Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  TE AROHA OTE ATUA I TE TAATA NEI

  TE FAAITE Amui nei te Natura e te Heheuraa i to te Atun Aroha Oia to tatou Metua i te ao ra, te Tumu no te ora, te paari e te oaoa. A hi‘o na i te ohipa faahiahia o te natura. A hi‘o na i to’na faufaa tei riro ei tauturu e ei maitai eiaha no te taata ana‘e ra, no te mau mea ora atoa râ i hamamhia ra. Mai te mahana, e te ua tei haaati e tei faahaumâru i te fenua mai te mau mou‘a, te miti, te mau mahora, te haapii nei te mau mea atoa ia tatou i te Aroha o tei Hamani ra. O te Atua te horoa mai nei i te tauturu no te mau mea atoa i hamanihia ra.HL 11.1

  Te haamaitai nei tera mau reo nehenehe o te Papai Salamo i to te Atua haapao maitairaa i te mau mea atoa ra, i te na ôraa e: Te hi‘o nei te mata o te mau mea atoa nei ia oe e te horoa maira oe i te maa na ratou i te tau mau. Te heheu nei oe i to rima e te haamâha nei i te hiaai o te mau mea ora atoa nei. Salamo 145 :15, 16.HL 11.2

  Ua hamani te Atua i te taata i roto i to’na huru mo‘a e te oaoa mau. Aita roa a‘e to tatou nei fenua a mahiti mai ai na roto mai i te rima o tei Hamani ra, ï tafetafeta noa a‘e i te hara, aita atoa ï porao noahia a‘e i te ino. O te ofatiraahia te ture a te Atua, oia te ture no te aroha te tumu no te pohe e te mau mauiui atoa e vai nei. Aita râ i ore to te Atua faaite i to’na Aroha i rotopu i te mau mauiui atoa nei. Ua papaihia e ua ino roa te fenua i te taata nei. Genese 3 :17. Ua riro râ te tataramoa e te motuu ei mau fifï i te mau tamataraa mai Kalivari roa mai i roto i to tatou pereninaraa i te fenua nei, ei maitai no tatou; tei roto te reira i ta te Atua opuaraa no te haapii ia tatou, e no te faatia-faahou ia tatou mai roto mai i te apoo e te ino ta te hara i tuu ia tatou. E ere o te mau mea atoa o teie ao nei tei riro ei peapea ana‘e e te mauiui. Te hopoi mai nei te natura iho i te mau tiaturiraa e te tamahanahanaraa ia tatou nei. Te ite nei tatou i te mau tiare i te mahoraraa i nia i te motuu e te mau roti i te uaraa i nia i te tataramoa.HL 11.3

  E aroha te Atua, te iteahia nei te reira parau i nia i te mau umoa tiare tataitahi, e i nia atoa hoi i te mau oteo rii matie. Te mau manu nehenehe tei tai no te himene ï ta ratou mau himene oaoa, te mau tiare i roto i to ratou huru nehenehe ua rau te huru, o tei parare to ratou no‘ano ', a haunâiu na roto i te reva nei, te tumu raau rarahi e te mau uru raau rarahi o tei i roa i te raoere o taua mau mea atoa ra te faaite ana‘e maira ia tatou i te here metua e te tiairaa tuutuu ore a te Atua ia tatou e to’na hinaaro ia roaa te oraraa oaoa i ta’na mau tamarii.HL 11.4

  Te heheu mai nei te Parau a te Atua i to’na huru. Te faaite mlira te Atua na roto i ta’na Parau i to’na hamani maitai e to’na aroha faito ore. A ani atu ai Mose ia’na : “Faaite mai oe ia’ui to oe ra hanahana!” Ua parau maira Iehova ia’na : E tuu vau i te maitai atoi ra na’u i mua ia oe,” a na mua ai oia ia Mose, ua tiaoro maira oia : “O Iehova, o Iehova, e Atua aroha noa e te hamani maitai rahi e te faaoroma ', i rahi e te maitai rahi, e te parau mau, e te vaiiho maite i te aroha e tausani noa ‘tu te u‘i e te faaore i te parau tia ore, e te hara e te ino.” “E te riri vave ore e te aroha rahi, no te mea e mea au ia’na te aroha.” O te reira to’na hanahana e parauhia ra.HL 12.1

  E mea rahi roa ta te Atua mau faufaa i nia i te ra‘i e te fenua nei tei horoahia mai e ana na tatou i roto i to’na maitai. Ua heheu mai te Atua ia’na na roto i te natura e na roto hoi i te mau tapa‘o no te hoê aroha here mau e te hohonu hoi o ta te aau taata nei e ore roa e tia ia faatupu. O teie atoa nei râ hoi mau mea, o te hoê ïa maa hihi iti maheahea no to’na huru mau. Ua haapouri te enemi i te aau o te mau taata i tupu ai to ratou mâta ', u ia haafatata i te Atua, e ua faariro ratou ia’na mai te hoê Atua aau etaeta e te mâru ore. Te faariro nei o Satani i to tatou metua i te ao ra mai te hoê tei faatere i te parau tia ma te fariu ore mai e mai te hoê haava iriâ, e mai te hoê aitarahu etaeta a‘e te farii ore i te mau taparuraa. Ua faahoho‘a mai o Satani i tei Hamani i teie ao mai te hoê o tei hi‘opo‘a ma te mata tamoemoe i te mau caata nei, ia iteahia ia’na to ratou mau hape a tairi atu ai oia ia ratou i ta’na ra mau utua. No te iritiraa i te reira paruru pouri na roto te heheuraa mai i te aroha faito ore o tei hamani ia tatou nei, i haere mai ai Iesu Mesia e i parahi ai i rotopu i te taata nei.HL 12.2

  “Aore e taata i ite i te Atua o te Tamaiti fanau tahi râ i nia i te ouma o te Metua ra, oia te faaite mai ia’na.”HL 12.3

  Aore roa te hoê i ite i te Metua maori râ o te Tamaiti, e ta te Tamaiti e hinaaro i te faaite atu.” Ua parau atura te hoê o ta’na mau pïpï: “Faaite mai oe ia matou i te Metua,” ua parau atura lesu ia’na: “O to’u nei hoi parahiraa roa i ô outou nei e, e aore â oe i ite ia’u e Philipa ? o tei hi‘o mai ia’u ra ua hi‘o ïa i te Me- tua, eaha hoi oe i parau mai ai e, e faaite mai ia matou i te Metua ?” Ioane 14:8, 9.HL 12.4

  Teie te huru o ta Iesu faaiteraa i to’na tere i te fenua nei: ‘Tei nia iho ia’u te Varua o te Fatu, oia i faatahinu mai ia’u ei boro haere i te parau maitai i te taata rii, ua tono mai oia ia’u ei :aaora i te feia aau oto, ei poro haere i te ora i te titi. e ia hi‘o faahou te matapo, e ei tuu hoi i te feia paruparu. Luka 4 :18. O te huru ïa o ta’na ohipa. Ua haere oia i tera vahi e i teia vahi ma te hamani maitai e te faaora hoi i te feia i neneihia e te diabolo . Ua vai noa te mau oire rii e ati noa ', e aita i faaroo faanouhia te mau reo autâ ta te ma‘i i faatupu. Ua haere oia na reira e ua faaora i te mau feia ma‘i atoa. Ua faaite ta’na ohipa to’na Atuaraa. Ua heheuhia i roto i te mau ohipa atoa o to’na oraraa, te aroha, te riri ore, e te hamani maitai, ua ï to’na aau te here i te mau tamarii atoa o te taata nei. Ua rave oia i te nuru o te taata nei, ia nehenehe oia la apiti no te tauturu i to ratou mau ere. Aita te taata veve roa’e e te haeh?a roa‘e i nâta‘u i te haafatata mai ia’na. Ua ite te mau tamarii iho i to ratou umeraahia Ia’na ra. E mea hinaaro na ratou i te paahi i nia i to’na turi avae, e te hio hoi to ratou mata i roto i o’na mata maramarama e te mâru.HL 13.1

  Aita o Iesu i faaore noa a‘e i te tahi vahi iti ', o te parau mau, ia parau noa râ oia i te parau mau na roto i te aroha i te mau aata atoa, Ua na roto i te hoê aau maitai to’na mau farereiraa te taata nei, e te aau here mau. Aita oia i iriâ na, aita hoê paau etaeta faufaa ore ta’na i parau aita Oia i haapeapea faufaa ore noa i te taata aau oto. Aita Oia i faahapa i te paruparu o e taata nei. Mea na roto noa ï te aroha To’na parauraa i te Parau mau. Ua faaite oia i te haavare, te faaroo ore e te hara, Teie râ ua na roto i te roimata To’na parauraa. Ua oto Oia ia erusalema. Ta’na oire i here, te oire tei patoi Ia’na, o tei riro ei E ',a e te Parau Mau, e te Ora. Ua patoi taua oire nei i To’na Paaora, ua tapea noa râ Oia i To’na here e te aroha ia’na. I roto To’na oraraa ua faaere Oia Ia’na iho no te hamani maitai ia etahi ê E mea faufaa te mau varua taata tataitahi i mua i to’na iro. Ma tetaiva ore i te haamoriraa i te Atua, ua faahaehaa Dia ia’na iho ma te tura mo‘a i mua i te mau mero atoa o te utufare o te Atua. Te ite nei Oia i roto i te mau taata atoa te hoê arua topa te au ia faaorahia.HL 13.2

  O te huru ïa o to Iesu aau i heheuhia i roto i to’na oraraa. O te huru atoa ïa o te Atua. No roto mai i te aau o te Metua ra te mau taheraa o te hamam maitai i roto ia Iesu Mesia ra te taeraa i rotoi te mau tamarii a te taata nei. O Iesu te Faaora here e te hamani maitai, o te Atua ïa i riro mai ei taata. I Timoteo 3:16.HL 13.3

  No te hoo ia tatou nei i tae mai ai lesu, e i mauiui ai Oia, e i pohe ai. Ua rire Oia ei “taata mataro ï te ati”, ia nehenehe ia roaa ia tatou te oaoa mure ore. Ua tia i te Atua ia vaiiho i ta’na Tamaiti here tei i i te maitai e te parau mau, i te faaearaa hanahana taea-ore-hia ï te mana‘o, no te haere mai i roto i teie ao tei viivii i te hara, e tei pouri i te faaino a te hara e te pohe. Ua tia Ia’na i te hi‘o i Ta’na Tamaiti ia vaiiho i te parahiraa o To’na ra Metua e te vaiiho hoi i te mau haamoriraa a te mau melahi no te haere mai e farii i te mauiui, te haamâ, te faaino, te haehaa, te feii e te pohe. E te a‘o, i hauhia ‘i to tatou tei nia ia ia ', na, e no to’na paruparu e ora ‘i tatou. Isaia 53 : 5. A hi‘o na la’na i te medebara, i Getesemane, e i nia i te satauro, te Tam iiti viivii ore a te Atua tei amo i te hopoi‘a o ta tatou mau hara! Ua farerei Oia, o tei parahi hoê â e te Atua, i roto i to’na varua, i te riaria o te taa-ê-raa ta te hara i pao i rotopu i te taata e te Atua, oia hoi te taa-ê raa tei haamahiti mai i tera reo pii e te ahoaho tei na ô e: “E tau Metua e tau Metua, eaha oe i faarue mai ai ia’u ?” Mataio 27 : 46. Na te teimaha o te hara, e to’na hoi rahiraa i haaparari i te mafatu o te Tamaiti a te Atua.HL 14.1

  Aita teie tusia i opuahia no te faatupu ï te aroha i roto i te aau o te Metua i te taata hara nei ia nehenehe Oia ia faaora mai ia’na. Aita, e aita roa ‘tu. “Ua aroha mai te Atua i to te ao e ua tae roa i te horoa mai i ta’na tamaiti fanautahi. E ere no te taraehara a Ta’na Tamaiti i aroha mai ai te Metua ia tatou, no to’na râ aroha ia tatou i horoa mai ai Oia i taua taraehara ra. Ua riro o lesu Mesia ei arai no te Metua ia nehenehe Oia ia faatae ï to’na aroha faito ore i nia i te hoê ao topa. Ei roto te Atua i te Mesia ïte faaiteraa i to te ao nei ia’na iho. 2 Kori. 5:19. Ua mauiui te Atuae ta’na Tamaiti. I roto i te ahoaho o Getesemane, e i roto hoi i te pohe i Kalivari, o te mafatu o te Aroha faito ore tei aufau i te taime no te hoo faahouraa mai i te taatoa.HL 14.2

  Ua parau Iesu e: I here mai ai tau metua ia’u, o vau e horoa i to’u ora, e a rave faahou atu ai. Ioane 10:17. Teie hoi te tah: auraa: E aroha rahi ta tau Metuae hopoi mai nei no outou i rahi roa ‘i to’na here ia’u, o vau i farii i te faatusia i to’u ora ia nehenehe outou ia hoohia mai. Ua riro vau ei mea here roa a‘e na’na o vau i faariro ïa’u ei hoo ia outou ma te horoa i to ', u ora, ma te rave mai i nia ia’u i to outou mau ati e ta outou mau hara, no te mea na roto i ta’u tusia e tia i te Atua o tei vai parau-tia noa na ia haaparau-tia i te feia atoa i faaroo ia’u.”HL 14.3

  O te Tamaiti ana‘e raa te Atua, oia hoi tei mana no te Faaora faahou ia tatou, o Oia ana ', e ra o tei parahi i roto i te metua ra te nehenehe ia faaite mai ia’na ïa tatou nei. O oia ana ', e ra o tei ite i te teiteiraa e te hohonuraa o te aroha o te Atua te nehenehe e heheu mai i te reira. Ia na roto ana‘e i te tusia faito ore ta Iesu i amo no te taata pohe nei te faaiteraahia te aroha O te Metua i teie ao topa.HL 15.1

  “I aroha mai te Atua i to te ao, e ua tae roa i te horoa mai i Ta’na tamaiti fanau tahi. loane 3:16. Ua horo‘a mai te Atua i ta’na Tamaiti eiaha no te ora-noa-raa i rotopu i te taata nei, no te amo-atoa-raa râ i ta ratou mau hara, e te pohe hoi ei mono ia ratou, ua tahoê Iesu Mesia no te amoraa i te mau ere e te mau maitai o te taata nei. Ua tahoê mai Oia o tei riro ei hcê e te Metua ïa tatou na roto i te taura matara ore. “Aita Oia ï haamâ i te parau ia tatou e taeae No’na. Hebera 2:11. O Oia to tatou Taraehara, to tatou Paruru, e to tatou Taeae. Te tia ra oia I roto i to tatou huru taata i mua i te terono o te Metua, e riro Oia ei hoê e te fetii taata nei ta’na iho i hoo, e tae noa’tu i roto i te ao mure ore; O oia te Tamaiti a te taata e amuri noa’tu. Ua na reirahia ia tia Ia’na ia faatia faahou i te taata no roto mai i te ino o te hara, ia tia hoi ïa faatupu faahouhia te archa o te Atua i roto i te taata nei ia tia atoa hoi ia’na ia oaoa i roto i te oraraa mo‘a.HL 15.2

  Ia riro te hoo faahouraa ia tatou, oia hoi te tusia faito ore ta to tatou Metua i te ao ra, i horoa mai a pupu mai ai i ta’na Tamaiti ia pohe no tatou, ei hcroa mai i te tahi feruriraa teitei no tatou no nia i ta te reira e faariro ia tatou ei mau taata i roto ia Iesu Mesia ra. A horoahia mai ai te tia ia Ioane apcsetolo i faauruhia ia hi‘o i te teitei e te hohonu e te aano o te aroha o te Metua i te taata pohe nei, ua i roa oia i te tahi aau haamori e te faatura, e i roto i to’na papu ore ia tatara mai i te puai o te here O taua aroha ra, ua pii noa ‘tura oia : A hi‘o na i to te Metua aroha ia tatou nei, o tatou i piihia mai e tamarii na te Atua ! 0 Ioane 3:1. Auê te faufaa ta teie aroha e horoa mai nei i te taata nei! Na roto i te raveraa i te hara, ua riro te mau tamarii a Adamu ia Satani, e nehenehe ratou ia riro na roto ï te tusia taraehara o te Mesia ei mau tamarii na te Atua. Te faateitei nei Iesu Mesia i te taata nei na roto i to’na raveraa i to te tino nei huru, ua tuu Oia i te taata topa nei 1 roto i te tahi tiaraa ia nehenehe mau tera i‘oa “tamarii a te Atua” ia tano maitai i nia ia tatou.HL 15.3

  Mau tamarii no te Arii o te ra‘i! Parau fafau maitai rahi teie ! Tuuraa reo pau ore i roto i te mau aau feruri! Aroha naea-ore-hia, o te Atua no te hoê ao tei ore i hinaaro Ia’na! Aita ‘tu e aroha mai teie te huru. Ua hau atu te reira i to te hoê metua vahine aroha i ta’na tamaiti i moe. Ia hi‘o tatou i te reira e nenei puaihia to tatou aau, e faatïtïhia to tatou mau mana‘o i raro a‘e i te hinaaro o te Atua. Rahi atu to tatou tuatapâpâraa i te huru o te Atua na r to i te maramarama o te Satauro, rahi atu to tatou iteraa i te faaoreraa hara e te here, e rahi atoa atu to tatou iteraa i te aroha noa i te tahoêraahia e te hapa ore, e te parau-tia, e rahi atoa ‘tu ïa to tatou iteraa i te mau tapa‘o no te hoê aroha e te hamani maitai faito ore mau.HL 16.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents