Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Umysł, charakter, osobowość II

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Rozdział 82 — Działalność naukowa

  Wiedza, moc, dobro i charakter — Prawdziwe wykształcenie nie lekceważy wartości wiedzy naukowej ani dokonań literackich, ale wyżej niż wiedzę ceni moc, wyżej niż moc dobro, wyżej niż intelektualne osiągnięcia charakter. Świat potrzebuje ludzi nie tyle o wielkim intelekcie, ile o szlachetnym charakterze. Ludzi, których zdolnościami kierują niewzruszone zasady. — Education 225 (1903).UCO2 327.1

  Bóg autorem nauki — Bóg jest autorem nauki. Badania naukowe otwierają przed umysłem rozległe obszary idei i wiedzy, umożliwiając nam ujrzenie Boga w stworzonych przezeń dziełach.UCO2 327.2

  Niewiedza może próbować wspierać niedowiarstwo odwoływaniem się do nauki, ale prawdziwa nauka, zamiast dopomagać sceptycyzmowi, dostarcza coraz to nowych dowodów Bożej mądrości i mocy. Właściwie rozumiane, nauka i spisane Słowo Boże nie przeczą sobie, tylko się uzupełniają. Razem prowadzą nas do Boga, ucząc mądrych, dobroczynnych praw, przez które On działa. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 426 (1913).UCO2 327.3

  Religia a nauka — Prawdziwa wiedza pochodzi od Boga. Szatan wpoił w umysły naszych prarodziców pragnienie wiedzy opartej na domysłach, obiecując, że dzięki niej znacząco poprawią swój stan. Aby jednak to osiągnąć, musieli postąpić wbrew świętej woli Boga, który zagradza im drogę do tych regionów wiedzy. Bóg nie chciał, by ludzie zdobyli wiedzę opartą na nieposłuszeństwie. Na te rozległe obszary wiedzy szatan usiłował wprowadzić Adama i Ewę i te same obszary przedstawia dzisiaj światu w swych pokusach. (...).UCO2 327.4

  Istotnym powodem, dla którego tak mało z wielkich tego świata i ludzi formalnie wykształconych przestrzega przykazań Bożych, jest to, że oddzielili oni wykształcenie od religii, sądząc, że każda z tych dziedzin powinna się zajmować odrębną tematyką. Bóg dał nam wystarczająco duże obszary do badań, abyśmy mogli uzyskać doskonałą wiedzę. Wiedza ta jest zdobywana pod Bożym nadzorem, powiązana z niezmiennym prawem Jahwe i przynosi doskonałe szczęście. — Testimonies for the Church V, 503 (1889).UCO2 327.5

  Nauka to potęga — Poznanie prawdziwej nauki to potęga. Bóg chce, aby wiedzy tej nauczano w naszych szkołach w ramach przygotowania do pracy, która musi zostać wykonana, zanim nastąpią ostatnie wydarzenia w historii świata. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 19 (1913).UCO2 328.1

  Zgodność nauki z wiarą — Uczelnia w Battle Creek [pierwsza adwentystyczna szkoła wyższa] została założona w celu wykładania nauki i jednocześnie prowadzenia uczniów do Zbawiciela, od którego wypływa wszelka prawdziwa wiedza. Wykształceniu zdobytemu bez wiary biblijnej brak prawdziwego blasku i chwały.UCO2 328.2

  Starałam się uświadomić studentom, że nasza uczelnia ma pod względem edukacji stać na wyższym poziomie niż wszelkie inne placówki oświatowe. Ma bowiem zapoznać młodych ludzi ze szlachetniejszymi poglądami, dążeniami i celami życiowymi oraz wpoić im właściwą wiedzę o obowiązkach człowieka i jego wiecznym przeznaczeniu. Najważniejszym celem przyświecającym powstaniu naszej uczelni było przekazywanie odpowiednich poglądów przez wskazywanie zgodności nauki z wiarą biblijną. — Testimonies for the Church IV, 274 (1879).UCO2 328.3

  Wiedza naukowa potrzebna — Młodzi ludzie, którzy pragną rozpocząć służbę jako kaznodzieje, kolporterzy lub ewangeliści powinni mieć nie tylko szczególne przygotowanie do realizacji swojego powołania, ale też odpowiednio wykształcony umysł. Osoby niewykształcone, niewyszkolone i nieokrzesane nie są przygotowane do podjęcia pracy na niwie, gdzie uzdolnieni i wykształceni ludzie sprzeciwiają się prawdom Słowa Bożego. Nie potrafią też skutecznie przeciwstawić się rozmaitym błędom religii połączonej z filozofią, których obnażenie wymaga nie tylko znajomości prawd Pisma Świętego, lecz także wiedzy naukowej. — Gospel Workers 81 (1915).UCO2 328.4

  Najważniejsza nauka — Choć wiedza naukowa jest potęgą, to jednak wiedza, którą Jezus przyniósł, przychodząc na świat, jest jeszcze potężniejsza. Nauka o zbawieniu jest najważniejszą dziedziną nauki, jaką możemy studiować na ziemi w szkole przygotowującej nas do nieba. Mądrość Salomona jest godna pożądania, ale mądrość Chrystusa jest o wiele cenniejsza i ważniejsza. Nie sposób poznać Chrystusa jedynie za pomocą intelektualnego wykształcenia, ale dzięki Chrystusowi możemy osiągnąć wyżyny intelektualne. Choć zdobywania wiedzy o sztuce, literaturze i różnych dziedzinach życia nie należy lekceważyć, uczeń powinien przede wszystkim osobiście poznać Boga i Jego wolę. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 19 (1913).UCO2 328.5

  Chrystus stosował najważniejszą ze wszystkich nauk — Bez stosowania żadnego przymusu, bez użycia przemocy Chrystus łączy wolę poddanego Mu człowieka z wolą Boga. Jest to najważniejsza ze wszystkich nauk, bo przez nią w umyśle i charakterze człowieka dokonuje się ogromna zmiana, która musi nastąpić w życiu każdego, kto ma przestąpić bramy miasta Bożego. — Letter 155, 1902; My Life Today 340.UCO2 329.1

  Badania naukowe nie przeczą Bożemu objawieniu — Bóg jest podstawą wszystkiego. Wszelka prawdziwa nauka pozostaje w zgodzie z Jego dziełami i wszelka prawdziwa edukacja prowadzi do posłuszeństwa Jego władzy. Nauka otwiera przed nami dostęp do nowych wspaniałości, sięga coraz dalej ku głębinom wiedzy, ale nie odkrywa niczego, co by przeczyło Bożemu objawieniu. — The Signs of the Times, 20 marzec 1884; SDA Bible Commentary VII, 916.UCO2 329.2

  Nauka nie może zgłębić tajemnic Boga — “To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy”. 5 Mojżeszowa 29,28. Bóg nie objawił ludziom, w jaki sposób dokonał dzieła stworzenia. Ludzka nauka nie może zgłębić tajemnic Najwyższego. Jego twórcza moc jest tak samo niepojęta jak Jego istnienie. — Patriarchowie i prorocy 82 (1890).UCO2 329.3

  Biblia naszym przewodnikiem po nauce — W kwestii wiedzy o początkach dziejów naszego świata, stworzeniu człowieka i jego upadku jesteśmy zależni od Biblii. Jeśli usuniemy Słowo Boże, nie będziemy mogli oczekiwać niczego poza baśniami, domysłami i umysłową miernotą, niechybnego skutku trwania w błędzie.UCO2 329.4

  Potrzebujemy autentycznego sprawozdania na temat pochodzenia świata, upadku Lucyfera i zaistnienia grzechu na świecie. Bez Biblii mielibyśmy w głowach mętlik od fałszywych teorii. Umysł byłby poddany tyranii przesądów i kłamstwa. Mając jednak autentyczny zapis początków świata, nie musimy brnąć w ludzkie domysły ani niewiarygodne teorie.UCO2 329.5

  Chrześcijanie wszędzie, gdzie tylko są, mogą zachowywać więź z Bogiem. Mogą korzystać z mądrości uświęconej nauki. Ich umysł może się wzmacniać, podobnie jak niegdyś umysł Daniela, któremu Bóg dał “znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości”. Daniela 1,17. Pośród wszystkich młodzieńców przeegzaminowanych przez Nabuchodonozora “nie znalazł się (...) taki jak Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz; i tak poszli na służbę do króla. W każdej zaś sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają dziesięciokrotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie”. Wiersze 19-20. — The Review and Herald, 10 listopad 1904.UCO2 330.1

  Wszelka prawda sobie nie przeczy — Tacy ludzie [nie wierzący w sprawozdanie Księgi Rodzaju] utracili prostotę wiary. Potrzebna jest silna wiara w boski autorytet świętego Słowa Bożego. Biblii nie można sprawdzać, posługując się ludzkimi teoriami naukowymi. Nie można w pełni polegać na ludzkiej wiedzy. Sceptycy czytający Biblię po to, by znaleźć w niej nieścisłości, mogą wskutek niedostatecznego pojmowania zarówno nauki, jak i objawienia twierdzić, że znaleźli niezgodności między nauką i objawieniem, ale właściwie zrozumiane, te dwie dziedziny są ze sobą w doskonałej harmonii. Mojżesz pisał prowadzony przez Ducha Bożego, a właściwa teoria geologii nigdy nie będzie sprzeczna z jego sprawozdaniem. Wszelka prawda, czy to w przyrodzie, czy w objawieniu, jest spójna we wszystkich swych przejawach. — Patriarchowie i prorocy 82 (1890).UCO2 330.2

  Czego należy się strzec — Musimy stale strzec się pokrętnej argumentacji w geologii i innych gałęziach pseudonauki, w których nie ma ani krzty prawdy. Z teorii wielkich ludzi trzeba starannie odfiltrować wszelkie ślady niewiary. Jeżeli jedno małe ziarno zasiane przez nauczycieli w szkole zostanie przyjęte przez uczniów, przyniesie żniwo niewiary. Pan jest dawcą wszelkiej ludzkiej błyskotliwości, więc należy ją poświęcić służbie dla Niego. — The Review and Herald, 1 marzec 1898; SDA Bible Commentary VII, 916.UCO2 330.3

  Uznanie dla nauki ożywione Duchem Świętym — Wiedza jest mocą ku dobremu tylko wtedy, gdy połączona jest z prawdziwą pobożnością. Aby służyła najszlachetniejszym celom, musi ją ożywić Duch Święty. Im bliższa nasza więź z Bogiem, tym lepiej możemy pojąć wartość prawdziwej nauki, ponieważ atrybuty Boga widoczne w stworzonych przezeń dziełach mogą być najbardziej docenione przez tego, kto poznał Stwórcę wszechrzeczy, Autora wszelkiej prawdy. Tacy ludzie mogą najlepiej wykorzystać swoją wiedzę, bo ich talenty poddane całkowicie kontroli Ducha Bożego mogą być w najwyższym stopniu użyteczne. — Counsels to Parents, Teachers, and Students 38 (1913).UCO2 330.4

  Nauka służebnicą religii — Trzeba zakładać szkoły oparte na zasadach i przepisach Słowa Bożego. W naszych szkołach musi panować inny duch, ożywiający i uświęcający każdą dziedzinę edukacji. Należy wykazywać gorliwe dążenia do współdziałania z Bogiem, a nie pójdą one na marne.UCO2 331.1

  Obietnice Słowa Bożego należą do nas. Możemy oczekiwać obecności Niebiańskiego Nauczyciela. Możemy widzieć wpływ Ducha Pańskiego działającego tak, jak niegdyś w szkołach prorockich, gdzie wszystko było poświęcone Bogu. Nauka będzie wtedy tym, czym była dla Daniela: służebnicą religii, a każdy wysiłek, od początku do końca, będzie zmierzał do zbawienia człowieka — duszy, ciała i ducha — oraz do uwielbienia Boga w Chrystusie. — The Signs of the Times, 13 sierpień 1885; Fundamentals of Christian Education 99.UCO2 331.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents