Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Pouke Velikog Učitelja - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Upotreba talenata

  U paraboli “onaj što primi pet talanata otide te radi s njima, i dobi još pet talanata. Tako i onaj što primi dva dobi i on još dva.”PVU 232.2

  Talente, ma koliko oni bili malobrojni, treba pravilnom upotrebom staviti u opticaj.PVU 232.3

  Pitanje koje se nas najviše tiče nije: Koliko smo primili? već: Šta smo sa primljenim učinili? Razvoj svih naših sposobnosti predstavlja za nas najosnovniju dužnost prema Bogu i bližnjima. Ko iz dana u dan ne postaje sposobniji i korisniji ne ispunjava svoj životni cilj. Ispovedanjem vere u Hrista mi se obavezujemo da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da bismo postali korisni radnici za našeg Učitelja. Svaku sposobnost treba razvijati do najviše mere da bismo sve što nam je dano mogli iskoristiti najbolje.PVU 232.4

  Delo Gospodnje koje treba da se završi na ovoj zemlji veliko je i On će, prema svom zaveštanju, u budućem životu najviše dati onome ko Mu u ovom životu bude verno i odano služio. Gospod izabira svoje predstavnike i svakog dana im, pod različitim okolnostima, pruža prilike i mogućnosti da učine nešto za Njegovo delo. U svakom iskreno uloženom naporu da se Njegov plan ostvari, On bira svoje predstavnike, u ovom svetu, ne zato što su oni savršeni, već da bi, održavajući neprekidnu vezu s Njim, mogli postići savršenstvo.PVU 232.5

  Bog će primiti samo one koji su odlučili da dostignu ovaj visoki cilj. Svako ljudsko biće On smatra obaveznim da čini najbolje što može. Od svih se očekuje moralna savršenost. Merilo pravde nikad ne smemo spuštati da bismo ga prilagodili svojim nasleđenim ili stečenim sklonostima ka zlu. Moramo shvatiti da je nesavršenost karaktera u stvari greh. Sve pozitivne osobine karaktera nalaze se u Bogu kao savršena i skladna celina, i posedovati ove osobine prednost je svakog ko primi Hrista kao svog ličnog Spasitelja.PVU 233.1

  Svi oni koji žele da budu Božji saradnici moraju težiti ka savršenstvu svakog organa svoga tela, svake osobine svoje duše. Pravo vaspitanje predstavlja pripremu fizičkih, umnih i moralnih snaga za izvršavanje svake dužnosti, catdog obuku i uvežbavanje tela, uma i duše za službu Božju. To je obrazovanje koje će se nastaviti i u večnom životu.PVU 233.2

  Od svakog hrišćanina Bog traži da neprestano razvija svoje sposobnosti i mogućnosti stvaranja u svim granama života. Hristos je našu službu unapred platio svojom krvlju i svojim patnjama i On s pravom očekuje da Mu s voljom i ljubavlju služimo. On je došao na ovaj svet da bi nam ličnim primerom pokazao kako treba raditi i u kakvom duhu. On želi da mi najpomnije razmišljamo o tome kako ćemo na najbolji način vršiti Njegovo delo, i proslaviti Njegovo ime u svetu, izražavajući time najveću čast, ljubav i odanost Onome kome “tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima vječni život” (Jovan 3, 16).PVU 233.3

  Ali Hristos ničim nije garantovao da je lako postići savršenstvo karaktera. Plemenit i svestrano pozitivan karakter nije nešto što se može naslediti ili dobiti slučajno; on se zahvaljujući milosti i zaslugama Hristovim stiče ličnim naporima. Bog daje talente catdog sposobnosti i snagu uma, i karakter formiramo mi i to najčešće uz ozbiljnu i žestoku borbu sa samim sobom. Moramo voditi neprekidnu bitku sa svojim nasleđenim sklonostima. Moramo sami sebe kritikovati trudeći se da nijednu nepovoljnu crtu karaktera ne ostavimo neispravljenom.PVU 233.4

  Nikada nemojte reći: Moje karakterne mane su neizlečive i ja se u tome ne mogu popraviti.PVU 234.1

  Ako do takve odluke dođete sigurno ćete izgubiti večni život. Nemogućnost se skriva samo u nedostatku čvrste volje i odlučnosti. Pobediti ne možete samo onda ako to i ne želite. Teškoće u stvari proističu iz pokvarenosti neposvećenog srca i nespremnosti da se potčinimo kontroli Božjoj.PVU 234.2

  Mnogi koje je Bog osposobio za velike zadatke u životu postižu veoma malo, jer malo i pokušavaju. Hiljade prolaze kroz život tako kao da život nema nikakvu određenu svrhu, kao da uopšte nemaju cilja koji valja postići. Naravno, i nagrada koju će na kraju primiti biće u skladu sa onim što su učinili.PVU 234.3

  Imajte na umu da nikada ne možete postići viši cilj od onoga koji ste sami sebi postavili. Stoga zacrtajte sebi visok cilj i zatim se lestvicama napretka stalno uspinjite, korak po korak, čak i onda kad to iziskuje bolne napore, samoodricanja i samopožrtvovanje. Ne dopuštajte da vas bilo šta u tome ometa. Ni oko jednog ljudskog bića sudbina nije tako čvrsto izatkala svoje mreže da bi ono moralo ostati bespomoćno i u potpunoj neizvesnosti. Nepovoljne okolnosti i životni problemi moraju u vama rađati samo novu snagu i čvrstu rešenost da ih savladate. Savladavanjem svake prepreke stičemo novu snagu i hrabrost da produžimo samo napred. Navalite odlučno pravim putem i onda će vam životne okolnosti predstavljati samo pomoć, a ne prepreke.PVU 234.4

  Zalažite se najusrdnije da razvijajući samo plemenite crte karaktera poslužite na slavu i čast svome Učitelju. Izgradnjom karaktera u svakoj fazi svog života treba da ugodite Bogu. Vi to možete postići. Enoh je ugodio Bogu iako je živeo u vremenu velike izopačenosti. I danas se još uvek može naći po neki Enoh.PVU 234.5

  Stojte čvrsto kao Danilo, taj verni državnik, čovek kojeg nije moglo pokolebati nijedno iskušenje. Nemojte razočarati Onoga koji vas je toliko ljubio da je čak i svoj život dao da bi izbrisao vaše grehe. On kaže: “Bez mene ne možete činiti ništa” (Jovan 15, 5). Ne zaboravite to nikada! Ako ste i grešili moći ćete sigurno izvojevati pobedu ukoliko te svoje greške uvidite, gledajući ih u buduće kao vatrenim slovima ispisane opomene. Na taj način svoj poraz možete pretvoriti u pobedu, razočarati neprijatelja i proslaviti svoga Iskupitelja.PVU 234.6

  Karakter formiran po božanskom uzoru predstavlja jedino blago koje možemo sa ovoga sveta poneti u budući život. Oni koji se u ovom svetu pokoravaju Hristovim uputstvima, sve saznanje o Bogu stečeno ovde poneće i u nebeske dvorove, i tamo će nastaviti sa neprekidnim usavršavanjem. Koliko je stoga važno razvijati karakter još u ovom životu.PVU 235.1

  Nebeski anđeli sarađivaće sa ljudima koji čvrstom verom nastoje da postignu savršenost karaktera catdog savršenstvo koje se odražava u delima. Svakome ko sebi postavi ovakav zadatak Hristos kaže: Ja sam ti s desne strane da ti pomognem.PVU 235.2

  Onima koji svoju volju udruže sa voljom Božjoj ništa neće biti nemoguće. Sve što po Božjoj zapovesti treba da se učini, Njegovom snagom i može da se učini. Za sve što od čoveka traži, Bog omogućuje i izvršenje.PVU 235.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents