Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Християнският Дом - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ЧАСТ IX — БАЩАТА — ОБЕДИНИТЕЛ НА ДОМА

  ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА — ПОЛОЖЕНИЕТО И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА БАЩАТА

  ИСТИНСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СЪПРУГ — Домът е Божия наредба. Бог желае семейният кръг, баща, майка и деца, да съществува на този свят като едно цяло.ХД 87.4

  Щастието в дома не зависи единствено от майката. Бащите имат да извършват важна част от работата в това отношение. Съпругът е обединителят на материалните и духовни съкровища в дома. Той свързва членовете на семейството, майка и деца, с най-здравите връзки на единството, чрез своите силни, сериозни и предани чувства.ХД 87.5

  Названието на бащата “ОБЕДИНИТЕЛ” е най-вярната дефиниция на понятието съпруг... Аз видях, че малцина бащи съзнават своята голяма отговорност.ХД 87.6

  ГЛАВА НА СЕМЕЙНИЯ КРЪГ — Съпругът и бащата е главата на семейството. Съпругата очаква от него любов, съчувствие и помощ при възпитанието на децата; и това е правилно. Децата са негови, както и нейни, поради което и двамата са заинтересовани от тяхното благополучие. Децата търсят у бащата подкрепа и напътствие. Той трябва да има правилно разбиране за живота, както и за влиянията на познатите, които обкръжават семейството му; но над всичко друго той трябва да бъде ръководен от любов и страхопочитание към Бога и ученията на Словото Божие,за да може да насочва нозете на децата в правилния път...ХД 87.7

  Бащата трябва да изпълни своя дял, за да направи дома щастлив. Каквито и да са неговите грижи и безпокойства за работата му, той не бива да допуска те да хвърлят сянка върху неговото семейство. Трябва да влиза в дома си с усмивка и да общува с близките си с приятни и насърчаващи думи.ХД 87.8

  ЗАКОНОДАТЕЛ И СВЕЩЕНИК — Всички членове на семейството се обединяват от бащата. Той е законодателят, който чрез своето собствено поведение представя нагледно строгите и най-съществени добродетели: енергичност, честност, чистота, търпение, кураж, прилежност и практическа полезност. В известен смисъл бащата е свещеникът в дома, принасящ на Божия олтар сутрешната и вечерната жертва. Съпругата и децата трябва да бъдат насърчавани да се присъединяват към тази служба и да участват в хвалебната песен. Сутрин и вечер бащата, като свещеник на дома, трябва да изповядва на Бога греховете, които той и децата му са извършили през деня. Трябва да бъдат изповядани не само греховете, които му са известни, а и онези, които са тайни и които само Божието око знае. Този начин на действие, усърдно прилаган от бащата, а в негово отсъствие от майката, ще има за резултат благословения в семейството.ХД 88.1

  Бащата представлява Божествения законодател в семейството си. Той е Божи съработник, който провежда милостивите Божии намерения и изгражда у децата си правилни навици и принципи, давайки им възможност да формират чист и добродетелен характер. Така той трябва да бъде погълнат изцяло от това, което ще даде възможност на децата му, да отдават почит не само на земния си родител, но и на своя небесен Баща.ХД 88.2

  Бащата не бива да изневерява на това свято доверие. В никакъв случай не трябва да отстъпва от своя родителски авторитет.ХД 88.3

  ДА ХОДИ С БОГА — Чрез жива вяра бащата... ще свързва децата си с Божия трон. Като не уповава на собствената си сила, той оставя своята безпомощна душа на Исус и се хваща за силата на Всевишния. Братя, молете се в дома си сутрин и вечер; молете се усърдно в тайната стаичка; и докато сте заети в ежедневната си работа, въздигайте душата си в молитва към Бога. Така Енох ходеше по Бога. Мълчаливата, ревностна молитва на душата ще се издига като свят тамян към престола на благодатта и ще бъде приета от Бога като принесена в светилището. За всички, които Го търсят, Христос ще бъде винаги готова помощ във време на нужда. Те ще бъдат силни в ден на изпитание.ХД 88.4

  ИЗИСКВА СЕ ЗРЯЛА ОПИТНОСТ — Бащата не бива като детето да се ръководи само от чувствата. Той е свързан със семейството си чрез свещени, святи връзки.ХД 88.5

  Какво ще бъде неговото влияние в дома зависи от познанието, което има за Единствения истинен Бог и Исуса Христа, Когото Той е изпратил. Ап. Павел казва: “Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснах, което е детинско”. Бащата като глава на семейството не трябва да бъде пораснало, недисциплинирано дете, но мъж с мъжки характер и обуздани страсти. Той трябва да бъде възпитан в истинската нравственост. Поведението му трябва да се направлява и контролира от чистите принципи на Божието Слово. Тогава той ще израсне до пълното състояние на мъжество в Христа Исуса.ХД 88.6

  ПОДЧИНЕНИЕ НА БОЖИЯТА ВОЛЯ — На мъжа, който е съпруг и баща, аз бих казала: Нека чиста и свята атмосфера обкръжава душата ти... Ти трябва да се учиш от Христос ежедневно. Никога, никога не трябва да проявяваш тираничен дух в дома. Мъжът, който прави това, работи в съдружие със сатанинските сили. Подчини волята си на Божията воля. Стори всичко по силите си, за да направиш живота на съпругата си приятен и щастлив. Вземи Божието Слово като свой съветник и прилагай неговите учения в дома и на работното си място. Принципите на небето ще облагородяват всяка твоя дейност. Ангели Божии ще сътрудничат с тебе и ще ти помагат да откриваш Христос на света.ХД 88.7

  ПОДХОДЯЩА МОЛИТВА ЗА ЛЕСНО РАЗДРАЗНИТЕЛЕН СЪПРУГ — Не позволявай неприятностите в работата да внасят тъмнина в домашния ти живот. Когато се случат дребни неща, които не са станали точно така, както ти мислиш, че трябва да станат, ако не проявяваш търпение, въздържание, благост, любов, ти показваш, че не си избрал за другар Този, Който така те възлюби, че даде живота си за тебе, за да си едно с Него.ХД 89.1

  В ежедневния живот ще срещнеш неочаквани изненади, разочарования и изкушения. Какво казва Словото? “Съпротивете се на дявола” чрез твърдо упование в Бога “и той ще побегне от вас. Приближете се при Бога и Той ще се приближи при вас. Нека се хване за силата Ми и да направи мир с Мене; и ще има мир с Мене”. По всяко време и на всяко място гледай Исус, като отправяш мълчалива молитва от искрено сърце, за да те научи как да вършиш Неговата воля. И когато врагът връхлети стремглаво, Божият Дух ще се издигне срещу него. Когато си почти готов да се предадеш, да загубиш търпение и самообладание, да бъдеш строг и да укоряваш, тогава е време да изпратиш към небето молитвата: “Помогни ми, о Боже, да се противопоставя на това изкушение. Да извадя от сърцето си всяка горчивина, зло говорене и гняв. Дари ми Твоята кротост, смирение, Твоето дълготърпение и любов. Не ме оставяй да опозоря своя Спасител, криво да тълкувам думите и подбудите на своята жена, на своите деца и на братята и сестрите си във вярата. Помогни ми да бъда благ, състрадателен, нежен, прощаващ. Помогни ми да бъда истински ОБЕДИНИТЕЛ в своя дом и да представям пред другите характера на Христос.ХД 89.2

  УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРИТЕТ, СЪЧЕТАН СЪС СМИРЕНИЕ — Не е доказателство за мъжество, ако съпругът постоянно изтъква своето положение като глава на семейството. Ако постоянно цитира Писанието, за да поддържа авторитета си, това не увеличава почитта към него. Ако изисква жена му, майката на неговите деца, да действа според неговите планове, като безпогрешни, това няма да го направи по-уважаван. Господ е наредил съпругът — главата на жената — да бъде неин защитник. Той е обединителят на семейството, връзката, която свързва заедно отделните членове на семейството, както Христос е глава на църквата и Спасителят на мистичното тяло от вярващи. Нека всеки съпруг, който претендира, че обича Бога, внимателно да изучава Божиите изисквания за своята длъжност в дома. Христовият авторитет се упражнява с мъдрост и с цялата нежност и доброта, на която сме способни; затова нека съпругът упражнява своята власт като подражава на Великия Глава на църквата.ХД 89.3