Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Християнският Дом - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА — ВЗАИМНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  ВСЕКИ ИМА СВОИ ЛИЧНИ ОТГОВОРНОСТИ — Двама души, които свързват своите съдби и интереси в живота, имат свои индивидуални характерни черти и лични отговорности. Всеки има своя собствена работа, но жените не бива да се оценяват според работата, която могат да вършат, както се оценяват товарните животни. Съпругата трябва да краси семейния кръг като жена и другарка на мъдър съпруг. При всяка стъпка, жената трябва да се запитва: “Дали това е образецът на истинската женственост?” и: “Как мога да направя своето влияние в нашия дом подобно на Христовото?”. Съпругът трябва да даде на жена си да разбере, че цени работата й.ХД 45.6

  Жената трябва да почита съпруга си. Съпругът трябва да обича и покровителства жена си и както брачната клетва ги свързва в едно, така и вярата в Христос трябва да ги прави едно в Него. Какво може да е по-приятно на Бога от това да види, че встъпващите в брачна връзка заедно се стремят да се учат от Исус и да се изпълват със Светия Дух все повече и повече.ХД 45.7

  Сега вие имате да изпълнявате задължения, които преди брака не сте имали. “Облечете се с благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение”. “Ходете в любов, както Христос ни е възлюбил”. Внимателно разучавайте следните наставления: “Жени, покорявайте се на своите си мъже, както на Господа. Защото мъжът е глава на жената, както е и Христос глава на църквата... Но както църквата се покорява на Христа, така и жените да се покоряват във всичко на своите си мъже. Мъже, любете жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.”ХД 46.1

  БОЖИЕТО НАСТАВЛЕНИЕ КЪМ ЕВА — На Ева се каза, че отсега нататък нейният дял ще бъде скръб и болка. И Господ каза: “Към мъжа ти ще бъде желанието ти и той ще те владее”. При сътворението Бог я бе направил равна на Адам. Ако бяха останали послушни на Бога в хармония с Неговия велик закон на любовта, те винаги биха били съгласни помежду си; но грехът донесе несъгласие и сега, съюзът и хармонията им можеха да се поддържат само, ако един от двамата се покори на другия. Ева беше първата, която съгреши, а тя падна в изкушение защото се отдели от своя другар, въпреки Божието наставление. Поради нейните молби Адам съгреши и сега тя бе подчинена на него. Ако предписаните от Божия закон принципи се спазваха от падналата раса, тази присъда, макар и резултат на греха, щеше да се окаже благословение за тях; но злоупотребата с това първенство от страна на мъжа, често пъти е правило участта на жената много горчива, а живота — товар.ХД 46.2

  Ева беше съвършено щастлива със своя съпруг в райския си дом; но както неспокойните модерни Еви, тя бе поласкана от надеждата, че ще постигне по-висша сфера от тази, която Бог й бе отредил. В опита си да се издигне над първоначалното си положение, тя падна много ниско под него. Подобен резултат ще постигнат всички, които не желаят да поемат с радост своите задължения в живота в съгласие с Божия план.ХД 46.3

  ЖЕНИТЕ ДА СЕ ПОКОРЯВАТ; МЪЖЕТЕ ДА ОБИЧАТ — Често пъти се задава въпросът: “Не трябва ли жената да има своя собствена воля?” Библията ясно заявява, че мъжът е главата на семейството. “Жени, покорявайте се на мъжете си”. Ако това предписание свършваше до тук, бихме могли да кажем, че положението на жената съвсем не е завидно; в твърде много случаи то е много тежко и непоносимо и тогава по-добре би било да има по-малко бракове. Много мъже спират при думите: “Жени, покорявайте се” но ние четем и заключението на същото предписание, което гласи: “като в Господа”.ХД 46.4

  Бог изисква съпругата винаги да има пред себе си страха от Бога и Неговата слава. Напълно подчинена жената може да бъде само на Господ Исус Христос, Който с безкрайната цена на Своя живот я е изкупил за свое собствено чадо. Бог й е дал съвест, която тя не може да наранява безнаказано. Нейната индивидуалност не бива да се слее с тази на мъжа й, понеже тя е изкупена от Христос. Грешка е да си мисли, че със сляпа преданост трябва да прави всичко, което мъжът й нарежда,когато знае, че като прави това, тя вреди на откупените си от робството на греха и Сатана тяло и дух. За жената има Един, Който стои по-високо от съпруга й — това е Изкупителят, и подчинението й на мъжа трябва да бъде както Бог е наредил — “като в Господа”.ХД 46.5

  Когато изискват от жените си пълно подчинение и обявяват, че в семейството те нямат нито глас, нито воля и трябва да живеят в пълно покорство, съпрузите поставят жените си в противно на Писанието положение. Като тълкуват Писанието по този начин, те накърняват предназначението на брачната наредба. Това тълкуване се прави само за да се упражнява неограничена власт, което не е тяхно право. Но ние четем по-нататък: “Мъже, любете жените си и не бивайте жестоки към тях.” Защо съпругът проявява жестокост към жена си? Ако е открил, че тя допуска грешки и има много недостатъци, ожесточението на духа няма да излекува злото.ХД 47.1

  ЖЕНИТЕ СЕ ПОДЧИНЯВАТ САМО КОГАТО МЪЖЕТЕ СА ПОДЧИНЯВАТ НА ХРИСТОС — Понеже не спазват Господния начин на отношение към своите жени, много мъже не представят правилно Господ Исус и отношението Му към църквата. Те обявяват, че жените трябва да им се подчиняват във всичко. Но щом мъжът сам не се подчинява на Христа, не е Божие намерение той да има власт като глава на семейството. Той трябва да е под властта на Христос, за да може да представлява отношението на Христос към църквата. Ако е груб, лош, буен, егоист, суров и надменен човек, нека никога не продума, че мъжът е глава на жената и че тя трябва да му се подчинява във всичко, защото той не е Господ, той не е мъж в истинския смисъл на думата.ХД 47.2

  Съпрузите трябва да изучават образеца и да се стремят чрез представения в Ефесяните символ да разберат какво означава отношението, което Христос поддържа спрямо църквата. Съпругът трябва да бъде като Спасителя в семейството си. Ще стои ли той в своето благородно, подарено му от Бога мъжество и ще се стреми ли винаги да издига жената и децата си? Ще създава ли около себе си чиста, свежа атмосфера? Като претендира за авторитет, ще култивира ли прилежно любовта на Исус и ще я прави ли постоянен принцип в своя дом?ХД 47.3

  Нека всеки съпруг и баща се учи да разбира думите на Христос не едностранчиво, само като подробно се спира на това, че жената трябва да се подчинява на мъжа, но да изучава своето собствено положение в семейството в светлината на Голготския кръст. “Мъже, любете жените си, както Христос възлюби и предаде Себе Си за нея, за да я освети, като я очистил с водно омиване чрез Словото”. Исус отдаде Себе Си на смърт на кръст, за да ни очисти и чрез влиянието на Святия Дух да ни пази от всякакъв вид грях и опетняване.ХД 47.4

  НЕОБХОДИМИ СА ВЗАИМНИ ОТСТЪПКИ — Трябва да притежаваме Божия Дух. В противен случай никога няма да имаме хармония. Ако притежава Христовия Дух, жената ще подбира думите си, ще контролира духа си, ще бъде покорна, но все пак не ще се чувства робиня, а другарка на мъжа си. Ако е Божий служител, съпругът не ще господства над жена си; не ще бъде своеволен и претенциозен. Грижата ни да съхраняваме любовта в дома никога не може да бъде прекалено голяма, защото, ако в него обитава Божият Дух, домът е символ на небето... Ако единият греши, другият трябва да проявява христоподобно търпение и не трябва да се отдръпва настрана студено.ХД 47.5

  Нито мъжът, нито жената трябва да се опитват да упражняват произволна власт над другия. Не се опитвайте да заставяте насилствено другия да се подчинява на вашите желания. Вие не можете да направите това и да запазите взаимната любов. Бъдете любезни, търпеливи и дълготърпеливи, отстъпчиви, разсъдливи и учтиви. Чрез Божията благодат всеки може да направи другия щастлив, както сте и обещали в брачната клетва.ХД 47.6

  НЕКА ВСЕКИ ДА ОТСТЪПВА С ГОТОВНОСТ — Понякога в брака мъжът и жената постъпват като недисциплинирани, капризни деца. Мъжът иска своето, жената иска своето и никой не е готов да отстъпи. Такова състояние може само да причини най-голямото нещастие. И мъжът, и жената трябва да са готови да отстъпват от мнението си. Ако и двамата упорстват и вършат само това, което те желаят, възможност за щастие няма.ХД 48.1

  Докато мъже и жени не се научат от Христос на кротост и смирение, те ще проявяват тъй често срещания при децата импулсивен недисциплиниран дух. Силната недисциплинирана воля иска да господства. Такива хора имат нужда да изучат думите на апостол Павел: “Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах, откак станах мъж, напуснал съм което е детинско”.ХД 48.2

  УРЕЖДАНЕ НА СЕМЕЙНИ ТРУДНОСТИ — Не е лесно да се уреждат семейни трудности, дори когато мъжът и жената се опитват да уредят различните си задължения честно и справедливо, ако не са подчинили сърцата си на Бога. Невъзможно е мъжът и жената да противопоставят интересите си в домашния живот и в същото време да имат любеща здрава връзка помежду си. Те трябва да имат общи интереси във всичко, което засяга дома, а жената, ако е християнка, ще обедини своите стремежи и цели с тези на мъжа си като негова другарка, защото той е глава на домакинството.ХД 48.3

  СЪВЕТ КЪМ СЕМЕЙСТВО, В КОЕТО НЯМА СЪГЛАСИЕ — Твоят дух не е такъв, какъвто трябва да бъде. Когато заемаш определена позиция, ти не преценяваш нещата добре, нито обмисляш какъв ще бъде ефектът от упоритото настояване да се приеме твоето мнение. По един доста самоуверен начин ти го вмъкваш в молитвите и разговорите си, макар да знаеш, че жена ти не го споделя. Вместо да зачиташ чувствата на жена си и като кавалер да избягваш любезно въпросите, по които се различавате, ти продължаваш да се занимаваш със спорни въпроси и проявяваш упоритост при изразяване на възгледите си, без да обръщаш внимание на някой друг около себе си. Ти смяташ, че другите нямат право да виждат нещата по-различно от тебе. Такива плодове не растат на дървото на християнина.ХД 48.4

  Братко мой, сестро моя, отворете вратата на сърцето си, за да приемете Исус. Поканете го в храма на душата си. Помагайте си един на друг, за да надвиете пречките, които се явяват в брачния ви живот. Ще трябва да водите жестока борба, за да победите вашия противник — дявола; и ако очаквате Бог да ви помогне в тази борба, тогава и двамата трябва да се съедините и да вземете решение да победите; трябва да запечатите устата си да не изговарят никакви погрешни думи, дори ако трябва да паднете на колене и да извикате високо: “Господи, смъмри противника на моята душа”.ХД 48.5

  ХРИСТОС ВНАСЯ ДУХ НА ЕДИНСТВО ВЪВ ВСИЧКИ СЪРЦА — Ако Божията воля се изпълнява, мъжът и жената ще се уважават един друг и ще укрепват любовта и доверието помежду си. Всичко, което руши мира и единството в семейството, трябва решително да се подтиска, а да се подхранват любезност и любов. Когато проявяваш дух на нежност, търпение и любов, ще видиш, че същият дух се отразява върху тебе. Където владее Божият Дух, там не се говори за несъвместимост в брачната връзка. Ако Христос — надеждата на славата, наистина живее в сърцата, в дома ще има съгласие и мир. Пребъдващият в сърцето на жената Христос, ще е в съгласие с Христос, Който пребъдва в сърцето на мъжа. И мъжът и жената ще се стремят към жилищата, които Христос е отишъл да приготви за тези, които Го любят.ХД 48.6