Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Étrendi és táplálkozási tanácsok

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  10. Fejezet — A böjt

  Étvágya megtagadásával győzött Krisztus

  295. Krisztusnál - csakúgy, mint az első emberpárnál Édenben - az étvágy volt az első nagy kísértés. Ahol a romlás elkezdődött, pontosan ott kell a megváltás munkájának is elkezdődnie. Ahogyan Adám az étvágy kielégítésével elbukott, úgy kellett annak megtagadásával Krisztusnak győznie. “És mikor negyven nap és negyven éjjel böjtölt vala, végre megéhezék. És hozzámenvén a kísértő, monda néki? Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik” (Mt 4:2-4).ETT 145.1

  Adámtól Krisztusig a kívánságoknak való hódolás szinte korlátlanul megnövelte az étvágy és a szenvedélyek hatalmát. Így az emberek lealacsonyodtak, betegek lettek, és maguktól képtelenek voltak győzni. Az emberért Krisztus kiállta a legkomolyabb próbát és győzött. Érdekünkben olyan önuralmat gyakorolt, amely erősebb az éhségnél és a halálnál. Ebbe az első győzelembe tartoznak azok a problémák is, amelyekkel találkozunk a sötétség erőivel folytatott küzdelmeinkben.ETT 145.2

  Amikor Jézus a pusztába ment, az Atya dicsősége övezte. Elmerült az Istennel való közösségben, az emberi gyengeség fölé emelkedett. De a dicsőség eltávozott, ő pedig ott maradt, hogy megküzdjön a kísértéssel. Ez minden pillanatban nyomasztotta. Emberi természete visszariadt a reá váró küzdelemtől. Negyven napig böjtölt és imádkozott. Az éhségtől legyengülten, lesoványodva, a lelki gyötrelemtől megviselten és elkínzottan “rút, nem emberi volt ábrázatja, és alakja sem ember fiáié volt” (Ésa 52:14). Most jött el Sátán ideje. Azt remélte, hogy legyőzheti Krisztust. 1898. JÉ 89.ETT 145.3

  296. Krisztus az étvágy területén kezdte el próbáit és közel hat hétig állt ellen a kísértésnek az ember érdekében. A hosszúra nyúló pusztai böjtöt minden időkre tanításnak szánta az elesett ember számára. Az ellenség tüzes kísértései nem győzték le Krisztust, ami bátorítás minden kísértéssel tusakodó lélek számára. Krisztus lehetővé tette az emberi család valamennyi tagjának, hogy ellenálljon a kísértésnek. Mindenki, aki istenfélő életet kíván élni, győzhet a Bárány vére és bizonyságtételének szava által, amint Krisztus is győzött. Az Üdvözítő hosszú böjtje megerősítette a próbák elviselésére. Megmutatta az embernek, hogy ő pontosan ott kezdi el a győzelem munkáját, ahol a romlás elkezdődött - az étvágynál. Letter 158., 1909.ETT 145.4

  297. Amikor a kísértések a leghevesebben ostromolták Krisztust, akkor semmit sem evett. Istenre bízta magát, buzgó ima és az Atya akarata iránti tökéletes alárendeltség segítségével győztesként került ki. Akik ez utolsó napok igazságát vallják, a hitvalló keresztények minden csoportjánál nagyobb mértékben kell követniük nagy példaképüket az imádkozásban. 1869. 2T 202, 203. [Lásd 701]ETT 146.1

  298. A világ Megváltója tudta, hogy az étvágy kielégítése testi gyengeséggel jár és annyira gyengíti az érzéklő szerveket, hogy nem ismeri fel a szent és örökkévaló dolgokat. Krisztus tudta, hogy a világ a torkosságnak adatott át, és ez a kielégítés megrontja az erkölcsi erőt. Ha az étvágy kielégítése oly erős volt az emberiségre, hogy erejének megtörése érdekében Isten Fiának csaknem hat hétig kellett böjtölnie az ember érdekében, akkor milyen súlyos feladat vár a keresztényre, hogy ő is győzni tudjon, amint Krisztus is győzött! Annak a kísértésnek az erejét, hogy kielégítsük a romlott étvágyat, csakis Krisztus hosszú pusztai böjttel elviselt kimondhatatlan szenvedésével mérhetjük le. 1875. 3T486.ETT 146.2

  Előkészületként az ige kutatására

  299. Az Írásban vannak nehezen érthető dolgok, amit a tudatlanok és álhatatlanok vesztükre fordítanak el, mondja Péter. Lehet, hogy ez életben nem tudjuk megmagyarázni az Írás minden részének jelentését, a gyakorlati igazságnak még sincs egyetlen pontja, ami homályos lenne.ETT 146.3

  Amikor Isten gondviselése elérkezettnek látja az időt, hogy próbára tegye a világot az arra az időre szóló igazság által, akkor Szentlelke készteti az embereket, hogy imával és böjttel kutassák az írásokat, mígcsak láncszemet láncszem után meg nem találnak és tökéletes lánccá nem kapcsolódnak össze.ETT 146.4

  Az üdvösséget közvetlenül érintő minden egyes pont annyira világos lesz, hogy senkinek sem kell tévelyednie vagy sötétben botorkálnia. 2870. 2T 692.ETT 146.5

  300. A jelen igazság nehéz pontjait néhányan komoly igyekezettel érték el, akik a munkának szentelték magukat. Böjttel és buzgó imával arra indították az Urat, tárja fel előttük és értesse meg velük az igazság kincseit. 1870. 2T 650, 651.ETT 147.1

  301. Akik őszintén vágynak az igazság után, nem vonakodnak, hogy vizsgálatnak és bírálatnak vessék alá álláspontjaikat. Az sem bőszíti fel őket, ha keresztezik nézeteiket és elgondolásaikat. Ez volt a közöttünk negyven évvel ezelőtt ápolt szellem. Megterhelt lélekkel gyűltünk össze, imádkozva, hogy egyek lehessünk a hitben és tanításban; mert tudtuk, hogy Krisztus nincs megosztva. Egy-egy alkalommal egyetlen pontot tettünk vizsgálódás tárgyává. Komolyság jellemezte e vizsgálódó tanácskozásokat. Félelem érzetével nyitottuk meg az írásokat. Gyakran böjtöltünk, hogy alkalmasabbak lehessünk az igazság megértésére. [R&H 1892. júl. 26.] L&T 47.ETT 147.2

  Amikor különös isteni segítségre van szükség

  302. Bizonyos dolgoknál javasolt és helyénvaló a böjt és az ima. Isten kezében ezek a szív megtisztításának és az elme befogadóképessége elősegítésének eszközei. Imáinkra választ nyerünk, mert megalázzuk lelkünket Isten előtt. Letter 73, 1896.ETT 147.3

  303. Isten rendje szerinti, ha a felelősséget hordozók gyakran egybegyűlnek tanácskozásra és buzgó imára azért a bölcsességért, amelyet egyedül ő nyújthat. Együttesen tárjátok Isten elé gondjaitokat. Beszéljetek kevesebbet; sok drága időt veszítetek el oly beszéddel, amely nem hoz világosságot. A testvérek egyesüljenek böjtben és imában azért a bölcsességért, amelyet Isten megígért, hogy bőkezűen megadja. 1892. G.W. 236 (régi kiadás).ETT 147.4

  304. Bármikor szükséges az igazság ügyének előrehaladására és Isten dicsőségére szembenézni valamelyik ellenféllel, akkor milyen gondosan és alázatosan kell [az igazság védelmezőinek] harcba indulniuk. Szívük vizsgálatával, bűnük bevallásával, buzgó imával és gyakran egy ideig böjtölve esedezzenek, hogy Isten különösen segítse őket és adjon védelmező, drága igazságának dicső győzelmet, hogy a tévedés a maga torz alakjában jelenhessen meg és annak védelmezői legyőzettessenek. 1867. 1T 624.ETT 147.5

  [Az Üdvözítő böjtje tanítás számunkra, akik félelmetes időben élünk. -238.]ETT 147.6

  Az igazi böjt

  305. Az igazi böjt, melyet mindenkinek javasolnunk kell, a bárminemű serkentő ételtől való tartózkodás és olyan egészséges, egyszerű ételek helyes fogyasztása, amelyekkel Isten bőségesen ellátott bennünket. Az emberek kevesebbet gondoljanak a földi táplálékra, hogy mit egyenek, igyanak és sokkal többet a mennyei táplálékra, mely az egész vallásos életnek megadja alaphangját és életerejét. [Letter 73, 1898.] M. M. 283.ETT 148.1

  306. Mostantól kezdve az idők végezetéig Isten népe vegye komolyabban a dolgot, legyen éberebb, ne bízzék saját, hanem Vezetője bölcsességében. El kell tekinteniük a böjt és imanapoktól. Nem lehet megkövetelni a teljes tartózkodást az ételektől, hanem mértékletessen egyenek a legegyszerűbb ételekből. R&H 1904. febr. 11.ETT 148.2

  307. A világ összes böjtje nem helyettesíti az Isten szavába vetett őszinte hitet. “Kérjetek - mondja - és adatik néktek” (Mt 7:7) Nektek nem kell negyven napig böjtölnötök. Az Úr viselte értetek el azt a böjtöt a kísértés pusztájában. Az ilyen böjtben nem lenne érdem; az érdem Krisztus vérében van. Letter 206, 1908.ETT 148.3

  308. Az igazi böjt és ima lelkülete az a lelkület, mely Istennek engedi át a gondolkodást, a szívet és akaratot. Ms 28, 1900.ETT 148.4

  Gyógyszer a betegségekre

  309. A betegségnek sokszor a mértéktelen evés az oka, és a természetnek arra van a legnagyobb szüksége, hogy az indokolatlan tehertől megszabaduljon. Sok esetben a betegség legjobb gyógyszere egy vagy két étkezés kihagyása, hogy a beteg agyondolgozott emésztőszervei pihenhessenek. Szellemi dolgozóknak gyakran nagyon jót tesz, ha néhány napig csak gyümölcsöt esznek. Sokszor hoz gyógyulást a természet saját regeneráló erőfeszítése nyomán a rövid ideig tartó böjt, amit egyszerű, mértékletes táplálkozás követ. Egy-két hónapos önmegtartóztató étrend sok szenvedő embert meggyőzne arról, hogy az önmegtagadás útja egészséghez vezet. 1905. NO 163.ETT 148.5

  310. Vannak, akiknek többet használna, ha hetenként egy-két napig tartózkodnának az ételtől, mint bármilyen mennyiségű kezelés vagy orvosi tanács. Heti egynapos böjt felbecsülhetetlenül javukra lenne. 1902. 7T 134.ETT 148.6

  311. Ha eltűrjük, hogy túl gyakran és túl sokat együnk, akkor túlterheljük emésztőszerveinket és a szervezet lázas állapotát idézzük elő. A vér szennyezett lesz és különféle betegségek ütik fel fejüket.ETT 149.1

  A szenvedők ily esetben megtehetik magukért azt, amit mások nem tudnak megtenni értük. Lássanak hozzá és enyhítsenek a terhen, amelyet ők kényszerítettek szervezetükre. Távolítsák el az okot! Böjtöljenek rövid ideig, adjanak lehetőséget a gyomornak, hogy megpihenjen. A víz gondos és értelmes alkalmazásával csökkentsék a szervezet lázas állapotát. Ezek az erőfeszítések segítik a szervezet küszködését, hogy megszabaduljon a szennyeződésektől. 1864. 4SpG 133,134.ETT 149.2

  312. Akik azzal elégítik ki étvágyukat, hogy húsételeket, erősen fűszerezett szószokat, különféle nehéz tortákat és befőtteket bőséggel fogyasztottak, azoknak kezdetben nem fog ízleni az egyszerű, egészséges és tápláló étel. Annyira megrontották már ízlésüket, hogy nincs étvágyuk a gyümölcsökből, teljes őrlésű kenyérből és zöldségfélékből álló egészséges étrendre. Ne is várják el, hogy egy csapásra ízleni fog majd nekik a táplálék, amely nagymértékben különbözik az eddig fogyasztottaktól. Ha nem ízlik mindjárt az egyszerű étel, böjtöljenek, amíg tudnak. A böjt többet használ majd nekik, mint a gyógyszer, mert a túlgyötört gyomor megtalálja a régóta várt pihenést, az igazi éhséget pedig egyszerű étrenddel is csillapítani lehet. Időbe kerül, amíg az ízlelés kiheveri az elszenvedett visszaéléseket és visszanyeri természetes voltát. De ha kitartunk az evés és ivás önmegtagadó folyamatában, akkor rövidesen ízletesnek találjuk az egyszerű, egészséges ételeket, és nemsokára szívesebben táplálkozunk ilyenekkel, mint az ínyenc élvezetekkel, a nehéz csemegékkel. [4SpG 130., 131] 1864. C.H. 148.ETT 149.3

  Óvakodjunk a legyengítő koplalástól!

  313. Magas láz esetén az ételektől való rövid idejű tartózkodás csökkenti a lázat és hatékonyabbá teszi a vízgyógymódot. A gyakorló orvosnak azonban ismernie kell betege tényleges állapotát, és nem szabad huzamosabb időn át korlátoznia a táplálkozást, nehogy legyengüljön a szervezete. Amíg magas láz kínozza, az étel zavarhatja és izgalomba hozhatja a vért. Amint a láz alábbhagy, meggondoltan, okosan kell táplálni a beteget. Ha túl sokáig koplaltatjuk, a gyomor követelése lázt idéz elő, amit kellő minőségű étel megszüntet. A szervezet ilyenkor már fel tudja használni az elfogyasztott táplálékot. Ha a beteg nagyon kívánja az ennivalót, amikor magas a láza, akkor kevésbé árt neki, ha adunk kevés jó táplálékot, mintha megtagadnánk tőle. Amikor a beteg már másra sem tud gondolni, mint az evésre, akkor nem terheljük túl a szervezetét, ha kis mennyiségű egyszerű ételt adunk neki. 1870. 2T 384, 385.ETT 149.4

  Tanács egy idős lelkésznek

  314. Értesítettek, egy ideje naponta csak egyszer étkezel; de tudom, esetedben ez helytelen, mert közölték, hogy tápláló étrendre van szükséged és így a túlzott megtartóztatás veszélye fenyeget. Nem fut erődből e szigorú fegyelmezésre.ETT 150.1

  Nézetem szerint tévedsz, amikor két napig böjtölsz. Ezt Isten nem várja el tőled. Nagyon kérlek, vigyázz, napjában kétszer egyél bőségesen jó, egészséges ételt! Ha nem változtatsz mértékletes étrendeden, elkerülhetetlenül legyengülsz és a gondolkodásod is egyensúlyát veszti. Letter 2, 1872.ETT 150.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents