Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Étrendi és táplálkozási tanácsok

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  3. Fejezet — Az egészségügyi megújulás és a harmadik angyal üzenete

  Mint a kéz a testtel

  97.1871. december 10-én újra elém tárták, hogy az egészségügyi megújulás annak a nagy munkának az egyik ága, amellyel népet készítünk elő az Úr eljövetelére. Oly szoros kapcsolatban áll ez a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel. Az emberek félvállról vették a Tízparancsolat törvényét. Az Úr mégsem jön el, hogy megbüntesse a törvény megszegőit, amíg előbb figyelmeztető üzenetet nem küld. A harmadik angyal hirdeti ezt az üzenetet. Ha az emberek mindig engedelmeskedtek volna a Tízparancsolat törvényének megvalósítva életükben utasításainak elveit, akkor a világot most elárasztó betegség átka nem létezne.ETT 57.1

  Népet készít elő

  A férfiak és nők nem sérthetik meg megromlott étvágyaik és bűnös szenvedélyeik kielégítésével a természet törvényét anélkül, hogy Isten törvényét is meg ne sértenék. Ezért Isten megengedte, hogy ránk ragyogjon az egészségügyi megújulásnak fénye, hogy felismerjük az abban rejlő bűnünket, ha megsértjük a lényünkbe helyezett törvényeket. Minden örömünk vagy szenvedésünk a természet törvénye iránti engedelmességre vagy annak áthágására vezethető vissza. Kegyelmes mennyei Atyánk látja az emberek siralmas állapotát, akik közül néhányan tudatosan, de sokan tudatlanul a lényükbe helyezett törvényeket megrontva élnek. Az ember iránti szeretetétől és szánalmától indíttatva fényt ragyogtat az egészségügyi megújulásra. Nyilvánosságra hozza törvényét és a megszegését követő büntetést, hogy mindenki megismerje a természet törvényeit és vigyázzon, hogy aszerint éljen. Annyira pontosan hirdeti törvényét és annyira feltűnővé teszi, hogy olyan az, mint a hegyre épült város. Minden gondolkodó lény megértheti azt, ha akarja. A gyenge elméjűek nem lesznek felelősek. A harmadik angyal üzenetével karöltve jár, hogy világossá tegye a természet törvényeit és szorgalmazza az iránta való engedelmességet, hogy népet készítsen elő az Úr eljövetelére.ETT 57.2

  Ádám veresége Krisztus győzelme

  Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt bukott el. Krisztus eljött és ellenállt Sátán legtüzesebb kísértésének, és az ember érdekében legyőzte az étvágyat, bebizonyítva, hogy az ember győzhet. Amint Ádám az étvágy miatt bukott el és veszítette el a boldog Édent, Krisztus segítségével Ádám gyermekei legyőzhetik étvágyukat és a mindenben való mértékletesség által visszanyerhetik Édent.ETT 58.1

  Az igazság felismerésének segítői

  A tudatlanság nem kifogás többé a törvény megszegésére. A fény világosan ragyog, senkinek sem kell tudatlanságban maradnia, mert maga a mindenható Isten az ember tanítója. Mindannyian a legszentebb Isten iránti kötelezettség alatt állunk, hogy hallgassunk az egészséges bölcseletre és a tényleges tapasztalatra, melyet most nyújt nekünk az egészségügyi megújulás felől. Az a terve, hogy hangosan hirdessék az egészségügyi megújulásnak nagyszerű témáját, és az mélyen kavarja fel a nagyközönség érdeklődését a kutatásra; mert lehetetlen, hogy az egészségpusztító, agyat kimerítő szokásokkal felismerjék a szent igazságot, mellyel megszentelődniük, kifinomulniuk, felemelkedniük kell és alkalmassá válniuk a mennyei angyalok társaságára a dicsőség országában...ETT 58.2

  Megszentelt vagy megbüntetett

  Pál inti a gyülekezetet: “Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket” (Róm 12:1). Tehát az ember a bűnös kívánságok kielégítésével szentségtelenné teheti testét. Ha szentségte- lenek, akkor alkalmatlanok, hogy lelki imádók legyenek és méltatlanok a mennyre. Ha az ember értékeli a fényt, amelyet Isten kegyelemből ad az egészségügyi megújulásra, akkor az igazság megszentelheti és felkészítheti a halhatatlanságra. De ha semmibe veszi a fényt és életével megsérti a természet törvényét, akkor meg kell fizetnie a büntetést. 1873. 3T 161,162.ETT 58.3

  Illés munkája, és János az előkép

  98. Az Úr már évek óta az egészségügyi megújulásra hívja fel népe figyelmét. Ez az Emberfia eljövetelére előkészítő munkának az egyik legfontosabb ága. Keresztelő János Illés lelkével és erejével ment, hogy előkészítse az Úr útját és az igazak bölcsességére vezesse az embereket. Ő volt azok képviselője, akik ez utolsó időben élnek, akikre Isten szent igazságokat bízott, hogy a nép elé tárják és előkészítsék az utat Krisztus második eljövetelére. János újító volt. Gábriel főangyal egyenesen a mennyből érkezve mondta el János apjának és anyjának az egészségügyi megújulást. Elmondta, ne igyon bort, sem részegítő italt és születésétől betelik Szentlélekkel.ETT 59.1

  János távol tartotta magát a barátoktól és az élet fényűzésétől. Ruházatának, teveszőrből szőtt köntösének egyszerűsége folytonos szemrehányás volt a zsidó papok és az egész nép szertelensége és fitogtatása ellen. Étrendje csak zöldségfélékből, sáskából és vadmézből állt, ami megrovás volt az étvágy féktelen kielégítése, az ínyenckedés ellen, ami mindenfelé uralkodott. Malakiás próféta kijelenti: “Ímé, én elküldöm nektek Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. És az atyák szívét a fiákhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz” (Mal 4:5-6). A próféta itt a munka jellegét írja le. Akiknek Krisztus második eljövetelét kell előkészíteniük, azokat a hű Illés jelképezi, mint ahogy János is Illés lelkületével jött, hogy előkészítse az utat Krisztus első eljövetelére.ETT 59.2

  A megújulás magasztos célját fel kell eleveníteni és a közönséget fel kell rázni. A minden dologban való mértékletességet össze kell kapcsolni az üzenettel, hogy elfordítsuk Isten népét a bálványimádástól, a torkosságtól, a ruházkodásban és más dolgokban való szertelenségtől.ETT 59.3

  Feltűnő ellentét

  Az Istentől különösen vezetett és megáldott igazaktól megkövetelt önmegtagadást, alázatosságot és mértékletességet kell a nép elé tárni, ellentétben azoknak a szélsőséges, egészséget rontó szokásaival, akik e romlott korban élnek. Isten megmutatta, hogy az egészségügyi megújulás oly szorosan összefügg a harmadik angyal üzenetével, mint a kéz a testtel. Sehol sem található oly súlyos ok a testi és erkölcsi romlásra, mint e fontos tárgy elhanyagolása terén. Akik kielégítik az étvágyat, a szenvedélyeket és behunyják szemüket a világosság előtt, attól tartva, hogy meglátják bűnös élvezetüket, melyről nem hajlandók lemondani, azok vétkesek Isten előtt.ETT 60.1

  Aki elfordul a fénytől egyik dologban, az megkeményíti szívét, hogy semmibe vegye a világosságot más ügyekben. Aki megrontja erkölcsi kötelezettségeit az evés és ruházkodás területén, az előkészíti az utat, hogy megsértse Isten igényét az örök érdekek terén...ETT 60.2

  A nép, melyet Isten vezet, különleges nép lesz. Nem lesznek olyanok, mint a világ. De ha követik Isten útmutatásait, akkor az ő célját valósítják meg és neki engedik át akaratukat. Krisztus lakik majd szívükben. Isten temploma szent lesz. Testetek a Szentlélek temploma, mondja az apostol.ETT 60.3

  Isten nem várja el gyermekeitől, hogy testi erejük romlására tagadják meg magukat. Elvárja tőlük, hogy engedelmeskedjenek a természet törvényének és megőrizzék testi egészségüket. A természet ösvénye az általa kijelölt út, ami elég széles bármelyik kereszténynek. Fenntartásunkra és örömünkre Isten bőséges kézzel, gazdag és változatos ajándékokkal látott el. De hogy örülni tudjunk a természetes étvágynak, ami megóvja egészségünket és megnyújtja életünket, e célból korlátozza étvágyunkat. Ezt mondja: “Vigyázzatok; korlátozzátok, tagadjátok meg a természetellenes étvágyat.” Ha romlott étvágyat idézünk elő magunknak, áthágjuk lényünk törvényeit; magunkra vállaljuk a felelősséget a testünkkel való visszaélésért és betegséget hozunk magunkra. 1872. 3T 61-64.ETT 60.4

  Adjátok meg az egészségügynek az őt megillető helyet!

  99. Az a közöny, mellyel sokan az egészségügyi könyvekkel bánnak, sérti az Istent. Nem az Ő rendje, hogy elválasztják az egészségügyi munkát a mű nagy testétől. A jelen igazság ugyanolyan kétségbevonhatatlanul ott él az egészségügyi megújulásban, mint az evangélium munkájának más vonásaiban. Egyetlen ág sem lehet tökéletes egész, ha elválasztjuk a többitől.ETT 60.5

  Az egészség evangéliuma rátermett védőkkel rendelkezik, de nagyon megnehezítették munkájukat, mert oly sok lelkész, egyházterületi elnök és más befolyásos tisztségben lévő elmulasztotta az egészségügyi megújulás kérdésének megadni az őt megillető figyelmet. Nem ismerték fel, hogy olyan a kapcsolata az üzenet munkájával, mint a jobb kéznek a testtel. Amíg sokan a nép közül és néhány lelkész oly kevés tiszteletet tanúsított ez osztály iránt, az Úr kimutatta iránta való figyelmét bőséges felvirágoztatás által.ETT 61.1

  Megfelelően irányítva az egészségügyi munka lesz az a nagy eszköz, amely utat készít más igazságoknak a szív elérésére. Amikor teljességében elfogadják a harmadik angyal üzenetét, akkor az egészségügyi megújulásnak megadják a maga helyét a területi tanácsokban, a gyülekezet tevékenységében, az otthonban, az asztalnál és a háztartás összes dolgaiban. Akkor a jobb kéz majd szolgálni és védeni fogja a testet.ETT 61.2

  De amíg az egészségügyi munkának megvan a maga helye a harmadik angyal üzenetének hirdetésében, pártfogóinak semmi esetre sem szabad arra törekedniük, hogy elfoglalja az üzenet helyét. 1900. 6T 327.ETT 61.3

  Az önuralom szükségessége

  100. Az első hitehagyás egyik legsiralmasabb következménye az, hogy az ember nem képes önmagán uralkodni. Csak akkor tud előrelépni, ha visszanyeri ezt a képességét.ETT 61.4

  A test az egyetlen eszköz, amelyen keresztül az értelem és a lélek jellemépítő tevékenysége megmutatkozik. A lelkek ellensége ezért irányozza kísértéseit testi képességeink csökkentésére és elkorcsosítására. Ha itt eredményt ér el, egész lényünket kiszolgáltatjuk a gonosznak. Testi természetünk hajlamai saját pusztulásunkat munkálják, hacsak nem helyezzük magunkat egy magasabb rendű hatalom uralma alá.ETT 61.5

  Testünket szolgává kell tennünk. Lényünk magasabb rendű képességeinek kell az uralmat gyakorolniuk. Szenvedélyeinket akaratunk alá kell rendelnünk, akaratunkat pedig Isten uralma alá. Szükséges, hogy az isteni kegyelem által megszentelt józan ész mint királyi hatalom tartsa uralma alatt életünket.ETT 61.6

  Isten követelményeit lelkiismereti üggyé kell tenni. Rá kell ébreszteni az embereket arra, hogy kötelesek önmagukon uralkodni, hogy szükség van a tisztaságra, a falánkság és minden rossz szokás elhagyására. Meg kell értetni velük, hogy testi és szellemi képességeiket ajándékba kapták Istentől, és hogy az ő szolgálatára a lehető legjobb állapotban kell tartaniuk azokat. 1905. NO 81.ETT 62.1

  A lelkészek és a tagok cselekedjenek egyetértésben

  101. A lelkész szolgálatának egyik fontos része, hogy hűségesen tárja a nép elé az egészségügyi megújulást, amint az a harmadik angyal üzenetéhez kapcsolódik, mint ugyanannak a munkának szerves, elkülöníthetetlen része. Maguk is fogadják el és ösztönözzék erre mindazokat, akik állítják, hogy hisznek az igazságban. 1867. 1T 469, 470.ETT 62.2

  102. Tudomásomra hozták, hogy az egészségügyi megújulás része a harmadik angyal üzenetének, és oly szorosan kapcsolódik hozzá, mint a kar és kéz az emberi testhez. Láttam, hogy népünknek előre kell haladnia e nagy munkában. A lelkészek és a nép egyetértésben kell, hogy cselekedjenek. Isten népe nem készült fel a harmadik angyal hangos kiáltására. Pedig maguknak kell elvégezni e feladatot s nem lenne szabad Istenre hagyniuk, hogy tegye meg helyettük. E munka elvégzését rájuk bízta. Ez egyéni munka, senki sem végezheti el a másik helyett. 1867. 1T 486.ETT 62.3

  Az üzenetnek csak része, de nem az egész

  103. Az egészségügyi megújulás szorosan kapcsolódik a harmadik angyal üzenetéhez; de mégsem ez az üzenet. Lelkészeinknek tanítani kell az egészségügyi megújulást, mégse tegyék ezt főtémává az üzenet helyett. Ott a helye ama témák között, melyek előkészítik az üzenet által felvázolt eseményeket, ezek között viszont kiemelkedő. Lelkesedéssel kell megragadnunk minden megújulást, mégis el kell kerülnünk a tétovázás benyomásának keltését és a vakbuzgóságra való hajlamot. 1867. 1T 559.ETT 62.4

  104. Az egészségügyi megújulás oly szorosan kapcsolódik a harmadik angyal üzenetéhez, mint a kar a testhez; de a kar nem foglalhatja el a test helyét. Munkánk lényege a harmadik angyal üzenetének, Isten parancsolatainak és Jézus bizonyságtételének a hirdetése. Ezt az üzenetet hangos kiáltással kell hirdetnünk, és annak el kell jutnia az egész világra. Az egészség elvei hirdetésének együtt kell haladnia ezzel az üzenettel, de sohasem szabad függetlennek lennie tőle vagy bármi módon elfoglalnia annak helyét. Letter 57, 1896.ETT 62.5

  Egészségügyi intézményeinkhez fűződő kapcsolata

  105. A megalapításra kerülő szanatóriumoknak szorosan és elválaszthatatlanul össze kell kapcsolódniuk az evangéliummal. Az Úr tanítást adott, hogy az evangéliumot előre kell vinni; és az evangélium magában foglalja az egészségügyi megújulást minden szakaszával. Munkánk a világ felvilágosítása, mert az vak azokkal a megmozdulásokkal szemben, melyek megtörténnek a csapások előkészítése számára, melyek Isten engedelmével jönnek a világra. Isten megbízható szolgáinak hirdetniük kell a figyelmeztetést...ETT 63.1

  A harmadik angyal üzenetének hirdetésében az egészségügyi megújulásnak szembetűnőbb helyet kell elfoglalnia. Az egészségügyi megújulás elvei ott találhatók Isten szavában. Az egészség evangéliumát határozottan össze kell kapcsolni az ige szolgálatával. Az Úr terve, hogy az egészségügyi megújulás gyógyító befolyásának része legyen az utolsó nagy erőfeszítésben, hogy hirdesse az evangélium üzenetét.ETT 63.2

  Orvosaink legyenek Isten szolgái. Olyan emberek legyenek, akiknek erejét Krisztus kegyelme szentelte meg és alakította át. Befolyásuk a világnak adott igazsággal fonódjék össze. Az evangélium szolgálatával való tökéletes és teljes egységben, az egészségügyi megújulásnak munkája kinyilvánítja Istentől nyert hatalmát. Az evangélium befolyása alatt nagy megújulást tesznek az orvos-misszionáriusi munkával. De ha elválasztjuk az orvos-misszionáriusi tevékenységet az evangéliumtól, akkor a munka nyomorék lesz. Ms 23, 1901.ETT 63.3

  106. Szanatóriumaink és gyülekezeteink magasabb, szentebb mértéket érhetnek el. Népünknek hirdetnie és gyakorolnia kell az egészségügyi megújulást. Az Úr felhív bennünket, hogy élesszük újjá az egészségügyi megújulásnak elveit. A hetednapi adventistáknak mint hírnököknek különleges munkát kell végezniük, hogy munkálkodjanak az emberek lelkéért és testéért.ETT 63.4

  Krisztus mondta népéről: “Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5:14). Mi vagyunk ma az Úrnak kijelölt népe, hogy hirdessük a mennyei ere- detű igazságokat. A halandókra valaha is bízott legkomolyabb és legszentebb feladat az első, második és harmadik angyal üzenetének hirdetése világunknak. Nagyvárosainkban egészségügyi intézményeknek kellene működniük, hogy gondoskodjanak a betegekről és hirdessék az egészségügyi megújulásnak nagyszerű elveit. Letter 146,1909.ETT 63.5

  A változás kezdete

  107. Utasítottak, ne halogassuk a munka elvégzését, melyet az egészségügyi megújulásnak területein kell elvégeznünk. E munka által kell elérnünk az embereket a főutakon és az ösvényeken. Letter 203,1905.ETT 64.1

  108. Azt ismerem fel az Úr gondviselésében, hogy az egészségügyi misszionáriusi munka lesz a változás nagy kezdete, melynek segítségével elérhetők a betegek. [Tract] (1893) C.H. 535.ETT 64.2

  Az előítélet eltávolítása - a jó befolyás növelése

  109. A harmadik angyal üzenetének igazságát megakadályozó számos előítélet - hogy elérje az emberek szívét - eltávolítható, ha több figyelmet szentelünk az egészségügyi megújulásra. Amikor az emberek érdeklődése felébred e tárgy iránt, akkor gyakran megnyílik az út más igazságok előtt is. Ha látják, hogy értelmesen közelítjük meg az egészség kérdését, akkor készségesebben elhiszik, hogy megbízhatók vagyunk a bibliai tanításokban.ETT 64.3

  Az Úr munkájának ez az ága nem nyerte el a kellő figyelmet és e hanyagság által sokat vesztettünk. Ha az egyház nagyobb érdeklődést nyilvánítana ki a megújulásban, mely által maga Isten akarja előkészíteni őket eljövetelére, befolyásuk sokkal nagyobb lenne a mostaninál. Isten szólt népéhez, mert az a célja, hogy meghallják hangját és engedelmeskedjenek neki. Bár az egészségügyi megújulás nem a harmadik angyali üzenet, mégis szorosan összefügg azzal. Akik az üzenetet hirdetik, az egészségügyi megújulást is tanítsák. Feltétlenül meg kell értenünk e tárgyat, hogy felkészüljünk a közvetlen előttünk álló eseményekre, és annak kimagasló helyet kell biztosítani. Sátán és eszközei akadályozni törekednek a megújulás munkáját, és mindent el fognak követni, hogy megzavarják és leterheljék azokat, akik szívvel-lélekkel hozzálátnak ehhez a munkához. Az mégse szegje senki kedvét és amiatt ne hagyja abba igyekezetét. Ésaiás próféta így említi Krisztus egyik jellemvonását: “Nem pislog és meg nem reped, míg a földön törvényt tanít” (Ésa 42:4). Követői se beszéljenek kudarcról vagy elkedvetlenedésről, hanem emlékezzenek arra, milyen árat fizetett Ő az emberért, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 1890. C.T.B.H. 121, 122.ETT 64.4

  110. Az egészségügyi megújulás munkája az Úr eszköze a szenvedés csökkentésére világunkban és egyházának megtisztítására. Tanítsuk az embereket arra, hogy Isten segítőkeze lehetnek, ha együttműködnek a mestermunkással a testi és lelki egészség helyreállításában. Ez a tevékenység magán viseli a menny pecsétjét és szélesre tárja az ajtót más értékes igazságok befogadására. E tevékenységben mindenki számára van hely, aki csak értelmesen kíván fáradozni. 1909. 9T 112, 113.ETT 65.1

  [Lásd: Medical Ministry, Sect. 2, “The Divine Plan in the Medical Missionary Work”, és Section 13, “Medical Missionary Work and the Gospel Ministry”]ETT 65.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents