Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Християнският Дом - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ГЛАВА СЕДЕМДЕСЕТ И ОСМА — СЕМЕЙСТВОТО — ЕВАНГЕЛИЗАТОРСКИ ЦЕНТЪР

  РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ДАВАТ НА ДЕЦАТА ПРАВИЛНИ НАСТАВЛЕНИЯ — Върху нас като родители и християни лежи отговорността да възпитаваме децата си в правилна насока. Те трябва мъдро, внимателно и нежно да бъдат ръководени в пътищата на християнското служене. Ние сме под свещения завет с Бога и от нас се иска да подготвим своите деца за Негова служба. Нашият пръв дълг е да ги обкръжим с такива влияния, които ще ги накарат да изберат живот на служене и ще им дадат необходимото обучение.ХД 210.2

  ДНЕШНИТЕ ДЕЦА МОГАТ ДА БЪДАТ КАТО ДАНИИЛ И ЕСТИР — Божията цел за децата, които израстват край нас, е по-широка, по-дълбока и по-висока, отколкото нашите ограничени схващания могат да разберат. Онези, които Бог е намерил за верни в миналото, макар заемащи и най-ниското положение, са били призвани да свидетелстват за Него в най-високите места в света. И много от младите днес, които растат като Даниил в своя юдейски дом, изучават Божиите дела и Божието слово и учат уроците на вярна служба, ще стоят в законодателни събрания, в съдебни зали или в царски палати, като свидетели за Царя на царете. Мнозина ще бъдат призовани и за по-далечна служба. Целият свят се отваря за евангелието... От всички краища на света до нас идва викът на съкрушени от греха сърца за познание на Божията любов... Върху нас, които сме получили това познание, лежи отговорността да го предадем на нашите деца, за да отговорят на този вик. Днес до всеки дом и всяко училище, до всеки родител, учител и дете, познаващи светлината на евангелието, се отправя въпросът, отправен към царица Естир в онзи момент на съдбоносна криза в историята на Израил: “Кой знае дали ти не си дошла в царството за такова време като това?”.ХД 210.3

  УСПЕШНИ НАЧИНИ ДА СВИДЕТЕЛСТВАМЕ ЗА ХРИСТОС — Не всички могат да отидат като мисионери в чужди страни, но всички могат да бъдат мисионери в дома си между своите домашни и съседи. Има много начини, с помощта на които църковните членове могат да предадат вестта на тези, които са около тях. Един от най-успешните е чрез несебелюбив християнски живот, посветен на работа за помагане на другите. Тези, които в живота си имат големи трудности, могат да бъдат ободрени и укрепени чрез малко внимание, което не коства нищо. Любезни думи, изказани просто, топли чувства, проявени искрено, ще разпръснат облаците на изкушенията и съмненията, събиращи се в душата. Истинското християнско съчувствие проявено с простота, има силата да отваря вратите на сърцата, които се нуждаят от простото и деликатно докосване на Христовия Дух.ХД 210.4

  Има широко поле за служба на мъже и жени. Необходима е действената помощ на всички готвачки, шивачки, медицински сестри. Нека членовете на бедни семейства бъдат поучавани как да готвят, как да шият и поправят своето облекло, как да гледат болни и как да се грижат правилно за дома. Дори децата трябва да бъдат поучавани да извършват малки дела на любов и милост спрямо онези, които са по-малко облагодетелствани от тях.ХД 211.1

  ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ДА СЕ СЪДНИЯТ В СЛУЖБА ЗА ДРУГИТЕ — В старанието да извинят себе си някои казват: “Моите домашни задължения, моите деца изискват цялото ми време и всичките ми средства”. Родители, децата ви трябва да бъдат помощници, които увеличават вашата сила и способност да работите за Господа. Децата са по-малките членове на Божието семейство. Те трябва да бъдат възпитавани да посветят себе си на Бога, на Когото принадлежат по сътворение и изкупление. Те трябва да знаят, че всички сили на тялото, ума и душата са Негови. Те трябва да бъдат обучавани да помагат по различни начини и да са готови да извършват несебелюбива служба. Не позволявайте вашите деца да бъдат пречка. Децата трябва да споделят с вас както духовните, така и физическите товари. Чрез помагане на другите те увеличават своето лично щастие и полезност.ХД 211.2

  Ако във всяка църква млади мъже и жени се посветят тържествено на Бога, ако проявяват себеотрицание в домашния кръг, облекчавайки своите измъчени майки, каква промяна би настъпила! Майките биха могли да намерят време да посещават своите съседи. Когато случаят предлага възможност, децата трябва да ги подкрепят чрез извършване на малки дела на милост и любов за благословение на другите. Така може да се влезе в хиляди домове на бедни и нуждаещи се. Книги относно здравето и въздържанието биха могли да бъдат занасяни в много домове. Разпространението на тези книги е важно дело, защото те съдържат ценни познания за лекуване на болести — познание, което би могло да бъде голямо благословение за онези, които не могат да си позволят да платят за лекарска визита.ХД 211.3

  БОГ ЖЕЛАЕ ДЕЦАТА ДА БЪДАТ МАЛКИ МИСИОНЕРИ — Бог желае още от ранна възраст всяко дете да бъде Негово, да бъде осиновено в Неговото семейство. Каквито и да са, младите могат да бъдат членове на семейството на вярата и да придобият скъпоценен духовен опит.ХД 211.4

  Още от ранните си години децата трябва да бъдат полезни на Божието дело.. Бог ще им даде своята благодат и Своя Свят Дух, за да могат да победят нетърпението, гневливостта и всеки грях. Исус обича децата. Той има благословения за тях и иска да ги види послушни на родителите си. Той желае те да бъдат Негови малки мисионери, които се отричат от своите наклонности и от желанието си за себелюбиви удоволствия, за да Му служат. И тази служба е приета от Бога така, както службата на по-големите.ХД 211.5

  Чрез правила и пример родителите трябва да поучават децата си да работят за непокаяните. Децата трябва да бъдат възпитавани да съчувстват на възрастните и страдащите и да облекчават страданията на бедните и нещастните. Те трябва да бъдат поучавани да бъдат прилежни в мисионската работа. От техните най-ранни години трябва да им се внушава, че е необходимо да проявяват себеотрицание и да правят жертви за доброто на другите и за напредъка на Божието дело, за да могат да бъдат съработници на Бога.ХД 212.1

  Нека родителите поучават малките на истината такава, както е в Исус Христос. Децата в своята непосредственост ще повтарят на другарчетата си това, което са научили.ХД 212.2

  ЦЪРКВАТА ИМА РАБОТА ЗА МЛАДИТЕ — Нека ръководителите на църквата обмислят планове за обучаване на млади мъже и жени, за да се развият и използват пълноценно поверените им таланти. Нека по-старите членове на църквата вършат ревностно възпитателна работа всред децата и младите. Нека проповедниците използват своя опит за създаване на планове за сътрудничество с по-младите членове на църквата в работата на мисионерското поле. Но не си въобразявайте, че ще събудите техния интерес само чрез дълга проповед на мисионско събрание. Планирайте начини, с помощта на които може да бъде запален жив интерес. Нека всеки да извърши част от това дело. Обучавайте младите да вършат това, което сте им определили, и от седмица на седмица да докладват на мисионерски събрания, като разказват какво са изпитали и какви успехи са постигнали чрез Христовата благодат. Ако такива доклади биват изнасяни от посветени работници, тези събрания няма да бъдат досадни и скучни. Те трябва да събуждат истински интерес и тогава никой няма да отсъства.ХД 212.3

  ТЪРСЕТЕ СЛУЧАИ В СЪСЕДСТВОТО — Съществуват достатъчно случаи за работа. Заемете се с делото, което трябва да бъде извършено във вашето съседство. Вие сте отговорни за това. *ЗАБЕЛЕЖКА: За по-подробни съвети върху методите и ефикасността на служенето ни от любов сред съседството виж Welfare Ministry съставителите. Не чакайте другите да ви принудят да направите първите стъпки. Напредвайте без отлагане, като имате предвид вашата лична отговорност пред Този, Който даде Своя живот за вас. Вървете, като че ли сте чули Христос да ви призовава лично да се събудите от сън и да упражнявате всяка дадена ви от Бога способност за извършване на най-доброто за Него. Не гледайте да видите кой друг е готов да приеме вдъхновението от Словото на живия Бог. Ако вие сте напълно посветени, чрез вас Той ще доведе в истината други, които може да употреби като канали за предаване на светлината на много души, живеещи в тъмнина.ХД 212.4

  НЕКА ХРИСТИЯНСКИТЕ СЕМЕЙСТВА НАВЛИЗАТ В ТЪМНИ МЕСТА — Бог зове християнски семейства да навлязат там, където има тъмнина и заблуда и да работят мъдро, с любов и такт за Господа. Отговорът на такъв зов изисква себепожертвувателност. Докато мнозина чакат да преминат трудностите, в света умират души без надежда и без Бога. Много, твърде много човеци рискуват живота си в епидемични области и понасят трудности и лишения заради светски преимущества и заради търсене на научни познания. Къде обаче са хората, които желаят да кажат и на други за Спасителя? Къде са мъжете и жените, които ще отидат в области, нуждаещи се от евангелието, за да посочат Изкупителя на тези, които още са в тъмнина.ХД 212.5

  Ако много християнски семейства отидат в тъмните места на земята, в местата, където хората са в духовна тъмнина, и направят така, че светлината на Христовия живот да свети чрез тях, ще бъде извършено велико дело. Нека такива хора започнат работата си по тих и ненатрапчив начин, без да изискват средства от Конференцията, докато интересът стане толкова голям, че няма да могат да ръководят работата без помощта на проповедници.ХД 212.6

  ДЕЦАТА ЩЕ РАБОТЯТ ТАМ, КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕ МОГАТ — Когато небесните същества видят, че на човеците повече няма да бъде позволено да представят истината, Духът Божи ще слезе над децата и те ще започнат да я проповядват. По-възрастните работници не ще могат да правят това, защото техният път ще бъде препречен.ХД 213.1

  В заключителните сцени на земната история много деца и млади ще удивляват хората чрез своето свидетелство за истината, която ще бъде разкрита с простота, дух и сила. Те са били поучавани в страх от Господа и техните сърца са смекчени чрез грижливо и молитвено изучаване на Писанията. В близко бъдеще много деца ще бъдат изпълнени с Божия Дух и ще работят за проповядване на истината в света, което в това последно време не може да бъде извършено от по-възрастните членове на църквата.ХД 213.2

  Нашите църковни училища са определени от Бога да подготвят деца за това велико дело. Децата трябва да бъдат наставлявани днес в специалните истини за това време и в практическа мисионска работа. Те трябва да се запишат в армията от работници, които помагат на болните и страдащите. Децата могат да вземат участие в медицинско мисиониране и да помагат това дело да върви напред... Чрез тях Божията вест ще стане позната и Неговото спасително изкупление ще достигне до всички народи. Тогава нека църквата почувства задълженията си спрямо агънцата в стадото. Нека децата бъдат възпитани и обучени да служат на Бога.ХД 213.3

  НАУЧЕТЕ СЕ ДА РАБОТИТЕ ЧРЕЗ РАБОТА — Любовта и верността към Христос са изворът на всяка истинска служба. В сърцето, докоснато от Неговата любов, се поражда желание да работи за Исус. Нека това желание бъде насърчавано и ръководено правилно. В дома, сред съседите или в училище, чрез посещение на бедни, измъчени, пренебрегнати или нещастни — във всички случаи работата за другите не трябва да бъде считана за излишен товар, да се приема като скъпоценен случай на служба.ХД 213.4

  В това дело, както и във всяко друго, опитът се придобива в процеса на самата работа. Уменията се постигат чрез изпълняване на най-обикновените задължения в живота и чрез служене на нуждаещите се и страдащите. Без това и най-добронамерените усилия често са безполезни, а дори и вредни. Човек се учи да плува във водата, а не на сушата.ХД 213.5