Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Християнският Дом - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА — ГРИЖА ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ ДЕЦА

  ДЕЦА — СИРАЧЕТА — Много често баща, умрял като вярващ, е оставил своите най-близки същества с пълно доверие, че Господ ще се погрижи за тях, уповавайки на вечното Божие обещание. А как Господ се грижи за тези нещастни души? Той не извършва чудо, като им изпраща манна от небето; не изпраща врани да им носят храна; но извършва чудо в човешките сърца, като изгонва себелюбието от душата и разпечатва изворите на благотворителността. Той изпитва любовта на Своите последователи, като поверява на тяхната милост душите, понесли загубата на близък човек.ХД 69.3

  Нека тези, които обичат Бога, да отворят сърцата и домовете си и да приемат такива деца...ХД 69.4

  Има широко поле за полезна дейност пред всички, които искат да работят за Бога, като се грижат за деца и младежи, лишени от бдителното ръководство на родители и облагородяващото влияние на християнския дом. Много такива деца са наследили лоши черти на характера и ако бъдат оставени да растат без контрол и извън положителното влияние на обществото, ще бъдат въвлечени във връзки, които водят до пороци и престъпления. Тези неблагонадеждни деца трябва да бъдат поставени да растат и се развиват при благоприятни условия за формиране на правилен характер, за да станат Божии деца.ХД 69.5

  ОТГОВОРНОСТТА НА ЦЪРКВАТА — Деца без бащи и майки биват поверени на църквата и Христос казва на последователите си: “Вземете тези бедстващи деца и ги отгледайте за Мене и ще получите наградата си”. В такива случаи аз съм виждала да се проявява голямо себелюбие. Ако няма специално доказателство, че те САМИТЕ ще бъдат облагодетелствани чрез приемане в семейството на лишени от дом деца, много хора се отвръщат и отговарят: “Не”. Изглежда не ги засяга дали тези деца ще бъдат спасени или загубени. Това, мислят си те, не е наша работа. Подобно на Каин и те казват: “Страж ли съм аз на брата си?” Те не искат да бъдат затруднявани, нито да направят някаква жертва за тези сирачета и равнодушно ги оставят в ръцете на света, като понякога светските хора ги приемат с по-голяма готовност, отколкото тези изповядващи се за християни. В Божия ден ще се иска отговор от такива хора, на които Небето е създало благоприятен случай да спасят деца, но те не са пожелали да се заемат с доброто дело, тъй като не са имали лична полза. Показано ми бе, че хора, които отхвърлят тези благоприятни случаи за вършене на добро, ще чуят от Исус: “Това, което не сте сторили на едного от тези най-малките, на Мене не сте го сторили.” Моля прочетете Исая 58 гл. [стихове 5-11].ХД 70.1

  АПЕЛ КЪМ БЕЗДЕТНИТЕ ДВОЙКИ — Хора, които нямат собствени деца, трябва да развият у себе си обич към децата на другите и желание да се грижат за тях. Те може да не са призвани да отидат и да работят в чуждестранно поле, но може да са призвани да работят точно в мястото, където живеят. Вместо да отдават своето внимание на любими животни, обсипвайки с чувствата си безсловесни същества, нека влагат своя талант в грижи към човешки същества, които имат да спечелят едно небе и да избягнат един пъкъл. Нека отдават вниманието си на малки деца, чийто характер биха могли да оформят според Божественото подобие. Проявете любовта си към бездомните малки деца, които са около вас. Вместо да затваряте сърцето си за такива членове на човешкото семейство, вижте колко от тези бездомници можете да отгледате и възпитате в Господа. Има изобилно работа за всички, които желаят да се отдадат на такова дело. Участвайки в такава християнска дейност, един вярващ може да допринесе да се увеличи членството на църквата и духът й да се обогати. Спасяването на бездомни и сирачета е дълг на всеки.ХД 70.2

  Ако хората, които нямат деца и които Бог е направил настойници на материални средства, биха отворили сърцата си, за да се погрижат за нуждаещите се от любов, грижа и внимание деца без родители и ги подкрепят с благата на този свят, те биха били много по-щастливи отколкото са сега. Когато младежи без бащина грижа и без майчина нежна любов са изложени на покваряващото влияние на тези последни дни, дълг на някого е да замести бащата и майката на някои от тях. Научете се да им дарявате любов, внимание и съчувствие. Всички които изповядват, че имат един Баща на небето, Който се грижи за тях и накрая ще ги вземе в дома, който е приготвил за тях, трябва да чувстват за свой особено важен дълг да бъдат приятели на децата, които нямат приятели, и бащи на сирачетата, да помагат на вдовиците и да принасят някаква практическа полза в този свят, подпомагайки човечеството.ХД 70.3

  ТРЯБВА ЛИ ЖЕНИ НА ПРОПОВЕДНИЦИ ДА ОСИНОВЯВАТ ДЕЦА? Бил е задаван въпросът дали жена на проповедник трябва да осиновява деца. Аз отговарям: Ако няма наклонност или способност да участва в мисионското дело извън своя дом и чувства за свой дълг да взема сирачета и да се грижи за тях, такава жена може да извърши това добро дело. Но нека изборът падне най-първо върху децата, които са сираци от пазещи съботата родители. Бог ще благослови мъже и жени, когато доброволно отварят домовете си за тези бездомни деца. Но ако жената на проповедника сама може да извършва нещо за възпитаване на други, тя трябва да посвети силите си на Бога като християнски работник. Тя трябва да бъде верен помощник на своя съпруг, помагайки му в неговата работа, развивайки интелекта си и съдействайки му в неговите усилия за предаване на вестта. Отворен е пътят за скромни, посветени жени, удостоени чрез Христовата благодат да посещават нуждаещите се от помощ и да пръскат светлина сред обезсърчени души. Те могат да вдигат падналите, като се молят за тях и им посочват Христос. Такива жени не трябва да посвещават времето и силите си само на някое безпомощно смъртно същество, което изисква постоянна грижа и внимание, защото по този начин доброволно връзват ръцете си.ХД 71.1

  ОТВОРЕТЕ ДОМОВЕТЕ СИ ЗА СИРАЦИ И ХОРА БЕЗ ПРИЯТЕЛИ — Създавайте, доколкото ви е възможно, дом за бездомните. Нека всеки да бъде готов да участва с нещо в това дело. Господ каза на Петър: “Паси агънцата Ми”. Тази заповед важи и за нас и като отваряме нашите домове за сираците, ние съдействаме за нейното изпълнение. Нека Исус не бъде разочарован от вас.ХД 71.2

  Вземете тези деца и ги представете на Бога като благоуханна жертва. Молете се за Божието благословение над тях и после ги възпитавайте според Христовия образец. Няма ли нашият народ да приеме тази свята отговорност? *По-подробно по този въпрос виж в кн. “Благотворителна служба” от Е. Г. Вайт.ХД 71.3

  ЕДИН ИЗПИТ ЗА БОЖИЯ НАРОД — Преди години ми бе показано, че Божият народ ще бъде изпитан именно по тази точка — създаване на домове за бездомните; че като последица от приемане на истината мнозина ще останат без покрив. Съпротива и гонение ще лишат вярващите от техните домашни огнища и дълг е на тези, които имат домове, да отворят вратите си за тези, които нямат. А съвсем наскоро ми бе показано, че Бог специално ще изпита изповядващите се за Негов народ в това отношение. Заради нас Христос стана беден, та чрез Неговата бедност да се обогатим ние. Той направи жертва, за да може да осигури дом за пришелците и странниците в този свят, които търсят една по-добра страна — небето.ХД 71.4