akaraia atu. Kare rava tetai tangata okotai e akaruke ua ia atu ma te kore e tauturuia. Ko tei anoano mai kia akaoraia aia, ka akaora tika ia rai te reira mei te ngai medebara o te rave ara ra.IA 80.4

  Akamaroiroi kotou, tatou ko tei koka ke ua ana mei te anana. Te kimi mai nei te Tiaki meitaki ia koe na. Kia maara ua rai ia koe, e ko Tana angaanga ïa, ko te “akaora i tei ngaro ra.” Ko koe oki taua mea i ngaro ra. Kia ekoko koe e kare paa koe e ora, te ekoko ra ia koe i te mana akaora o Tei oko ia koe ra ki te oko maata ua atu. Tuku i te akarongo ei mono i te ngai o te akarongo kore ra. Akara ki nga rima i puta noou na, e kia rekareka koe i te mana o aua nga rima i te akaora ia koe.IA 80.5

  Kia maara ua rai ia koe e te aruaru nei te Atua ma te Mesia katoa ia koe, e ko te angaanga ïa a to te rangi katoatoa ei rave i te angaanga akaora i te aronga rave ara.IA 80.6

  I to Iesu nooanga mai ki teianei ao, kua akataka mai ra Aia na roto i Tana au akairo i rave i Tona mana teitei kia akaora i tei aere mai Kiaia. I roto i Tana akaoraanga i te au maki o te kopapa nei, kua akataka mai Aia ki te reira tu, e ka rauka Iaia te akakore te ara mei roto i te ngakau.IA 80.7

  Kua akatu Aia i te pirikoki e kua aere atura, kua rongo te taringa turi, e kua puera te mata o te matapo. Kua ta mā Aia i te lepera, e kua akaora akera Aia i te maki ngoru ra, e tetai atu i tu i te au. maki tu ke ke.IA 81.1

  I Tona reo, i peke ke ei te au demoni mei roto i te aronga i nooia e ratou ra. Ko tei kite i te reira angaanga umere nei, kua poitirere ïa e kua na ko ake ra:—IA 81.2

  “Eaa ra tenana tuatua ? te akaue ua nei oki Aia i te vaerua viivii nei ma te ririnui e te mana, e te aere nei ratou ki vao ! “ 1Luka. 4 : 36.IA 81.3

  I to Iesu tuatua anga atu kia Petero, rauka atura ia Petero te aere na runga i te kiri a tai. Kia tinamou ra tona mata ki runga i te Akaora i rauka’i iaia. Kia anga ke atura tona mata, kua tupu mai te manako ekoko e kua topa iora aia ki raro. I reira ra aia i karanga mai ei, “ E te Atu, kia ora au.” Kua akatika atura te Mesia i Tona rima ei akatu mai iaia ki runga. Pera katoa tatou, kia kapiki katoa tatou ki te Mesia e “kia ora au,” ka akatika katoa mai Aia i Tona rima e ka akaora.IA 81.4

  Kua akatu maira a Iesu i te mate ki te ora. Tera tetai ko te tama a te vaine takaua i Naina. Te apai ra te tangata iaia ki te vaarua ka tanu, aravei atura ia Iesu. Kua mou akera Aia ki te rima o taua tangata mate ra, e kua akatu mai ra ki runga, tuku atu ra iaia ma te ora ki te rima o tona metua vaine. Oki atura taua aronga ki to ratou au kainga ma te rekareka e te akapaapaa i te Atua.IA 81.5

  I pera katoa oki te tamaine a Iairo, e na te reo katoa O te Mesia i akatu mai a Lazaro, kua mate akera aia e ā rā, e kua tu maira aia mei te menema.IA 82.1

  E kia oki akaou maira te Mesia ki teianei ao, ka riro na Tona reo e vaí te au menema, “ e te aronga i mate i roto i te Mesia ra, te ka tu mai ana ïa ki runga” ki te ora kakā e te mutu kore ra; e ka noo mou atu ei ratou “ i vaitata uao i te Atu e tuatau ua atu.” 1Thesa. 4 : 16, 17.IA 82.2

  E angaanga umere maáta rai ta te Mesia i rave i Tona nooanga ki teianei ao. Ko te angaanga teia i akaokiia atu e ïa kia Ioane Bapetizo i tana ui anga mai. Tei roto a Ioane i te are tapeka anga, e kua tu taitaia iora aia; kua tae mai ra te au manako ekoko e kare ua ra paa a Iesu i te Mesia. Akaunga atura aia i tei aru mai iaia ra kia aere kia ui atu kia Iesu :—IA 82.3

  “ Ko koe ainei te tae mai, e ko tetai ke ainei ta tatou e tapapa atu.” I te taeanga mai i te au karere kia Iesu, te vai ra te tangata tini maki i vaitata mai Iaia, te akaora ra Aia i to ratou au maki. E kua po akera taua rā ra i te tiaki anga a taua nga karere ra, ma te rave ua atu rai Aia i Tana angaanga ma te roi kore i te akaora anga i to ratou au maki. E kia roa akera kua karanga atura Aia na ko atura:—IA 82.4

  “ Ka aere ka akakite atu kia Ioane i te au mea ta korua e akarongo nei, e ta korua e akara nei: Te rauka nei te kite i te matapo, kua aere te pirikoki, kua tamāia te lepera, kua akarongo te taringa turi, kua akatuia tei mate, e kua tuatuaia atu te evangelia ki te tangata rikiriki.” 2Mata. 11 : 3-5.IA 82.5

  E toru atura mataiti e te vaanga i to Iesu aaereanga na roto.i te enua ma te rave i te meitaki. E kia ope ïa, kua tae akera ki te tuatau e ope ei Tana angaanga ki teianei ao. Ka aere Aia ma Tana au pipi ki Ierusalema kia pikikaa ia Aia, e kia akavaia, e kia akasatauro ia Aia. Ka aere Aia kia taiaia kia mate no tatou nei.IA 82.6

  Ei reira atura e tae tika’i te aiteanga i Tana i karanga: “ Ka oronga te tiaki mamoe meitaki i tona uaorai ora no te mamoe.” 1Ioa. 10: II,IA 83.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents