Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Étrendi és táplálkozási tanácsok

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Az étrend és az erkölcs összefüggése

  Erkölcsi szennyeződés az ősi időkben

  87. Az özönvíz előtti emberek állati eredetű ételekkel táplálkoztak, azonfelül kielégítették kívánságukat, mígcsak vétkeik pohara be nem telt, és akkor Isten özönvízzel tisztította meg a földet az erkölcsi szennyeződéstől....ETT 52.1

  A bűnbeesés óta egyre inkább uralkodik a bűn. Bár kevés ember maradt hűséges Istenhez, a túlnyomó többség megrontotta útjait az Isten előtt. Sodoma és Gomora égbekiáltó gonoszsága miatt pusztult el. Szabad folyást engedtek mértéktelen étvágyuknak, természetellenes szenvedélyeiknek, míg annyira le nem aljasodtak, és gonoszságuk olyan förtelmes nem lett, hogy bűnük pohara betelt, s a mennyből alászálló tűz megemésztette őket. 1864. 4SpG 121.ETT 52.2

  88. Ugyanazok a bűnök léteznek ma is, melyek Noé napjaiban Isten haragját hozták a világra. Férfiak és nők most evésüket és ivásukat a falánkságig és részegségig fokozzák. Ez az uralkodó bűn, az eltorzult étvágy kielégítése felkorbácsolta az emberek szenvedélyét Noé idejében, ami általános romlottsághoz vezetett, míg erőszakosságuk és gonoszságuk az egekig nem hatolt, és Isten özönvízzel nem mosta el a földet az erkölcsi szennyeződéstől.ETT 52.3

  A falánkságnak és részegségnek ugyanaz a bűne kábította el Sodoma lakóinak erkölcsi érzékét. Úgy tűnt, a gonosz városban a bűnözés lenne a férfiak és nők öröme. Krisztus így figyelmezteti a világot: “Hasonlóképpen mint a Lót napjaiban is lett; ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek; de amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett: ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek Fia megjelenik” (Lk 17:28-30).ETT 52.4

  Krisztus ezzel a legfontosabb leckét hagyta ránk. Tanításaiban nem bátorítja a tétlenséget. Példája is ennek az ellenkezője. Krisztus komoly munkás volt. Egész élete az önmegtagadás, a szorgalom, a kitartás, a serénység és a takarékosság volt. Ezzel az evés és ivás mindenekfelett valóvá tételének veszélyét tárta elénk. Kinyilvánítja az étvágy kielégítése föladásának eredményét. Az erkölcsi erő ezzel elkorcsosul, a bűn már nem tűnik bűnnek. Szemet hunyunk a gonosztettek felett, az alantas szenvedélyek uralják gondolkodásunkat, mígcsak az általános romlottság gyökerestől ki nem irtja a jóravaló elveket és ösztönzéseket, mígcsak el nem jutunk az istenkáromlásig. Mindez a túlzásba vitt evés és ivás következménye. Kijelentette: második eljövetelekor is ez lesz az állapot.ETT 52.5

  Figyelmeztetve lesznek-e a férfiak és nők? Megbecsülik-e a fényt vagy pedig az étvágy és az alantas szenvedélyek rabszolgái lesznek? Krisztus valami magasztosabbat tár elénk, mint pusztán azért fáradozzunk, mit együnk, mit igyunk és mivel ruházkodjunk. Annyira túlzásba viszik az evést, az ivást és az öltözködést, hogy az bűncselekménnyé lesz, és az az utolsó napok megjelölt bűnei közé tartozik, és Krisztus közeli eljövetelének jelét képezik. Időt, pénzt, erőt, ami pedig mind az Úré de amit ránk bízott -, mind elpazarolják az öltözködés fölösleges túlzásaira, a romlott étvágy fényűzéseire, ami csak csökkenti az életerőt, sőt szenvedést és romlást hoz. Lehetetlenség Istennek tetsző élő áldozatul adnunk testünket, ha bűnös vágyaink kielégítése következtében tele vagyunk romlással és betegséggel. 1873. 3T 163, 164.ETT 53.1

  A ma uralkodó romlás a féktelen étvágy következménye

  89. Sokan csodálkoznak, hogy az emberiség testileg, szellemileg és erkölcsileg annyira elkorcsosult. Sehogy sem értik meg, hogy ez az Isten alkotmányának és törvényeinek a megsértése, az egészség törvényeinek megsértése hozta létre e sajnálatos elkorcsosulást. Isten parancsainak megszegése távolította el tőlünk az Úr áldó kezét.ETT 53.2

  A mértéktelen evés és ivás, a szenvedélyek kielégítése eltompította a finom fogékonyságokat, úgyhogy a szent dolgokat a közönséges dolgokkal azonos szintre helyezték. 1864. 4SpG 124.ETT 53.3

  90. Akik megengedték maguknak, hogy falánkságuk rabszolgáivá legyenek, azok gyakran túl messzire mennek és a mértéktelen evés és ivás által előidézett romlott szenvedélyeik kielégítésével lealacsonyítják magukat. Lealjasító szenvedélyeknek engednek szabad folyást, míg az egészség és a szellemi képesség nagyon meg nem sínyli. A rossz szokások következtében a gondolkodóképesség nagymértékben elpusztul. 1864. 4SpG 131.ETT 53.4

  91. A rendszertelen evés és ivás, a helytelen öltözködés megrontja a gondolkodást és romlottá teszi a szívet, az alantas szenvedély rabszolgaságába dönti a lélek nemes vonásait. Health Reformer, 1871. október.ETT 53.5

  92. Az istenfélelmet vallók közül senki se tekintse közönnyel teste egészségét, és ne áltassa magát, hogy a mértéktelenség nem bűn és nem hat ki lelkiségükre. Mert szoros összefüggés áll fenn a testi és az erkölcsi természet között. Az erény mértékét a testi szokások vagy emelik, vagy csökkentik. A legjobb ételek túlzott fogyasztása az erkölcsi érzések beteges állapotát idézi elő. És ha az élelem nem a legegészségesebb, még ártalmasabb a hatása. Bármely szokás, amely nem lendíti fel az ember szervezetében az egészséget, az megrontja a magasztosabb és nemesebb képességeket. Az evésben-ivásban gyakorolt helytelen szokások a gondolkodásban és a tettekben tévedéshez vezetnek. Az étvágy bűnös kielégítése a testies vonásokat erősíti, azokat emeli szellemi és lelki erőink fölé.ETT 54.1

  “Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek” (lPt 2:11) ez Péter apostol intelme. Sokan úgy tekintik e figyelmeztetést, mintha kizárólag az erkölcstelenségre vonatkozna; ennél azonban szélesebb körű a jelentése. Az étvágy és a szenvedély mindennemű káros kielégítésétől óv. Ez a legerőteljesebb figyelmeztetés az olyanfajta izgató és kábítószerek ellen, mint például a tea, kávé, dohány, szesz és morfium. Ez élvezeteket méltán sorolhatjuk a bűnös vágyak közé, melyek káros befolyást gyakorolnak az erkölcsi jellemre. Minél korábban alakítja ki valaki ez ártalmas szokásokat, annál erősebben tartják rabságban áldozatukat a testi kívánságokra, és annál biztosabban szállítják le a lelkiség színvonalát. R&H 1881. január 25.ETT 54.2

  93. Légy mértékletes mindenben! Műveld a gondolkodás magasabb képességeit, és akkor kevesebb erőd marad a testies tulajdonságok növelésére! Lehetetlen növekedned lelkiekben, míg nem uralkodsz tökéletesen az étvágyadon és szenvedélyeiden. Az ihletett apostol mondja: “Megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek” (lKor 9:27).ETT 54.3

  Testvérem, nagyon kérlek, rázd fel magad és hagyd, hogy Isten Lelkének munkája mélyebben érintsen, mint a külső; engedd őt behatolni minden tetted legbelső indítóokáig. Elvhűség kell ide, tántoríthatatlan elvhűség, és erőteljes lépések mind a lelki, mind az ideiglenes ügyekben. Erőfeszítéseidből hiányzik a komolyság. Ó! hányan nem ütik meg a lelkiség mértékét, mert nem tagadják meg étvágyukat! Agyunk idegereje elzsibbad és csaknem megbénul a túlzott evéstől. Mikor ezek szombaton Isten házába mennek, nem tudják nyitva tartani szemüket. A legkomolyabb felhívás sem képes felrázni ólom- nehéz, érzéketlen értelmüket. Az igazság jóindulattal tárható fel, de az mégsem rázza fel az erkölcsi érzékenységet, mégsem világosítja meg az értelmet. Az ilyenek nem tanulták meg, hogyan dicsőítsék Istent mindenekben? 1870. 2T 413, 414.ETT 54.4

  Az egyszerű étel hatása

  94. Ha mindenki, aki vallja, hogy engedelmes Isten törvényének, mentes lenne a bűntől, akkor megkönnyebbülne a szívem; de nem engedelmesek. Még azok között is sokan a paráznaság bűnében vétkesek, akik állítják, hogy engedelmeskednek Isten valamennyi parancsának. Mit mondhatnék, hogy felélesszem eltompult érzékenységüket? A szigorúan megvalósított erkölcsi elv a lélek egyetlen biztosítéka. Ha volt valaha idő, amikor ragaszkodnunk kellett a legegyszerűbb étrendhez, az most van. Ne tápláljuk gyermekeinket hússal! Annak befolyása felizgatja és megerősíti bennük az alantas szenvedélyeket és eltompítja az erkölcsi erőt. Zsiradék nélkül készített gabonafélék, gyümölcsök - amennyire csak lehet a legkevésbé sütve-főzve - ez legyen az étel azok asztalán, akik állítják, hogy a mennyek országába készülnek. Minél kevésbé izgató az étrend, annál könnyebb uralkodni a szenvedélyeken. Ne az ízlés kielégítése legyen a főszempont, hanem a testi, a szellemi és az erkölcsi egészség.ETT 55.1

  Az alantas szenvedélyek kielégítése sokakat arra késztet, hogy behunyják szemüket a fény előtt, mert félnek, hogy olyan bűnöket látnak meg, amelyekről nem hajlandók lemondani. Pedig mindenki láthatja, ha hajlandók. Ha a világosság helyett mégis a sötétséget választják, vétkük ezért nem lesz kisebb. A férfiak és nők miért nem olvasnak, hogy megtanulják azokat a dolgokat, melyek döntően hatnak testi, szellemi és erkölcsi erejükre? Isten lakhelyet adott nektek, hogy vigyázzatok rá, s legjobb állapotban tartsátok meg szolgálatára és dicsőségére. 1869. 2T 352.ETT 55.2

  A mértékletesség az erkölcsi uralom segédkeze

  95. Élelmetek nem az az egyszerű és egészséges minőségű, ami a legkitűnőbb vért képezné. A romlott vér kétségkívül elhomályosítja az erkölcsi és szellemi erőt, feltámasztja és erősíti természetetek alantas szenvedélyeit. Egyikőtök sem engedhet meg magának izgató étrendet; mert az a test egészségének, a magatok és gyermekeitek lelkének boldogulása kárára van.ETT 55.3

  Olyan élelmet tálaltok fel, ami leterheli az emésztőszerveket, felkelti a testies szenvedélyeket, legyengíti az erkölcsi és szellemi képességeket. A nehéz ételek és a hús nem szolgál javatokra...ETT 56.1

  Krisztus szerelmére kérlek, tegyétek rendbe házatok táját és szíveteket! Engedjétek, hogy a mennyei eredetű igazság felemelje és megszentelje lelketeket, testeteket és elméteket. “Tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek” (lPt 2:11). G. Testvér, étrended olyan összetételű, mely erősíti az alantas szenvedélyeket. Nem uralkodsz testeden, amint kötelességed lenne, hogy Isten félelmében műveld tökéletes szentségedet. Megtartóztatást kell gyakorolnod az étkezésben ahhoz, hogy türelmes ember legyél. 1870. 2T 404, 405.ETT 56.2

  96. A világ ne legyen mérvadó számunkra. Az a szokás, hogy pazar ételekkel és természetellenes izgatókkal elégítik ki étvágyukat, ezzel megerősítik a testies hajlamokat és megrokkanják az erkölcsi képesség növekedését és fejlődését. Nincs olyan biztatás Ádám egyetlen fia vagy lánya számára, hogy győztes lehetne a keresztényi harcban, hacsak el nem határozza, hogy mindenben önmegtartóztató lesz. Ha ezt teszi, akkor nem úgy harcol, mint aki levegőt vagdos.ETT 56.3

  Ha a keresztények alárendelik testüket és a megvilágosodott lelkiismeret uralma alá hajtják étvágyukat, szenvedélyeiket, ha azt tartják, hogy tartoznak azzal Istennek és embertársaiknak, hogy engedelmeskedjenek az egészséget és életet uraló törvényeknek, akkor övék a testi és szellemi életerő áldása. Akkor erkölcsi erejük lesz, hogy harcba szálljanak Sátánnal, és annak nevében, aki legyőzte értük az étvágyat, a maguk részéről többek lehetnek, mint győzők. Ez a hadviselés nyitva áll mindazok előtt, akik részt akarnak venni abban. 1876. 4T 35, 36 [A húsos étrend hatása az erkölcsi erőre. 658, 683-687.]ETT 56.4

  [A vidéki élet hatása az étrendre és az erkölcsre. -711.]

  [Erkölcsi erő hiánya okozza a gyermekek mértéktelen evését és ivását. 347.]

  [Ingerlékenységet és idegességet előidéző ételek. 556, 558,562, 574.]

  [Az elkényeztetett étvágy gyengíti az erkölcsi erőt. -231.]

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents