Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  TE ITERAA I TE ATUA

  “Maere ana‘e ihora te feia atoa i faaroo ia’na ra, i to’na ite e ta’na parau.” Luka 2 : 47.HL 73.1

  ERAVE rahi te mau ravea ta te Atua i rave no te heheuraa la’na ïa tatou nei, e no te apitiraa ïa tatou i roto ïa’na. Te paraparau tamau nei te natura ia tatou. Ua nutapu te mau aau mahorahoia i te aroha, e te hanahana o te Atua tei faaitehia mai i roto i te mau ohipa a ta’na rima. Te faaroo nei te taria haapao maitai e te ite nei hoi i te auraa o te reo o te Atua i roto 1 te natura. Te paraparau nei te mau mea atoa, te mau aua heeuri, te mau raau rarahi, te mau umoa tiare, te mau âta e pee haere nei, te ahehe o te pape tahe, te hanahana o te reva i to tatou aau, e te pii nei ia tatou ia farii Ia’na o tei hamani i te mau mea atoa nei.HL 73.2

  Ua taati te Fatu i ta’na mau haapiiraa faahiahia i te mau mea o te natura. Te mau raau, te manu, te tiare o te peho, te mou', a, te roto, te ra‘i ninamu, te mau ohipa mana', o-ore hia no te oraraa o ce mau mau mahana tataitahi, taua mau mea atoa ra, ua faarirohia e te Fatu no te haapii ia tatou i te parau mau, e no te faahaamana', o pinepine hoi ia tatou i ta’na mau haapiiraa, e tae noa ‘tu hoi i rotopu i te mau peapea o teie nei oraraa.HL 73.3

  Te hinaaro nei te Atua ia ite maitai ta’na mau tamarii i te auraa i roto i ta’na mau mea i hamani e ia oaoa hoi ratou i te mau unauna ta’na i faaunauna i nia i to tatou fenua parahiraa nei. E mea au na te Atua te unauna; e rahi a‘e râ To’na hinaaro i te unauna o te aau i te mau mea atoa nei, e te hinaaro nei Oia ia faatupu tatou i te aau mâ e te haehaa, e te mau maitai i heheuhia na roto i te mau tiare.HL 73.4

  Te horoa mai nei te mau mea ta te Atua i hamani i te mau haapiiraa faahiahia o te auraro e te tiaturi, ia nehenehe to tatou mata ia faaaraarahia. Mai te mau fetia tei pee i to ratou e‘a itea-ore-hia i roto i te reva hopea ore nei, e tae noa ‘tu i te mau hu‘ahu‘a rii te ore e tia ia hi‘o ra i roto i te reva nei ra, te reira mau mea atoa o te natura ra, te auraro nei ïa i tei Hamani ra. Te atuatu nei te Atua i te mau mea atoa Ta’na i poiete Oia o tei mau i te mau ao itea ore ia taio ra, o tei tia ia’na i te haapa- rare na roto i te reva aano, te haapao atca nei ïa i te manu iti haihai roa o tei himene i ta’na himene haehaa, mai te haapeapea ore ia’na iho. Ia haere te taata i ta ratou ohipa i te mau mahana tataitahi, ia pure ratou, ia taoto ratou i te ahiahi, ia tia mai ratou i te poipoi; ia faatupu te taata tao’a i te tamaaraa i roto i to’na aorai, aore ra hoi ia faatairuru ana’e te taata veve i to’na utuafare e ati noa a‘e ta’na tamaaraa iti haihai, e pee iho â te mata o to tatou Metua i te ao ra i te mau mea ta’na i hamani i te mau vahi atoa, e ua hi’opo‘a ia ratou ma te aau here mau. Aita hoê roimata e tahe te ore e iteahia e To’na mata, aita e mata ataata te ore e tapa’ohia e ana.HL 73.5

  Ehia peapea faufaa ore e paruruhia ahiri tatou e tiaturi nei I te reira. Eita ïa to tatou oraraa e farerei i te mau toaruaruraa. E tuuhia ïa e tatou te mau parau rarahi e mau parau haihai i roto i te rima o tei ore i fifi, noa ‘tu te rahi o te ohipa o te ore hoi e teimaha i te hoê noa hopoi‘a. E roaa atoa mai ïa ia tatou te ora o te aau, o tei ore a‘enei i roaa i te taata e rave rahi mai te matamua mai â.HL 74.1

  Ia ite ana‘e outou e te umehia ra outou ia feruri i te mau mea unauna o te fenua nei, a haamana‘o i teie ao i mua nei, aita roa o reira e hara, aita atoa te riaria i te pohe i reira, e mou hoi te mau paira atoa o te ino 1 reira. A feruri i tera faaearaa o te feia i maitihia, e haamana‘o outou e rahi roa a‘e to’na faahiahia I ta to outou mau mana‘o atoa e nehenehe e feruri i roto i te mau mea unauna roa a‘e. Ua riro te mau unauna o te natura nei ei hoho‘a nainai no to’na hanahana rahi. Ua papaihia hoi e: “O te mau mea aore i hi‘ohia e te mata ra, aore i faaroohia e te tari‘a ra, aore hoi i ô i roto i te aau o te taata ra, o ta te Atua ïa I vaiiho no te feia i hinaaro ia’na ra. Ua faaite mai râ te Atua ia tatou i taua mau mea ra i to’na Varua.” 1 Kori. 2: 9, 10.HL 74.2

  E nehenehe i te taata e fatu i te pehe, e i te natura e paraparau mai ia tatou no nia i te mau mea i hamanihia, o te kerisetiano râ te nehenehe a‘e e mauruuru i te mau faufaa rarahi i roto i taua natura nei, no te mea te ite ra oia e ohipa te reira ma to’na tiaturi i te ao ra, e no te mea atoa te ite ra oia i roto i te hoê tiare, i te hoê ohï, i te hoê tumu raau, i te mau tapa‘o no to‘na aroha. Eita ta te hoê e nehenehe e mauruuru mau i te huru faufaa o te mau mou', a, te mau anapape, e te miti, mai te mea aita te reira taata e faariro i te reira ei reo no te aroha o te Atua i te taata nei.HL 74.3

  Te paraparau atoa mai nei te Atua ia tatou na roto i te mau mea e tupu nei i roto 1 te oraraa nei o tei heheu mai i to’na rima tei aratai maite i te mau mea atoa, te paraparau atoa mai nei oia na roto i te ohipa a to', na Varua i nia 1 to tatou aau. Tei roto te mau haapiiraa faahiahia i te mau mea e tupu nei, e tei roto hoi te mau tauiraa e tupu nei i te mau mahana tataitahi e haaati mai nei ia tatou, e ite tatou i te reira mau haapiiraa mai te mea e aau mahorahora to tatou no te faataaraa 1 te reira. Te na ô maira te Papai Salamo, a feruri ai oia i te rima aratai o te Atua : “Te ï nei te fenua i te maitai a Iehova.” (Salamo 33 : 5.) “O tei paari ra e riro oia i te haapao i teie nei mau parau e ite hoi oia i te aroha hamani maitai o Iehova ra.” (Salamo 107: 43.)HL 75.1

  Te paraparau mai nei te Atua ia tatou i roto i ta’na Parau. Tei roto i reira te heheuraa maramarama e te pape maitai no to’na huru aau, ta’na mau ravea i te taata nei, e ta’na ohipa rahi no te faaora faahouraa ia tatou. Tei roto i reira te parau tuatapâpâ no te mau patereareha, te mau peropheta e te tahi atu â teia mo‘a i mutaa ihora. Hoê â natura “to te reira mau taata i to tatou.” (Iakobo 5: 17.) Te ite nei tatou e ua tô ratou atoa mai ia tatou, ua riro hoi i roto i te mau faahemaraa mai ia tatou nei iho â, ua faaitoito faahou râ ratou, e ua upootia ratou na roto i te tauturu a te Atua. A hi‘o ai tatou i te mau huru i tupu ia ratou,te maramarama, te aroha e te mau haamaitairaa i roaa ia ratou,e te ohipa i ravehia e ratou na roto i te tauturu i horoahia mai ia ratou, e ama te auahi o te Varua i faaurua ia ratou, i roto i to tatou mau aau, te auahi no te itoito mo‘a, e ua horoa mai te reira i te hinaaro i roto ia tatou ia riro atoa mai ratou te huru, i te haereraa mai ia ratou te huru. e te Atua atoa ra.HL 75.2

  A faahiti ai i te parau no te Faufaa Tahito. Ua hau roa ‘tu te Faufaa Apî. Ua parau Iesu e : “O te faaite ïa ia’u o taua mau parau ra.” (Ioane 5 : 39.) Oia mau te faaite nei te Bibilia taatoa ia Iesu Mesia, to tatou Faaora, te faaite nei Ia’na o tei tahoêhia to tatou tiaturiraa no te ora mure ore. Mai te parau no te hamamraahia teie nei ao,—no te mea “aore roa e, e ere oia i te hoê mea i hamanihia,” (Ioane 1: 3) e tae noa ‘tu i tera parau fafau “te haere vave atu nei au.” (Apo. 22: 12,) ua parauhia mai tatou i te parau no ta’na mau ohipa i hamani, e te faaroo nei tatou i to’na reo. Mai te mea e hinaaro outou i te ite i te Faaora a tuatapâpâ i te mau Parau i Papaihia.HL 75.3

  A faaï i to outou aau i te mau parau a te Atua. E pape ora te reira tei haamâha i to outou poihâ rahi. E pane ora te reira tei pou mai no te ra‘i mai. Teie ta te Fatu i parau : Ia ore outou ia amu i te tino o te Tamaiti a te taata nei e ia ore hoi outou ia inu i to’na toto, aore roa ïa e ora i roto ia outou,” te tatara maira oia i te na ôraa e: Te parau ta’u 1 parau atu ia outou nei e varua ïa e ora tei reira.’’ (Ioane 6 : 53, 63.) Ua faaitoitohia to tatou tino na roto i te mau mea ta tatou e amu nei e ta tatou hoi e inu nei. Mai te au i te pae tino nei. oia atoa i te pae varua : Na te mau mea ta tatou e tuatapâpâ nei e horoa mai i te ïtoito no tatou i te pae varua.HL 75.4

  Te parau no te ora ta te mau melahi i hinaaro i te faaô e hi‘o, e riro te reira ei ite, e ei reo himene no te feia maitihia i te mau tenetere atoa o te ao mure ore. Aita anei ïa e au ia tuatapâpâ maitaihia taua parau ra i teie nei? Te aroha e te here faito ore o Iesu Mesia te tusia i pûpûhia no tatou o te reira te mau parau e au ia feruri papu-roa-hia e tei riro ei mea mo‘a mau. E haamaoro atu â tatou i te feruriraa i te huru aau o to tatcu Faaora, e ia feruri hoi tatou i te toncraahia mai oia o tei haere mai e no te faaora i to’na ra mau taata i ta ratou ra mau hara. E itoito to tatou faaroo e te hinaaro na roto i te hi‘oraa i te mau mea o te ra‘i ra, e riro ta tatou mau pure ei mea maitai a‘e i mua i te aro o te Atua, no te mea e rahi roa ‘tu to’na apitiraahia i te faaroo e te aroha, e riro ta tatou pure e te maramarama e te u‘ana a‘e. E roaa atoa mai te hoê tiaturiraa puai ia Iesu e riro tatou i te ora i te mau mahana atoa i roto i to’na mana no te faaora maitai roa i te feia i haere atu i te Atua ra na roto Ia’na.HL 76.1

  Ia tiatonu tatou i nia i te mau maitai o te Faaora, e ite tatou i te hoê hinaaro i roto ia tatcu, tera hinaaro ia faaapî taatoahia tatou, e ia tauihia ia au i to’na hoho‘a mau. E i te aau i te poia e te hinaaro ia riro mai Ia’na te huru o te haamorihia ra. Ia rahi ana‘e to tatou mana‘c ia Iesu Mesia e rahi atoa ïa to tatou paraparautaa No’na, e rahi roa atoa atu ïa to tatou riroraa ei tia mau no’na i mua i te mata o to te ao nei.HL 76.2

  Aita te Bibilia i papaihia no te feia ite ana‘e iho, maori râ no te nunaa taatoa. Te vai maramarama maitai mai nei te mau parau rarahi no te ora i roto ia’na mai te maramarama o te ao. No reira eita roa te feia e taio ia', na e nehenehe e topa i roto i te mau hape e rave rahi, maori râ o te feia tei taio ia’na ma te pee I to ratou iho mana‘o ma te haapae ê i te hinaaro o te Atua tei heheu maramarama maitaihia mai.HL 76.3

  Eiaha ratou e pee i te mana‘o o te hoê taata no nia i te mau haapiiraa a te mau Parau i Papaihia. A tuatapâpâ i te Parau a te Atua no tatou iho. Mai te mea e vaiiho tatou na vetahi ê e feruri i te parau, no tatou, eita e taeahia ia tatou te faito rahi te au ia tatou. Na roto 1 te faaohipa-cre-raa i to tatou feruriraa e hoenehia to tatou mana', o e tae noa ‘tu i te ore roaraa tatou e ite faahou i te auraa hohonu o te parau na te Atua. E puai mai, e e rahi mai hoi to tatou feruriraa mai te mea e imi tatou i te auraa o te mau ponapona o te mau parau mau o te Parau i Papaihia ra.HL 76.4

  Aita ‘tu e mea tano a‘e no te faarahiraa i te maramarama maon râ tera tuatapâpâraa i te mau parau mau teitei roa a‘e. Aita ‘tu e buka i au i te Parau na te Atua no te faarahiraa i te mana‘o e no te horoa mai hoi i te itoito i roto i te aau. Ia haapii ana', e te hoê pupu taata i te reira Parau mai te au ia haapiihia e roaa mai to’na mana‘o hohonu,e te aau mo', a, e te mau opua* raa tamau tei ore 1 farereihia a', enei i to tatou nei anotau.HL 77.1

  Tera râ e iti te maitai i roto i te hoê taioraa ru noa ia’na. E nehenehe tatou e taio taatoa noa ia’na ma te ore e ite i to’na mau parau faahiahia, e ma te ore hoi e ite i to’na mau auraa hohonu tei huna-ê-hia i te feia taio mâmâ noa. Ua hau a‘e i te fau faa te hoê irava tei haapii maitaihia e tei teruri maitaihia hoi e tae noa’tu i te roaa-roa-raa mai te auraa e te mau faauraa i nia i te parau no te faaora faahouraahia te taata nei, i te taio noa i te mau pene parau e rave rahi ma te imi ore i te auraa, e ma te roaa ore mai hoi te hoê haapiiraa papu. Ia vai noa ta oe Bibilia i nia ia oe. Taio ia’na i te mau taime atoa, a papai i to’na mau irava i roto i to oe mana‘o. A hahaere noa’i na nia i te purumu e nehenehe ta oe e taio i te hoê irava a feruri ai i to oe mana', o ia na reira oe e vai mai iho â te reira i roto ia oe.HL 77.2

  E roaa mai te paari na roto i te hoê mana‘o tuutuu ore, e na roto hoi i te hoê haapuraa tei apitihia i te pure. Te vai nei te hoê mau tuhaa parau o te Bibilia e mea maramarama roa. a ore a iteahia ‘i te auraa ; tera râ te vai nei te tahi mau parau, e ere to ratou auraa i te mea vai noa mai i nia ê. eita hoi te reira e maiha noa i mua 1 te mata nei. E faaau te tahi irava i te tahi. e hi‘opo‘a maitai ia ite, e e feruri hoi ma te pure. E roaa mai te maitai rahi roa i te hoê haapiiraa i te parau mai te reira te huru. Mai ta te taata ô repe, a ô noa ‘i oia, e farerei nei i te mau tao‘a maitai i roto i ta’na ô-noa-raa, oia atoa ïa te taata e imi nei i te Parau a te Atua mai te hoê tao‘a huna ê-hia, iteahia ihora ia’na te mau parau mau faufaa rahi a‘e e moe ê nei i te mata o tei imi ma te haapao ore. Ia neneihia e î noa te aau i te mau Parau atoa ra, e riro te reira mai te hoê pape tahe tei puroro mai na roto i te tumu o te pape ora.HL 77.3

  Eiaha roa e haapii i te mau parau o te Bibilia ma te pure ore. Hou a heheu ai i to’na mau api, e ani i te tauturu i te VaruaMaitai, e horoahia mai te reira tauturu ia tatou nei. A haere mai ai Natanaela ia Iesu ra na ô ihora te Faaora i te parauraa no’na e: “A hi‘o na i te ati Iseraela mau, aore roa e haavare o roto ia’na ra” (Ioane 1:47.) Na ô ihora Natanaela ia', na: “Eaha oe i ite ai ia’u?” “Hi‘o atura vau ia oe i raro a‘e i te sute ra, hou Philipa 1 parau ai ia oe ra.” (Ioane 1:48.) Te ïte atoa nei Iesu ia tatou i roto i te vahi moê i roto i to tatou piha, i te aniraa ia horoa mai Oia i te maramarama o ta’na parau. E apiti mai te mau melahi o te hoê ao maramarama i te feia atoa e imi i te maramarama o te Varua Maitai ma te aau haehaa.HL 78.1

  Te haapoupou nei e te haamaitai nei te Varua Maitai i to tatou Faaora. Ta’na ohipa o te pupu mai ia Iesu Mesia ia tatou nei, e o te pupu mai hoi i ta’na parau-tia viivii ore ma te ora rahi roa i noaa mai ia tatou na roto Ia’na. E haamaitai oia ia’u, e rave hoi i ta’u ra, a faaite ai ia outou.” O ta Iesu ïa i parau (Ioane 16:14) Auê ïa to te fetii taata nei faariroraahia e te Atua ei mea faufaa na’ roto i to’na horoaraa i ta’na Tamaiti ia pohe no tatou e ua horoa mai hoi i te Varua-Maitai ei hapii, e e aratai tamau no tatou.HL 78.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents