Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Християнският Дом - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ОСМА — ПЪРВОТО УЧИЛИЩЕ НА ДЕТЕТО

  ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ ПЛАН НА БОГА ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО — Системата на възпитание, установена в рая, се съсредоточаваше в семейството. Адам бе “син Божий” (Лука 3:38). И като деца на Всевишния те приемаха наставления от своя Баща. Тяхното училище в пълния смисъл на думата беше семейното училище.ХД 74.10

  В Божествения план на възпитанието, станал непригоден поради състоянието на човека след грехопадението, Христос като представител на Отца, става съединителната връзка между Бога и човека. Той е Великият Учител на човечеството, Който е наредил мъжете и жените да бъдат Негови представители. Семейството бе училището, а родителите бяха учителите.ХД 74.11

  Възпитанието в дните на патриарсите бе съсредоточено в семейството. За така организираните училища Бог създаде условия, най-благоприятни за развитие на характера. Народът, които бе под Негово ръководство, продължаваше да спазва плана за живеене, който Бог бе начертал в началото. Онези, които се отделиха от Бога, си съградиха градове, живееха в тях и се радваха на блясъка, лукса и пороците, които правят от градовете днес гордост и проклятие за света. Човеците обаче, които се придържаха към Божиите принципи, живееха сред полетата и хълмовете. Те обработваха земята и имаха големи стада. Те водеха свободен, независим живот, с възможности за работа, изследване и размишляване. Учеха се от Бога и поучаваха децата си на Божиите дела и пътища. Този метод на възпитание Бог желаеше да установи в Израил.ХД 75.1

  В обикновения живот семейството е и училище, и църква, като родителите са учителите както в светските, така и в религиозните знания.ХД 75.2

  СЕМЕЙНИЯТ КРЪГ Е УЧИЛИЩЕ — В Своята мъдрост Господ е постановил семейството да бъде най-важното от всички възпитателни средства. Възпитанието на детето трябва да започва от дома. Той е неговото първо училище. Тук посредством решаващата роля на родителите като наставници, то трябва да научи уроците, които ще го ръководят цял живот — уроци на уважение, послушание, почитание и себевладение. Цялостното възпитателно въздействие в дома е голяма сила за добро или за зло. В много случаи влиянието е мълчаливо и постепенно, а когато се извършва в правилна насока, то се превръща в далече простираща се сила за истина и правда. Ако в дома детето не бъде правилно възпитано, Сатана ще го възпита чрез средства, каквито той избере. Колко важно е следователно домашното училище!ХД 75.3

  Семейният кръг е училище, където родителите подготвят децата си за техните задължения в дома, обществото и църквата.ХД 75.4

  ДОМАШНОТО ВЪЗПИТАНИЕ Е ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ — Тъжен факт е, почти всеобщо признаван и многократно изтъкван, че домашното възпитание и обучение на младите днес е твърде занемарено.ХД 75.5

  Няма по-важно работно поле от това, в което днес трябва да работят създателите и пазителите на дома.ХД 75.6

  Никое дело, поверено на човешки същества, не включва в себе си по-големи и по-далече простиращи се отговорности и последици, отколкото делото, поверено на бащите и майките.ХД 75.7

  Бъдещето на обществото се определя от децата и младежите. А какви ще бъдат като личности тези деца и младежи, зависи от дома. По-голямата част от болестите, мизерията и престъпленията, от които човечеството страда, се дължат на липсата на правилно домашно възпитание. Ако домашният живот е чист и истинен, а децата, подготвени да се справят с отговорностите и опасностите на живота, каква промяна би настъпила в света!ХД 75.8

  ВСИЧКО ДРУГО Е ВТОРОСТЕПЕННО — Всяко родено дете е собственост на Исус Христос и трябва да бъде възпитавано чрез наставление и личен пример да обича Бога и да Му се покорява. Но твърде голям брой родители са пренебрегнали възложената им от Бога работа, като са пропуснали да възпитат децата си още от първия проблясък на разум така, че да познаят и обикнат Христос. С голямо старание родителите трябва да наблюдават пробуждащия се детски ум. Всичко друго в дома трябва да бъде поставено на второ място. Най-важното задължение, което Бог им е възложил, е да възпитат децата си в наставление и увещание Господно.ХД 75.9

  Родителите не трябва да допускат грижите за работа, светските обичаи и норми или модата да ги завладеят да такава степен, че да пренебрегнат децата си и да пропуснат да им дадат подходящо възпитание в процеса на тяхното израстване, като се започне още от най-ранната възраст.ХД 76.1

  Една от причините да има толкова много злини в света е, че родителите ангажират умовете си с много други неща, освен с най-важното — как търпеливо и с благост да наставляват децата си в Господния път. Ако би могла да се отдръпне завесата, бихме видели колко много деца са се отклонили и са загубили добрите черти на характера си само поради тази небрежност. Родители, ще допуснете ли вашата опитност да бъде такава? Никоя работа не бива да бъде толкова важна, че да ви попречи да отдавате на децата си времето, което е необходимо, за да им помогнете да разберат какво означава напълно да се доверят и покорят на Бога...ХД 76.2

  И каква ще бъде наградата за вашите старания? Вашите деца ще стоят близко да вас, готови да ви съдействат във всичко, което им предложите. Ще почувствате, че вашата работа е станала лека.ХД 76.3

  БОЖИИ СРЕДСТВА ЗА ПОУЧАВАНЕ В ДОМАШНОТО УЧИЛИЩЕ — Родителите, както бе с Авраама, трябва да смятат себе си за Божии служители, наставляващи децата си да пазят пътя Господен. Те трябва прилежно да изучават Писанията, за да разберат, кой е Господният път и да могат да го предадат на своето домочадие. Михей казва: “И какво иска Господ от тебе, освен да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено с твоя Бог” (Михей 6:6-8). За да могат да бъдат учители, родителите трябва да станат ученици, като постоянно събират светлина от Божии източници и чрез наставление и пример да прилагат тази светлина при възпитанието на децата си.ХД 76.4

  От светлината, която Бог ми е дал, аз зная, че бащата и майката трябва да бъдат в дома си проповедник, лекар, медицинска сестра и учител, привързвайки своите деца към себе си и към Бога и учейки ги как да избягват всеки навик, който би воювал срещу Божиите дела и как да се грижат за всяка част на живия организъм.ХД 76.5

  Майката трябва да поставя работата си по възпитанието на децата на първо място. Докато върху бащата лежат други тежки и важни задължения, майката почти постоянно общува с децата си, особено през тяхната ранна възраст и затова тя трябва да бъде техен специален наставник и другар. Тя трябва да ги възпитава така, че да развива у тях чувство за ред и чистота, да ги наставлява да формират у себе си правилни навици и вкусове; да бъдат трудолюбиви и да разчитат на себе си, а не на чужда помощ. Тя трябва да ги учи да бъдат полезни на другите и да живеят, действат и работят винаги така, като че са в Божието присъствие.ХД 76.6

  По-голямата сестра може да упражнява силно влияние върху по-малките си сестри и братя. Като гледат примера на по-големите, по-малките ще бъдат възпитавани предимно чрез принципа на подражанието, а не чрез често повтаряни наставления. По-голямата дъщеря трябва да смята за свой християнски дълг да помага на майка си при носене на много от нейните уморителни товари.ХД 76.7

  Родителите трябва да прекарват голяма част от времето си в дома и с наставление и пример да възпитават децата си в любов и страх Божи. Учете ги да бъдат благоразумни, общителни и любезни; да култивират навици на трудолюбие, пестеливост и себеотрицание. Като проявяват към децата си любов, съчувствие и насърчение в дома, родителите създават едно сигурно и желано убежище против много от светските изкушения.ХД 76.8

  ПОДГОТОВКА ЗА ЦЪРКОВНОТО УЧИЛИЩЕ — Домашното училище е мястото, където момчетата и момичетата се подготвят да посещават църковното училище. Родителите трябва да помнят това винаги и като учители в дома да изпълняват възвишената си и свята задача. Прилежното и вярно наставление в дома е най-добрата подготовка на децата за училищния живот.ХД 77.1

  БОЖИИТЕ НАСТАВЛЕНИЯ ДА СТОЯТ НАД ВСИЧКО — Ние имаме библейски правила за ръководство във всичко както за родители, така и за деца. От тези правила не може да има отклонения. Божиите заповеди трябва да бъдат поставени над всичко. Нека бащата и майката разтворят Библиите си пред Бога Изпитателя на сърцата и искрено да запитат: “Какво е казал Бог?”ХД 77.2

  Учете децата да обичат истината, защото е истина и защото те трябва да бъдат осветени чрез истината и чрез нея да бъдат подготвени да устоят във великия преглед, който скоро ще определи дали са подготвени да навлязат в по-висшата служба и да станат чада на Небесния цар.ХД 77.3

  ПОДГОТВЕНИ ЗА ИДВАЩИЯ КОНФЛИКТ — Сатана води своите множества. А ние подготвени ли сме за ужасния конфликт, който е пред нас? Подготвени ли са децата ни за голямата криза? Подготвяме ли себе си и домашните си, за да могат да разберат позицията на нашите противници и техните начини на воюване? Изработват ли децата ни принципи и навици на решителност, за да могат да бъдат твърди и неотстъпчиви, когато се касае за принципа и дълга? Аз се моля всички да разберем знаменията на времето и така да подготвим себе си и децата си, че по време на кризата Бог да бъде наше прибежище и защита.ХД 77.4